Časopis Myslivost

Seminář o chovu koroptve polní pořádaný OMS ČMMJ Beroun a MS Liteň 14. 7. 2007

Myslivost 9/2007, str. 44  Ing. Kamila KAASOVÁ
Druhou červencovou sobotu proběhl v podbrdské vísce Litni, v restauraci U Lípy, v pořadí již třetí seminář o koroptvi polní pořádaný Okresním mysliveckým spolkem v Berouně a Mysliveckým sdružením Liteň. Přestože účast nebyla tak velká, jak se očekávalo, sešlo se zde mnoho zajímavých lidí. Na jedné straně odborníků na myslivost, zástupců státní správy a myslivců, kteří již chov koroptve v praxi provozují a mohou se podělit své poznatky z několika let chvou, na druhé straně nadšenců pro chov koroptve a zájemců o nové poznatky z nejrůznějších končin naší země, jeden návštěvník přijel i ze sousedního Slovenska.
Své zastoupení zde měly státní instituce pro myslivost nejpodstatnější - za Ministerstvo zemědělství, odbor rybářství, myslivosti a včelařství se semináře zúčastnil Ing. Josef Konvalinka, který společně s Ing. Tomášem Macháčkem z Krajského úřadu Středočeského kraje, oboru životního prostředí a zemědělství vnesl více světla do problematiky získávání dotací a kontroly jejich využití v praxi. Svou účastí i velmi zajímavou přednáškou na téma vlivu změn prostředí a klimatu na vývoj populací drobné zvěře přispěl zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Luděk Králíček. OMS Beroun reprezentoval jeho předseda Luděk Strnad, který řídil průběh semináře a s odborným příspěvkem o ochraně drobné zvěře na Berounsku a Hořovicku od minulosti po současnost vystoupil předseda myslivecké komise OMS Beroun RNDr. Stanislav Mottl, CSc. Z Mysliveckého sdružení Liteň bylo přítomno více myslivců, neboť již od rána připravovali sál a po obědě zajišťovali ukázky voliér, hlavní referát o chovu koroptve na Berounsku přednesl vedoucí líhňařského střediska v Litni Jaroslav Řezáč. Dopoledně proběhl první blok přednášek, po něm se návštěvníci rozdělili do tří skupin a jeli za doprovodu myslivců z MS Liteň na exkurzi do honitby k voliérám, kde se odchovávají koroptve pomocí rodičovských párů k vypouštění do honitby. Po návratu z honitby následovalo myslivecké pohoštění a odpoledne další blok přednášek, na jehož závěr dorazil z Vsočiny František Havlát, který se jako soukromý zemědělec a myslivec v jedné osobě inzenzivně věnuje zakládání biopásů pro zvěř. Přivezl s sebou i několik fotografií těchto biopásů a podělil se s přítomnými o zkušenosti z několikaleté praxe v krajinných úpravách. Po skončení přednášek proběhla diskuze, do které se zapojili téměř všichni přednášející i posluchači. Ze známých osobností myslivosti, které se zúčastnili nejen semináře, ale též se aktivně zapojily do diskuze je možno jmenovat ještě Doc. Vladimíra Hanzala z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. I když úspěšnost odchovu koroptve a realizace krajinných úprav podle získaných informací ukáže až čas, toto setkání, výměna poznatků a názorů na chov zvěře byly určitě velmi prospěšné pro všechny zúčastněné.
Zpracování dat...