ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Sčítání zvěře

Myslivost 7/2008, str. 6 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Všichni uživatelé honiteb jsou ze zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. každoročně povinni uskutečnit v termínech stanovených orgány státní správy myslivosti sčítání zvěře jako podklady k vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Těchto sčítání se mohou zúčastnit držitelé honiteb včetně uživatelů honiteb sousedních a následně se vyjadřovat k jejich výsledkům. Pokud s výsledkem sčítání zvěře v honitbě vysloví držitel honitby písemně nesouhlas do 1 týdne od provedeného sčítání, může nové sčítání zvěře uložit příslušný orgán státní správy myslivosti Více >
Sčítání zvěře

Kam se nám ztratili roční jeleni?

Myslivost 7/2008, str. 8 Ing.Lukáš BODNÁR,Václav BLÁHA
Počet komentářů: 0
V poslední době je čím dál častěji skloňovaným tématem určování věku ulovené samčí spárkaté zvěře na chovatelských přehlídkách. Na jedné straně proti sobě stojí ust. § 4 vyhlášky č. 491/2002 Sb. a ust. § 4 vyhlášky č. 553/2004 Sb, kde jsou I. věkové třídy samčí spárkaté zvěře stanoveny od 1 roku (výjimku tvoří srnec, kde je I. věková třída stanovena od 10 měsíců). Na straně druhé stojí již překonané, ale stále přežívající a zažité, nadále vyučované, přednášené a neustále používané určování věku ulovené samčí spárkaté zvěře s dolní hranicí věku 2 roky u I. věkové třídy (výjimku tvoří srnec, kde je používán 1 rok). Více >
Kam se nám ztratili roční jeleni?

Komentář k věkovým třídám spárkaté zvěře

Myslivost 7/2008, str. 10 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D. & Ing. Jan DVOŘÁK, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Systém hospodaření se spárkatou zvěří v ČR je na rozdíl od řady jiných zemí založen na poměrně komplikovaném stanovení výše lovu, na základě předepsaných normovaných stavů, výsledků termínově stanoveného sčítání zvěře a koeficientu přírůstku. Co se týče metodické propracovanosti tohoto systému, dá se konstatovat, že se jedná o dokonalý systém hospodaření, který přesně umožňuje plánovat chov a sledovat vytyčené cíle (udržování optimální početnosti a struktury populace zvěře). Více >
Komentář k věkovým třídám spárkaté zvěře

Dílo z ohně zrozené

Myslivost 7/2008, str. 13 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
Jezdíme světem a navštěvujeme různá místa ve snaze vidět, okusit a poznat. Místa, města i zajímavé akce, kde se můžeme potkat se zajímavými lidmi. Přitom nám někdy uniká, že pracovití a především šikovní lidé bydlí často přímo přes „dvě vesnice“ od nás. Více >
Dílo z ohně zrozené

Norek americký přehlížený semiakvatický predátor

Myslivost 7/2008, str. 16 David FISCHER, Petra NOVÁ
Počet komentářů: 0
Norek americký (Mustela vison) je velká semiakvatická lasicovitá šelma pocházející ze Severní Ameriky, kde obývá obrovské území od Aljašky po Kalifornii, Nové Mexiko a Floridu. Jedná se o živočicha dorůstajícího zpravidla celkové délky do 60 cm (při hmotnosti v průměru kolem jednoho kilogramu). Více >
Norek americký přehlížený semiakvatický predátor

Brokové náboje Rottweil

Myslivost 7/2008, str. 19 Dr. Ing. Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Ke sportovní střelbě a k lovu drobné zvěře se používají brokové náboje a bývá zde často citováno pravidlo, že úspěšný zásah závisí především na schopnostech střelce, že to je tedy tzv. „v rukách“. Je to z části pravda, ale samozřejmě významnou roli hraje kvalita a úroveň používaných nábojů. Více >
Brokové náboje Rottweil

Aplikace minerálních doplňků v slaniscích

Myslivost 7/2008, str. 22 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Další možností jak aplikovat v honitbách minerální doplňková krmiva spárkaté zvěři je jejich vyložení v slaniscích. V každé honitbě jsou slaniska různých typů určitě vybudována a jejich síť je zpravidla trvale udržována. Více >
Aplikace minerálních doplňků v slaniscích

