Časopis Myslivost

Puškohledy – paralaxa

Myslivost 7/2008, str. 56  Ing. Zdeněk Hlavačka
K nejvíce diskutovaným tématům v oboru lovecké optiky patří otázka paralaxy puškohledů. V první řadě je nutno uvést definici tohoto pojmu – paralaxou je označována optická chyba přístroje (puškohledu), která vzniká při zamíření na krátkou nebo velkou vzdálenost a při pohledu oka do puškohledu mimo optickou osu.

Zjednodušeně lze tedy říct, že pokud střelec dosáhne ideální polohy oka, tj. ve správné vzdálenosti od okuláru a navíc přesně v optické ose puškohledu, nedojde k žádné chybě způsobené paralaxou. To je ovšem pouze teorie a v praxi je to prakticky neproveditelné. Většina výrobců zbraní dnes nastřeluje a testuje zbraně na vzdálenost 100 m. Z toho vychází výrobci optiky a konstruují puškohledy tak, že při zamíření na tuto vzdálenost dopadá obraz přesně na rovinu záměrné osnovy a potom nemá vliv, zda má střelec oko v ose nebo nikoliv. Tyto puškohledy (jedná se o naprostou většinu modelů) jsou pak označovány jako na 100 m bez paralaxy. U některých modelů, zvláště určených pro střelbu na velké vzdálenosti, je tato hodnota nastavena např. na 200m nebo se dá upravovat střelcem.
Pro vzdálenosti, které jsou menší či větší než vzdálenost na kterou je puškohled konstruován bez paralaxy, leží obraz objektu v puškohledu pár setin milimetru před nebo za záměrnou osnovou. Pokud střelec zamíří skrz puškohled stále v ose, zůstává poloha místa zásahu zachována. Pokud ale střelec míří šikmo, objeví se záměrný bod proti záměrné osnově nepatrně posunutý. U 250 m vzdáleného stojícího objektu se posune např. při tomto způsobu obraz objektu v puškohledu 0,164 mm před záměrnou osnovu (viz připojený obrázek). Tento posun pak vytváří na vzdálenosti 250 m maximální chybu paralaxy 3,7 cm!
Z těchto údajů je zřejmé, že tato chyba nemá v případě "normální" lovecké střelby žádný zásadní význam, jelikož její hodnota je mnohem menší než je většinou rozptyl střeliva, zbraně, popř. chyba střelce. Aby se tato chyba minimalizovala je v první řadě zajistit správnou polohu oka vůči puškohledu. Zde je jednoduchým ukazatelem skutečnost zda vidíme celé zorné pole nebo nám část zakrývají černé okraje :

Samozřejmě toto řešení je zjednodušující a nelze ho plně využít při sportovní střelbě nebo i při lovecké střelbě na velké vzdálenosti. Zde přichází ke slovu již zmiňované technické řešení a to možnost přenastavení vzdálenosti na kterou je puškohled bez paralaxy. Toto nastavení se provádí buď na objektivu přístroje nebo točítkem umístěným na levé straně tubusu (na úrovni točítek rektifikace). Musíme si uvědomit, že systém se uvnitř puškohledu přenastaví o desetiny mm (což je možné pouze u optiky kvalitní i po mechanické stránce) a puškohled je pak nastaven bez paralaxy na námi zvolenou vzdálenost.
Zajímavostí je, že sportovní střelci dokáží využít tuto funkci k odhadu vzdálenosti. Máme-li totiž dokonale upevněnou zbraň a pohybujeme-li hlavou za okulárem, vidíme jak záměrný bod "cestuje" po cílovém objektu. Nastavíme-li správnou vzdálenost - záměrný bod se již nehýbá a my můžeme tuto vzdálenost na točítku odečíst. Podmínkou je samozřejmě dokonalé upevnění zbraně (v ruce se pohybu neubráníme) a kvalitní optika, u které je toto točítko skutečně funkční a přesné.

