Časopis Myslivost

Jak a kde hledat hubertku?

Myslivost 11/2007, str. 20  Martin KNÁPEK
Za vzácnou trofej byla v dřívější době považována hubertka („svatohubertský křížek“) nalézaná v srdci ulovené spárkaté zvěře, a to především starších jelenů. Ve skutečnosti lze hubertku nalézt skoro u každého, a to i poměrně mladého kusu parohaté a rohaté zvěře. Nalezení hubertky v srdeční svalovině je jen otázka pozornosti a po jejím prvním nalezení a lokalizaci místa jejího výskytu ji najdete prakticky vždy, pokud není ustřelena horní část srdce.

Srdeční kůstky se naleznou v srdeční svalovině v horní části srdce. Hubertka tvoří oporu srdeční svaloviny předsíní a komor srdce a nalézá se v obvodu předsíňokomorového ústí. Zde jsou na obou stranách vazivové prstence. Na tyto vazivové prstence jsou upevněny trojcípé a dvojcípé srdeční chlopně. Tam kde se vazivové prstence stýkají jsou trojúhelníková vazivová místa. A právě tato místa jsou podle rozsahu osifikace vaziva někdy i z velké části zaplněna srdečními kostmi. Většinou je nalezena jen větší kůstka septální poloměsíčné aortální chlopně a menší kůstka levé poloměsíčné aortální chlopně je nalézána jen u větší zvěře, především starších jelenů. U srnčí zvěře lze nalézt pouze větší srdeční kůstku.

Jak najít hubertku?
Po vyvržení ulovené zvěře se odřízne srdce tak, aby byly zachovány ze srdce ústící spodní části aorty, plícnice, přední a zadní duté žíly a plícních žil. Srdce si natočíme tak, aby po levé a pravé straně byly mezikomorové brázdy. Srdce pak z obou stran rozřízneme na povrchu přes středy předsíní a komor od horní strany srdce po jeho hrot. Další řez provedeme z obou stran srdce na jeho horní straně, kolmo na předchozí řez tam, kde končí spodní strana funkčního tuku v srdečních brázdách na horní straně srdce. Srdce v místech řezů otevřeme a hubertku hledáme v horní části srdeční svaloviny nacházející se mezi pravou a levou srdeční komorou v mezikomorové svalovině srdce pod aortou. A to tím způsobem, že mezi dvěma prsty prohmatáváme v tomto místě srdeční svalovinu až hmatem zjistíme tvrdší místo. Srdeční svalovinu se srdeční kůstkou opatrně ve vzdálenosti asi 1 cm od ní vyřízneme.
Vlastní preparace nalezené hubertky se provede tak, že svalovinu s hubertkou necháme asi hodinu vařit. Potom skalpelem a nebo malým nožem oškrábeme svalovinu a zbytky vaziva. Zvláště u mladších kusů je potřeba postupovat opatrně, aby nebyla hubertka poškozena, neboť srdeční kůstka nemusí být na koncích plně osifikována. Po jejím očištění ji ponoříme asi na 1 až 2 hodiny do nějaké malé nádobky do 30% peroxidu a necháme ji vyschnout. Případně ji lze ponořit do 10% peroxidu na dobu nejvýše jeden den. Po vytažení z peroxidu je vhodné ji při obou způsobech bělení omýt vodou, aby její povrch nebyl peroxidem při jeho vysychání poškozen.

