Časopis Myslivost

Zdobené zbraně

Myslivost 9/2007, str. 22  Pavel Klozík
Lovecké zbraně jsou v pravém slova smyslu nástroj, ale lovci a přinejmenším lovci evropští, dávno povýšili lov na úroveň společenské události, k níž je třeba se slušně obléci a zvolit vhodnou zbraň. Pro významnější lovy, ale také pro radost z vlastnictví krásné věci, si řada lovců, kromě klasických a praktických zbraní, kupuje zbraně zdobené přírodními motivy, rytinou a drahými kovy. Česká zbrojovka Uherský Brod nezůstává na jejich přání netečná a její brány opouští unikátní, ale zároveň v praxi použitelné zbraně, které si objednávají zákazníci z celého světa.


Více než nástroj k lovu
Několikrát jsme zmínili, že lovecké zbraně z České zbrojovky putují na všechny kontinenty planety Země. Někteří lovci si své zbraně nechávají dodatečně ozdobit místními rytci. Řada našich i zahraničních lovců se ale obrací na Českou zbrojovku s žádostí o novou zbraň, vyrobenou a vyzdobenou tak říkajíc na klíč, přímo v Uherském Brodě. Česká zbrojovka jim po léta ráda vychází vstříc, dobře si vědoma vysoké prestiže, kterou zakázkově zdobené zbraně představují. Ty již nejsou pouhým nástrojem k lovu, ale stávají se významnou součástí majetku lovce a mnohdy také obrazem jeho společenského postavení. Navíc, cena zdobených loveckých zbraní zpravidla neklesá, jako u mnohých jiných výrobků, nýbrž s léty nabývá na ceně. Zdobené zbraně reprezentují svého majitele, jeho moc, bohatství nebo zásluhy. Díky své jedinečnosti jsou předmětem sběratelství a jsou považovány za umělecká díla.

Historie
Historie výroby loveckých zdobených zbraní, má v CZ UB dlouhou tradici. Více méně je spjatá se samotnou sériovou výrobou loveckých pušek. Brzy po zahájení jejich výroby se našli zákazníci, kteří se nespokojili s klasickým vzhledem své zbraně, ale žádali něco navíc. Rovněž si nemusíme tajit, že zdobená lovecká zbraň byla je a asi dlouho bude představovat mimořádný dar pro významnou osobu, nebo člověka, kterého je potřeba nějakým způsobem uctít. Dnes již stěží zjistíme, kam všude putovaly zdobené zbraně z CZ UB v dřívějších letech a které významné instituce si jedinečné zbraně objednaly pro své obchodní partnery. Výzdobu loveckých zbraní prováděli pro Českou zbrojovku mistři svého řemesla, pánové Josef Herčík (známý rytím českých známek), mistr Konečný, Jaroslav Tvrdoň (rovněž se přeorientoval na rytí známek), Roman Houdek a Ivo Jurčík. V 80. letech a začátkem 90. let se k nim přidali rytci Zbrojovky Brno Karel Borecký a Libor Votava. Jejich úsilí vždy získávalo kladnou odezvu a naše zdobené zbraně obdivovali a dodnes obdivují zákazníci na mezinárodních výstavách a veletrzích.

Kategorie zdobení
Zdobení zbraní lze rozdělit do několika kategorií: nejníže je sériově prováděné zdobení leptáním kyselinou nebo vypalováním laserem, ražením razidly nebo ručním provedením jednoduché rytiny. Střední kategorii představuje individuální úprava, dopasování, doladění a seřízení sériových zbraní a následné ruční rytí a povrchová úprava podle požadavků zákazníka. Třetí, nejvyšší stupeň zdobení, je individuální výroba zbraně podle požadavků objednatele. Jedná se o nákladnou zbraň vyzdobenou precizními rytinami, zlatem, případně drahými kameny. Pažba se vyrábí ze speciálně vybraného dřeva a zbraň, spolu s příslušenstvím se dodává v odpovídajícím ochranném a reprezentativním obalu.
Zdobení zbraní v České zbrojovce Uherský Brod, a. s., lze dá zařadit do výše uvedené střední kategorie, v široké škále možností:
1.: CLASSIC - jednoduchá ornamentální rytina na částech zbraně.
2.: ELEGANCE - bohatá ornamentální rytina na většině povrchu zbraně.
3.: EXCLUSIVE - bohatá, hluboká ornamentální rytina na většině povrchu zbraně, doplněná motivem podle požadavku.
4.: IMAGINATION - souprava ryté zbraně s kazetou a nožem.
Dále je možné požadovat niklování, chromování, moření a zlacení součástí, rytí nebo vykládání dřevěných součástí vzácnými dřevy, kostí nebo plátky z fosilií mamutích klů, umístění monogramu nebo erbu do kompozice rytiny, vykládání kontur zlatem a další úpravy.
Cena díla je individuální podle množství prvků, způsobu zdobení, příslušenství a povrchových úprav oceli a dřeva. U dlouhých zbraní, pokud si zákazník žádá i montáž se zaměřovačem a nastřelením, se zdobí rovněž montáž zaměřovače.
Zbraně zdobené v České zbrojovce důstojně reprezentují své majitele jak o slavnostních příležitostech, tak i na lovu.

Zpracování dat...