Konferencia v Nitre na tému jelenia zver

Myslivost 7/2008, str. 25 Ing. Matúš RAJSKÝ, Ing. Štefan ENGEL, Ing. Peter GARAJ, ml.
Počet komentářů: 0
Dňa 24. mája 2008 bola Nitre usporiadaná konferencia na tému chovu jelenej zveri, ktorej oganizátormi boli Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno - Wien - Nitra a Slovenský poľovnícky zväz v spolupráci so Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra a Lesníckou fakultou TU vo Zvolene. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Středoevropský institut ekologie zvěře v zastúpení: doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof., Dr. Miroslav Vodňanský, PhD. a Ing. Peter Petrikovič, PhD. za Oddelenie výživy zvierat SCPV Nitra. Více >
Konferencia v Nitre na tému jelenia zver

Nová reprezentační prodejna České zbrojovky Uherský Brod

Myslivost 7/2008, str. 29 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Popularita zbraní vyráběných v České zbrojovce v Uherském Brodě roste u nás i ve světě. Lovecké zbraně úspěšně používají myslivci, lovci a profesionální lovečtí průvodci na všech světadílech. Zdobené kulovnice vlastní šejkové a nejvyšší představitelé mnoha států. Více >
Nová reprezentační prodejna České zbrojovky Uherský Brod

Životní jubileum malíře Václava Nasvětila

Myslivost 7/2008, str. 36 Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
Na přelomu nového tisíciletí se široké myslivecké veřejnosti poprvé představil malíř zvěře Václav Nasvětil. V té době nešlo o žádného začínajícího malíře, či mladého absolventa umělecké školy. Jeho cesta k současným námětům orientovaným na myslivost byla křivolaká a plná překážek. Přesto během pár let dokázal oslovit řadu myslivců, kterým po odchodu Židlického a Liebla chyběl malíř zobrazující zvěř v jejím přirozeném prostředí. Co jej přimělo ve zralém věku padesáti let začít dráhu malíře myslivosti? V každém případě to byl u Václava Nasvětila přirozený vývoj. Více >
Životní jubileum malíře Václava Nasvětila

Malorážky a kulovnice pro leváky

Myslivost 7/2008, str. 40 Text Pavel KLOZÍK,
Počet komentářů: 0
Většina současných loveckých zbraní klasické koncepce byla a stále je konstruovaná pro pohodlné ovládání střelci s pravou dominantní rukou. Podle dosažitelných zpráv, žije na světě 5 - 20 % lidí s levou dominantní rukou. Další skupinu tvoří lidé s levým řídicím okem, kteří, pokud se nenaučí mířit pravým okem, jsou nuceni naučit se ovládat lovecké zbraně levou rukou. Česká zbrojovka Uherský Brod postupně doplňuje sortiment loveckých zbraní také o modely přizpůsobené pro střelce leváky, ovládající hlavní prvky zbraně levou rukou. V současnosti zahrnuje sortiment „levorukých“ loveckých zbraní, které se v české zbrojovce označují písmeny LH, malorážky CZ 452 -2E ZKM a lehké kulovnice řady CZ 527. Více >
Malorážky a kulovnice pro leváky

NANOTECHNOLOGIE PRO ÚDRŽBU ZBRANÍ

Myslivost 7/2008, str. 44 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Z internetových diskusí, hovorů na mysliveckých akcích a dotazů na výstavách je zřejmé, že je stále velmi častým tématem čištění a údržba zbraní. Jak čistit a čím čistit - to jsou nejčastější diskusní náměty svědčící o odpovědném přístupu tazatelů ke svým zbraním. Zvýšený zájem o správnou péči o zbraň souvisí určitě také se stoupající cenou zbraní, jejichž hodnota se uchová jedině dobrým ošetřováním. Více >
NANOTECHNOLOGIE PRO ÚDRŽBU ZBRANÍ

