Časopis Myslivost

Budeme mať poľnú jeleniu zver?

Myslivost 7/2008, str. 47  Ing. Jozef HERZ, PhD.
Listnaté a zmiešané lesy, ktoré sa striedajú s trávnatou, alebo kultúrnou stepou sú najideálnejším prostredím pre jeleniu zver. Vo všeobecnosti je známe, že aj v takomto prostredí má jelenia zver letné a zimné stanovištia. Letné stanovištia bývajú v oblasti pastvísk zveri. Sú podmienené predovšetkým dostatkom vhodnej potravy, ktoré musí zodpovedať nárokom a fyziológii prirodzenej výživy, musia tam byť vhodné porasty na denné zaľahnutie zveri a dostatok kľudu. Na kľud v revíri najmä začiatkom letného obdobia sú náročné jelenice, ktoré majú mať jelenčatá, alebo sa o ne už starajú. Kľud potrebujú aj jelene, ktorým rastie nové parožie.
Takéto prostredie v posledných rokoch vytvárajú jelenej zveri na poľnohospodárskej pôde poľnohospodári a to zmenou osevných štruktúr. Začiatkom 60 rokov minulého storočia vplyvom kolektivizácie poľnohospodárstva a vytváraním veľkých lánov poľnohospodárskych plodín sa začalo veľmi dobre dariť srnčej zveri. Niektoré jedince srnčej zveri sa na poľnohospodárskej pôde usadili natrvalo, čím sa vytvoril ekotyp poľnej srnčej zveri. Srnčej zveri sa na poľnohospodárskej pôde darí veľmi dobre dodnes napriek postupným zmenám, ktoré tu nastávajú. Tieto zmeny sa však citeľne prejavujú na poklese stavov malej úžitkovej zveri.
Za posledných 20 rokov sa štruktúra poľnohospodárskej výroby značne zmenila. Znížili sa stavy hospodárskych zvierat a tým aj plochy obsiate viacročnými krmovinami. Znižuje sa výmera pestovania strukovín, okopanín, ale aj husto siateho obilia na úkor vysoko energetických plodín ako je repka olejnatá, slnečnica a kukurica.
Z pripojenej tabuľky vyplýva, že výmery týchto plodín v porovnaní z rokom 1977 vzrástli u slnečnice o 280,6 % a u repky až o 658,1 %. Kým v roku 1977 obsiata plocha týchto plodín predstavovala z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy 7,8 %, dnes je to 16,6 %. V porovnaní s lesnou pôdou obsiate plochy týmito tromi plodinami predstavujú na Slovensku až 1/5 jej celkovej výmery.
Veľké zmeny nastali aj v lesnom hospodárstve, ktoré majú veľký vplyv aj na jeleniu zver. Napriek tomu stavy jelenej zveri neustále stúpajú. Kým v roku 1956 sa na Slovensku vykazoval jarný kmeňový stav v počte 13 892 jedincov a odlov 2051 kusov V súčasnosti sa vykazuje JKS až 41 105 jedincov a produkcia v roku 2006 14 316 kusov. Je to aj tým, že jelenia zver sa stala prevažne nočnou zverou.
V lesoch po zmene zriadenia sa umožnilo hospodáriť v nich viacerým subjektom. Ťažba je z toho dôvodu rozložená na viac lokalít a ťaží sa počas celého roka. V lesoch sa zvýšil turistický ruch a to nielen peších turistov, ale predovšetkým motorizovaných. Okrem aut sa čoraz viac po lesných cestách a ne cestách preháňajú terénne motocykle, štvorkolky a v zimnom období snežné skútre. Zver v lesoch je neustále vyrušovaná a z toho dôvodu čoraz viac vyhľadáva poľnohospodárske kultúry a to predovšetkým repku, slnečnicu a kukuricu, ktoré im poskytujú nielen dostatok kľudu, ale a j potravu.
Jelenia zver sa do týchto porastoch sťahuje už v apríli a zdržuje sa v nich do skosenia poslednej parcely kukurice. Do týchto kultúr prichádza zver zo značnej vzdialenosti. O tom hovoria i údaje o úhynoch jelenej zveri na cestách. Napríklad medzi Trnavou a Sereďou, kde nie sú nablízku lesy bol zrazený jeleň autom počas vegetačného obdobia v roku 2006 a taktiež aj v roku 2007.
Jelenice v týchto kultúrach kladú mláďatá a tie tu aj odchovávajú. V rozsiahlych lánoch kukuríc zostáva časť jelenej zveri aj počas ruje. Obdobie v ktorom sa časť jelenej populácie zdržuje na poliach trvá 6 až 9 mesiacov.
Neustálym zvyšovaním výmery uvedených plodín a po ich zbere ak si jelenia zver nájde vhodné stanovištia v malých lesíkoch na prežitie zimného obdobia sa vytvára predpoklad, že tak ako u srnčej zveri sa môže vytvoriť aj ekoforma jelenej poľnej zveri, tak ako je to už napríklad v Maďarsku.

Přiložené dokumenty

Media_14120_49_57.xls Tabulka 1 (15,00 KB)
Zpracování dat...