ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

K fyziológii pôrodu jelenej zveri

Myslivost 6/2008, str. 46  Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Dr. Rastislav JURČÍK
Termín pôrodu jelenice po 34 týždňoch gravidity sa pohybuje v našich podmienkach najčastejšie od polovice mája do polovice júna (v závislosti od termínu oplodnenia). Prípadné odchýlky od tohto normálu sú spravidla ovplyvnené klimatickými a nutričnými vplyvmi, prípadne zdravotným stavom. V rámci sledovania uvedenej problematiky sme zaznamenali niekoľko septembrových pôrodov, ale išlo o menšie uzavreté chovy zveri, pri ktorých existujúcu vekovú a pohlavnú štruktúru, úroveň výživy a zdravotného stavu ovplyvňuje človek.

Neskoro narodené mláďatá vo vývoji trvalo zaostávali, čo bolo evidentné na telesných rozmeroch, vrátane parožia. Na pripojenom obrázku je jeleň ihličiak s dĺžkami kmienkov (po vytlčení) 6,0 cm, ktorý sa v predchádzajúcom roku narodil v septembri. V treťom roku života, vytvoril úplne slabé parožie - vidliaka bez stredných vetiev s dĺžkami kmeňov 31 cm. Pri rozvrátenej vekovej štruktúre, keď absentujú dospelé samce, môže podobne ako v tomto prípade dôjsť k tomu, že jelenica nie je oplodnená v septembri, prípadne v októbri, ale neskôr. Sami sme mali možnosť sledovať 7. decembra spárenie dospelej jelenice s jeleňom ihličiakom v druhom roku života, ktorý bol v podpriemernej kondícii. Pri jeleňoch v druhom roku života, ktorý sa vo voľných populáciách jelenej zveri do reprodukcie spravidla ešte nezapájajú, sme overili v experimentálnych podmienkach, že sú schopné oplodniť aj viaceré jelenice v prirodzenom termíne. Samozrejme to ale platí iba za predpokladu, že sme vylúčili prítomnosť dospelého samca. Pri mladých jelienkoch v takomto prípade rozhoduje dobrý kondičný stav.

Správanie pri pôrode
Prípravu jelenice na blížiaci sa pôrod sprevádzajú niektoré typické prejavy. Jasným príznakom je nervózne správanie, ktoré môže predchádzať samotnému pôrodu aj dva-tri, ale obyčajne jeden deň. V tomto období má už jelenica zväčšené vemienko (mliečnu žľazu). Vo väčšine prípadov platí, že keď je jelenica gravidná "je to už na nej vidieť". V závislosti od kondície, telesných rozmerov, stupňa výmeny zimnej srsti za letnú apod. sa môže však v ojedinelých prípadoch stať, že až navretie vemienka jelenice spojené s nervóznym správaním signalizuje, že samica je gravidná, a to teda až krátko pred pôrodom. Ide spravidla o výnimočné prípady.
Jelenica nervózne chodí a hľadá vhodné miesto na pôrod. Popri tom si líha a zase vstáva a takéto správanie sa opakuje. Počas týchto príznakov prebieha otváracia fáza, kedy sa tlakom plodu otvára krček maternice.
Po odtečení plodovej vody a objavení sa predných ratíc jelenčaťa trvá pôrod ešte od 10 do 45 minút. Jelenica pritom viackrát vstane, prípadne zmení polohu. Pri vytláčaní mláďaťa sa matka často prevracia na chrbát. Týmito pohybmi si pomáha.
Po vypudení mláďaťa sa samica postaví a dôjde k pretrhnutiu pupočnej šnúry. Ak samica pri vypudení mláďaťa stojí, dôjde k pretrhnutiu pupočnej šnúry pri dopade mláďaťa na zem.
Samica ho zbaví plodových obalov a jelenča sa následne prvýkrát nadýchne. Matka ho pooblizuje, čím podporí činnosť orgánov, dýchanie, prekrvenie svalov a tým začiatok funkcie kostrového svalstva.
Mláďa sa už po niekoľkých minútach snaží postaviť na nohy a často sa stáva, že ešte skôr ako sa mu to podarí, dostane sa k strukom a pije poležiačky mledzivo. Na nohy sa postaví najskôr po 15 - 20 minútach.
Medzitým jelenica vypudí zo seba zvyšok plodových obalov s placentou, ktoré skonzumuje. Takto zlikviduje materiál, ktorý by mohol lákať predátorov na miesto pôrodu a zároveň prijme dôležité živiny, vitamíny a hormóny.
Už pri prvých pokusoch mláďaťa napiť sa mledziva dochádza k intenzívnemu olizovaniu matkou - k masáži okolia konečníka, čo podporí peristaltiku čriev a uvoľní sa smolka z konečníka (smolka upcháva tráviacu rúru plodu počas vývinu v matke). Jelenica sa neskôr snaží mláďa ukryť v hustejšom poraste, kde na ňu čaká, kým sa ona vydáva za potravou.

Hmotnosti mláďat
Pôrodná hmotnosť jelenčiat oboch pohlaví zistená na pracovisku v Nitre pri 33 pôrodoch sa pohybovala od 8,1 do 12,1 kg, priemer 9,89 kg. Pomer pohlavia zistený v týchto prípadoch bol 1,1 : 1,0 (samec : samica). Hmotnosť jeleničiek sa pohybovala od 8,1 do 11,5 kg (priemer 9,7 kg) a hmotnosť samčekov od 8,3 do 12,1 kg (priemer 10,04 kg). Samce dosahujú už pri pôrode mierne vyššiu hmotnosť (o 3 - 4 %) a tento rozdiel sa neskôr pri ďalšom vývoji nielenže zachováva, ale zväčšuje. Vývoj hmotnosti mláďat jelenej zveri však bude témou nasledujúceho príspevku v Myslivosti.
Z poľovníckeho hľadiska je zaujímavá závislosť medzi telesnou hmotnosťou matky a jej mláďaťa. Z našich výsledkov vyplýva, že silnejšia jelenica rodí aj silnejšie mláďa v porovnaní so slabšou jelenicou, ktorej mláďa jej slabšie. V našom experimente sme rozdelili jelenice na dve skupiny. Silnejšie samice dosahovali priemernú telesnú hmotnosť v zime pred pôrodom 137,1 kg a pôrodná hmotnosť ich mláďat bola 10,7 kg. Naproti tomu slabšie jelenice mali priemernú hmotnosť 121,4 kg (-11,5 %) a hmotnosť ich mláďat pri pôrode bola 9,1 kg (- 1,6 kg, - 15 %).
Telesnú hmotnosť jelenice (v rámci jednej populácie) do veľkej miery ovplyvňuje kondícia. Tú ovplyvňuje poľovnícky manažment ochranou zveri v zmysle poskytnutia vhodnej potravy, krmív a celoročnou minimalizáciou stresu. Zároveň počas doby lovu predstavuje cielený selektívny odstrel opatrenie, prostredníctvom ktorého sa vyberá (resp. ponecháva) v populácii tie jelenice, ktoré budúci rok porodia mláďatá, a tým je možné do určitej miery ovplyvniť kvalitu populácie.

Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD., Dr. Rastislav JURČÍK
Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra
Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie zveri pri SCPV Nitra
Institut ekologie zvěře VFU Brno

Kontaktné adresy:
Medzinárodné pracovisko výživy a ekológie zveri pri SCPV Nitra
Hlohovská 2, SK - 949 92 Nitra
rajsky@scpv.sk
Institut ekologie zvěře VFU Brno
Palackého 1-3, CZ - 612 42 Brno
iez@vfu.czZpracování dat...