Časopis Myslivost

Zaslúžil sa o rozvoj poľovníckej osvety nielen doma, ale aj vo svete

Myslivost 9/2007, str. 29  Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
Poľovnícka osveta, je nielen prvým skušobným predmetom na skúškach z poľovníctva. Osveta je predovšetkým tou časťou poľovníckej činnosti, cez ktorú oslovujeme širokú nepoľovnícku verejnosť a predovšetkým mládež. Z tohto dôvodu som položil niekoľko otázok dlhoročnému členovi a predsedovi osvetovej komisie SPZ a riaditeľovi poľovníckeho múzea vo Sv. Antone Ing. Mariánovi Čížovi. Najmä vďaka jemu sa na Slovensku na tomto úseku urobilo veľký kus práce.


Bol si pri založení Dní Sv. Huberta.
S myšlienkou založiť tradíciu Dní Sv. Huberta prišiel v roku 1990 vtedajší šéfredaktor Poľovníctva a rybárstva Ladislav Grman. Jeho myšlienku priniesol redaktor Milan Húževka. Pri prechádzke parkom pri kaštieli vo Sv. Antone, sme spoločne premýšľali ako zrealizovať túto myšlienku, ako dať dokopy poľovníkov zo všetkých kútov Slovenska, tu v poľovníckom múzeu. Okrem pripomenutia si patróna poľovníkov Sv. Huberta a jeho odkazu zver predovšetkým chrániť a pochopiť jej význam v prírode, chceli sme im ponúknuť čosi viac. Z toho dôvodu sme sa snažili tento program obohatiť o výstavy súťaže, ale aj umožniť stretnúť sa priateľom, zabaviť sa a symbolicky otvoriť hlavnú poľovnícku sezónu.
Prvý ročník Dní Sv. Huberta sa realizoval v roku 1991 a odvtedy sa stali peknou tradíciou nielen pre návštevníkov zo Slovenska, ale čoraz väčšieho počtu ľudí aj zo zahraničia. Naše dni dali príklad mnohým regiónom, ale aj poľovníckym združeniam, ktorí taktiež začali uskutočňovať tieto podujatia. Je to krásna príležitosť ako i nepoľovníckej verejnosti vysvetliť, že poľovníctvo je predovšetkým ochrana životného prostredia v ktorom žije zver a tiež vyspelá kultúra, ktorá sa tvorila už tisícročia.

Podieľal si sa na príprave ME vo vábení jeleňov.
V rámci Dní Sv. Huberta sme už od začiatku uskutočňovali aj súťaž najskôr vo vábení jeleňov a neskôr sme pridali súťaž vo vábení ostatnej zveri. Priatelia z nemeckého časopisu Wild und Hund po viacerých návštevách našich osláv začali spoločne práve s časopisom Myslivost pripravovať Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov. Pre nich to bola jedna z mála šancí, ako sa dostať k médiám a vysvetliť aké je vlastne poslanie poľovníctva, pretože nemecká verejnosť mala zo strany "zelených" veľmi jednostranné informácie - vyznievajúce skôr proti. Spoločne sme zorganizovali v Dortmunde v roku 1999 1. ME. O tom, že v Nemecku o ne bol veľký záujem, som sa mohol presvedčiť, keď som stál pri pódiu s malou kamerou a vedľa mňa stálo zo štrnásť kameramanov rôznych televíznych spoločností a ME šli na veľa TV kanáloch v priamom prenose. Veľkú úlohu zohrali pri príprave ME naši českí priatelia Jirko Kasina a Petr Šeplavý. Patrí im naše poďakovanie.
Som úprimne pyšný nato, že som mal to šťastie ako vodič výpravy doslova doviezť domov na Slovensko v r. 2000 všetky medaily z druhého ročníka a že ten tretí ročník sme už organizovali u nás vo Sv.Antone počas Dní Sv. Huberta v r. 2001. I teraz už 9. ročník ME bude opäť u nás. Uskutoční sa 1. septembra 2007. V r. 2004 sme pripravili atraktívny zápis do Guinnesovej knihy rekordov, keď naraz 65 uniformovaných poľovníkov, vrátane prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, imitovalo hlas jeleňa. V r. 2006 sme organizovali 1. ME Juniorov vo vábení zveri. V mládeži je budúcnosť našej prírody.

Máš veľký podiel na rozvoji celoslovenských súťaží KMPP a súťaží s inými organizáciami, ktoré sa venujú prírode.
Ako už som povedal, v mládeži je naša budúcnosť. I preto veľkú pozornosť venujeme v rámci SPZ práci s deťmi a mládežou. keď som začal pracovať ako predseda osvetovej komisie, už bola na Slovensku vytvorená dlhoročná tradícia v organizovaní KMPP. V "nových" časoch šlo skôr o to tradíciu udržať a zveľaďovať, nakoľko dobrých ľudí, ktorí sa venovali deťom, začalo ubúdať. V tejto činnosti mi veľmi pomohol prezident SPZ Mariana Lipku, Celoslovenské súťaže sa - konajú O pohár prezidenta SPZ. V posledných rokoch sa nielen počty súťažiacich družstiev, ale aj vedomosti súťažiacich veľmi zlepšili. Naším cieľom je do radov krúžkov mladých priateľov poľovníctva získať čo najviac mládeže. Ak sa táto bude venovať prírode, tak jej nebude zostávať čas napríklad na drogy a iné neduhy.

