ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se vyskytuje mnoho mláďat a to nejen zvěře drobné a spárkaté, ale také ostatních volně žijících živočichů. Právě v této době vznikají citelné škody na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček nebo také hospodářskými činnostmi člověka.

Pro mysliveckého hospodáře a mysliveckou stráž by mělo být povinností zvýšit frekvenci pochůzek honitbou a aktivně zvěř chránit. Ve spolupráci s lesní stráží, orgány státní správy myslivosti a obecními úřady se pokusme zajistit dostatečný klid v honitbě, alespoň v tomto kritickém období. Vždyť podle § 9 odst. 3 zákona 449/2001 Sb. o myslivosti může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat na žádost uživatele honitby nařídit zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí. Večerní procházky nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě, cykloturistika nebo nově se objevující "čtyřkolky" představují především v příměstských oblastech velký problém, který je i přes oporu v zákoně v praxi obtížně řešitelný.
V červnu probíhají sklizně pícnin a travních porostů, které jsou většinou vhodnou krytinou pro zvěř a její mláďata. Spolupracujme proto aktivně se zemědělci a učiňme opatření vedoucí k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat několik typů plašičů - od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře.
Červen je obdobím přípravy kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost. Usušené seno můžeme prosolit a uskladnit na vhodném suchém místě, letninu svážeme do snopků a zavěsíme na suché vzdušné místo.
V průběhu června majitelé lesa vyčíslují výši škod na lesních porostech. Celý proces je legislativně řízen vyhláškou MZe č. 55/1999 Sb. Je vhodné, aby majitel lesa při kvalifikaci a kvantifikaci škod přizval zástupce uživatele honitby. Vždy je nejlepším řešením vzájemná domluva. Navíc takováto společná schůzka v terénu může posloužit i k vyřešení jiných záležitostí jako např. zrušení, přemístění či výstavba nových mysliveckých zařízení.
Z hlediska loveckého pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří jsou do chovu nežádoucí a nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře.
Červen - měsíc myslivosti - využijeme vhodně také k propagaci myslivosti, ochrany přírody a naší činnosti v honitbách. Ať již formou článků v tisku, prezentačních nástěnek nebo besídek se školáky.
Myslivecký hospodář vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření a podává hlášení orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby.

Zpracování dat...