Jak vypadá hubertka a u které zvěře ji lze nalézt?
Hubertka má ponejvíce kyjovitý tvar a při velké obrazotvornosti připomíná křížek. Tvary a velikosti hubertek jsou zřejmé z fotografie vybraných hubertek ze sbírky RNDr. Ctibora Babičky, CSc. V horní řadě je 5 hubertek jelena lesního a jejich délka je 37 až 43 mm. Nejmenší hubertka ze sbírky má jen 28 mm.V druhé řadě vlevo jsou 4 hubertky mufloní zvěře a mají délku 8 až 12 mm. Vpravo jsou 2 hubertky z daňčí zvěře a mají délku 24 mm a délka nejmenší nalezené hubertky byla 13 mm. V třech spodních řadách je 39 hubertek srnčí zvěře, převážně ze srnců, mají délku 4 až 21 mm. Záměrně jsou vybrané různých vyskytujících se tvarů a velikostí. Hubertky lze najít prakticky téměř u každého kusu samčí i samičí zvěře parohaté a rohaté zvěře a dokonce je již vazivo částečně osifikované i u vyspělejší mladé zvěře (kolouchů, srnčat apod.) ulovené koncem doby jejich lovu. Jsou tedy běžnou anatomickou záležitostí osifikace vaziv srdce během postnatálního vývoje každého kusu.
U nás lze s určitostí kromě jelena lesního, mufloní, daňčí a srnčí zvěře nalézt hubertky i u jelenů sika japonského a Dybowského, jelenců, kamzíků, kozy bezoárové a bude je mít i los. Srdeční kůstky lze také najít i u jiných druhů savců, například medvědů, tuleňů, antilop, domácích přežvýkavců (skot, ovce, koza), dokonce i u člověka.
Velikost hubertek je individuální a závislá především na tělesném vývinu daného kusu. Obvyklé je, že čím starší a tělesně silnější je ulovený kus zvěře, tím bývá hubertka větší. Ale není to pravidlem, méně často se vyskytne velká hubertka u mladého a nebo tělesně slabého kusu a nebo menší u zvěře plně dospělé a tělesně silné. Rozměry hubertek a jejich tvary jsou značně proměnlivé a různost jejich velikosti je patrná na 50 ks vybraných a dokumentovaných hubertek na fotografii.

Hubertka - svatohubertský křížek?
Název srdeční kůstky nalézané u ulovené spárkaté zvěře je odvozen od patrona myslivců svatého Huberta. Kromě názvu hubertka má i jiná označení jako kost sv. Huberta, křížek sv. Huberta a svatohubertský křížek. Poslední z nich je mluvnicky sice nejkrásnější, ale také s nejnižší četností výskytu i při značné představivosti. Skutečně tvarově unikátní hubertka, skutečný svatohubertský křížek byl nalezen pouze u muflona uloveného 4. prosince 2006 na Javornicku - uvedeno v časopise Myslivost č. 1/2007, str. 63, Kapitální muflon z Jesenicka. Na fotografii je tato hubertka skutečně tvaru kříže a délky téměř 3 cm. Takový tvar svatohubertského křížku nebyl dosud u spárkaté zvěře v dostupné literatuře publikován. Lovec muflona si hubertku nechal osadit do zlatého přívěsku. Fotografie byla pořízena krátce po ulovení muflona a jen rychlém ovaření svaloviny a jsou na ní ještě zbytky vaziv. Na fotografii hubertek, vybraných ze sbírky Dr. Babičky je pouze jedna srnčí v horní řadě, která připomíná vzdáleně dokonce dvojramenný kříž (sedmá zleva) a byla nalezena v srdci silného osmiletého srnce.

Jak hubertky uchovávat?
Pokud si chce lovec nalezené hubertky schovávat jako další myslivecké trofeje, je nejvhodnější následující způsob. Na dno menší a prosklené entomologické krabičky (případně pro ten účel vyrobené kazety ze dřeva se sklem) se upevní silná a hladká, tmavě zelená a nebo černá látka. Na ni lze hubertky umisťovat buďto nalepením a nebo prostrčením do prošitých oček nitě stejné barvy a pak je lze následně různě řadit. Kazetu s hubertkami pak je možné zavěsit na stěnu mezi ostatní trofeje.
Všem myslivcům, kteří uloví v budoucnu spárkatou zvěř, přeji kromě nezapomenutelných mysliveckých zážitků také nalezení tvarově zajímavých hubertek.

Zpracování dat...