Zajíc polní a králík divoký - Jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 7/2008, str. 49 Ing. Zdeněk VALA, Ústav ochrany lesů a myslivosti, LDF, MZLU Brno, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ VFU Brno
Počet komentářů: 0
Zajíc polní (Lepus europaeus) a králík divoký (Oryctolagus cuniculus) z čeledi zajícovití (Leporidae) patří podle myslivecké terminologie mezi zvěř drobnou a tyto druhy lze obhospodařovat lovem. Oba druhy jsou obyvateli stepí s vtroušenými křovinami a dřevinami, které jim slouží k obrušování zubů (řezáků), neboť jim stále přirůstají. U nás je jejich největší rozšíření v agrárních ekosystémech, kde se střídají atraktivní rostlinné druhy. Více >
Zajíc polní a králík divoký - Jejich životní potřeby v současnosti

Nominace na Memoriál Richarda Knolla v roce 2008

Myslivost 7/2008, str. 54 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Každoročně vydávaný přehled kynologických akcí, přesně řečeno akcí zaměřených na výkon loveckých psů, je poměrně obsáhlý a kromě termínu zkoušek různého typu obsahuje i slušný počet memoriálů. Některé z nich jsou důležité z hlediska majitelů, chovatelů a příznivců určitého plemene, některé mají daleko širší záběr. Více >
Nominace na Memoriál Richarda Knolla v roce 2008

Puškohledy – paralaxa

Myslivost 7/2008, str. 56 Ing. Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
K nejvíce diskutovaným tématům v oboru lovecké optiky patří otázka paralaxy puškohledů. V první řadě je nutno uvést definici tohoto pojmu – paralaxou je označována optická chyba přístroje (puškohledu), která vzniká při zamíření na krátkou nebo velkou vzdálenost a při pohledu oka do puškohledu mimo optickou osu. Více >
Puškohledy – paralaxa

Budeme mať poľnú jeleniu zver?

Myslivost 7/2008, str. 47 Ing. Jozef HERZ, PhD.
Počet komentářů: 0
Listnaté a zmiešané lesy, ktoré sa striedajú s trávnatou, alebo kultúrnou stepou sú najideálnejším prostredím pre jeleniu zver. Vo všeobecnosti je známe, že aj v takomto prostredí má jelenia zver letné a zimné stanovištia. Letné stanovištia bývajú v oblasti pastvísk zveri. Sú podmienené predovšetkým dostatkom vhodnej potravy, ktoré musí zodpovedať nárokom a fyziológii prirodzenej výživy, musia tam byť vhodné porasty na denné zaľahnutie zveri a dostatok kľudu. Na kľud v revíri najmä začiatkom letného obdobia sú náročné jelenice, ktoré majú mať jelenčatá, alebo sa o ne už starajú. Kľud potrebujú aj jelene, ktorým rastie nové parožie. Více >
Budeme mať poľnú jeleniu zver?

Mistrem republiky ve vábení jelenů je Luboš Doležal

Myslivost 7/2008, str. 65 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
V sobotu 24.5. proběhlo na venkovním podiu v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva 2008 již X. Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Jubilejní ročník mistrovství byl ozdoben rekordní účastí 22 vábičů, přičemž se ještě několik dalších neodhodlalo a na poslední chvíli ztratili odvahu soutěžit. Více >
Mistrem republiky ve vábení jelenů je Luboš Doležal

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Zvěřina je chutná a po všech stránkách zdravá strava. Jenže jak se k ní dostat? Přiměřeně své kvalitě je i drahá a kdo zrovna nedělá do politiky nebo do velkého byznysu, má až moc děravou peněženku na to, aby si mohl mlaskat nad srnčími biftečky nebo kančím guláškem. To jen myslivci si žijou jako páni – však je proto také leckdo nemá rád. Není tedy ani divu, že se rozmáhá pytláctví. Ovšem nemusí to být vždy jen na noční lov vybavení střelci v těžkých terénních vozech, kteří dělají dlouhý nos na mysliveckou stráž i policii. Jsou i jiné, nápaditější cesty k ochutnávce špičkového masíčka s vysokou dietetickou hodnotou. O jedné vskutku originální vypráví náš dnešní příběh … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...