ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Představujeme kozlice BO 801, BO 802 a BO 803

Myslivost 6/2008, str. 22  Pavel Klozík
Naši myslivci vždy rádi používali a dodnes rádi používají české lovecké zbraně. Velkému zájmu se v dřívějších letech těšily také naše oblíbení kozlice. Poptávka po těchto zbraních nepřestala, ani když je Česká zbrojovka Uherský Brod vyřadila ze svého výrobního programu. Se zrozením společnosti Brno Rifles, sesterské společnosti České zbrojovky Uherský Brod, se do portfolia CZUB vracejí také brokové, kulobrokové a kulové kozlice.


Konstrukce
Řada kozlic BO 800 představuje zbraně s klasickým lůžkovým závěrem a temenní kličkou. Závěrový mechanismus je tvořen hlavňovými čepy, šikmým klínem ovládaným kličkou a záchytem klínu. Hlavňový svazek se uzavírá (a lícuje) na šikmé plochy. Toleranční vzdálenost mezi hlavňovými čepy a čelní plochou baskule vyplňuje výměnná destička. Jednotně řešený bicí mechanismus složený z napínacích pák, kladívek a spoušťových pák je na společné základně v lůžku. Zajímavým rysem je možnost snadné přestavby pro levoruké střelce. Všechny součásti se vyrábějí z kvalitního materiálu, baskule je ocelová.

Broková kozlice BO 801
BO 801, představuje řadu klasických brokových kozlic a vyrábí se na náboje ráže 12/70 nebo výkonnější 12/76. V loveckém provedení se vyrábí s hlavněmi s pevným zahrdlením dlouhými 700 mm, zatímco sportovní model se dodává se sadou čtyř výměnných zahrdlení a výměnným montážním klíčem. Všechny brokové kozlice BO 801 mají automatickou pojistku a vyhazovače. Jsou vybaveny jednospouští, která má přímo na jazýčku příčné šoupátko, kterým uživatel volí odpálení horní nebo spodní hlavně. Odpálení druhé rány nezávisí na prvním výstřelu. Pažba a předpažbí jsou zhotoveny z kvalitního ořechového dřeva. Kozlice BO 801 je možné modifikovat pro skeet nebo trap. Pro tyto disciplíny jsou vhodné díky výbornému intuitivnímu ovládání. Mířidla tvoří perličková muška umístěná na ventilované liště.

Kulobroková kozlice BO 802
BO 802, potěší naše myslivce, kteří dávají přednost kombinovaným loveckým zbraním. Osmsetdvojky jsou kulobrokové kozlice, které mají brokovou hlaveň s nábojovou komorou na náboj 12/70 nebo 12/76 vždy nahoře. Na rozdíl od brokových kozlic BO 801, mají kulobroky BO 802 hlavně dlouhé 600 mm. Kulové hlavně mají nábojové komory na náboje ráže 8x57 JRS, 7x65 R, .243 Winchester, .308 Winchester a .30-06 Springfield. Na rozdíl od modelu BO 801, mají kulobroky BO 802 dvouspoušťový mechanismus (spouště jsou nezvykle v jedné ose), přičemž přední spoušť odpalující spodní kulovou hlaveň je vybavena zpětným napínáčkem. Zbraň je vybavena vytahovači a samozřejmě automatickou pojistkou. Také pažba a předpažbí BO 802 se vyrábí z ořechového dřeva. Potěšitelnou zprávou je, že ke kulobroku BO 802 lze objednat výměnné brokové hlavně ráže 12, dlouhé 700 mm. Myslivec po jejich koupi získává brokovou kozlici se dvěma spouštěmi a vytahovačem. Mířidla tvoří hledí na vyvýšené liště a muška nad ústím hlavně. Na zadní část hřbetu horní hlavně lze namontovat optický zaměřovač.

Kulová kozlice BO 803
BO 803, doplnila řadu na podzim 2007. Třetí členka "osmistovkové rodiny", BO 803, je kulová kozlice, zkonstruovaná na náboje vhodné pro lov v evropských a severoamerických podmínkách. Proto se vyrábí v rážích 8x85 JRS, 7,65R, 9,3x74, .308 Winchester a .30-06 Springfield (obě hlavně mají vždy stejnou ráži). Konstrukce BO 803 odpovídá modelu BO 802, takže má mimo jiné vytahovače a spoušťový mechanismus se dvěma jazýčky spouště, přední s napínáčkem. Kulová kozlice BO 803 nemá spájené hlavně. Soustřel se nastavuje originálním systémem objímek. Mířidla tvoří, jako u BO 802, muška a hledí na zvýšené liště. Do drážek na liště horní hlavně lze namontovat montáž s optickým zaměřovačem.

Praktická zkouška
Při praktické zkoušce kozlic BO 800, kterou spolu se mnou provedlo několik střelců, jsme konstatovali ve všech případech vynikající zpracování, ergonomii pažby a příjemné ovládání. Brokové kozlice BO 801 jsme zkoušeli na loveckém kole, tamtéž jsme vyzkoušeli střelbu brokovou hlavní z kulobroku BO 802. Střelbu z kulové hlavně kulobroku a kulové kozlice jsme provedli na vzdálenost 100 metrů. První kontrolní výstřely jsme provedli s opřenými zbraněmi, abychom minimálně zamezili nebezpečí stržení výstřelů střelcem. Další střelbu jsme provedli vstoje bez opory. Kulová hlaveň kulobroku posílala střely pravidelně do jednoho místa a mimořádně spokojeni jsme byli s přesností a soustřelem hlavní kulové kozlice BO 803. Plně jsme mohli potvrdit slova Ing. Koutného, který pro tisk uvedl: "Ovládání zbraní je definované, nikde nic nedrhne ani neskřípe. Všechno funguje jak má a ve chvíli, kdy to fungovat má. Prostě solidní flinta za slušné peníze. Naše puška, při odpovídající péči, vydrží střelci na celý život, ne jenom dvě sezóny". Slova Ing. Koutného rádi potvrzujeme a naši myslivci se opět mohou radovat a těšit na lov vynikající českou kozlicí.
Text a snímky Pavel KLOZÍK



Zpracování dat...