ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Mistrovství Evropy ve vábení jelenů slaví svoje desáté jubileum

Myslivost 6/2008, str. 14  Jiří KASINA a Petr ŠEPLAVÝ
Umění myslivce přilákat zvěř vábením stále patří mezi dovednosti správného myslivce. Vábení jelenů je pak vrcholnou disciplínou myslivců jelenářů, kteří se vždy řadili mezi mysliveckou elitu. Porovnávání schopností jednotlivých jelenářů ve vábení jelenů má v Čechách mnohaletou tradici.


Nestorem soutěží pořádaných mezi zaměstnanci lesních podniků byl Bohumil Tvrzský, který byl také autorem první novodobé knihy o vábení jelenů a nahrál také poprvé ukázky jeleních hlasů na zvukový nosič.
Po sametové revoluci byla poprvé uspořádána ukázková soutěž ve vábení jelenů v rámci konference o jelení zvěři v roce 1995 ve Žďáru nad Sázavou.
V roce 1998 se zásluhou redakce časopisu Myslivost znovuobnovila tradice, první Národní soutěž ve vábení jelenů proběhla ve spolupráci s Řádem sv. Huberta v rámci programu Svatohubertských slavností na Kuksu.
Prvotním impulsem k pořádání národních soutěží, resp. pořádání Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, bylo ale setkání s redaktorem německého mysliveckého časopisu Wild und Hund Alexandrem Krahem. V roce 1994 navštívil Alexander Krah se svojí manželkou Astrid Svatohubertské slavnosti ve Sv. Antoně na Slovensku, kde jej Marian Číž, ředitel loveckého muzea, seznámil s organizací soutěže ve vábení jelenů na Slovensku. Alexander Krah také znal ze svých dřívějších loveckých pobytů v ČR i lesácké soutěže ve vábení jelenů. Své zážitky si nenechal pro sebe, a informoval o vábení německé myslivce, čtenáře časopisu Wild und Hund.
A tak se na jaře roku 1998 sešli a pojali myšlenku na uspořádání první mezinárodní soutěže v Německu pánové Hermann Wolff a Alexander Krah z vydavatelství Paul Parey, Jiří Kasina - šéfredaktor časopisu Myslivost a Petr Šeplavý - majitel Agentury Rembrandt, s.r.o.. Od počátku se na přípravě mezinárodní soutěže vábičů podílel také za Českou republiku Ing. Jan Kupka, který je jediným porotcem, který, kromě jedné výjimky, absolvoval všechny dosavadní ročníky a jeho zásluhou byla dopracována pravidla hodnocení.
První evropská soutěž ve vábení jelenů se konala v Dortmundu na přelomu ledna a února 1999 při příležitosti mezinárodní výstavy Jagd und Hund za účasti soutěžících z Německa, Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. V té době se našlo poměrně dost skeptiků, kteří nesouhlasili s podmínkami soutěže, vábení ve výstavní hale na mikrofon se jim zdálo příliš technické, odtažité od pravé přírody a neodpovídající myslivecké tradici, také příliš velký zájem nemyslivecké veřejnosti nebyl vždy považován za pozitivní. Soutěž však předčila všechna očekávání. Organizátory překvapil obrovský zájem nejen samotných myslivců, ale i laické veřejnosti a zvláště médií. Po soutěži bylo konstatováno, že média informovala veřejnost o této soutěži pozitivně a že soutěž má velmi kladný dopad na veřejné mínění ve vztahu k myslivosti. Na základě těchto skutečností byla soutěž v Dortmundu následující rok zopakována.
V roce 2000 slavil velký úspěch tým Slovenska, který si odvezl všechny medaile. Organizační výbor se pomalu začal rozrůstat o zástupce Slovenska a Maďarska. Prvním státem, který po Německu převzal štafetu pořádání Mistrovství Evropy ve vábení jelenů bylo v roce 2001 Slovensko a zhostilo se jí skvěle. Poprvé se zúčastnili soutěžící z Rumunska a Ukrajiny. Úroveň slovenského mistrovství ve spojitosti se svatohubertskými dny na zámku ve Sv. Antonu nasadila laťku pro další pořadatele hodně vysoko.
