ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

Zkušenosti s léčbou srnčí střečkovitosti v Mysliveckém sdružení Diana Chotýšany

Myslivost 9/2006, str. 54  MVDr. Luboš KUNEŠ
Zkušenosti s léčbou srnčí střečkovitosti v Mysliveckém sdružení Diana Chotýšany
Chtěl bych tímto příspěvkem apelovat na „staré a zaběhlé tradice“ a zároveň se podělit se čtenáři o své zkušenosti z aplikace antihelmintik proti střečkovitosti u srnčí zvěře v našem MS „Diana“ Chotýšany, okres Benešov.


Jsem člen ČMMJ od roku 1987 a již v základním kurzu myslivosti, poté na vysoké škole veterinární v Brně (dnes veterinární a farmaceutická univerzita Brno) a nakonec i při vyšších mysliveckých zkouškách jsem se učil od svých kolegů a lektorů, že účinek antiparazitik na střečkovitost je pouze na migrující larvu střečka.
Když vezmu v úvahu vývojový cyklus střečka (např. Hypoderma diana), migruje larva v období srpen až listopad tělem srnčí zvěře. Toto období je podle literatury, podle účinku antihelmintik (mám na mysli dostupná antihelmintika na našem trhu) a podle mých, a nejen mých, zkušeností nejoptimálnějším obdobím k aplikaci antihelmintik proti střečkovitosti u srnčí zvěře.
Před sedmi lety jsme společně s bývalým hospodářem našeho MS - Františkem Syslem a po volbách v roce 2002 s novým hospodářem Pavlem Vyhnalem vypracovali plán dehelmintizace u srnčí zvěře v našem MS. Naše MS hospodaří na 2200 ha a jarní kmenové stavy srnčí zvěře jsou kolem 100 kusů. Před sedmi roky byla zamořenost střečkovitostí (podkožní a nosohltanová) u srnčí zvěře téměř 30 - 50 % všech odlovených kusů.
Začali jsme s aplikací přípravku Cermix v lokalitách nejvyššího výskytu střečkovitosti. Tyto lokality odpovídaly jižním a slunným místům, zastoupeným především rozhraním lesa, louky a pole nebo nízkého porostu.
Po aplikaci Cermixu v různých obdobích jsme na můj podnět a po změně plánu lovu přistoupili k aplikaci Cermixu v období října a listopadu, přesněji v době prvního přijímání jadrného krmiva srnčí zvěří.
Tato aplikace má samozřejmě svá pravidla, která jsme si stanovili sami a která jsou vlastně i daná výrobcem Cermixu:

1.
aplikace Cermixu v době migrace larev střečků tělem srnčí zvěře;

2.
určení lokalit, kde se bude provádět aplikace, nejlépe celý úsek nebo stávaniště srnčí zvěře, případně podle zasetých polních kultur. Tento bod je důležitý. Stanovuje se podle místních znalostí a zvyků srnčí zvěře. Zde je důležitá funkce hospodáře, aby určil, ve spolupráci s vedoucími úseků, místa aplikace přípravku a kde se zároveň nebude po dobu jednoho měsíce provádět odlov holé srnčí zvěře. Tento bod je zároveň nejvíce diskutabilním pro mnohé myslivce. Zde záleží na postavení hospodáře MS, jeho autoritě a chuti ostatních členů a výboru poznat a pochopit něco nového. Je určitě omezujícím faktorem pro lov holé srnčí zvěře, ale aplikace se neprovádí v celé honitbě, ale pouze v části a tyto úseky se každoročně obměňují;

3.
navykací doba srnčí zvěře na jadrné krmivo, tzn. aplikace jadrného krmiva předem v určené lokalitě. Tím zjistíme období, kdy srnčí zvěr "bere" jadrné krmivo. Pokud začíná "brát" pravidelně je vhodná doba k aplikaci přípravku. Jako optimální se osvědčil oves nebo ječmen. My používáme v poslední době mačkaný oves;

4.
pokud srnčí zvěř "bere" jádro, aplikuje se Cermix s jadrným krmivem po dobu jednoho týdne, po této době je nutné praemix z koryt odstranit. Od tohoto dne plyne ochranná lhůta na zvěřinu (28 dní u srnčí zvěře, 14 dní pro černou zvěř u přípravku Cermix). Výrobce Cermixu dnes již nabízí namíchaný přípravek s jadrným krmivem. Takto odpadá starost s optimálním namícháním v poměru 1 : 9 a nemusíme ani žádat o veterinární předpis;

5.
po uplynutí ochranné lhůty Cermixu je opět možné provádět odlov holé srnčí zvěře v lokalitě aplikace.

Zdá se to možná složité, ale je to jenom o pochopení lidí, kteří chtějí změnit zažité zvyky a vzpomenout si na základní kurz, nemoci srnčí zvěře, střečkovitost - vývojový cyklus střečka.
Tento článek píši proto, abych na základě vlastní zkušenosti doporučil optimální podávání anthelmintik v období října a listopadu proti střečkovitosti srnčí zvěře. Zároveň tento článek píši jako poděkování všem členům našeho MS, kteří chtěli něco změnit a poslouchali mladého veterináře.
Naše snaha již přinesla ovoce, nejen v kvalitě trofejové zvěře, ale především, v kvalitě zvěřiny. Například průměrná hmotnost odlovených kusů dospělé srnčí zvěře se zvedla o 3 - 5 kg při standardní péči a naší nadmořské výšce kolem 450 m n. m. V dnešní době je plán lovu kolem 50 kusů srnčí zvěře a počet kusů odlovených a zároveň postižených střečkovitostí je do pěti kusů ročně.
MVDr. Luboš KUNEŠ
MS "Diana"Chotýšany

Redakční poznámka: Autor článku stručně popisuje organizaci a průběh léčby střečkovitosti způsobené střečkem Hyoderma diana v MS Diana Chotýšany. Zároveň vydává doporučení o optimálním načasování této léčby. Pro svá tvrzení o zbytečnosti aplikace anthelmintik a o téměř nulovém účinku na střečky při jejich podávání v období ledna a února nemá autor dostatek exaktních podkladů. Z článku není zřejmé zda snížení promořenosti populace srnčí zvěře střečkem Hypoderma diana způsobila úprava podávání přípravku Cermix - posunutím aplikace v období říjen až listopad, či došlo ke zlepšení z důvodu široké plošné aplikace tohoto anthelmintika. Dávkování a průběh léčby vychází z doporučení Prof. Kutzera a kladných výsledků předklinického a klinického zkoušení přípravku Cermix - konec listopadu až polovina února, které bylo vyhodnoceno jako optimální.
Prof. MVDr. Bohumil ŠEVČÍK, DrSc.


Zpracování dat...