ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

PROČ SE NEBÁT OCELOVÝCH BROKỦ - část 3 - Lovecké užití

Myslivost 6/2008, str. 54  Ing. Pavel KRATOCHVÍL
Tak jak jsem slíbil, rád bych se v tomto čísle Myslivosti opět věnoval náhradě olověných broků v nábojích do brokovnic. Jak již bylo několikrát zmíněno, rok 2010 resp. 2011, je z pohledu loveckého užití tolik diskutovaných olověných broků, opravdu závazný. A jestliže pro sportovní střelbu (viz článek Myslivost 4/2008) je náhrada Pb broků zatím otázkou zvědavosti či zájmu českých sportovních střelců zkusit něco nového nebo být připraven na budoucnost, v oblasti lovu na vodních plochách a mokřadech je to legislativní, zákonem dané opatření, které budeme muset od přelomu roku 2011 všichni dodržovat.

Cílem tohoto článku je opět oslovit a seznámit odbornou i širokou veřejnost, že alternativa k olovu existuje a nemusíme se jí obávat.

Jak je to tedy s náhradou olověných broků ?
Pro ty, pro které je toto téma opravdu něco zcela nového nebo nejsou pravidelnými čtenáři Myslivosti, tedy ve stručnosti. Řešení náhrady olověných broků jiným materiálem není nijak jednoduchou záležitostí a v zásadě přichází v úvahu jenom několik materiálů, které byly odzkoušeny a případně se dnes ve světě běžně pro lov užívají. Broky na bázi wolframu, broky vizmutové, zinkové a cínové a především broky ocelové, resp. náboje laborované broky z těchto materiálů, to je to, s čím se můžete na současném trhu (i českém) setkat.
Všechny tyto alternativy náhrady olova mají svoje výhody i nevýhody z pohledu např. mechanických vlastností, náročnosti výroby broků, vyčerpanosti zdrojů surovin, ale především ceny broků, a tím nábojů. Právě cenově z tohoto porovnání vychází jednoznačně jako vítěz střelivo s železnými broky a v současné době, vzhledem k stálému růstu cen olova, se stávají tyto náboje někdy i cenově příznivější než náboje s broky olověnými.

Ocelové (železné) broky - jak při lovu?
S užíváním nábojů se železnými broky, které se vyrábějí přetvářením měkkého drátu s následným tepelným zpracováním a případnou antikorozní úpravou, je spojeno mnoho otázek o výhodách a nevýhodách použití, o bezpečnosti a nebezpečnosti pro střelce a jeho zbraň.
Hlavní nevýhoda je jasná a vidíme ji již při pohledu do tabulek měrných hmotností materiálů. Železo je totiž přibližně o jednu třetinu lehčí než olovo, což znamená, že při stejné dopadové rychlosti mají ocelové broky menší účinnost než broky olověné. Také dochází u Fe broků při stejném průměru k většímu úbytku rychlosti, takže dopadová energie broku na cíl ve stejné vzdálenosti je nižší - viz tabulka č 1. Zvyšovat počáteční rychlost broků - hromadné střely lze jenom částečně, protože i zde existují určitá omezení, která souvisejí s tzv. klínováním broků při průchodu zahrdlením zbraně.
Další možností je použití většího průměru broků. Rozsáhlými balistickými zkouškami bylo prokázáno, že ocelové broky například o průměru 3,3 mm mají přibližně stejné cílové účinky jako olověné broky o průměru 2,7 mm (viz tabulka 1). Mají prakticky shodné průřezové zatížení (schopnost průniku prostředím), tudíž podobnou ztrátu rychlosti a také skoro stejné cílové účinky. K dosažení rychlého smrtícího účinku by měla být zvěř zasažena nejméně 3 - 5 broky s dostatečnou průbojností. Jsou- li však broky větší, při stejné celkové hmotnosti je jich v náboji menší počet, a tím se na lovecké vzdálenosti snižuje pravděpodobnost zásahu zvěře. Tento problém je nutno řešit buď zkrácením vzdálenosti střelby a použitím běžného průměru ocelového broku jako olověného (výhoda většího počtu broků) nebo použitím těžší brokové náplně, která obsahuje dostatečný počet relativně větších ocelových broků (viz tabulka č. 2).

Co na ocelové broky moje brokovnice ?
Obecně je nutno říci, že jako všechny náboje i náboje do brokovnic s železnými broky musí svými vlastnostmi a užitnými hodnotami splňovat požadavky na bezpečné použití ve zbrani.
To že je bezpečnost střelce na prvním místě, ukazuje i to, že zavádění a stanovení pravidel pro užívání nábojů s železnými broky spolu s používáním příslušné zbraně se velice podrobně zabývala a zabývá Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva - CIP. Tisíce odstřílených nábojů s železnými broky, sledování jejich vlivu na zbraň, chování a vlastnosti broků v cíli, vlastní požadavky na materiál broků, to vše napomohlo stanovit pravidla pro výrobce nábojů i zbraní i pro vlastní střelce tak, aby železné broky byly bezpečnou náhradou brokům olověným. Dovoluji si proto citovat předpis.

Závazný předpis pro použití nábojů s ocelovými broky ve zbraních s hladkým vývrtem

Upozornění: Při střelbě s náboji s ocelovými broky dávejte pozor na odrazy broků. Vyvarujte se střelby na tuhý a tvrdý povrch.