V roce 2002 se poprvé konalo Mistrovství Evropy v České republice na loveckém zámku Ohrada. Novým soutěžícím byl reprezentant z Litvy. V České republice se organizace soutěže ujala Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost, podobně na Slovensku nebo Maďarsku soutěž pořádají národní myslivecké svazy. V Německu je hlavním organizátorem Vydavatelství Paul Parey ve spolupráci se zemskými mysliveckými svazy.
První ročníky mistrovství byly v režii zmíněných států, v Německu, na Slovensku a v České republice se také začaly pořádat národní soutěže, z nichž tři nejlepší postupovali do mezinárodní soutěže. Opakovaně se ukazuje, jak je vábení jelenů divácky atraktivní podívanou, nejen při soutěžích, ale i při jiných ukázkách během roku se jelenáři setkávají s velkým zájmem a jsou tou správnou propagací mysliveckých dovedností.
V roce 2003 proběhla soutěž v německém Porýní na nádherném místě přírodního amfiteátru Loreley, kam poprvé zavítali soutěžící až z dalekého Chorvatska. Zde bylo nezapomenutelným zážitkem závěrečné defilé, kdy zelenářům vydatně sekundovali trubači souběžně probíhající zemské soutěže mysliveckých trubačů.
Další ročník zorganizovali v roce 2004 maďarští myslivci v lázeňském městě Kesthelyi nedaleko Balatonu, jako zatím poslední do rodiny států účastnících se mistrovství přibyl zástupce Slovinska. I zde byla soutěž součástí mysliveckých slavností a publikum si užívalo příjemné atmosféry lázeňského města a zámeckého parku.
Podle učiněných dohod měli mistrovství v roce 2005 zorganizovat polští myslivci, na schůzce organizačního výboru v Kesthelyi přislíbili organizaci za pomoci jedné z polských univerzit. Bohužel to však byla asi za celou dobu historie mistrovství největší krize či problém, nakonec proběhlo mistrovství opět v Maďarsku v městečku God nedaleko Budapešti jako spíše polosoukromá akce bohatého mecenáše myslivosti bez výraznější podpory maďarského mysliveckého svazu a bez sebemenší omluvy či vysvětlení polských přátel. Budiž ale dík za to, že se pomyslný náhrdelník soutěžních ročníků nepřetrhl, nebyl to jistě jednoduchý moment.
V roce 2006 mistrovství poprvé zavítalo do Rakouska, soutěž uspořádal Hornorakouský svaz profesionálních myslivců v rámci programů výstavy Die Hohe Jagd v Salzburku, soutěž se opět vrátila do podoby prvních dvou ročníků, podoby atraktivní části doprovodných programů veliké výstavy. Tím se také organizační výbor rozrostl o dalšího člena, tentokrát z Rakouska, sekretářem organizačního výboru byl zvolen Hermann Wolff.
Zatím poslední mistrovství proběhlo na Slovensku v roce 2007 ve Sv. Antonu, počet 23 jelenářů z 9 států je velkým úspěchem a příslibem do budoucna. Naši slovenští přátelé pojali soutěž v duchu nám asi nejbližším, jako třešinku na dortu již zažitých mysliveckých slavností, jako možnost prezentace myslivosti na nejvyšší možné úrovni. A snad jen trochu se závistí můžeme sledovat, že v hledišti seděl sám slovenský prezident, vrcholní představitelé parlamentu a ředitelé významných státních i soukromých společností. Uvidíme, resp. uvidíte, pokud přijedete koncem června na Ohradu, jak se umějí prezentovat naši vrcholní státní, političtí i firemní představitelé.
Přehled o místech mistrovství, vítězích, počtech soutěžících a zúčastněných států přináší připojená tabulka.

