Časopis Myslivost

Brokové náboje Rottweil

Myslivost 7/2008, str. 19  Dr. Ing. Jiří Hanák
Ke sportovní střelbě a k lovu drobné zvěře se používají brokové náboje a bývá zde často citováno pravidlo, že úspěšný zásah závisí především na schopnostech střelce, že to je tedy tzv. „v rukách“. Je to z části pravda, ale samozřejmě významnou roli hraje kvalita a úroveň používaných nábojů.
Zatímco lovci u kulových nábojů dnes už dospěli k poznání, že úspěšnost lovu výrazně závisí na kvalitě náboje, jeho přesnosti a ranivosti střely, u brokových nábojů tomu zatím v širším měřítku není a jistě jsme mnohý z nás na střelnici nebo na honě slyšel výrok doprovázený mávnutím rukou: "však je tam těch broků dost a nějaký se trefí". Soustředění lovce při nákupu brokového střeliva je pak především na to, aby bylo co nejlevnější. A to i přesto, že i u brokových nábojů jsou mezi jednotlivými typy a druhy pocházejícími od různých výrobců značné výkonové a kvalitativní rozdíly, které se mohou výrazně projevit ve výsledku lovu nebo úspěchu sportovní střelby.

Co může být na různých nábojích zvláštního nebo čím se mohou z uživatelského hlediska lišit?
Uživatelská kvalita samozřejmě vychází z konstrukce náboje. Vývin rány u brokového náboje je dán především druhem a kvalitou prachu, tvarem toulce, ve kterém je prach uložen a který usměrňuje způsob hoření prachu, zátkou a hmotností brokové náplně. Zátka, plstěná nebo plastová s kontejnerem pro broky, utěsňuje prostor mezi prachovou náplní a broky, což je její hlavní účel. Její konstrukce, stavba, tuhost a tvrdost, ale zejména její rozměr velmi významně ovlivní vývin rány.
Prach pro brokové náboje je velmi brisantní, velmi rychlý ve svém hoření, a pokud by byl prostor uvolněn příliš rychle, nedojde k jeho řádnému prohoření, s negativním vlivem na výkon náboje.
Pružnost zátky potom ovlivní tvrdost rány a zpětný ráz zbraně. Konstrukce košíčku je neméně důležitá jak pro vedení brokové náplně v hlavni, tak pro správné vyvedení brokového shluku z ústí hlavně.
Důležitá je kvalita broků, jejich sférická přesnost a tvrdost. Proto někteří špičkoví výrobci používají různé povrchové úpravy broků, například firma Rottweil u ráže 20 má broky speciálně hlazené. Nalézt pro všechny uvedené a také další aspekty, v konstrukci brokového náboje nejsprávnější a nejideálnější proporcionalitu není vůbec jednoduché a zvládají to jen ti nejlepší výrobci.
V následujícím pomineme vliv zbraně a zahrdlení, který není na kvalitu brokové rány samozřejmě nijak zanedbatelný. Další popis kvality náboje nebo jeho porovnání vychází z použití v jedné totožné zbrani.

