ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Červen v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se vyskytuje mnoho mláďat a to nejen zvěře drobné a spárkaté, ale také ostatních volně žijících živočichů. Právě v této době vznikají citelné škody na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček nebo také hospodářskými činnostmi člověka. Více >
Červen v honitbě

Historie časopisu Myslivost/Stráž myslivosti

85 let informací pro myslivce, kynology, střelce a přátele přírody Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Letošní rok je pro myslivce, členy Českomoravské myslivecké jednoty významný hned z několika důvodů. Rok 2008 je rokem 85. výročí založení jednotné myslivecké organizace a zároveň rokem půlkulatého výročí vydávání časopisu Myslivost/Stráž myslivosti. V červnu 1923 byla v Brně založena Československá myslivecká jednota. A jen o necelé dva měsíce později v červnu 1923 vyšlo první číslo časopisu Stráž myslivosti. Více >
Historie časopisu Myslivost/Stráž myslivosti

Hospodaření s úctou k historii

Myslivost 6/2008, str. 10 Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Při cestě z Prahy na Hradec Králové nemůže asi žádný řidič přehlédnout typickou siluetu zámku Karlova koruna vypínající se nad městem Chlumec nad Cidlinou. Se zámkem a městem je spojována historie rodu Kinských dal Borgo, jehož kořeny sahají až kamsi na počátek 13. století do časů vlády krále Přemysla Otakara I. Více >
Hospodaření s úctou k historii

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů slaví svoje desáté jubileum

Myslivost 6/2008, str. 14 Jiří KASINA a Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
Umění myslivce přilákat zvěř vábením stále patří mezi dovednosti správného myslivce. Vábení jelenů je pak vrcholnou disciplínou myslivců jelenářů, kteří se vždy řadili mezi mysliveckou elitu. Porovnávání schopností jednotlivých jelenářů ve vábení jelenů má v Čechách mnohaletou tradici. Více >
Mistrovství Evropy ve vábení jelenů slaví svoje desáté jubileum

ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ZVĚŘINY

Myslivost 6/2008, str. 18 MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
Zvěřina, představující primární produkt mysliveckého hospodaření, má výborné předpoklady pro to, aby se stala vysoce hodnotnou potravinou. Nestává se jí však za všech okolností, ale pouze při splnění určitých podmínek. Maso většiny běžných druhů naší lovné zvěře se díky svému specifickému složení vyznačuje vynikajícími dietetickými a chuťovými vlastnostmi. Svalovina zvěřiny má v porovnání se svalovinou domácích zvířat jemnější svalová vlákna a podstatně nižší obsah tuku. Velkou předností je přitom zejména nízký obsah cholesterolu. Z těchto důvodů je zvěřina velmi vhodná i pro moderní, dietní kuchyni. Na druhé straně je však třeba mít na vědomí, že se jedná o vysoce sensibilní surovinu, jejíž kvalita závisí na více faktorech. Samozřejmě že při tom hraje roli druhová příslušnost, věk, tělesná kondice a zdravotní stav uloveného kusu zvěře. Více >
ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ZVĚŘINY

Vyššie výnosy zo srnčej diviny

Myslivost 6/2008, str. 21 Ing. Ján MERCEL, Bojnice
Počet komentářů: 0
Dobre chladená a dozretá divina ako aj čisté opracovanie sú predpokladom, aby sme dosiahli vysokohodnotnú a trvanlivú potravinu. Predaj tejto diviny je pre poľovníka o to atraktívnejší, čím sa dosiahne vyšší výnos. V súvislosti s prijatím europských hygienických noriem na potraviny, zvýšili sa aj požiadavky na kvalitu predávanej diviny. Týka sa to predovšetkým rozporcovaného mäsa a mäsových výrobkov (klobásy, údeniny apod.) dodávaných do miestných predajní a restaurácií. Stále atraktívnejším sa stáva predaj rozporcovanej a vzduchotesne balenej diviny. Více >
Vyššie výnosy zo srnčej diviny

