ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Naše nová nejsilnější trofej jelena

Myslivost 3/2008, str. 6 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Oboru Poněšice o výměře asi 1600 ha organizačně spadající pod Lesní správu Hluboká nad Vltavou státního podniku Lesy České republiky asi není nutno většině našich myslivců podrobněji představovat, neboť je dlouhodobě známa svými úspěchy v chovu především jelení zvěře. Ostatně tamnější oborník František Řehoř za tyto výsledky přebíral vloni na Valném shromáždění CIC prestižní mezinárodní cenu Edmonda Blanca. Více >
Naše nová nejsilnější trofej jelena

Halali, jistota myslivců

Myslivost 3/2008, str. 10 Ing. Jaroslav PALAS
Počet komentářů: 0
Po řadu měsíců na stránkách obou mysliveckých měsíčníků, webových portálech a mysliveckých sněmech probíhala diskuse ke kvalitě odpovědnostního pojištění HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s, pro myslivce. Více >
Halali, jistota myslivců

DOTACE PRO MYSLIVOST v roce 2008

Myslivost 3/2008, str. 14 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Počet komentářů: 0
Myslivecká veřejnost si již dostatečně uvědomuje, že finanční příspěvky státu se staly nedílnou součástí mysliveckého hospodaření každého roku. Stát tak oceňuje službu, kterou se myslivost podílí na ochraně přírody. Více >
DOTACE PRO MYSLIVOST v roce 2008

CZ-USA pod taktovkou ženy - lovkyně

Myslivost 3/2008, str. 20 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
V roce 2007 uplynulo deset let od založení společnosti CZ-USA, dceřinné společnosti České zbrojovky Uherský Brod, která zajišťuje prodej a propagaci uherskobrodských zbraní ve Spojených státech amerických. O CZ-USA jsem si před časem povídal s její prezidentskou, mladou sympatickou Ing. Alicí Poluchovou, která je rovněž nadšenou lovkyní. Více >
CZ-USA pod taktovkou ženy - lovkyně

Naháňky, psovodi a psi

Myslivost 3/2008, str. 22 Petr ZIEGROSSER,
Počet komentářů: 0
Končí naháňková sezóna. V letošním roce byla obzvláště bohatá. Možná na počet ulovené zvěře, ale zcela jistě na množství naháněk. Počet naháněk na spárkatou má rok od roku stoupající trend. Více >
Naháňky, psovodi a psi

Nahlédnutí do Antarktidy

Myslivost 3/2008, str. 23 Ing. Josef PROKŠ
Počet komentářů: 0
Možnost návštěvy tohoto poněkud tajemného kontinentu se nenaskýtá každý den. Díky podpoře rodiny jsem měl to štěstí, že jsem se jednoho únorového dne objevil v Ushuai, malém městečku na jihu Argentiny, asi 150 km od pověstného Hornova mysu. Mimochodem, je mojí chybou, že jsem si celý život myslel, že tento mys je nejjižnějším výběžkem jihoamerické pevniny. Ale není tomu tak! Je to mys na ostrově Horn, který zasahuje nejvíce do Drakeova průlivu. První jej obepluli v roce 1616 dva Holanďané, Le Maire a Van Schouten, kteří žili v holandském městě Hoorn a podle něj mys nazvali. V letech 1832 až 1833 tyto končiny navštívil mimo jiné Charles Darwin na své badatelské cestě kolem světa. Více >
Nahlédnutí do Antarktidy

Početních stavy zvěře a jejich regulace - 1. část

Myslivost 3/2008, str. 28 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V minulém čísle Myslivosti byl uveřejněn článek zabývající se příčinami škod působených zvěří a možnostmi jejich prevence. Následující příspěvky budou zaměřeny na problematiku početních stavů zvěře a jejich regulace. Jak již bylo v úvodním článku zdůrazněno, problémy se škodami by měly být řešeny ne šablonovitě v černobílém pohledu, ale komplexně na základě objektivní analýzy jejich příčin. Škody vznikají vždy v důsledku působení více faktorů a zpravidla k nim nedochází náhle, ale teprve v důsledku určitého vývoje, na jehož průvodní příznaky se mělo včas reagovat. Více >
Početních stavy zvěře a jejich regulace - 1. část