Ráže 12 x 70 - náboje s průměry broků do 3,25 mm včetně lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny a bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně.
Náboje s většími průměry ocelových broků než 3,25 mm nebo s označením "vysokovýkonné" (Haute Performance, Magnum) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou "STEEL SHOT" nebo "BILLES D' ACIER".
Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je povoleno používat ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.

Ráže 12 x 76 - při použití nábojů ráže 12x76 s jakýmkoliv průměrem ocelových broků musí být zbraně vždy označeny zkušební značkou "STEEL SHOT" nebo "BILLES D' ACIER"
Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 4,0 mm je povoleno používat ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.

Ráže 20
- náboje s průměry ocelových broků do 2,6 mm včetně lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny a bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně
Náboje s většími průměry ocelových broků než 2,6 mm nebo s označením "vysokovýkonné" (Haute Performance, Magnum, 20/76) je dovoleno používat pouze ve zbraních označených zkušební značkou "STEEL SHOT" nebo "BILLES D' ACIER".
Náboje s ocelovými broky o průměrech větších než 3,25 mm je povoleno používat ve zbraních se zahrdlením hlavně menším než 0,5 mm.

Ráže 16
- náboje s průměry ocelových broků do 3,0 mm včetně lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny a bez ohledu na velikost zahrdlení hlavně.

Zbraně pro střelbu s náboji s ocelovými broky jsou označeny zkušební značkou (viz. připojený obrázek).

Poznámka: Předpisy CIP mluví o průměru broku jako o jmenovité hodnotě ? 2 %, to znamená, jestliže hraniční uváděný průměr u R 12 je 3,25 mm, resp. u R 16 3,0 mm, pak můžeme bez obav používat ocelové broky o průměru 3,3 mm (3,25 ? 2 % = 3,315 mm), resp u R 16 broky o průměru 3,05 mm (3,0 ? 2 % = 3,06 mm).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ve dnes nejběžnějších zbraních do ráže 12x70 (tedy i 12x65 v českých podmínkách) standardně užívaných pro olověné broky, je možno bez problémů používat náboje s ocelovými broky do průměru 3,25 mm, resp. 3,30 mm, a to i bez ohledu na velikost zahrdlení. Pro větší průměry broků je pak nutno nechat svoji brokovnici znovu přezkoušet "na tzv. vyšší zkoušku" a při výběru nábojů a velikosti broků mít i na zřeteli zahrdlení užívané zbraně.
Ve stejné situaci jsou i majitelé zbraní ráže 12x76, zbraň je nutno nechat přezkoušet a označit výše uvedenou zkušební značkou, případně používat náboje 12x70 opět do průměru broků 3,25 (3,30) mm.

Ráže 20, asi nejméně rozšířená v České republice, má limitující průměr broků 2,6 mm a 3,25 mm pro vyšší laborace z pohledu užití zahrdlení a dalšího přezkoušení zbraně.

Asi nejvíce problematickou se v českých podmínkách jeví ráže 16. Bezpečnou jistotou jsou broky do průměru 3,0 mm, resp. 3,05 mm bez ohledu na zahrdlení. Výkon nábojů v této ráži a použitelné průměry broků, to vše je dnes ještě v procesu dozkušování a myslím, že vzhledem k oblíbenosti této ráže právě u nás, se v některém z dalších čísel ještě k "šestnáctce" krátce vrátíme.

Určitě stojí za zmínku často diskutována otázka opotřebení vývrtu hlavně brokovnice z důvodů vyšší tvrdosti ocelových broků. Ale zde se opravdu není čeho bát. Ocelové broky musí mít nejenom předepsanou tvrdost maximálně 100 HV1, ale především stěna vývrtu hlavně je po celou dobu výstřelu, včetně zahrdlení zbraně, chráněna před stykem s broky plastovým chráničem broků. Tato plastová zátka s chráničem broků je oproti např. zátkám pro olověné broky, vyrobena ze speciálního vysokohustotního polyetylénu, který zaručuje dostatečnou pevnost stěny chrániče a tím nemůže dojít k prodření stěny chrániče a k dotyku broku a vývrtu hlavně.

Sellier and Bellot a náboje s ocelovými broky
Firma SB se již od samého počátku diskusí o toxicitě olověných broků aktivně zabývala jejich náhradou a s vývojem nábojů s železnými broky začala již v devadesátých letech minulého století s cílem aktivně přispívat k ochraně životního prostředí. Několikaletý vývoj v SB měl svůj jasný cíl - nabídnout zákazníkovi pokud možno ucelený sortiment nábojů pro lov i sport s alternativní laborací železných broků, kdy náboje budou plnit všechny výše uvedené požadavky CIP.
Náboje s ocelovými (železnými) broky z naší produkce v ráži 12 a 20 určené pro lov a též v letošním roce dokončená první laborace nábojů v ráži 16 potvrzuje, že i my to s ochranou životního prostředí myslíme vážně a že chceme našim zákazníkům předložit takovou alternativu olověných broků, která bude cenově přijatelná a kvalitativně maximálně porovnatelná.
Ing. Pavel KRATOCHVÍL

Přiložené dokumenty

Media_14085_25_52.xls Tab 1 (17,00 KB)
Media_14085_48_52.xls Tab 2 (15,00 KB)
Media_14085_3_53.xls Tab 3 (15,50 KB)
Zpracování dat...