Představujeme kozlice BO 801, BO 802 a BO 803

Myslivost 6/2008, str. 22 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Naši myslivci vždy rádi používali a dodnes rádi používají české lovecké zbraně. Velkému zájmu se v dřívějších letech těšily také naše oblíbení kozlice. Poptávka po těchto zbraních nepřestala, ani když je Česká zbrojovka Uherský Brod vyřadila ze svého výrobního programu. Se zrozením společnosti Brno Rifles, sesterské společnosti České zbrojovky Uherský Brod, se do portfolia CZUB vracejí také brokové, kulobrokové a kulové kozlice. Více >
Představujeme kozlice BO 801, BO 802 a BO 803

Kormoráni žijí s duchem doby

Myslivost 6/2008, str. 24 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Národ kormoránů to neměl na rybnících nikdy s obživou jednoduché, jak by se kdo domníval a myslel, že tam mají eldorádo. Každý „vodní krkavec“, jak kormoránu rybáři přezdívají, potřebuje k ukojení svého nenasytného žaludku denně ulovit v průměru asi 3/4 kg ryb. Při větším počtu ptáků dokáže rybářům způsobit značné škody v jejich rybích osádkách. Nejen lovem, ale dost ryb také při lovu poraní, když je pronásleduje a potrhá ostrým zobákem. Zraněné ryby většinou s plísní zahynou. Baštýři proto nevidí kormorány rádi na svém vodním hospodářství a snaží se všemi možnými způsoby zabránit jejich pychu, aby si uchránili dobrou rybí úrodu, se kterou mají nemálo práce, nákladů a starostí. Více >
Kormoráni žijí s duchem doby

Levické poľovnícke dni už po 13 krát

Myslivost 6/2008, str. 25 JH
Počet komentářů: 0
Levické poľovnícke dni sa v tomto roku konali od 4. 4. do 13. 4. Dá sa povedať, že tým hlavným dňom tohto podujatia je vždy sobota, kedy sa koná odborný seminár s medzinárodnou účasťou. Tohoročný mal názov „Miesto poľovníctva v spoločnosti, poľovnícka legislatíva, etika a kultúra“. Seminár sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministerky pôdohospodárstva SR Zdenky Kramplovej, ktorá sa seminára aj osobne zúčastnila a vo svojom príhovore sa okrem iného zmienila o pripravovanom zákone o poľovníctve. Bližšie o tomto zákone a najmä o pripravovaných zmenách hovorili pracovníci ministerstva M. Ondrejčák a L. Dugovič. Keďže stále návrh zákona je iba v pracovnom znení ministerstva a pri jeho schvaľovaní príde k podstatným zmenám jeho znenia, nebudem sa v súčasnosti o tom čo odznelo bližšie zmieňovať. Více >
Levické poľovnícke dni už po 13 krát

Trofeje v Levicích 2008

Myslivost 6/2008, str. 27 Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Letos se již potřinácté konaly v Levicích „Levické poĺovnícke dni“. Jako každý rok byly i letos spojeny nejen s mezinárodní vědeckou konferencí a s informativní výstavkou „živé“ přírody a úspěchů levických myslivců včetně přehlídky trofejí ulovených v loňském roce, nýbrž i s oficiálním hodnocením významných trofejí ulovených nejen na Slovensku. Více >
Trofeje v Levicích 2008

Mannlicher Luxus

Myslivost 6/2008, str. 30 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
„Sichr je sichr, jak říkal Manlichr, a tak vymyslel opakovačku. Takovouhle!“ – to říkával s oblibou jeden můj starší kamarád myslivec a hrdě přitom poplácával svoji kulovnici Mannlicher Schönauer, vyrobenou ještě v meziválečném období. Puška to byla přesná, lehká, hezká. Ale o ní tenhle článek nebude. Více >
Mannlicher Luxus

