ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

VÝPRAVA ČESKÝCH TRUBAČŮ DO ZEMĚ VIKINGŮ

Myslivost 9/2006, str. 53  Jana ADÁMKOVÁ
Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů v Dánsku

Na začátku letních prázdnin, 8. a 9. července 2006, se v Dánsku na Jutském poloostrově ve městě Horsens ležícím na pobřeží, uskutečnilo historicky první Mistrovství Evropy ve hře na lovecké rohy. Takovouto jedinečnou příležitost - zúčastnit se této prestižní soutěže a zároveň navštívit zemi Vikingů - si nenechalo ujít hned několik českých souborů mysliveckých trubačů: soubor Vojenských lesů a statků ČR Lipník nad Bečvou, Trubači Lesnické a dřevařské fakulty MZLU Brno, soubor Lesů České republiky lesních správ Javorník a Jeseník a soubor Trubači Okresního mysliveckého spolku Přerov. Účast každého souboru byla podmíněna poplatkem za startovné - 170 Euro za soubor, nácvikem povinných a volných skladeb a v neposlední řadě dostatkem finančních prostředků na zajištění dopravy a ubytování v Dánsku.
Cesta byla daleká a tudíž soubory vyrazily o několik dní dříve, aby bez shonu a v pořádku dorazily na místo a stihly se aklimatizovat. Tři soubory bydlely společně nedaleko města Horsens v Gudenaa Campingu Braedstrup, který nabízel mnoho možností využití volných chvil v podobě bazénu, malého fotbalového hřiště nebo například velké trampolíny.
Vlastní soutěž se konala na okraji asi šedesáti tisícového města ve "Forum Horsens", což je krásný sportovní areál s fotbalovým hřištěm, plaveckými bazény a velkou víceúčelovou halou, ve které se soutěžilo. Podium, na němž všichni soutěžící vystupovali, bylo tematicky vyzdobeno řadou květin, vycpaninami lesní zvěře a jinými symboly lesa. Prostředí to bylo příjemné a to i zásluhou hojného obecenstva, které odměňovalo soutěžící bouřlivým potleskem. Na zahájení celé soutěže v sobotu 8. 7. pronesli krátké projevy starosta města Horsens, Jeho Výsost dánský princ a také prezident CIC Dieter Schramm. Dánští trubači zahájili několika slavnostními fanfárami a soutěž se rozjela na plné obrátky. První soutěžní den - soutěž v ladění B - hodnotila výkony trubačů čtyř členná odborná porota, v níž zasedla mimo jiné i jedna žena. Soutěže v této kategorii se zúčastnilo osmnáct souborů z Německa, Dánska, Rakouska, Holandska, Švédska a České republiky. České barvy měly zastoupení třemi soubory - VLS ČR Lipník nad Bečvou , Trubači LDF Brno Dan a Trubači LDF Brno San. Soutěžící měli za úkol přednést čtyři soutěžní skladby, z toho jedna byla dle vlastního výběru. Trubači VLS Lipník si vybrali Introdukci Petra Vacka, Trubači LDF Brno San zahráli Sanctus Petra Vacka a Trubači LDF Brno Dan předvedli Daňka od Josefa Selementa ve své vlastní, zajímavé, úpravě. Všechny soutěžící soubory byly vydatně podporovány nejen potleskem ostatních členů české výpravy.
Druhý soutěžní den, v neděli 9. 7., se konala soutěž trubačů v kategorii Es. Tato kategorie, v mnoha zemích prestižnější, ale také obtížnější, byla zastoupena dvanácti soutěžícími soubory
z Rakouska, Německa, Dánska a České republiky. Jednotlivá vystoupení hodnotila tříčlenná odborná porota. Z České republiky se zúčastnily dva soubory: spojený soubor LČR - lesních správ Javorník a Jeseník a soubor Trubači OMS Přerov. V této kategorii se soutěžilo se třemi skladbami, z nichž jedna byla dle vlastního výběru. Soubor LČR si zvolil Křepelčí fanfáru od J. L. Koželuha a Trubači OMS Přerov zahráli francouzskou fantazii La Moulin De La Vierge. Ostatní čeští zástupci nenechali ani tyto dva soubory na holičkách a vydatně je podporovali svým bouřlivým aplausem, čímž navodili příjemnou soutěžní atmosféru.
