Časopis Myslivost

CZ-USA pod taktovkou ženy - lovkyně

Myslivost 3/2008, str. 20  Pavel Klozík
V roce 2007 uplynulo deset let od založení společnosti CZ-USA, dceřinné společnosti České zbrojovky Uherský Brod, která zajišťuje prodej a propagaci uherskobrodských zbraní ve Spojených státech amerických. O CZ-USA jsem si před časem povídal s její prezidentskou, mladou sympatickou Ing. Alicí Poluchovou, která je rovněž nadšenou lovkyní.


Odkud pocházíte a jak jste se dostala k práci pro Českou zbrojovku Uherský Brod?
"Narodila jsem se v Novém Jičíně a studovala jsem obchod a podnikání na Slezské univerzitě v Karviné. V České zbrojovce v Uherském Brodě jsem pak připravovala diplomovou práci zaměřenou na export. Zde jsem také prodělala praktickou část studia. Po skončení univerzity jsem hledala práci v podniku, který má obchodní oddělení a nakonec jsem dostala práci právě v České zbrojovce. Od roku 1995 jsem pracovala v obchodním oddělení, které zajišťovalo prodej do španělsky hovořících zemí v Jižní Americe a později také v Kanadě."

A odtud již vedla cesta do vedení CZ-USA?
"Když vedení České zbrojovky ve druhé polovině 90. let 20. století rozhodlo o založení zastoupení v USA, byla jsem oslovena, jestli bych chtěla pomoci se založením CZ-USA. Návrh se mi líbil a na konci roku 1997 jsem odjela do Spojených států. Trvale v Americe žiji od ledna 1998. Stala jsem se viceprezidentkou CZ-USA a měla na starosti nakládání s financemi společnosti. Starala jsem se o účetnictví, studovala zákony USA a snažila se upozornit na naše zbraně prostřednictvím inzerce v médiích. Kdo ve Spojených státech neizeruje, jako by nebyl."

Zaznamenala jste tehdy nějaké zkušenosti amerických střelců se zbraněmi České zbrojovky? A jaká byla vůbec reakce prvních zákazníků na uherskobrodské zbraně?
"První zákazníci kupovali především dlouhé zbraně v základním provedení. My jsme postupně začali zjišťovat jejich požadavky. S první kritikou se u Američanů setkal tvar pažby loveckých zbraní. Jejich stylu nevyhovují tradiční evropské zbraně. Reagovali jsme pozváním odborníků, kteří nám pomohli navrhnout úpravy, které by učinily naše zbraně pro Američany zajímavé a začali jsme tvořit, a po naší domovské továrně vyžadovat, zbraně stavěné speciálně pro USA."

Dají se ve stručnosti shrnout základní požadavky amerických střelců na zbraně? A jak Vy osobně vidíte vztah Američanů ke zbraním?
"Američané vyžadují zbraně přesné, spolehlivé a odolné. Velmi si oblíbili součásti z plastických hmot. Některé součástky musí být, podle jejich mínění, vyrobeny z oceli. Spousta Američanů sice zbraně vlastní, ale ačkoliv jim nerozumí, myslí si o sobě, že jsou jak se tu říká gunsmithové - puškaři, což je samozřejmě nesmysl. Pro Američana je zbraň spotřebním zbožím a zároveň představuje určitou hodnotu. Dlouhou zbraň může Američan koupit kdekoli, krátkou zbraň pouze ve státě, kde trvale žije."

I v našem tisku proběhly zprávy o diskuzi o používání zbraní a možnostech kontroly vlastníků zbraní. Kam vůbec v současné době směřuje vývoj zákonů o zbraních v USA?
"Jako všude jinde ve světě, také v USA zaznamenáváme snahy omezit legální vlastnictví krátkých i dlouhých zbraní, jejich nabytí a prodej. Realita v USA je ale taková, že v místech, kde v poslední době došlo k omezení vlastnictví zbraní, roste zločinnost. Například v New Yorku a San Francisku nesmí lidé vlastnit žádné střelné zbraně. Vadí jim, že se nemohou bránit, a proto se stěhují do jiných měst."

Až takové jsou opravdu reakce vlastníků zbraní ve městech, kde dojde k zákazu držení zbraní?
"Ano, opravdu je to tak, je to asi i jistý výraz historického utváření mentality občanů USA. Lidé, vlastníci zbraní, ve městech, kde dojde k zákazu se buď zbraní zbaví nebo se musí odstěhovat. USA jsou velká země. Pokud se obyvatelům něco nelíbí v místech, kde žijí, mohou se přestěhovat jinam. A věřte, že to není ojedinělé řešení vzniklé situace, Američané jsou zvyklí se často stěhovat."