Jaké vlastnosti, či výsledky u brokového náboje sledujeme?
V prvé řadě je to krytí, které nám říká velikost brokového obrazce a velikost rozptylu brokového shluku. Údaj nám říká kolik broků z celkového počtu v náboji zasáhne terč. Standardizovaný způsob je měřením při střelbě na vzdálenost 35 metrů do kruhového terče o průměru 75 cm. Vysoké krytí znamená vyšší hustotu broků v brokovém shluku a signalizuje možnost střelby na větší vzdálenosti a nízké krytí naopak umožňuje účinnou střelbu jen na kratší vzdálenost, kdy v hraničním případě se velikost vzdálenosti mezi jednotlivými broky zvýší natolik, že je větší než velikost terče a broky mohou jen proletět kolem něj a tím je dálka střelby omezena. Krytí brokového náboje ovlivňuje jak kvalita broků, jejich přesný sférický tvar a jejich tvrdost a dále konstrukce kontejneru broků, kterým jsou broky v hlavni vedeny a vyvedeny z ústí.
Při hodnocení se také zjišťuje tzv. zhuštění, tzn. centrická nepravidelnost pokrytí brokového obrazce směrem ke středu terče. Konkrétně podílem mezi počtem broků v terči o průměru 37,5 cm a počtem v mezikruží mezi tímto terčem a celým terčem o průměru 75 cm. Náboje s velkým zhuštěním mají vysoký účinek v destrukci cíle při velmi přesném zásahu, protože u středu je zhuštěno nevíce broků, ale výrazně menší účinek u okraje brokového shluku nebo jsou dokonce neúčinné a střelci se jeví rána jako jasně chybená i při relativně dobrém zamíření. Požadavkem je, aby zhuštění nebylo příliš vysoké a hustota broků v rozptylovém obrazci byla co nejpravidelnější.
Dalším parametrem je rovnoměrnost krytí, které hodnotí pravidelnost pokrytí rozptylového obrazce ve výsečích terče, který je rozdělen na 8 nebo 12 dílů. Může se stát, že zhuštění broků a naopak jejich řídké pokrytí může být stranové od středu terče. Pokud by vznikla místa bez zásahu terče broky v rozpětí více než 10 x 10 cm, je to signálem, že i při dobře mířené ráně střelcem dojde k chybení cíle. Pravidelnost krytí je obzvláště významná u sportovní střelby, kdy je cílem asfaltový terč tvořící jen úzký letící disk a kdy mezera mezi broky ve výseči plochy brokového shluku, která může být i blízko středu, způsobí chybení i při vcelku dobrém zamíření.

Provedli jsme porovnání nábojů několika významných výrobců. Především jsme se soustředili na německou značku Rottweil, která patří k nejvýznamnějším výrobcům na světě a v Německu a v Rakousku má na trhu zcela dominantní postavení.
Značka Rottweil je jedna z nejstarších, která se zabývá výrobou střeliva. Její kořeny jsou v továrně, která byla založena v roce 1855 v Norinberku Heinrichem Utendoerferem k výrobě zápalek. Základy výroby černého střelného prachu, v místě tehdejšího sídla továrny, jsou však daleko starší a sahají až do poloviny 15. století. Později v této továrně byla, v Německu poprvé, zavedena Maxem von Duttenhoferem, za podpory Bismarkovy vlády, výroba bezdýmného střelného prachu. Výroba nábojů má u firmy Rottweil řadu prvenství, z nichž nejvýznamnější je patentované zavedení první nekorozní zápalky Sinoxid v roce 1926. Dnes výrobní kapacita, která se specializuje na výrobu nábojů pro brokovnice, patří skupině Ruag Ammotec.

Jakou nabídku a jaké přednosti brokových nábojů nám nabízí značka Rottweil?
Výrobní program brokových nábojů je neskutečně široký a obsahuje téměř 70 druhů a typů brokových nábojů. v rážích 12, 16, 20, 28 a .410, s délkou nábojnic 67,5 mm, 70 mm a 76 mm. Brokové náplně jsou tvořeny olověnými nebo ocelovými broky s navážkou o hmotnosti 24 až 52 gramů. V dalším jsme testovali pouze produkty s olověnými broky.
Z hlavních obecných předností nábojů Rottweil, je to především rychlost brokové náplně, která je min. V2,5 = 375 m/s, většinou 380 m/s , u sportovních nábojů dociluje broková náplň i výjimečné rychlosti 420 - 441 m/s a u loveckých označených Speciál HV až 400 m/s.
Vyšší rychlost umožňuje především přesnější zásahy lepším odhadem předsazení, které není třeba volit tak velké jako u pomalejších nábojů a "rychlé" náboje mají také delší účinný dostřel a terč roztříští ve větší vzdálenosti než náboje pomalejší.
Velmi podstatnou konstrukční vlastností nábojů Rottweil je použití vysokého kování, které je minimálně 12, případně 16 mm, ale většinou 20 mm. Vysoké kování je nejen výrazem exkluzivity, ale především bezpečného upevnění pláště náboje v kování a celkové spolehlivosti náboje. Vysoké kování především zabrání utržení dutinky náboje a případné nehodě se zničením zbraně, a proto v dražší zbrani by měly být z bezpečnostních důvodu a ochrany zbraně používány náboje výhradně s vysokým kováním. Platí obecné pravidlo, že čím kvalitnější a cennější zbraň, tím by mělo být použito i kvalitnější, bezpečnější a spolehlivější střelivo. Použití méně kvalitního a riskantního střeliva s nízkým kováním do drahé zbraně, je jako nalít do nádrže drahého vozu místo benzínu levný petrolej. A to neudělá nikdo. Vysoké kování také výrazně zvyšuje komfort při přebíjení zbraně snadnějším vytažením vystřelených nábojnic.

