Časopis Myslivost

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE Preparace lovné zvěře

Myslivost 9/2007, str. 48  Milan Degen
Širší veřejnosti jsou preparovaná zvířata známá zejména ze zoologických a přírodních oddělení muzeí, které tímto způsobem uchovávají zajímavé exponáty. A nejen lovné zvěře, ale fauny vůbec, a to často v co nejširším rozsahu a pokud možno v kompletních exemplářích. Řeč je především o státních a národních muzeích, které většinou disponují odbornými preparátorskými dílnami, o jejichž práci se mnoho nemluví ani nepíše. Jisté je, že existují a že za ně mluví práce, která přetrvává věky a správným ošetřováním a restaurováním neztrácejí na své kvalitě a zajímavosti.
Jak je známo, preparátorství vyžaduje nejen odbornou způsobilost, například dobrou znalost anatomie zvířat, ale také trpělivost, přesnost, důslednost, dobrou znalost chemie, zejména konzervačních a technologických postupů, cit pro správné proporce a výraz (což souvisí s barevnou fotodokumentací a zkušenostmi) atd. Ne náhodou tento obor považují mnozí odborníci za umění. Kvalitní exponát, který přetrvá věky může vytvořit převážně praktik, který má letité zkušenosti a je obeznámen i s detaily této nelehké práce, jejími úskalími a dokáže se vyvarovat chyb, o nichž ví z minulosti, a to i z jiných prací a dílen. Tady totiž rovněž platí, podobně jako třeba v sochařství a v dalších uměleckých nebo jiných oborech, že stačí jeden špatný zásah a škody jsou nedozírné. A nesnadno se pak odstraňují. Zdařilé preparáty si samozřejmě muzea, ale i preparátoři a majitelé fotografují. Činili tak již od vynálezu fotografie.
Vzácněji se preparované exponáty objevují na pohlednicích, jejichž historie byla spjata od určité doby a dodnes je (a to více než jindy) s fotografií. Tento žánr je skutečně málo vídaný, spíše se jedná o ojedinělé kusy či série, a navíc ještě většinou ze starších dob. Jejich obliba je totiž specifickou záležitostí a předmětem zájmu zejména myslivců a lesníků, případně ještě milovníků přírody a těch, kteří neoznačují preparování zvířat za záležitost neetickou nebo dokonce skandální. Širší laická veřejnost o tyto pohlednice zájem příliš nejevila a ani dnes nejeví. Navíc budoucnost pohlednic jako takových je značně nejistá. Máme již elektronickou poštu, sms atd. Novodobá technika sice nemůže nahradit kouzlo korespondence na pohlednicích, korespondenčních lístcích, ilustrovaných blahopřání atd., avšak současným mladým generacím to nelze vykládat. Je to i záležitost dalších "výdobytků" naší tzv. civilizace, například údajného nedostatku času, pohodlnosti a cen poštovních celistvostí (včetně známek).
Sbírek preparovaných exponátů lovné zvěře najdete ve střední Evropě značné množství. Jen v Čechách a na Moravě jsou prakticky na každém zámku či loveckém zámečku. Stačí připomenout Konopiště, Hlubokou, Opočno, Orlík, Úsov atd. Ukázky z nich byly a jsou prezentovány prostřednictvím fotografií v různých publikacích příslušného aristokratického sídla, průvodcovských brožurkách atd. Pokud se objevily na pohlednicích, pak jen velmi ojediněle (zejména z novější doby nejsou takové exempláře k vidění).
K jedněm z mála institucím, které v minulosti vydaly pohlednice tohoto žánru patří Státní muzeum ve Vídni a v Berlíně. Obě tímto způsobem prezentovala své sbírky preparovaných exemplářů z celého světa a tím také zvala k návštěvě svých expozic. Vystavené exponáty měly a mají tu výhodu, že je můžete vidět zblízka kdykoliv sem přijdete. Oproti zoologickým zahradám, kde musíte často čekat, zda se zvíře objeví ve výběhu anebo ho vůbec nespatříte, protože je třeba v karanténě. Na druhé straně zase ani ten nejkvalitnější preparát nemůže nahradit živé zvíře s jeho pohyby, výrazem a chováním.
Obrazová část přináší pohlednicové záběry preparovaných exemplářů lovné zvěře ze Státního muzea ve Vídni, a to nejen z Evropy, ale i jiných kontinentů. Tak je tomu ostatně u většiny světových muzeí, které navíc ve svých vystavovaných exemplářích či depozitářích uchovávají třeba dnes již rarity, mj. dávno či nedávno vyhynulých, resp. vyhubených zvířat. Například Národní muzeum v Praze uchovává jeden pár alky velké i s vejcem (severní oblast Atlantického moře a přilehlé části Ledového moře), části kostry a rekonstrukce velkého holuba dodona (ostrov Mauritius). Tito živočichové byly dávno již vyhubeni. V tomto smyslu je třeba se také na preparaci zvířat dívat a posuzovat ji.
I přesto, co bylo o pohlednicích tohoto žánru již řečeno s tím, že se i na burzách a v aukcích vyskytují ojediněle, je třeba říci, že jejich cena je spíše symbolická. U pohlednic obrazové přílohy jen těžko dosahuje padesáti korun za jeden kus. Spíše ještě nižší cena je současnou realitou. Vše záleží na poptávce, na zájmu. U překupníků pak také hlavně na vytipování správně "nažhaveného" kupce.
Milan DEGEN


Zpracování dat...