Vraťme se zpátky k CZ-USA a zbraním České zbrojovky Uherský Brod. Změnil se za léta vašeho působení názor amerických střelců na naše zbraně?
"Změny v názorech Američanů samozřejmě pozorujeme. Jedná se o změny k lepšímu, což je dobré, protože Spojené státy americké jsou zahlceny obrovským množstvím zbraní. Zbraně z Uherského Brodu vyhledává stále více Američanů, střelci i lovci už vědí, že naše zbraně jsou dobré, přesné a střílí vždy, to znamená ve všech podmínkách. Poznali, že vyrábíme zbraně s dobru ergonomií a z kvalitního materiálu. Vyhovuje jim cena a my neustále zlepšujeme servis. O našich zbraních se stále více hovoří, vznikají kluby přátel zbraní České zbrojovky Uherský Brod a my se těšíme na jejich informace a podněty. Zároveň se snažíme vytvořit internetový obchod. Nárůst poptávky zaznamenáváme především u dlouhých zbraní."

O které zbraně z Uherského Brodu je současnosti největší zájem?
"Zájem roste především o zbraně určené k lovu na safari, čili zbraně určené k lovu vitální zvěře. Celkový ohlas a reference střelců nám zvolna umožňují nabízet také zbraně ve vyšších cenových kategoriích.Velmi dobře se z krátkých zbraní prodává CZ 75 D Compact, v USA známý pod označením P 01. Dobře jde na odbyt CZ 75 SP-01 a k ní příslušející souprava s bodákem, který však američané považují za zajímavý suvenýr. Velmi dobrý ohlas zaznamenává odstřelovačka CZ 750."

Dokážete vyhovět některým individuálním přáním zákazníků žádajících úpravu zbraní?
"Samozřejmě. Spolupracujeme se zbrojířem, který pro nás provádí úpravy dlouhých zbraní a se zbrojířem, který ladí naše pistole."

Připravila CZ-USA, v poslední době pro své americké zákazníky nějaké novinky?
"Kromě malorážky CZ 453 se spouští s napínáčkem, malorážky a kulovnice v levorukém provedení, lehké kulovnice CZ 527 s plastovou pažbou v ráži .223 Remington, máme také kulovnici CZ 550 Safari Magnum v rázi .458 Lott."

CZ - USA v roce 2004 koupila malou americkou zbrojovku Dan Wesson. Co vás vedlo k tomuto kroku a podařilo se naplnit jeho záměr?
"Skupina CZ chce byt chápána jako všestranný výrobce zbraní, takže když se nabídla příležitost odkoupit výrobce revolverů a pistolí typu 1911, nejvíce žádaných pistolí v USA, využili jsme příležitost, protože tyto zbraně se v portfoliu České zbrojovky do té doby neobjevovaly. Samozřejmě tímto krokem také posíláme zprávu (nejen) americkým konkurentům, ze jsme finančně stabilní a naše aktivity na americkém trhu mají rostoucí tendenci."

Spolupracujete s jedním z nejlepších světových střelců IPSC Angusem Hobdellem. Jste s jeho prací spokojena?
"Práce Anguse Hopdella je pro nás velkým přínosem. Angus si naše zbraně oblíbil, používá je, prodává a propaguje, a přináší návrhy na jejich zlepšení. Američtí střelci jeho názory respektují."

Na závěr se zeptám na Váš osobní vztah ke zbraním.
"Pracuji ve firmě, která vyrábí zbraně a zbraně mám ráda. Ráda střílím z pistole, kulovnice i brokovnice. Před lety jsem začínala s IPSC střelbou, v současnosti se více věnuji lovu a pokud mám možnost lovím nejen v USA, ale také v Africe. Zbraně z České zbrojovky jsou nejlepší na světě. Nikdy mě nenapadlo pochybovat o kvalitě našich zbraní. Jsem hrdá, že pracuji pro Českou zbrojovku Uherský Brod v CZ-USA."

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí.

Než jsem skončil přípravu článku o CZ-USA, prolistoval jsem katalog z roku 2006, dceřinné společnosti naši největší zbrojovky. Hned na první straně zdraví zákazníky Alice Poluchová. Její slova provází Alicina fotografie z Afriky, krátce po ulovení lvice. Usmívající se Alice má v ruce samozřejmě kulovnici CZ 550. Mezi novinky roku 2006 patřila malorážka CZ 453 American, na straně devět mě zaujala lehká kulovnice CZ 527 s pažbou z javorového dřeva a několik variant s barevnými pažbami z laminovaného dřeva. Rovněž zákazníci o lovecké kulovnice CZ 550 si mohou vybrat modely s pažbami z laminovaného dřeva nebo třeba model v ráži .300 Winchester Magnum. V kategorii Safari Clasic mě zaujaly kulovnice CZ 550 v rážích .450 Rigby, .404 Jeffrey a .505 Gibs. Mezi loveckými zbraněmi mi neunikla ani řada loveckých brokových kozlic, dvojek a lankasterka, které CZ-USA dováží z Turecka. Na závěr pak ještě připomenu, že se pro CZ-USA vyrábí řadu zbraní také zbrojovka Brno Rifles, dceřinná společnost České zbrojovky Uherský Brod.

Zaznamenal Pavel KLOZÍK, foto autor a archív Alice Poluchové


Prezident CZ-USA Alice Poluchová

Alice Poluchová není jen dobrá manažerka a vedoucí firmy, ale také úspěšná lovkyně (foto archiv Alice Poluchové)

Zpracování dat...