Nelze popsat všechny náboje z bohaté řady výrobního programu, ale rád bych upozornil na některé z nich, které mne zaujaly a které jsme s kolegy v různých podmínkách použili.
Pro vyznavače tradičních nábojů jsou v nabídce náboje s papírovou nebo plastovou nábojnicí a plstěnou zátkou, které se téměř sto let prodávají pod názvem Rottweil Fasan a které se od roku 1921 vyrábějí stabilně v typicky červené barvě. Dnes s moderní zápalkou, prachem a zlepšenou plstěnou zátkou, pod kterou je prach utěsněn ještě dalším kotoučkem z pružného plastu, který jednak zamezí případnému uvolnění maziva ze zátky do prachu a jeho znehodnocení, ale zabezpečuje také pravidelné a dobré prohoření prachové náplně a tím spolehlivější a rovnoměrnější vývin rány. Doplňkovým efektem je zjemnění zpětného rázu. Náboj se skvěle využije při lovu veškeré drobné zvěře.
Skvělým a velmi oblíbeným loveckým nábojem, je náboj Rottweil Tiger s hmotností brokové navážky 32 g, která dociluje úctyhodné rychlosti V2,5 395 m/s. V plastikové nábojnici s kováním vysokým 20 mm jsou broky umístěné v plastikovém košíčku s dokonalým odpružením, což je know-how firmy Rottweil, který zásadně změkčuje zpětný ráz výstřelu. Vysoká rychlost zabezpečuje přesnou střelbu, velký účinný dostřel a v kombinaci s chráničem broků vysoké a pravidelné krytí. V Německu se jedná o nejoblíbenější a nejvýkonnější lovecký náboj používaný k lovu zajíců, kachen a bažantů z divokého chovu. Svými vlastnostmi se jedná o špičkový, luxusní a velmi výkonný náboj charakteristický vysokým výkonem a malým zpětným rázem..
Svojí konstrukcí je zcela výjimečným náboj v provedení Streu pro střelbu na kratší vzdálenosti, například pro sportovní disciplínu skeet, lovecké kolo a při lovu v lese nebo v bažantnici. Známe všichni příklady rozbité a zcela znehodnocené zvěře střelené z blízka, zejména v bažantnicích. Náboj Streu je vybaven speciálním doplňkem, a to vložkou křížovitého průřezu, která rozděluje brokovou náplň do 4 komor. Brokový shluk je v kratší vzdálenosti více a zejména pravidelněji rozptýlen. Konstrukce náboje umožňuje šetrnější, ale i jistější lov drobné zvěře na kratší vzdálenosti, kdy krytí je ještě velmi dostatečné i ve vzdálenosti 25 - 30 m. Výrazně vyšší počet úspěšných zásahů v bažantnici je obdivuhodný, stejně jako absolutně mizící rozbitá zvěř při zásahu z blízka.

