Časopis Myslivost

Naháňky, psovodi a psi

Myslivost 3/2008, str. 22  Petr ZIEGROSSER,
Končí naháňková sezóna. V letošním roce byla obzvláště bohatá. Možná na počet ulovené zvěře, ale zcela jistě na množství naháněk. Počet naháněk na spárkatou má rok od roku stoupající trend.

Naháňku dnes organizuje kdekdo. Ti, kteří organizují naháňky již několik let jsou ve výhodě, začátečníci mají problémy. Organizátorům chybí praxe, spolupracovníci a často základní vědomosti o tom, jak by měla naháňka vypadat. Všichni si však stále více uvědomují, že bez dobrých psovodů a kvalitních psů to nejde!
Dostat zvěř před střelce je stále složitější a dokážou to jen dobří a zkušení psi. A takové psy mají jen dobří a zkušení psovodi. A těch je, vzhledem k současné a budoucí potřebě, jako šafránu. Pojďme se na problém podívat podrobněji.

Jaký musí být vůdce psa?
* Musí dobře plnit svěřený úkol: se svým psem zvednout zvěř ze zálehu a natlačit jí před střelce.
* Nesmí to být "hladový" střelec chtivý rány.
* Musí být disciplinovaný, musí splnit úkoly dané mu vedoucím honu.
* Musí sebe i svého psa udržovat během roku v kondici.
* Musí dobře střílet a být se svou zbraní dokonale sžitý.
* -Musí se svým psem dobře spolupracovat a svého psa dobře znát a ovládat.
* Musí být řádně vybaven.
Je jasné, že jen těchto několik bodů nemůže splnit každý a i ten, kdo se o to snaží, potřebuje k dokonalosti léta praxe, odříkání a výcviku.
Mít dobrého loveckého psa není jednoduchá, ale ani laciná záležitost. A hlavně je to věc dlouhodobá, nejistá, riskantní a drahá. Ceny štěňat narůstají, hodně stojí veterinář, krmivo, výcvik, zkoušky, výstavy. Než je pes "hotový", narostou náklady na desítky tisíc a tím narůstá i cena psa. Jestliže psovod pustí psa z vodítka, pouští do leče (a do velkého rizika) 60 a více tisíc korun. A nejen to. Pouští do leče (a do velkého rizika) i svého věrného přítele a spolupracovníka.

Jaká je situace v praxi?
Jen málo organizátorů naháněk si zajišťuje psovody několik měsíců dopředu. Většina "organizátorů" se začne o psovody zajímat den před lovem, dobří psovodi jsou zadaní, honí se s tím, co je po ruce. Podle toho také vypadá lovecký den a výřad.
Na naháňku se psovodi dopravují "za své". Při nástupu před lovem nikoho ani nenapadne přivítat psovody, dát slovo vedoucímu psovodů a nikdo se ani nezmíní o tom, že je třeba při střelbě také dbát na bezpečnost psů a psovodů.
Během dne se psovodi se svými pejsky přesouvají vlastními prostředky, je-li pes zraněn (a to je dnes běžné musí si sami zjistit převoz k veterináři a uhradit ošetření psa.
Postřelený nebo zastřelený pes v leči není výjimkou. Střílet do leče je dnes běžnou praxí a splést si psa s liškou je normální. Vyřídit si peníze za zastřeleného psa s "čarostřelcem" si musí zase psovod. Vedoucí honu s tím nechce mít nic společného. Loví se přece dál a není možno se zdržovat!
Často se pes při lovu ztratí. Najít si ho zase musí psovod, většinou za pomoci svých kolegů, ale velice často bez jakékoliv pomoci a zájmu organizátorů lovu.
U výřadu většinou také nebývá čas na poděkování psovodům, výřad přece udělali střelci. A když celá lovecká společnost zasedne k prostřenému stolu a hoduje, někteří psovodi ještě dohledávají zvěř a také se musí postarat o své čtyřnohé pomocníky.

Shrnu-li to, musím konstatovat, že dobří psovodi a dobří psi nejsou u nás v dostatečné vážnosti. Jsem přesvědčen, že by se to mělo změnit. A změnit to mohou jen sami psovodi.
Je třeba, aby si psovodi uvědomili svoji cenu a cenu svých svěřenců. Naháněk je dostatek a je možnost výběru. Není přece možné dál chodit se psy na špatně organizované, nebezpečné akce. Chci-li odvádět dobrou práci na dobře připravené naháňce, neměl bych sebe a psa zbytečně unavovat a riskovat zdraví a život na nepřipravené a rizikové akci. Organizátoři naháněk, kterým záleží na úspěchu a dobrém výřadu si vždy pozvou kvalitní psovody. A budou si jich vážit.

Jak tuto situaci řešit
Určitým vodítkem je německá praxe, kdy se vůdci psů sdružují (smečky honičů) podle oblastí, nabízí své služby organizátorům naháněk, ocení si svoji práci a tu následně dobře odvedou také proto, aby byli příště pozváni znova. V Německu je dnes centrální registr těchto "smeček honičů", kde najdete požadované informace o kontaktní osobě (jméno, adresa, telefon, e-mail), zjistíte i počty psů, druh psů, počet psovodů, akční rádius skupiny, zda jsou psi pojištěni a cenu, za kterou psovodi se svými svěřenci pracují. Některé skupiny nabízí také pomoc s přípravou a organizací naháňky.

Máme dobré psovody, kvalitní psy, zkušenosti a praxi stejně jako naši němečtí kolegové. Začněme si vážit sami sebe, své práce a svých pejsků. Dejme se dohromady a postupujme společně.

Petr ZIEGROSSER,
Třeboň, arev@arev.cz
Snímek Robert Hlavica

Zpracování dat...