Vlastní soutěž se sestává z ukázek hlasů imitujících a napodobujících hlasy jelenů v průběhu jelení říje.
Soutěžící může použít libovolný nástroj - řevnici - podle vlastního uvážení. V průběhu soutěže může soutěžící použít více druhů nástrojů. Soutěžící musí vystupovat v mysliveckém oděvu včetně mysliveckého klobouku, v průběhu soutěže dbá na dodržování mysliveckých zvyků a tradic.

Soutěžními ukázkami budou:
1. Troubení starého hledajícího jelena (hlas starého jelena v začátku říje, kdy přichází na říjiště).
2. Vytrubování jelena stojícího u laní (pro plné hodnocení by v hlasu měla zaznít celá škála hlasových projevů kromě hlasu hledajícího jelena).
3. Vítězný ryk po vyhraném souboji (hlas jelena poté co v souboji zvítězil nad jiným jelenem).
Případnými rozstřelovými ukázkami budou:
4. Mrmlání (líné troubení při odpočinku, v kališti)
5. Sbíjení (hlas jelena při sbíjení laní do tlupy)

Porota bude složena ze šesti členů, z nichž zástupce pořádající země vykonává zároveň funkci předsedy poroty. Vlastní hodnocení je šestistupňové: nejlepší - 6 bodů, v praxi neupotřebitelné - 1 bod.
Soutěž je anonymní, soutěžící v průběhu soutěže vystupují pod čísly, která si vylosují při nástupu k soutěži. Ukázky probíhají na mikrofon. O pořadí vystoupení soutěžících rozhoduje náhodný výběr pořadového čísla soutěžícího. Výběr bude proveden losem na podiu bezprostředně před soutěžní ukázkou.
Délka hlasového projevu soutěžícího v každé disciplíně není omezena. Soutěžící oznámí začátek a konec svého vystoupení buď úklonem nebo smeknutím klobouku.
Každý člen poroty hodnotí samostatně každou ukázku. Součtem bodů u všech rozhodčích je stanoven celkový počet bodů soutěžícího. Soutěžící s největším počtem bodů získává titul Mistr Evropy ve vábení jelenů. Nižší počet bodů stanovuje druhé, třetí a další postupná místa. Při rovnosti bodů na prvních pěti místech si porota vyžádá další doplňující ukázky.

Postupem času se zpřesňovaly a doplňovaly propozice a podmínky jak pro pořádání a hodnocení mistrovství. Všemi byla akceptována myšlenka na pravidelné střídání pořadatelů mistrovství, anonymní hodnocení mezinárodní šestičlennou porotou, hodnocení bodovým rozmezím 1 - 6 bodů a vábení za přítomnosti mikrofonu. Bohužel se ale zatím nepodařilo kromě Německa, Slovenska, Česka a Rakouska prosadit pořádání národních mistrovství jakožto postupových či výběrových soutěží. Proto se ani z některých států nezúčastňují ucelené tříčlenné národní týmy. Je to škoda nevyužité možnosti propagace takové divácky atraktivní a myslivecké tradiční disciplíny jako je umění vábení jelenů. Stále se budeme snažit prosadit myšlenku, aby mistrovství bylo soutěží postupovou a aby se ti nejlepší vybírali opravdu z praktických řadových myslivců, aby se stále zachovala myšlenka zdravého soutěžení a vzájemného zdokonalování se. Nejedná se přece jen o show pro diváky, ale také propagaci a rozvoj tradiční myslivecké dovednosti.
Co přetrvalo po všechny dosavadní ročníky, to je nesmírný zájem odborné i laické veřejnosti a médií. Pozitivním rysem všech ročníků je chuť setkávat se každoročně při soutěži, která kromě skutečného zápolení je především místem setkání, spolupráce, dobré nálady a výměny zkušeností mezi všemi zúčastněnými národy. Každý ročník je pro pořadatele i hosty společenskou událostí, možností předvést své národní zvyky a tradice. Proto se také ujal model pořadatelství mistrovství ve formě dvoudenní akce, kdy den před soutěží probíhá společenské setkání, porada rozhodčích a schůze organizačního výboru, po soutěži pak společenský večer s oceněním nejlepších. Soutěž bývá vždy součástí a hlavním bodem některé významné myslivecké akce či výstavy. Mistrovství se také proto dostalo do hledáčku zájmu sponzorských a spolupracujících firem.
Přejme tedy Mistrovství Evropy ve vábení jelenů mnoho pohody i do dalších let, nenechme se svázat přílišným množstvím pravidel a nařízení a budujme mezinárodní spolupráci na základě dobrovolné práce při naplnění našeho cíle a při dodržování dohodnutých pravidel. A tím je spolupráce mezi jednotlivými národy a mysliveckými svazy a v konečném důsledku důstojná propagace myslivosti u evropské veřejnosti. Přejme si, aby se řady soutěžících i pořadatelů rozrostly o další evropské státy s dlouholetými mysliveckým tradicemi, doufejme, že některý z příštích ročníků zavítá premiérově i do dalších států.

