ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Trofeje v Levicích 2008

Myslivost 6/2008, str. 27  Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc
Letos se již potřinácté konaly v Levicích „Levické poĺovnícke dni“. Jako každý rok byly i letos spojeny nejen s mezinárodní vědeckou konferencí a s informativní výstavkou „živé“ přírody a úspěchů levických myslivců včetně přehlídky trofejí ulovených v loňském roce, nýbrž i s oficiálním hodnocením významných trofejí ulovených nejen na Slovensku.

Předseda Komise pro hodnocení trofejí CIC Prof. Ing. Nino Ninov z Bulharska jmenoval pro tuto příležitost hodnotitelskou komisi "ad hoc" , jejímž předsedou byl on sám a členové byli dále Ing. Karl Meierhofer z Rakouska, Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. z České republiky a Prof. Ing. Pavel Hell, CSc ze Slovenska a při hodnocení byli dále účastni Doc. Ing. Josef Feuereisel, Ph.D. z České republiky, Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. a Ing. Dušan Krajniak, oba ze Slovenska. Místních spolupracovníků při hodnocení bylo ovšem více, neboť bez jejich pomoci by byla práce na hodnocení trofejí neúměrně dlouhá.
Komise ohodnotila s konečnou platností 8 paroží jelenů, dokonce 20 parohů daňků, 1 parohy jelena Dybowského, 14 parůžků srnců, 11 toulců muflonů, 10 zbraní kňourů, 1 lebku medvěda a 2 lebky lišek.
Nejsilnější trofej jelena s 251,24 body CIC pocházela z rakouské obory Egelssberg u Salzburgu, zatímco zbývající parohy jelenů byly z volných honiteb. Tři z nich byly ohodnoceny na medaili zlatou (všechny z ČR, z nich nejsilnější J. Pavlici na 214,20 b. CIC z honitby Porážky u Uherského Hradiště, další dvě na 212,06 a 211,37 b. CIC z honitby Libavá VLS Lipník n/B.). Z Libavé pocházela i "stříbrná" trofej s 207,89 b. CIC. Další dvě slovenské trofeje byly z Hontianských Trsťan na okrese Levice (209,19 - "zlatá") a z Čierneho Váhu na okrese Poprad (201,45 b. CIC - "stříbrná").

Z 18 hodnocených trofejí daňků jich bylo dokonce 17 oceněno na zlatou medaili a jedna z Plášťovec na okrese Levice na medaili stříbrnou (177,10 b. CIC). Celkem 8 daňčích trofejí pocházelo z oborních chovů, 9 jich bylo uloveno ve volných honitbách. Nejsilnější trofej J. Halámka z obory Topolka u Uherského Hradiště byla oceněna na 216,99 b. CIC, další oborní trofej pocházela z židlochovické Klentnice (207,29 b. CIC), další byly z Volského Žlabu na okrese Havlíčkův Brod (206,97 a 201,56 a 196,83), jiná z židlochovické obory Soutok (203,97), opět jiná z židlochovické obory Termanec (203,35) a konečně poslední byla ze slovenské palárikovské obory Vojnice (188,87 b. CIC). Z volných honiteb byla nejsilnější daňčí trofej z Petrovce na okrese Poltár (214,76) odkud pocházely i trofeje daňků s 210,82, s 203,80, se 198,95, se 198,01 a se 193,16 b. CIC. Trofej daňka z ČR pocházela z Korytné na okrese Uherské Hradiště (202,31), zatímco ostatní tři "zlaté" trofeje daňků byly uloveny na Slovensku a měly bodové rozpětí 180,10 až 199,28 b. CIC.

Parohy jelena Dybowského pocházely z obory Volský Žlab na okrese Havlíčkův Brod a byly oceněny na 414,10 b. CIC - tedy na zlatou medaili.

Z celkem 14 hodnocených srnčích parůžků měly nejsilnější hodnotu 210,00 bodů CIC a srnce ulovil R. Vrba v honitbě Cerovo na okrese Krupina. Všechny další srnčí trofeje v rozmezí od 130,00 do 192,58 bodů CIC pocházely ze slovenských volných honiteb. Mezi srnčími trofejemi komise odmítla hodnotit srnčí trofej z Anglie s mimořádně silnou (abnormálně těžkou) lebkou.

Z 11 mufloních toulců byly tři trofeje uloveny v oborách a ostatní pocházely z volnosti. Nejsilnější oborní trofej měla 222,70 b. CIC a pocházela z palárikovských Vojnic na okrese Nové Zámky. Další oborní trofej z obory Kvetnica na okrese Poprad měla 215,45 b. CIC a poslední byla z obory Žuhračka na okrese Levice (206,35 b. CIC). Dalších šest "zlatých" mufloních toulců v bodovém rozpětí 208,15 až 222,10 b. CIC bylo uloveno ve slovenských volných honitbách, stejně jako 1 trofej "stříbrná" a 1 "bronzová".

Z 10 hodnocených zbraní kňourů byla nejsilnější se 130,70 b. CIC trofej J. Cibereje z Muránské Planiny na okrese Revúca. Dalších pět "zlatých" trofejí kňourů bylo uloveno ve slovenských volných honitbách (120,10 až 130,45 b. CIC), stejně jako jedna trofej "stříbrná". Dvě "zlaté" trofeje kňourů pocházely z oborních chovů židlochovických (Moravský Krumlov: 130,00 b. CIC a Soutok: 127,65 b. CIC) a 1 ze slovenského Betliaru (121,50 b. CIC).

"Zlatá" lebka medvěda s 57,55 b. CIC byla ulovena v Rusku. "Zlaté" lebky lišek se shodným bodovým ohodnocením na 25,22 b. CIC pocházely z honiteb okresu Levice.

Je zřejmé, že není nutno vždy čekat na mezinárodní či národní výstavu myslivosti, aby se sešla mezinárodní hodnotitelská komise, která posoudí bodové hodnoty trofejí s definitivní platností. Tuto komisi však vždy musí jmenovat předseda Komise CIC pro výstavy a trofeje a musí v ní být alespoň tři členové mimo zemi, z níž trofeje pocházejí. A tyto trofeje mohou být předloženy k hodnocení nejdříve tři měsíce po ulovení.

Na naši mezinárodní výstavu myslivosti, která je plánována do Lysé nad Labem v roce 2009, budou ovšem mezinárodní hodnotitelé také přizváni a očekáváme, že se na ní opět budou hodnotit konkurenceschopné trofeje. To ovšem záleží také na našich myslivcích a lovcích a na jejich péči o trofejovou zvěř, která ale musí být cílevědomá a zejména dlouhodobá. To je také cílem našich každoročních okresních (regionálních) hodnocení trofejí ulovených v loňském roce, na nichž se učíme vybírat a lovit kusy průběrné, abychom následně ulovili v odpovídajícím věku i trofeje medailové.
Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc

Zpracování dat...