Velmi široká a reprezentativní je nabídka sportovních nábojů ke střelbě na skeet, trap a stále oblíbenější parkur. Sportovní náboje jsou dodávány ve dvou třídách lišících se od sebe rychlostí brokového shluku. U nábojů řady Special je docilována výjimečně vysoká rychlost brokové náplně 410 - 420 m/s a u nábojů třídy Super Skeet, Super Trap a případně Super Sport je docilováno extrémně vysoké rychlosti a to až 441 m/s.Tyto výsledky byly potvrzeny kontrolním testem České zkušebny zbraní a střeliva. Tyto náboje jsou jedny z nejrychlejších komerčně vyráběných brokových nábojů. Míření s takto rychlými náboji je snadnější a zásahy jistější. Ve výčtu by se dalo pokračovat až k popisu všech 69 typů a druhů nábojů, z nichž každý má některou ze specialit nebo zvláštností.
Výsledky použití nábojů Rottweil:
Při střelbě za standardizovaných podmínek do normalizovaného terče o průměru 75 cm ve vzdálenosti 35 m, jsme sledovali krytí, zhuštění a pravidelnost krytí. Dále jsme náboje vyzkoušeli v praktických podmínkách na střelnici a na lovu.
Zkušební střelby do terče prokázaly skvělý výsledek, zejména ve stejnoměrnosti pokrytí terče brokovými zásahy. Krytí bylo naprosto pravidelné bez nepokrytých ploch terče a jednotlivé náboje nevykazovaly jak ve velikosti, tak v pravidelnosti krytí žádné výkyvy.
Při lovu, zejména s nábojem Rottweil Tiger, byl skvělý lovecký zážitek při lovu kachen a zejména zajíců, vyplývající z jeho výborné účinnosti i ve větší vzdálenosti. Náboje se vyznačují měkkou, čistou ranou s relativně velmi malým zpětným rázem, naprosto pravidelným vývinem, spolehlivým krytím a velmi dobrým výkonem.
Nejzajímavější je použití nábojů pro sportovní střelbu, kde jsme vyzkoušeli náboje Rottweil Special Skeet a Special Trap 24 g a Special Trap 28 g, řadu nábojů Rottweil Super Skeet, Super Trap a Super Sport 24 HV s velikostí broku 2,2 a 2,4 mm. Jejich vynikající vlastností je výjimečně vysoká rychlost brokové náplně. Vysoká rychlost broků umožňuje přesnější zásahy, nevyžaduje tak velká předsazení a mají delší účinný dostřel, což je zejména u disciplíny parkúr obzvláště výhodné.
Pro střelbu ve sportovních disciplínách na asfaltové terče jsme vytvořili skupinu tří velmi zkušených střelců a střelbu jsme provedli na skeet, trap a ve stále oblíbenějším parkúru. Zbraně vlastní zn. Beretta nebo Browning a zahrdlení podle volby střelce.
Obecně jsme zkonstatovali, že se rány vyvíjely zcela rovnoměrně a podle zásahů terčů také, od náboje k náboji, ve velmi vyrovnané rychlosti. Velmi spokojeni byli střelci u parkúru s náboji Rottweil Super Sport 24 HV, kde se prakticky potvrdila výhoda vysoce nadprůměrné rychlosti broků. U nábojů řady Rottweil Special, s vysokou rychlostí broků kolem 410 - 420 m/s bylo konstatováno skvělé hodnocení ve výkonu, přesnosti, pravidelnosti i měkkosti rány, s tím, že náboj je velmi vhodný ke střelbě na všechny sportovní disciplíny, pro trénink i závod. Doplňkově jsme vyzkoušeli také náboje provedení Rottweil 20 Special HV s universální velikostí broků 2,7 mm a se speciálním hlazeným povrchem broků, který zlepšuje velikost a pravidelnost krytí a snižuje počet deformovaných broků, které u nábojů s neošetřenými broky zhoršují krytí. Náboje 20 HV lze využít jak na střelnici, tak například i v bažantnici.
Při té příležitosti je třeba se zmínit o komfortu a pocitu při střelbě. Rány s náboji Rottweil jsou překvapivě měkké a plynulé s malým zpětným rázem. Je to dáno jednak druhem prachu, konstrukcí a tvarem prachového prostoru, ale zejména špičkovou konstrukcí brokového kontejneru se zvláštním odpružením, které výrazně tlumí zpětný ráz výstřelu. S náboji Rottweil tak nejen, že nehrozí modré rameno při nepřesném usazení pažby po hozené ráně, ale, a to zejména, je střelba s těmito náboji velmi šetrná k páteři, která ranami zpětného rázu trpí nejvíce.
Měkký zpětný ráz je významný také pro výsledek a úspěšnost střelby, protože snižuje únavu střelce, snižuje reflexní "obavu" ze zpětného rázu a tím výrazně přispívá k menší chybovosti střelce, což je velmi podstatné při sportovní střelbě, kde se opakuje mnoho ran.
Pro porovnání a objektivní hodnocení jsme na střelnici ve stejný den použili ke střelbě také náboje Baschieri a Pelagri, Rio, RC, Cheddite, Fiocci a SB.
Zcela profesionálně a korektně je třeba otevřeně říci, že byly střelci vysoce hodnoceny náboje Baschieri a Pelagri, jejichž cena je ovšem výrazně vyšší, v kvalitě hodnocení těsně následovány náboji Rottweil a dále s výrazným odstupem náboje ostatní. Zde jsme pořadí neurčovali, ale žádný z uvedených nábojů nebyl výrazně špatný, jen u nábojů SB byl konstatován poněkud výraznější zpětný ráz. Při tomto hodnocení se už projevoval zvyk toho kterého střelce na určitou značku náboje.

