Časopis Myslivost

NANOTECHNOLOGIE PRO ÚDRŽBU ZBRANÍ

Myslivost 7/2008, str. 44  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Z internetových diskusí, hovorů na mysliveckých akcích a dotazů na výstavách je zřejmé, že je stále velmi častým tématem čištění a údržba zbraní. Jak čistit a čím čistit - to jsou nejčastější diskusní náměty svědčící o odpovědném přístupu tazatelů ke svým zbraním. Zvýšený zájem o správnou péči o zbraň souvisí určitě také se stoupající cenou zbraní, jejichž hodnota se uchová jedině dobrým ošetřováním.
Čištění zbraně je zdánlivě jednoduchá věc, která má zásadní význam pro její životnost a především pro přesnost střelby a je tedy skutečně vděčným a věčným tématem debat myslivců. Naštěstí u většiny z nich dnes zmizel primitivní názor, že dobrou zbraň není třeba čistit. Ono je tomu právě naopak. Nečištěná zbraň nejen že se znehodnocuje, ale vývrt se stává nepřesným a tím se přesná střelba, především na větší vzdálenosti, stává zcela vyloučenou.
Největším nepřítelem lovecké zbraně je koroze a mechanický otěr vývrtu. Koroze, tedy oxidace ocelí, je přirozeným jevem a není to žádná vada ani jev horší kvality zbraně. Ostatně obsahy a druhy legur v hlavňových ocelích jsou zaměřeny na zvýšení pevnosti a dalších mechanických vlastností materiálu a nikoliv na zvýšenou odolnost proti korozi. První koroze v neošetřeném vývrtu, byť mikroskopická, nazývá se blesková koroze, vzniká okamžitě vlivem vlhkosti vnějšího prostředí, následná klasická koroze je patrná už 24 hodin po výstřelu, o čemž se můžeme přesvědčit, jestliže na vytěrák namotáme čistou bílou vatu a protáhneme jím vývrt hlavně druhý den po výstřelu bez vyčištění. V otěru na bílé vatě uvidíme hnědočervené stopy první koroze.
Usazeniny po výstřelu ve vývrtu hlavně mají nejen korozní, ale také negativní mechanické, erozivní a abrazivní účinky. Ve vývrtu hlavně zůstávají po výstřelu pevné součásti zplodin hoření prachu a rezidua z otěru střely, které působením vzdušného kyslíku a vlhkosti v hlavni ztvrdnou na tvrdé oxidy, které jsou při dalším výstřelu vtlačovány do vývrtu. Hrany drážek jsou rychleji obrušovány jakoby jemným smirkem a střela je tím pádem hůře vedena a zbraň ztratí přesnost střelby. Mikroskopickými částmi je materiál vývrtu mechanicky namáhán, vznikají miniaturní ložiska a kaverny pro uchycení koroze a zvýšené opotřebení, kdy materiál vývrtu začne vypadávat až se vývrt stane rozměrově nevyhovující a střelba nepřesnou. Tento proces může nastat velmi rychle a u zanedbávané zbraně během několika málo let.
K tomu, jakým způsobem je vývrt znečištěn, doporučuji učinit malou zkoušku. Po zhruba 5 - 10 výstřelech prostříkneme vývrt silnou dávkou oleje, necháme chvíli působit a vytřeme vytěrákem s namotanou koudelí nebo vatou. Pokud koudel nebo vatu promneme prsty, ucítíme, že obsahuje drsné a ostré součásti jako jemný písek uvolněné z vývrtu. To jsou zbytky střelného prachu a střepinky z otěru střely, které, pokud budou ponechány ve vývrtu, následně při dalších výstřelech působí jako smirek s brusnými účinky k vyššímu opotřebení vývrtu. Někdy stačí nastříknout čisticí prostředek do hlavně a zbraň postavit ústím na čisté bílé plátno. Po chvíli budeme udiveni, co za nečistoty a v jakém překvapivě velkém množství se z hlavně uvolnily.
Nutné je také čištění brokovnic. Bezpodmínečné je to především u starších brokovnic, které nemají vnitřní vývrt chráněný chrómem, jinak povrch vývrtu začne poměrně brzy vypadávat a korodovat. Zejména pod vrstvou neodstraněných usazenin vzniká ideální korozní prostředí. Dnešní brokovnice již mají vnitřní vývrt většinou chromován na tvrdo. Zde již nebezpečí koroze nehrozí, ale přesto je nutné odstraňovat usazeniny střelného prachu a olova z otěru broků, protože při dalších výstřelech vývrt namáhají mechanicky. Každou brokovnici je třeba chránit proti korozi na vnějších plochách.
Důkladnou očistu a konzervaci vyžaduje zbraň obzvláště pokud se vrátíme z lovu za deště nebo sněžení.