Krátký pohled zpět přes pět desetiletí

Myslivost 6/2008, str. 36 Mgr. Josef Drmota, Ing. Vladislav Badalík
Počet komentářů: 0
Nedávno se mi do rukou dostalo několik starších ročníků časopisu Myslivost, resp. Stráž myslivosti. S chutí jsem v nich zalistoval a ponořil se do čtení řádek, které na papír kladli naši předchůdci v době před několika desetiletími. Místy mi i přišlo líto, že se o podobně rozsáhlý zážitek nemohu podělit také s ostatními čtenáři. Mnohé tehdejší problémy myslivců jsou totiž, ač se to zdá neuvěřitelné, velmi podobné těm, se kterými se potýkáme nyní, na začátku jednadvacátého století. Technika a pokrok obecně samozřejmě udělaly výrazný krok kupředu, ovšem morální stránka naší činnosti a odborné polemiky jakoby přetrvaly věky. Rozhodl jsem se proto vybrat alespoň jednu malou ukázku z tehdejšího mysliveckého tisku a zprostředkovat tak i ostatním duch oné, pro mnohé velmi dávné, doby. Více >
Krátký pohled zpět přes pět desetiletí

Vidět i v noci

Myslivost 6/2008, str. 40 Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 0
Vidět i to, co je skryto tmou, je snem mnoha lidí. Moderní doba nám skýtá řadu jednoduchých řešení, neboť na řadu jevů si můžeme prostě posvítit. Otočením vypínače, baterkou nebo reflektory auta. Jenomže v mnoha případech se po rozsvícení situace rychle změní. Pachatel se dá na útěk, milenec vleze pod postel a fotografovaná či lovená zvěř se dá na útěk. Více >
Vidět i v noci

Zbraňový systém Finnclassic 512s

Myslivost 6/2008, str. 41 FD
Počet komentářů: 0
Označení zbraňový systém si obvykle spojujeme s vojenskými zbraněmi. Ale pro Finnclassic je zcela výstižný. Konstrukce pochází z Finska a navazuje na starší zbraně z doby mezi válkami, ale ve své době to byla pravděpodobně první zbraň od počátku konstruovaná jako kompletní systém brokové kozlice, kulobrokové kozlice a kulové kozlice. O jeho kvalitě svědčí to, že i když byla výroba na několik let zastavena, zájem zákazníků si vynutil její obnovení. To se v dnešní době velmi rychlého technického pokroku stane málokteré zbrani. Více >
Zbraňový systém Finnclassic 512s

Srnčia zver medzinárodne

Myslivost 6/2008, str. 45 JH
Počet komentářů: 0
V tomto roku chovateľská prehliadka trofejí, ktorú zorganizovala RgO SPZ v Čadci v spolupráci s Lesy SR š. p., OZ Čadca sa niesla v znamení Dní kysuckých poľovníkov. Jednou z akcií bol aj odborný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý pomohol zorganizovať SCPV - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre. Seminár svojimi odbornými prednáškami by mal prispieť k zlepšeniu hospodáreniu so srnčou zverou predovšetkým v tomto regióne. No nielen tam, ale aj v tých revíroch nielen Slovenska, Poľska a Českej republiky, odkadiaľ boli prítomní účastníci tohto seminára. Otvorenia seminára sa zúčastnil prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký. Více >
Srnčia zver medzinárodne

K fyziológii pôrodu jelenej zveri

Myslivost 6/2008, str. 46 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Dr. Rastislav JURČÍK
Počet komentářů: 0
Termín pôrodu jelenice po 34 týždňoch gravidity sa pohybuje v našich podmienkach najčastejšie od polovice mája do polovice júna (v závislosti od termínu oplodnenia). Prípadné odchýlky od tohto normálu sú spravidla ovplyvnené klimatickými a nutričnými vplyvmi, prípadne zdravotným stavom. V rámci sledovania uvedenej problematiky sme zaznamenali niekoľko septembrových pôrodov, ale išlo o menšie uzavreté chovy zveri, pri ktorých existujúcu vekovú a pohlavnú štruktúru, úroveň výživy a zdravotného stavu ovplyvňuje človek. Více >
K fyziológii pôrodu jelenej zveri

Aplikace minerálií v dužnatých krmivech

Myslivost 6/2008, str. 48 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Při snaze o zkvalitňování chovu srnčí zvěře jsme se zabývali dalšími možnostmi aplikace minerálních doplňkových krmiv. Vyzkoušeli jsme možnost jejich aplikace v dužnatém krmivu, což se ukazuje jako jedna z dalších vhodných doplňkových metod terénního použití v době přikrmování Více >
Aplikace minerálií v dužnatých krmivech