Je mi známe, že si stál pri zrode súťaže filmov s tematikou poľovníctvo a príroda .
V roku 1995 prišli priatelia z Levíc - Dušan Krajniak a Jozef Hlásnik s výbornou myšlienkou organizovať v rámci Levických poľovníckych dní i súťažnú prehliadku poľovníckych filmov. A opäť som mal to šťastie byť pritom. Už máme 12. ročník a mnoho krásnych filmov vďačí za svoj zrod práve tejto myšlienke. Zo scenárov, ktoré som vytvoril si najviac vážim tie z nitrianskych výstav v r. 2000 a 2005 i keď žiaľ na tej druhej som pre chorobu nemohol byť prítomný. Na Slovensku máme veľa dobrých ľudí, ktorí pomáhajú. Pri organizovaní levického filmového festivalu, KMPP, pri súťaži Deti prírode, nitrianskych výstavách i pri súťažiach vábenia zveri. Sú to predovšetkým priatelia z TV magazínu Halali i z časopisu Hubertlov a kus práce v prospech slovenskej poľovníckej osvety odvádza Peter Šomek.
Vieš, v otázkach to vyzerá ako keby som toho veľa vymyslel a urobil, ale ja som mal len veľké šťastie na výborných priateľov. To sa mi to organizovalo, keď som mal výborného prezidenta SPZ, šikovných členov osvetovej komisie(vrátane Teba) a hlavne širokú členskú základňu SPZ, kde vlastne každému dobrému poľovníkovi záleží na uctievaní si poľovníckych tradícií, na poľovníckej kultúre. Rád by som poďakoval PaeDr. Imrichovi Šubovi, ktorý sa teraz s členmi komisie okrem svojich veľmi veľa povinností, stará i o zväzovú osvetu.

Máš podiel na založení poľovníckeho múzea CIC v Palárikove, a ako viem si aktívne činný aj v tejto svetovej poľovníckej organizácii.
Veľmi si vážim, že si ma oslovil s týmito otázkami i keď ja sa za nejakú významnú osobnosť nepovažujem. Rád by som ale využil túto príležitosť a povedal nasledovné: Vďaka pani Milke Fábelovej a Josefovi Hromasovi sa dostalo československé a neskôr "českomoravské" a slovenské poľovníctvo do povedomia celého sveta ako jedno z najvyspelejších. Nieže by také nebolo, ale tú hlavnú úlohu pri prezentácii našej poľovníckej odbornosti a kultúry zohrala práve ich aktívna účasť v celosvetovej poľovníckej organizácii CIC. Nikdy nezabudnem nato, ako som mohol pomáhať pri organizovaní pražského zasadnutia kultúrnej komisie CIC v roku 1993 a ako som obdivoval ČMMJ pri organizovaní Generálneho zhromaždenia CIC v Prahe v r. 1998. Odkedy sa stal prezidentom SPZ Marian Lipka, mal so to šťastie osobne sledovať ako je Slovensko v poľovníckom svete uznávané. V roku 2001 získalo naše poľovnícke múzeum vo Sv. Antone prvýkrát v histórii Cenu CIC. V roku 1998 sme organizovali medzinárodné sympózium v Palárikove a Nových Zámkoch za účasti najvyšších predstaviteľov svetového a európskeho poľovníctva a v r. 2006 sa zavŕšili dlhé prípravy vybudovania Expozície CIC v palárikovskom kaštieli, teda na mieste, kde v r. 1928 vznikla myšlienka založiť medzinárodnú poľovnícku organizáciu CIC. I to že som už druhé funkčné obdobie generálnym sekretárom kultúrnej komisie CIC, je úspechom predovšetkým vyspelej slovenskej poľovníckej kultúry. Nespomínam všetky významné návštevy poľovníckych expertov a funkcionárov na Slovensku, ale i ony svedčia o našom významnom postavení. Rád by som čitateľom Myslivosti povedal, že vo svete je vnímané naše vyspelé poľovníctvo spoločne - ako to "českomoravské", tak i slovenské. Ja osobne mám v ČR množstvo priateľov a tak okrem spomínaných sa chcem za pomoc a úprimné priateľstvo poďakovať Vaškovi Nasvětilovi, Frantovi Libosvárovi, Števkovi Hakeľovi, Láďovi Broukalovi, Jarkovi Kovaříkovi, a mnohým ďalším. No a na záver pozývam všetkých čitateľov Myslivosti na návštevu nášho poľovníckeho múzea do Sv. Antona.
Pripravil Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
Zpracování dat...