Čím čistit?
Dříve se na čištění používaly různé čisticí emulze a na konzervaci oleje a vazelíny. Čištění a konzervace probíhaly tedy ve dvou krocích. Dnes máme moderní přípravky, které obsahují rozpouštěcí, čisticí a konzervační látky, včetně inhibitorů proti korozi, v jednom roztoku. Mezi přípravku používané k čištění a konzervaci zbraní patří např. WD 40, Venatol, Balistol, Wynn's, Break Free, Brunox, Konkor a další.
Na trhu se objevila novinka, která je už více než pět let používána v Armádě České republiky, a to i na zahraničních misích KFOR, UNFOR v náročných klimatických podmínkách pro ošetřování a konzervaci zbraní v každodenním používání. Tato novinka je také používána u výrobců zbraní (např. v České zbrojovce Uherský Brod) jako náplň dekonzervačních a konzervačních linek dlouhodobě uložených zbraní, kde je třeba účinná konzervace a ochrana proti korozi. V nedávné době byly produkty povrchové ochrany materiálu uvolněny k běžnému použití veřejností a nyní jsou k dispozici i pro maloodběratele. Navíc se jedná o domácí, český výrobek, který je svými vlastnostmi určen pro široké spektrum použití při ochraně všech typů kovů a jejich slitin.

Je jím multifunkční, čisticí, mazací a konzervační prostředek INKOR MT 31, INKOR MD 40A, INKOR 729 a odmašťovací, čisticí a dekarbonizační prostředek TRICLEAN V 56 od pražské firmy TRIGA, spol. s r.o.. Prodej těchto přípravků není podporován masivní a velkou reklamou jako jiné přípravky, a to nás právě zaujalo k vyzkoušení a podrobení k testu, protože podle zkušeností nelze jen věřit údajům výrobců, kteří svůj výrobek často nekriticky a někdy bohužel až nepravdivě vychvalují.

Multifunkční přípravek INKOR MT 31 je výrobcem v katalogu deklarován jako prostředek k odstranění karbonických nečistot usazených ve vývrtu hlavně po střelbě, k odstranění zbytkových otěrů kovů ze střel např. Pb, Fe, CU, Zn, Ni a případně i teflonu a barev, kdy s vysokou penetrační schopností a vzlínavostí se dostává pod ulpělé vrstvy, uvolňuje je a současně brání vzniku bodové koroze obsahem účinných inhibitorů. Nosiče antikorozních inhibitorů a mazací složky jsou na základní bázi přípravku vázány nanotechnologií a jsou prakticky nevytěsnitelné tlakem nebo odparem, a následně vytvoří na povrchu polosuchý film o tloušťce asi 0,9 mikronu. Ochrana přípravku INKOR MT 31 proti korozi je deklarována jako krátkodobá až střednědobá po dobu asi 6 měsíců. Při uložení v domácích podmínkách a správném postupu při konzervaci neztrácí účinnost po dobu 1 - 2 let.
Přípravek INKOR MD 40A, který rozpouští tužší konzervanty jako vazelíny a vosky a poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi, je určen pro těžší zbraně.
Pro excelentní dlouhodobou konzervaci a uložení zbraní je vhodný INKOR 729 s protikorozní ochranou na dobu až 3 roky, a to i v agresivním prostředí s negativními vlivy vnějšího prostředí (kyselé zplodiny, prach, vlhkost), které eliminuje a neutralizuje. Prostředky jsou inertní vůči plastům, barevným kovům a ošetřenému dřevu s povrchovou úpravou.