Poslední červnovou sobotu bude jubilejní X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů probíhat na nádvoří loveckého zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou v rámci již oblíbených Národních mysliveckých slavností. Mezinárodní akce začne již v pátek 27. června, kdy postupně přijedou zahraniční delegace, budou moci potrénovat na nádvoří zámku a v podvečer se přesunou do centra města Hluboká nad Vltavou. Tam na prostranství před kostelem předvedou pro veřejnost něco ze svého umění jak vábiči, tak myslivečtí trubači.
Jestliže myslivecké slavnosti mají mít letos pilíře programu, pak to budou pilíře dva. Tím prvním budou vábiči, tím druhým trubači. Jejich velká mezinárodní soutěž proběhne v areálu zámku Hluboká nad Vltavou, počítá se s účastí asi tří stovek mysliveckých trubačů z více států Evropy. Obrazně i prakticky se tak na jednom místě propojí dvě vrcholné soutěže, diváci budou moci porovnat a vychutnat podle své chuti, času a libosti.
Páteční večer bude pro vábiče zasvěcen návštěvě Staré obory, v režii významného partnera, s. p. Lesy ČR tu proběhne večerní raut, společenský program a porada poroty.
Hlavní den slavností, sobota 28. června, začne opět symbolicky společně na prostranství u kostela na Hluboké. Po zahájení odjede slavnostní průvod na Ohradu, trubači začnou svoji soutěž na zámku Hluboká a troubit se tam bude celý den na dvou místech přede dvěma porotami.
Na Ohradě bude probíhat celodenní bohatý program, návštěvníkům nabídnou své zboží mnozí prodejci, objeví se atrakce pro děti, nebude chybět občerstvení a bude také otevřeno muzeum i přilehlá zoologická zahrada. Vrcholem programu bude pak X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, pro které je vyhrazen čas od 13 do 15 hod. na pódiu na nádvoří, tam také v 16 hod. proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.
Ti, kteří budou chtít vidět vyhlášení nejlepších trubačů, budou muset přejet zpět do Hluboké, kde od 17 hod. proběhne slavnostní akt v kostele. A tak se symbolicky opět na konci dne sejdou trubači s vábiči.
Pro pozvané bude sobotní den ukončen společenským setkáním v Parkhotelu, kde budou znovu představeni nejlepší, oceněni organizátoři předchozích ročníků a oznámeno místo konání příštího mistrovství.
Komu se pak nebude chtít hned v neděli ráno cestovat domů, bude moci nechat doznít zážitky předchozího dne na svatohubertské mši.
Přejme si tedy úspěšný a důstojný průběh slavností, zájem myslivců i nemyslivecké veřejnosti a to správné společenské vyznění celé akce. Všichni, kteří se podílíme na organizaci doufáme v úspěch a když svatý Hubert dopřeje, snad i počasí k nám bude vlídnější než v předchozích letech.
Tedy na shledanou poslední červnovou sobotu na Hluboké a na Ohradě!
Jiří KASINA a Petr ŠEPLAVÝ
Kresby ak. mal. Václav Nasvětil

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...