Časopis Myslivost

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ ve Šluknově - Kategorie „A“

Myslivost 11/2007, str. 78  Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí
Uteklo to jako voda a zase po roce přišel čas prázdnin, čas soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Letos se národní kolo, již 37. ročník, uskutečnilo v severočeském Šluknově, v areálu patřícímu tamní Střední lesnické škole. Je již tradicí, že soustředění vítězů okresních kol a milovníků přírody a myslivosti, se koná pokaždé v jiném koutě České republiky

To proto, aby mladí soutěžící poznali více krásných míst naší vlasti. A jaké podmínky musí být splněny, aby se dítě mohlo zúčastnit národního finále? Předně musí být absolventem 3. - 5. třídy ZŠ (pro účast v kategorii "A"), nebo 6. - 9. třídy (pro účast v kategorii "B"). Je-li splněna tato základní podmínka, může se soutěžící do národního finále kvalifikovat dvěmi cestami. První z nich je, že zvítězí v okresním kole a do finále jej deleguje příslušný OMS. V tomto případě část nákladů spojených s účastí na prázdninovém soustředění hradí ČMMJ a příslušný OMS. Druhou možnou cestou je, že své dítě přihlásí přímo rodiče na sekretariátu ČMMJ v Praze.
V sobotu 14. července soustředění začalo příjezdem účastníků. Hned odpoledne se děti vydaly po oddílech na první vycházku do okolní přírody. Přitom se navzájem seznámily a již přemýšlely, jak pojmenují svoje oddíly. Tématem, které provázelo celé soustředění, a jenž bylo i námětem pro rozličné soutěže i pro pojmenování oddílů, byl letos Divoký západ. První oddíl se jmenoval Hokinsové, další Umpalumpové, Indočůni a Větry z prérie. Do Šluknova se nakonec dostavilo 31 mladých soutěžících.
Hned v neděli dopoledne proběhla první část soutěže - písemný test, ze kterého se dalo získat až 100 bodů. Test byl tvořen z otázek, v nichž se vybírala vždy jedna správná odpověď ze tří možností a z obrázku muflona a jeleního shozu, které bylo nutné popsat mysliveckou mluvou.
V neděli večer u seznamovacího táboráku jsme se nejdříve představili a přivítali hosty, kteří nám velmi poutavě vyprávěli o prostředí, přírodě a různých šluknovských zajímavostech. Ing. Lankaš i pan Jiří Petroušek povídali tak poutavě, že děti doslova hltaly jejich slova a měly tolik dotazů, že jsme až málem zapomněli jít spát. Samozřejmě došlo i na opékání špekáčků a nechyběla ani kytara jako u každého správného táboráku.
V pondělí odstartoval týden intenzivní přípravy na praktickou část soutěže. Každý oddíl absolvoval čtyři přednášky vedoucích. Ty byly věnovány lovecké kynologii, lovectví a mysliveckým tradicím, loveckému střelectví a poznávání stop zvěře. Další nenásilná výuka probíhala během každodenních vycházek po okolí.
Pro zpestření byly mezi výuku a vycházky zařazeny i mezioddílové zápasy ve fotbale a vybíjené. A jelikož jsme měli v průběhu pobytu ve Šluknově velice slunečné počasí, chodívali jsme se osvěžit k tamnímu rybníku.
Každý oddíl jeden den tábořil v arboretu patřícímu k SLŠ Šluknov. V průběhu dne děti s pomocí vedoucích vařily kotlíkový guláš, který byl poté i hodnocen nezávislou porotou a výsledky započítány do celotáborové hry. Samozřejmě, že součástí výletu do arboreta bylo také tradiční nocování ve stanech, popřípadě pod širým nebem. To byl pro některé opravdu velký a nezapomenutelný zážitek.
Ve čtvrtek jsme vyrazili k Rumburku do Ekologického a rekreačního střediska Natura. Areálem nás provedla a o středisku nám popovídala paní Sliwaková. Nejvíce nás zaujal farmový chov daňčí a jelení zvěře. Z bezprostřední blízkosti jsme si při krmení prohlédli daňky, jeleny lesní a jeleny sika.
Při lesnické škole funguje také sokolnické centrum. Dravce a sovy nám výborně prezentovala a o sokolnictví popovídala studentka oboru myslivecké hospodářství Kateřina Luláková.
Po týdnu nabývání a osvojování si vědomostí týkajících se přírody a myslivosti pak v pondělí nadešel čas prokázat znalosti, čas závěrečné části soutěže Zlatá srnčí trofej. Na zhruba tříkilometrové trase mladí milovníci myslivosti a přírody určovali rostliny, pobytové stopy, plemena psů, myslivecká zařízení, myslivecké vybavení, lebky, čelisti, trofeje. Již večer po skončení závěrečné části se každý dozvěděl, co se pod kterým exponátem skrývalo. Umístění mladých soutěžících zůstalo zastřeno tajemstvím až do pátečního odpoledne. Bylo před námi ještě několik dní, které jsme samozřejmě také věnovali přírodě a myslivosti, ale již bez stresu, jak kdo v soutěži dopadne.