Stres pôsobiaci na zver a jeho dôsledky

Myslivost 3/2008, str. 32 Ing. Matúš RAJSKÝ
Počet komentářů: 0
Lokálne zvýšené stavy zveri - koncentrácie na určitých plochách sú zapríčinené často aj vplyvom človeka. Príčiny takýchto koncentrácií môžu byť viaceré, a to v zime napríklad zhromažďovanie zveri v okolí krmovísk s predloženým chuťovo atraktívnym krmivom, pričom sa zver sťahuje na tieto lokality zo širokého okolia. Ďalšou z príčin je časté rušenie, v dôsledku ktorého sa zver zdržuje počas denných hodín v mladých lesných kultúrach a pod. Více >
Stres pôsobiaci na zver a jeho dôsledky

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - Myslivecká zátiší

Myslivost 3/2008, str. Milan DEGEN
Počet komentářů: 0
Malířský žánr zátiší je starý asi jako malířství samo, neboť je jedním z prubířských kamenů dovednosti a schopnosti autora. Kreslil je a často ještě dnes kreslí, zejména v počátcích své tvorby, mnohý z malířů. Vzhledem k tomu, že lov je starý jako lidstvo samo, lze předpokládat, že v oblasti zátiší byly myslivecké motivy jedny z prvních, které se umělci, ať již profesionální či amatérští, nebo jen nadaní či méně nadaní jedinci, snažili zachytit. Více >
MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - Myslivecká zátiší

Kulovnice Heym SR 30 Keiler

Myslivost 3/2008, str. 34 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Uvažujete o koupi nové kulovnice? Možná přemítáte, zda sáhnout po osvědčené klasice s otočným odsuvným závěrem nebo po kulovnici s moderním přímotažným závěrem. Mezi zajímavé zbraně patří kulovnice, kterou vám představím na následujících řádcích. Vyrábí ji německá zbrojovka Heym Waffenfabrik AG, založená v roce 1865, která úspěšně zachytila vývoj moderních kulovnic. Jednou z nich je lovecká kulovnice Model SR 30 Kieler ráže 30-06 Springfield s přímotažným závěrem. Podobně jsem si ji prohlédl a prakticky vyzkoušel při návštěvě prodejny Řehák a Řehák v České Třebové. Více >
Kulovnice Heym SR 30 Keiler

Specifická hmotnost paroží srnců z Vítějevsi

Myslivost 3/2008, str. 38 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
V souvislosti s používáním minerálních doplňkových krmiv u srnčí zvěře, pro zkvalitnění její chovné a trofejové kvality, jsme provedli vyhodnocení vlivu jejich celoroční aplikace v terénní praxi. Jako modelová byla vybrána honitba Vítějeves na Svitavsku z důvodu, že minerální doplňková krmiva zde začala být aplikována v jedné části honitby již před více než 10 lety. Postupně bylo jejich použití rozšiřováno na celou honitbu a v posledních sedmi letech je jejich aplikace plošná po celé honitbě. Více >
Specifická hmotnost paroží srnců z Vítějevsi

Hodnocení věku muflonů a věkové třídy

Myslivost 3/2008, str. 41 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Martin Knápek (foto)
Počet komentářů: 0
Do redakce časopisu Myslivost docházejí dotazy myslivců k posuzování věku muflonů a jejich zařazování do věkových tříd. V myslivecké praxi a v zaslaných dotazech požadujících podrobné vysvětlení se jedná především o hodnocení muflonů přecházejících z kategorie mladé zvěře ( ♂ muflončat) do zvěře samčí v I. věkové třídě. Více >
Hodnocení věku muflonů a věkové třídy

Věkové třídy spárkaté zvěře a myslivecká praxe

Myslivost 3/2008, str. 44 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc.
Počet komentářů: 0
V poslední době vznikla v myslivecké praxi diskuse související se závazným výkladem věkových tříd u spárkaté zvěře. Tato problematika se vztahuje především pro plánovací účely při sestavování „Plánů chovu a lovu spárkaté zvěře“, pro účely statistického výkaznictví (tiskopis Mysl.1-01) a v neposlední řádě při určování věku u trofejí spárkaté zvěře předkládaných na chovatelských přehlídkách. A to se vztahuje ke každému uživateli honitby, v rámci vyjádření k plánům chovu a lovu spárkaté zvěře také ke každému držiteli honitby a samozřejmě k práci orgánů státní správy myslivosti obcí s rozšířenou působností. Více >
Věkové třídy spárkaté zvěře a myslivecká praxe