Náš test
První část testu spočívala v odolnosti proti povětrnostním podmínkám. K pokusu jsme si nechali nastříhat kousky obyčejného plechu a po odmaštění je namočili vodou k ověření deklarované vypuzovací schopnosti vody. Na mokrý povrch plechu s vodou jsme nastříkli vrstvu multifunkčního přípravku INKOR MT 31 a skutečně olej se okamžitě uchytil na plech pod vrstvu vody a tím ji od materiálu izoloval. Stejné jsme provedli s olejem WD 40, ale ten se ihned s vodou spojil a vytvořil nežádoucí mléčnou emulzi. V této části testu výrobek INKOR MT 31 výtečně obstál a skutečně vodu skvěle vytlačil. Ostatní uvedené výrobky, kromě Konkoru 101, měly schopnost vytvářet emulzi podobně jako WD 40, i když některé v menším rozsahu a méně "ochotně".
V testu vytěsňování vody se tedy přípravek INKOR MT 31 osvědčil na výbornou. Schopnost vytěsňovat vodu je velmi důležitá v situaci, kdy zbraň používáme ve vlhkém prostředí, v dešti, mlze nebo za sněžení a před dopravou domů ji ukládáme do přepravního pouzdra. Pokud zbraň uložíme neošetřenou kvalitním přípravkem, který vodu a vlhkost vytěsní, potom už po několika hodinách máme základ pro zárodky neodstranitelné koroze, protože v uzavřeném pouzdře budou pro její vznik ideální podmínky.

Další vzorky plechu jsme nastříkli vrstvou konzervačních olejů INKOR 729 a INKOR MD 40A, které jsou deklarovány k dlouhodobé ochraně proti korozi i v agresivním prostředí a pro skladování na volných plochách.
Po nanesení na mokrou plochu ulpěla vrstva oleje na plechu a vodu vytlačila podle avizované vlastnosti. Všechny vzorky jsme dále ponechali v deštivém počasí venku k dlouhodobějšímu pozorování. To jsou podmínky pro uchování zbraní netypické, kdy určitě žádný z nás nenechá zbraň venku na dešti, a to dokonce několik dní, ale chceme přípravky podrobit poněkud extrémním podmínkám ke skutečnému ověření jejich vlastností. Plechy ošetřené přípravky byly ponechány zcela volně a vystaveny povětrnostním podmínkám a ještě po několika dnech nevykazovaly žádné napadání korozí a udržovaly si izolační olejovou vrstvu, která se začala narušoval až po více než týdnu střídání slunečního záření a deště. Z výsledku testu lze stupeň ochrany proti korozi považovat za výjimečně vysoký.

Po dlouhé střelbě na střelnici, kdy bylo vystřeleno téměř sto ran a tedy předpokládáme, že v hlavni je, kromě karbonu, větší množství pevně ulpělých a střelami zatlačených kovových otěrů ze střel, jsme použili speciální čisticí přípravek TRICLEAN V 56. Nastříkali jsme notnou dávku do hlavně, nechali chvíli působit a poté obrátili ústím dolů na podložku a pokračovali v nástřiku od nábojové komory. Z ústí vytékala nevzhledná směs složená ze zbytků spalin, karbonu a zejména střepinek z otěru střel. K dalšímu ověření jsme si od kamaráda zapůjčili předovku po střelbě, jejíž čištění, vzhledem k tomu, že hlaveň tvoří vlastně neprůchodnou slepou trubku, je obzvláště a velmi problematické, zbraň měla také velmi mnoho pozůstatků spalin černého prachu. Situace se opakovala a z hlavně vyteklo množství rozpuštěného karbonu ze spáleného černého prachu a hlaveň po protažení vytěrákem vykazovala vynikající čistotu.
S přípravkem jsme zkusili další věc, a to výplach vystřelených nábojnic pro případné přebíjení. Nábojnice jsme dali do nádoby s přípravkem a opakovaně zamíchali. Po výměně náplně, která napoprvé zčernala, byly nábojnice naprosto čisté. Přípravek prokázal skvělou čistící a rozpouštěcí schopnost tvrdých karbonů.
Velmi dobré čisticí vlastnosti prokázal také universální prostředek INKOR MT 31, který velmi dobře uvolňoval zbylá rezidua ve vývrtu po několika výstřelech. Jeho výhodou je, že současně čistí i konzervuje a chrání proti korozi.

