ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

Myslivecký svátek na Hukvaldech

Myslivost 9/206, str. 61  Dr. Arnošt TABÁŠEK
Myslivecký svátek na Hukvaldech
V červnu se do malebných severomoravských Hukvald sjížděli milovníci myslivosti ze širokého okolí. Ať už do lesa chodí s puškou nebo jen tak na procházky, výletu žádný nelitoval. Pořadatelé chovatelské přehlídky trofejí zvěře připravili pestrý program, který ukazoval nejen současnou myslivost, ale také její bohaté kulturní a společenské tradice.Ve víceúčelovém sále Základní školy Leoše Janáčka na Hukvaldech návštěvníci obdivovali vkusně vystavené trofeje zvěře, ulovené v honitbách patřících pod pověřené obce Frýdek Místek a Frýdlant nad Ostravicí a dále v honitbách jelení oblasti Beskydy. Hodnotitelská komise za předsednictví hukvaldského oborníka Milana Koutného ocenila na čtyři stovky srnčích a více než sto dvacet jeleních trofejí.
Mezi srnčími se zlatou medailí a 135,55 body CIC vynikal srnec ulovený Ing. Lubomírem Brunclíkem v honitbě MS Hukvaldy. Nejsilnější trofej jelena s hodnotou 187,46 CIC a bronzovou medailí na přehlídce představil lovec Jiří Štengl. Jelena ulovil v honitbě Hutě. Členové komise v těchto kategoriích dále udělili ještě dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Přehlídku trofejí zpestřovaly také trofeje daňků, muflonů, jelence běloocasého i trofeje šelem.
Bylo potěšitelné, že drtivá většina myslivců, kteří v roce 2005 v honitbách lovili, se zodpovědně řídila zásadami a pravidly průběrného odstřelu. Až na výjimky předvedli vysokou úroveň preparátorské práce. Návštěvníci přehlídky obdivovali knížky s mysliveckou tematikou a také výkresy dětí z místní i okolních škol, zdařilé kresby zvěře nebo přírody, kde žije. Téma myslivosti tak dostávalo mnoho podob. Udělené ceny zcela jistě posílí vztah nejmenších ke krásné zálibě.
Program chovatelské přehlídky vrcholil v neděli 11. června. V amfiteátru přírodního divadla, který se nachází ve starobylé oboře Lesů ČR, Lesní správy Frenštát pod Radhoštěm, se za doprovodu myslivců, muzikantů a zpěváků z Dolního Benešova konala svatohubertská mše. Celebroval ji člen Českomoravské myslivecké jednoty otec Edmund Kempný z Hrabyně za přispění hukvaldského faráře Darka Jedrzieszkiho. Kulturní a duchovní zážitek umocnila čestná stráž sokolníků z Opavy, kteří pak divákům dravce předvedli.
Druhá část slavnostního odpoledne pokračovala ukázkami ve vábení jelenů. Svým uměním zaujal také Milan Janík, pětinásobný mistr republiky v této disciplíně. Pozornost publika pak přilákala kynologická část programu, kde Pavel Kaspárek s dalšími chovateli prezentovali plemena loveckých psů. Občerstvení s pochoutkami ze zvěřiny návštěvníkům nabídli členové MS Hukvaldy.
Bylo znát, že takto pojatá přehlídka trofejí zvěře úrovní i obsahem láká nejen odborníky, ale i laiky, mladé i starší. Je to příležitost k efektivní propagaci současné české myslivosti. Poděkování patří organizátorům, zvláště pak Okresnímu mysliveckému spolku ve Frýdku Místku, Základní škole Leoše Janáčka na Hukvaldech, oběma pověřeným obcím Frýdek Místek a Frýdlant nad Ostravicí, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje i jeho odboru životního prostředí. V neposlední řadě pak všem lidem, kteří se na tomto svátku myslivosti aktivně podíleli.
Organizátoři chtějí obdobnou akci uspořádat na Hukvaldech také v příštím roce. Jak se zdá, v nádherném prostředí pod zdmi památného hradu se rodí nová tradice. Je záslužné a skvělé, že je věnována nejen myslivcům a výsledkům jejich snažení, ale celé veřejnosti.
Zpracování dat...