Žluva hajní

Myslivost 6/2008, str. 52 Text a snímky Jiří LIŠČÁK
Počet komentářů: 0
Žluva hajní (Oriolus oriolus) je asi 24 cm velký pták. Sameček nádherně jasně žlutý. Křídla a ocas převážně černý se žlutými růžky. Mezi růžovým zobákem a okem se táhne černý proužek. Samička je celkově žlutozelená, křídla má tmavá až hnědá, na spodní části těla je světlešedá s tmavšími proužky. Některé starší samičky se svým opeřením podobají samečkům. Více >
Žluva hajní

PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKỦ - část 3 - Lovecké užití

Myslivost 6/2008, str. 54 Ing. Pavel KRATOCHVÍL
Počet komentářů: 0
Tak jak jsem slíbil, rád bych se v tomto čísle Myslivosti opět věnoval náhradě olověných broků v nábojích do brokovnic. Jak již bylo několikrát zmíněno, rok 2010 resp. 2011, je z pohledu loveckého užití tolik diskutovaných olověných broků, opravdu závazný. A jestliže pro sportovní střelbu (viz článek Myslivost 4/2008) je náhrada Pb broků zatím otázkou zvědavosti či zájmu českých sportovních střelců zkusit něco nového nebo být připraven na budoucnost, v oblasti lovu na vodních plochách a mokřadech je to legislativní, zákonem dané opatření, které budeme muset od přelomu roku 2011 všichni dodržovat. Více >
PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKỦ - část 3 - Lovecké užití

Setkání v oboře Slavice

Myslivost 6/2008, str. 61 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., snímky Martin Knápek
Počet komentářů: 0
Dne 22. března 2008 se uskutečnilo v oboře Slavice pracovní setkání, které z pověření firmy Karsit, s.r.o. zajistil Pavel Žalman. Účelem bylo jednak provést hodnocení dvou význačných trofejí jelenů, chovatelsky posoudit shozy silných jelenů z posledních dvou let a všech shozů jelenů z roku 2007, provést sčítaní stavů spárkaté zvěře v oboře pro objektivní sestavení plánu chovu a lovu na rok 2008, zvážit možnosti opatření pro zvýšení chovné a trofejové kvality jelení zvěře. Setkání se účastnil František Řípa, generální ředitel společnosti Karsit, oborník Jan Pešek ze Slavické obory s oběma syny, další zaměstnanci pracující v myslivosti v oborách Velichovky a Strádov a v podnikové zemědělské výrobě a další pozvaní hosté. Více >
Setkání v oboře Slavice

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Klást otrávené návnady je ošklivé. Nejen zakázané, nezákonné, ale opravdu ošklivé. Tedy ošklivé je to vždy, zakázané a nezákonné ve volné přírodě. Nasypat otrávené zrní nebo granule za účelem zbavení se myší považují za normální a legitimní i ti, kdo křičí, že střílet zvěř je nehumánní. Jako by bylo humánní otrávit nebo chytit do pastičky myš a nechat tak hlady zemřít její mladé. Ale to už jsme se zamotali jinam – vraťme se do lesa a ke zvěři. Jak se objeví někde jed, první na tapetě jsou myslivci. Ne, že bych dal za každého z těch sto tisíc zelenokabátníků organizovaných v naší jednotě i mimo ni ruku do ohně, hříšníci se najdou nakonec i mezi knězi – a tam by je snad ani sám čert nehledal. A také traviči se najdou i tam, kde by je nikdo nehledal … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

EMU tractor 500

Myslivost 6/2008, str. 70 Karel Doležel
Počet komentářů: 0
V předcházejícím čísle Myslivosti se objevil článek o čtyřkolkách EMU, které mohou posloužit jako vhodný pomocník do lesa a honitby. Ano, článek vyvolal kromě až překvapivého zájmu nákupuchtivých čtenářů i negativní odezvy těch, kteří ve čtyřkolkách vidí moderní mor šířící se, resp. řítící se krajinou cestou necestou. Jak ale bylo v článku napsáno, samotné čtyřkolky za to nemohou, vždy je zodpovědný majitel, resp. řidič a v žádném případě nebyl článek zařazován jako propagace nepravostí v přírodě. Více >
EMU tractor  500
Zpracování dat...