Další část testu s přípravkem INKOR MT 31 jsem provedli na střelnici k ověření vlivu na přesnost střelby. Běžný způsob ochrany zbraně je takový, že před uložením se prostříkne vývrt větším množstvím přípravku a ponechá se působit. Před střelbou je samozřejmě nutné vytřít vývrt vytěrákem do sucha čistou koudelí, ovšem i po tomto úkonu vždy ve vývrtu zůstane mikroskopická vrstvička oleje, která může ovlivnit kluzné vlastnosti a tím i přesnost střelby. Když totiž nastřelujeme zbraň, prvním výstřelem se vrstva spálí a při postupném seřizování puškohledu střílíme z hlavně bez olejového filmu. První ránu při lovu ovšem zase vystřelíme, kdy je ve vývrtu zbytek olejové vrstvičky, byť mikroskopické, a ta tedy může přesnost ovlivnit. Zkoušeli jsme vždy po jednotlivých výstřelech nanést do vývrtu vrstvičku oleje, vytřít vytěrákem a vystřelit, abychom tak simulovali skutečné podmínky a zhodnotili případný rozdíl zásahu po výstřelu z nastřelené zbraně po několika výstřelech a po vytření olejem. Negativní rozdíl v přesnosti však zjištěn nebyl a rozptyl střelby zůstal v podstatě stejný, jak s hlavní po několik a výstřelech, tak ošetřenou olejem, ale řádně vytřenou vytěrákem. Při střelbě s vytřenou hlavní a střelbou do původního místa vstřelu, byl rozptyl dokonce stabilnější a pravidelnější a zhruba o půl centimetru menší. Pokud jsme ponechali silnější vrstvičku oleje ve vývrtu hlavně, jen s odkapáním přebytku z ústí, měl výstřel netypicky silnější třesk a docházelo k výrazné odchylce nástřelu. Z toho vyplývá, že před výstřelem je vždy třeba vývrt řádně vytřít suchým vytěrákem a neponechat ve vývrtu silnější vrstvu oleje. Přípravek INKOR MT 31, pokud je nanesen vytěrákem v tenké vrstvě, nemá negativní vliv na přesnost střelby, spíše naopak.

U popisu a návodu k čištění a konzervací palných zbraní se často opomíjí konzervace chladných zbraní. V myslivosti používáme lovecký nůž a tesák. V současné době je trend používání materiálů na čepele nožů takový, že se upřednostňují řezné vlastnosti oproti korozivzdornosti, protože legury zvyšující odolnost proti korozi zase snižují mechanické vlastnosti a kvalitu ostří. Po použití k vyvrhování je čepel potřísněna barvou, která je velmi agresivní a ponechání nože bez očištění a ošetření dobrým přípravkem může být pro nůž osudový vznikem bleskové a později důlkové koroze, která nůž zcela zničí. Podobné je to u starších tesáků nebo sbírek. Stačí ukázat sbírkový kus kamarádovi, který má agresivní pot a druhý den se nestačíme divit, jak je povrch plný rezavých otisků. Přípravek INKOR se velmi dobře hodí i pro konzervaci chladných zbraní a sbírkových kusů k dlouhodobé ochraně, včetně depozit a historických zbraní a jejich příslušenství. Jejich výhodou je velký podíl odparné složky, kdy na povrchu zůstane jen tenký ochranný nelepivý film, takže nezápasíme později s vrstvami nalepeného prachu, jako u jiných mastných přípravků.

Jak čistit?
Zbraň postavíme ústím dolů nejlépe na plstěnou nebo jinou měkkou a savou podložku a necháme olej působit několik hodin nebo i přes noc, aby měl možnost usazeniny rozpustit a změkčit. Otočení zbraně ústím směrem dolů je velmi důležité, aby olej z hlavně nezatékal do dalších mechanismů zbraně a do pažby, jejíž dřevo narušuje a aby nečistoty uvolněné z hlavně nevnášel do mechanismů. V této poloze je nejlépe zbraně ukládat také pro běžné uložení v trezoru nebo úložné skříni, kam na dno umístíme plstěnou podložku. Olej se rovněž nesmí dostat na optiku.
Po působení oleje vývrt vytřeme vytěrákem. K tomuto kroku si na vytěrák upevníme nebo namotáme smotek bavlněného klůcku, vaty nebo obyčejné instalatérské konopné koudele, která se mi osvědčuje nejlépe. Instalatérská koudel je přiměřeně ostrá, aby mechanicky odstraňovala nečistoty, dostatečně a přiměřeně savá k otření oleje a k vývrtu šetrná. Během vytírání koudel nebo vatu nejméně dvakrát vyměníme. U kulovnic nedoporučuji použít drátěné kartáčky, které zbytečně vytvářejí mikroskopické vrypy. Vývrt protahujeme zásadně směrem od nábojové komory k ústí a pokud nám vytěrák vyběhne ven, v žádném případě jej nevtahujeme násilím zpět do ústí, ale jeho konec odšroubujeme a vytěrák vytáhneme zpět. Také se šňůrovým vytěrákem protahujeme vývrt v jednom směru od nábojové komory směrem k ústí. Při protahování šňůrovým vytěrákem, je naprosto nežádoucí uchopení za jeho oba konce (vystupující z nábojové komory a na druhé straně z ústí) a vratným pohybem vývrt protahovat. To je nejlepší cesta jak si právě poškodit ústí vývrtu.
U brokovnic je třeba použít intenzivnější způsob čištění vývrtu k odstranění směsi usazenin ze spáleného střelného prachu, otěru olova a plastické hmoty s chráničů broků. Tato vrstva bývá někdy velmi odolná a je třeba použít i speciální rozpouštěcí přípravky např. TRICLEAN V 56. U brokovnic k odstranění pevnější vrstvy usazenin doporučuji použít štětinový kartáček a po velmi četné střelbě i kartáček ocelový. Na závěr vytřeme vývrt koudelí napuštěnou olejem.