V úterý nás čekal celodenní výlet do Národního parku České Švýcarsko. Po snídani jsme jeli vlakem do Brtníků a odtud udělali okruh po turistických trasách. Byli jsme okouzleni nádherou národního parku, nádherou pískovcových skal, potoků a říček plných pstruhů. Do Šluknova jsme se vrátili opět vlakem až k večeři. Po krásném výletu nám večeře chutnala snad ještě více než obvykle.
Také proběhly tradiční oddílové soutěže, které patří ke každému ročníku soustředění ZST. Huráolympiáda je klání v netradičních disciplínách, při kterých se baví všichni zúčastnění i přihlížející. Další tradiční soutěží je Bavíme se sami, během níž každý z oddílů předvede pokřik prezentující oddíl, scénku, písničku a výtvor. To vše tvoří sami děti a musí to mít souvislost s naším letním táborem.
Vyvrcholením zápolení oddílů je "Cesta za pokladem". Ta se odvíjela od celotáborového tématu Divoký západ. Na jednotlivých stanovištích, kde čekali vedoucí převlečení za indiány, děti plnily rozličné úkoly. Každý z oddílů nakonec získal za své snažení a šikovnost odpovídající sladkou odměnu.
Samozřejmostí také byla soutěž jednotlivců a oddílů ve střelbě ze vzduchovky. Nejlepším střelcem se letos stal Václav Barnet.
V průběhu celého soustředění nám byly umožněny čekané ve školní honitbě SLŠ Šluknov. Každé z dětí, které mělo zájem, se čekané alespoň jednou zúčastnilo. Nikomu se nestalo, že by na čekané neviděl nějakou zvěř. Nezapomenutelným okamžikem a úžasným zážitkem bylo, když jsme měli možnost několikrát vidět souboj srnců.
V pátek ve 14 hodin již nastal dlouho očekávaný čas vyhlášení výsledků soutěže Zlatá srnčí trofej. Nedílnou součástí bylo lovecké troubení v podání Jiřího Kšíra. To dodalo celému ceremoniálu ještě slavnostnější ráz. Někteří mladí soutěžící byli svým umístěním zklamáni, jiní mile překvapeni. Někdo ale musí být první a někdo poslední.
Po večeři se všichni zúčastnili závěrečného večerního nástupu, na kterém proběhlo vyhlášení výsledků celotáborové hry. Kromě již výše zmíněných soutěží se zápolilo v odlévání stop, bodovaný byl úklid pokojů a tradiční jsou "Otázky na večer" (každovečerní znalostní kvíz). Celkovým vítězem mezi oddíly se stali Hokinsové. Za první místo získali krásné zavírací nože.
Večer jsme podpálili poslední táborový oheň a při vtipech, scénkách a hře na kytaru se bavili až do prodloužené večerky.
Ráno proběhla poslední společná snídaně a potom jsme se rozjeli do svých domovů se vzpomínkami na nádherných společně strávených 14 dní.
Závěrem bych chtěl poděkovat Českomoravské myslivecké jednotě, sekretariátu v Praze, který soustředění zaštiťuje a také sponzorům akce. Sponzorsky se letos podíleli: Agentura Rembrandt, Banner, Myslivost, Kozap, Mikov, Snížek - Zbraně Humpolec, Halali, všeobecná pojišťovna, Česká Zbrojovka Uherský Brod, Sellier & Bellot, Lesy ČR, RS Natura Rumburk, Vysočina, a.s. a pan Z. Vítek. Velice bych chtěl také poděkovat Ing. Lankašovi ze SLŠ Šluknov za odbornou podporu a účastnění se dění při soustředění a také manželům Vaníčkovým za pomoc při přípravě finále.
Největší dík však patří vedoucím, kteří věnovali 14 dní svého volna dětem a zároveň propagaci přírody a české myslivosti. Jmenovitě tedy děkuji Monice Navrátilové, Michaele Jeřábkové, Michaele Kadlecové, Jiřímu Kšírovi, Anně Švehlové, Ondřeji Boháčovi, Martinu Záviškovi, Ivetě Dernerové a v neposlední řadě také zdravotnici a zástupkyni hlavního vedoucího Blance Pařilové.
A jak to bude příští rok? Sejdeme se zase při této nádherné soutěži s úctyhodnou sedmatřicetiletou tradicí? Již dnes víme, že soustředění kategorie "A" proběhne od 12. do 26. července. Soustředění kategorie "B" pak naváže hned od 26. července a skončí 9. srpna. Staří známí i noví nadšenci se v roce 2008 sejdou na opačném konci republiky v malebné krajině Bílých Karpat v Rekreačním středisku na Lopeníku v blízkosti Uherského Brodu. Tak za rok opět nashledanou!
Ladislav PAŘIL, hlavní vedoucí
parill@seznam.cz

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...