Závěr
Brokové náboje Rottweil, především sportovní verze řady Rottweil Special jsou velmi universální a v praxi potvrdily, že jejich kvalita naprosto odpovídá věhlasu, který náboje mají a vyhoví i nejnáročnějším střelcům. Začátečníky si zase získají lepšími výsledky ve střelbě a celkovým pohodlím střelby.
Na druhou stranu mám pocit, že náboje Rottweil u nás teprve hledají svoje místo. Jsem však přesvědčený, že tak, jako se u nás rozšířily kvalitní automobily, u lovců a střelců už nejsou výjimkou kvalitní a dražší zbraně, stejně tak se rozšíří i brokové náboje spolehlivé německé kvality zn. Rottweil. Pokud hovořím o tom, že náboje Rottweil jsou poněkud dražší, jedná se o náboje lovecké, ale i zde není rozdíl oproti jiným značkám nijak dramatický. Vzhledem k tomu, že vystřílím ročně pouze omezené množství nábojů, rád si připlatím pro výrazně lepší výsledek střelby nebo lovu a to je potom zcela jiný pocit, než jen tak pálit ránu za ranou nekvalitními náboji s nevalným výsledkem. Nakonec mne to ani nijak výrazně dráže nevyjde, protože, vzhledem k vyšší úspěšnosti střelby, je celková spotřeba nábojů výrazně menší.
U sportovních nábojů konstatování o vyšší ceně neplatí doslova, protože jejich cena na trhu je téměř porovnatelná s ostatními značkami, a to navíc při výrazně vyšší kvalitě.


Řekli o brokové munici Rottweil:
Pavel Zázvorka, reprezentant v parkurové střelbě: "Střílím Vlašimí, ale na Rottweil jsem si brzo zvykl. Patrona je měkká a prohoření prachu je dokonalé. Je to velice příjemná patrona do ramene".
Ing.Zdeněk Štěpánek, ředitel České zkušebny zbraní a střeliva: "S tak vyrovnanými výsledky testování tlaků a rychlostí, jako u jednotlivých nábojů produktů Rottweil, jsem se doposud nesetkal"
Zpracování dat...