Volné nesoutěžní chvíle trávil každý ze souborů trochu jinak. Soubor VLS Lipník si prohlédl zákoutí města Horsens a sobotní večer všichni členové navštívili velký společenský "Jägerbaal" s obrovským rautem a navázali zde mnoho nových a zajímavých kontaktů s jinými soubory. Trubači LDF Brno se zajeli podívat do nejstaršího dánského města Ribe s krásným dobovým kostelem a věží, z níž je výhled široko daleko. Samozřejmě si nenechali ujít možnost koupání v moři. Na zpáteční cestě z Dánska obdivovali večerní přístav hanzovního města Hamburgu. Trubači OMS Přerov se již při cestě do Dánska zastavili v Berlíně, kde navštívil budovu Bundestagu s nádhernou vyhlídkou na Berlín, a také se vyfotili u Brandenburské brány, kde nasáli bouřlivou atmosféru právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Na další cestě navštívili i Hamburg a shlédli centrum města s překrásnou radnicí. V Dánsku se pak Trubači OMS Přerov zajeli podívat na nejdelší most přes moře v Evropě (18 km), který spojuje dva hlavní dánské ostrovy. Samozřejmě se také neopomenuli vykoupat v moři. Večery trávily soubory LČR, LDF Brno a Trubači OMS Přerov společně, přičemž využívali plně nabídky Gudenaa Campu pro trávení volných chvil. Každý společný večer všichni trubači trávili typicky po česku: fotbalem. Uspořádali mezistátní utkání ČR - Dánsko, kdy Dáni odcházeli po utkání sice v dobrém, ale s porážkou 4 : 2. Dalších utkání již se nezúčastnili a proto si české soubory trubačů vystačily samy mezi sebou. Po každém utkání se všichni vždy vrhli do bazénu s příjemnou modrou vodou a pokračovali v dovádění nad i pod vodou.
V neděli odpoledne již všichni s napětím očekávali vyhlášení výsledků a slavnostní předávání cen. Soubory se sešly na pěší zóně v centru Horsens před starou radnicí, aby před vlastním zahájením slavnostního závěru všichni předvedli ještě něco málo ze svého soudku umění. Po asi půlhodině koncertování již pořadatelé nechtěli soutěžící nikterak více napínat a přistoupili k vyhlašování výsledků. Pro vítěze v obou kategoriích byly připraveny zlaté, stříbrné a bronzové medaile a plakety. Každý člen zlatého, stříbrného a bronzového souboru obdržel i láhev chilského vína. Po jednotlivém předání cen soubory vždy zahrály jednu skladbu. Z českých řad se na stupně vítězů probojovali Trubači OMS Přerov (2. místo), ale nesmíme opomenout ani umístění ostatních českých souborů. Na krásném 7. místě v kategorii Es se umístil spojený soubor LČR lesních správ Javorník a Jeseník, v kategorii B na 8. místě Trubači LDF Brno Dan, na 9. místě Trubači LDF Brno San a na 11. místě soubor VLS ČR Lipník nad Bečvou. V konkurenci tolika kvalitních zahraničních souborů je to jistě velký úspěch českého loveckého troubení a příslib do budoucna, že se česká lovecká hudba ve světě určitě neztratí.
Blahopřejeme všem souborům k jejich umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci české lovecké hudby a českého loveckého troubení v zahraničí.

Přiložené dokumenty

Media_13184_24_49.xls Výsledky (16,00 KB)
Zpracování dat...