Kvalita obrazu a špičkové technologie

Myslivost 3/2008, str. 46 Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
U vysoce kvalitní lovecké optiky spolu dva pojmy uvedené v názvu této kapitoly velmi úzce souvisí. Konstrukce optického systému je založena na fyzikálních a optických zákonech. Na výrobci pak závisí, jak kvalitní materiály použije, jaký optický systém zvolí a především jaké přesnosti je schopen dosáhnout při jeho výrobě díky použitým technologiím. Více >
Kvalita obrazu a špičkové technologie

Srnčí zvěř – její životní potřeby v současnosti

Myslivost 3/208, str. 50 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je v dnešní době běžnou zvěří většiny našich honiteb. Zvýšený zájem o srnčí zvěř nastal po snížení stavu drobné zvěře způsobené mimo jiné intenzifikací zemědělské výroby. Srnec obecný je naším původním druhem, který žije v mírné části Evropy a Asie. Člení se na tři poddruhy a to: evropský, sibiřský a čínský. V Americe žije šest rodů srnčí zvěře. Jedná se o přebíhavou, přežvýkavou spárkatou zvěř, patřící do skupiny tzv. okusovačů rostlin, které získává výběrovým způsobem. V dávné době žila tato zvěř v lesostepích s dostatkem travních, stromových a keřových porostů. Více >
Srnčí zvěř – její životní potřeby v současnosti

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 3/2008, str. 56 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
V našich minisoudničkách se pokoušíme střídat témata jednotlivých případů, i když to někdy není lehké (nejvíce se, jak už jsme se víckrát zmiňovali, vyskytují zranění střelnou zbraní nebo majetkové problémy kolem honiteb). Současně se ale snažíme aktuálně reagovat na nejnovější judikáty Nejvyššího soudu týkající se myslivosti. Proto se tentokrát dostaneme v našem příběhu podruhé za sebou na schůzi mysliveckého sdružení, řešící členské otázky. Ovšem zatímco minule se vylučovalo, tentokrát se bude přijímat … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

O čem se psalo v březnu 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

E. Musil-Daňkovský: Smuteční doba paroháčů Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Měsíc únor… Studeno, mrazivo, pláně holé, klid mysliveckých zbraní… Kde jsou ty doby, kdy se hluboké lesy naše rozléhaly řevem (bohužel) posledních parohatých Mohykánů, kteří v nezdolné síle a v pohlavním rozčilení vyzývali soudruhy své k bojům sic úporným, ale zvěři svého druhu plemenný výběr zajišťujícím, kdy lovci žádostiví trofejí šinuli se opatrně po lesních stezkách šoulačkou, anebo ve shonu k lečím, předběžně zradidly opatřeným, v tému družiny myslivecké nastupovali na vykázaná místa, toužíce horkou kouli umístiti na komoru královského představitele zvěře pod šerou klenbou staletých velikánů lesních… Více >
O čem se psalo v březnu 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

Kudy se ubírá řešení střetů zvěře a vozidel v zahraničí

Myslivost 3/2008, str. 68 Ing.Martin HUČKO, Ing.František HAVRÁNEK, CSc.
Počet komentářů: 0
V poslední době se začalo i u nás více hovořit o problematice střetů dopravních prostředků se zvěří a o tom, jak těmto střetům účinně bránit. V předkládané informaci bychom proto chtěli seznámit čtenáře s některými zajímavými trendy řešení uvedeného problému v zahraničí a především ve Spojených státech amerických. Mnohé z dále uvedených metod se nám jeví pro naše podmínky nepoužitelné, jiné nás však mohou inspirovat při řešení problému, který je pro zvěř a myslivce velmi významný. V dalším navazujícím článku bychom se pak chtěli věnovat i situaci u nás. Více >
Kudy se ubírá řešení střetů zvěře a vozidel v zahraničí

Dvacet kilometrů

Myslivost 3/2008, str. 71 Petr SLABA
Počet komentářů: 0
Silnice Liběchov – Dubá, to je asi 20 kilometrů zatáček které z jedné strany lemuje les až k silnici a druhá strana je porostlá mokřady, ve kterých často hledá zvěř pití a koupel. Dvacet kilometrů, na kterých od jara do podzimu pořádají šílené závody motorkáři, dvacet tisíc metrů, kde často dokáží předjíždět řidiči aut, ale i kamionů těsně před zatáčkou jakoby smyslů zbavení, kilometry nespočetných havárií, obzvláště pak za deště či sněhu, ale taky dvacet kilometrů, na kterých vícekrát do týdne zahyne jeden volně žijící živočich. Tedy dvacet kilometrů smrti!20 kilometrů smrti. Více >
Dvacet kilometrů
Zpracování dat...