Jaký vytěrák?
Vytěrák můžeme mít jednodílný nebo skládací, případně i šňůrový. Rukojeť vytěráku by měla být volně otočná, aby mohl dobře kopírovat šroubovité drážky v hlavni. U jednodílných nebo skládacích vytěráků volíme jen vytěráky z mosazi nebo, pokud jsou ocelové, s potahem umělé hmoty. Důvodem je zabezpečení šetrnosti vůči ústí vývrtu, které je, z hlediska přesnosti střelby, nejcennější částí vývrtu. Poškození ústí nebo jeho opotřebení častým nešetrným postupem při čištění, má za následek nepřesnou střelbu. Amatérsky lze velmi dobrý vytěrák vyrobit z mosazného drátu o průměru asi 4 - 5 mm, který se používá běžně k pájení na tvrdo. V tomto případě se na jednom konci vyřízne závit pro upevnění koudele, na druhém se vyrobí oko k uchopení a praktický vytěrák je hotov.
Na cesty je velmi praktický šňůrový nebo lankový vytěrák, nejlépe opět v úpravě s potahem umělé hmoty. Takový vytěrák by v cestovním vybavení neměl chybět, stejně jako malé balení olejového spreje nebo mini lahvička v balení SLIM. Lankové vytěráky jsou běžné např. v USA v balení, které se vejde i do kapsy nebo na opasek. V Evropě lovci používají tyto vytěráky pocházející většinou z armádní výstroje.

Praktické rady na konec
Často vidím, že na loveckých cestách je údržba zbraní zanedbávaná jen proto, že si lovec výbavu k čištění zbraně prostě nevezme s sebou. Přitom můžeme zmoknout nebo nám ve vývrtu uvízne nějaká překážka a potom se skládací nebo šňůrový vytěrák i s olejem velmi hodí. Jestliže uložíme do pouzdra zbraň neošetřenou, potom se doma nestačíme divit, jak nám v pouzdře během cesty rychle a někdy neodstranitelně zkorodovala.
Zbraň je dobré částečně čistit i po vycházce, kdy jsme nestříleli. Vytěrákem, s lehce navlhčenou koudelí olejem, odstranit z vývrtu kondenzovanou vzdušnou vlhkost a zbraň ošetřit i na povrchu.
Před uložením zbraně vývrt konzervujeme dávkou oleje, ale před každým použitím zbraně nesmíme zapomenout vrstvu oleje odstranit, vývrt protáhnout a vytřít do sucha.

Závěrem bych chtěl zopakovat a zdůraznit, že každou zbraň je třeba čistit, ošetřovat a udržovat. Stejnou péči vyžadují také zbraně vyrobené z korozivzdorných materiálů. Tyto sice neohrožuje koroze, ale mechanické namáhání a otěr vývrtu tvrdými a ostrými usazeninami po výstřelu jsou pro vývrt stejně nebezpečné, jako u jiných zbraní.
Rád bych poznamenal, že pravidelné čištění zbraně je nejen důležitou technickou nutností, ale vyjadřuje i celkový vztah a postoj ke zbrani a je také vizitkou myslivce, závodního nebo sportovního střelce. Dobře ošetřovaná zbraň nám péči vrátí dlouhou životností a spolehlivou přesností střelby. Nevěřte tedy různým "radilům" v tom, že zbraň se nemusí čistit nebo že dokonce olej do hlavně nepatří, či že snad přílišné čištění zbrani škodí!
Závěrem mohu konstatovat, že jsme zpočátku přistupovali k výrobkům velmi rezervovaně a nedali jen na propagaci výrobce. Jenže zkoušky, které jsme učinili, a to záměrně za extrémních podmínek, prokázaly, že přípravky INKOR si zaslouží být jedničkou mezi přípravky k ošetřování všech druhů zbraní.Zpracování dat...