V literatuře se často setkáme s vysvětlením paralaxy jako chyby způsobené vzdáleností mezi osou puškohledu a osou hlavně. Nejedná se optickou chybu v pravém smyslu slova - někdy je tato chyba označována jako balistická paralaxa, někdy pouze jako balistická chyba. Její vliv je většinou zanedbatelný, samozřejmě čím menší bude tato vzdálenost os, tím klesá tento vliv. Za optimální se považuje vzdálenost mezi osou hlavně a osou puškohledu v rozmezí 4 - 5 cm. Pokud střelec používá balistický program (týká se především sportovní střelby nebo speciálních záměrných osnov pro střelbu na velké vzdálenosti), je nutné tuto hodnotu zadat do výpočtů naprosto přesně.
Na připojeném obrázku je vidět, že tento model puškohledu je vybaven i další novinkou umožňující přesnou střelbu na různé vzdálenosti - balistickou věžičkou. Toto zařízení nám umožňuje nastřelit si puškohled pro různé námi zvolené vzdálenosti a poté mířit vždy přesně na bod, bez nutnosti korigovat balistickou křivku zamířením o např. 25 cm výše (pokles střely 7x64 na 250 m). U sportovních puškohledů se používají točítka výškové a stranové korekce různě vysunutá a bez krytek, která pak slouží k přesnému nastavení puškohledu podle vzdálenosti (výškově), ale i např. podle vlivu větru (stranově). V myslivecké praxi jsou takováto točítka nepoužitelná, z důvodu jednak velikosti a jednak nebezpečí samovolného pootočení.
V poslední době začaly špičkové optické firmy nabízet různá řešení výškové korekce, jedním z nejmodernějších a přitom nejjednodušších je právě balistická věžička (BT) firmy Swarovski Optik. Jak takové zařízení funguje: při nastřelování zbraně BT rozložíme na jednotlivé kroužky a provedeme základní nastřelení např. na 100m. Toto nastavení zafixujeme prvním kroužkem. Poté buď pomocí balistického programu, který nám vypočítá, že pro námi používané střelivo je potřeba posunout výškově pro další vzdálenost (např. 200 m) o 5 kliknutí, nebo ještě lépe nastřelením na tuto vzdálenost nastavíme puškohled a označíme dalším kroužkem. Celkem máme možnost nastavit základní nastavení a tři další vzdálenosti. V praxi poté, když chceme vystřelit na vzdálenost např. 300 m, pootočíme na příslušný výstupek (jsou barevně odlišeny) a míříme přesně na záměrný bod.

Puškohledy - montáže
Velmi často podceňovanou, a přitom velmi důležitou otázkou je volba správné montáže pro spojení zbraně a puškohledu. Nabídka v této oblasti je dnes velmi široká a úvodem je nutno říct, že zde platí dvojnásob pravidlo o nutnosti volit kvalitu. Všichni výrobci optiky vám potvrdí, že absolutní většina stížností "že puškohled nedrží nástřel" je způsobena nekvalitně provedenou montáží.
Montáže můžeme podle provedení rozdělit na množství typů: např. násuvné, otočné, klapkové atd. Jednoznačným trendem je dnes montáž co možná nejnižší - eliminujeme balistickou chybu způsobenou rozdílem mezi osou hlavně a osou puškohledu a současně se snižuje možnost chyby paralaxy, která často vznikala z nutnosti "natáhnout" krk při použití vysokých podhledových montáží. Tyto montáže s tzv. tunelem byly velmi populární pro naháňkový způsob lovu, zvláště při použití puškohledů s pevným zvětšením. Mnohem elegantnějším a lepším řešením je použít kvalitní variabilní puškohled s co možná největším rozsahem, popř. použít montáž otočnou umožňující rychlé sejmutí puškohledu. Samostatnou kapitolou jsou pak montáže individuálně vyráběné puškaři pro danou zbraň (dříve velmi populární klapkové montáže), které jsou vesměs špičkové a mají jedinou nevýhodu a tou je obtížná výměna puškohledu (při zakoupení nového modelu, opravě apod.).
Většina zbraní je pro montáž připravena již z výroby, a to ve formě drážky, lišty, popř. otvorů pro přichycení základny montáže. Puškohled je pak do montáže upevněn pomocí objímek, které obepínají tubus nebo je spojení provedeno pomocí šíny. Řešení do objímek (kroužků) je univerzálnější - vyrábí se především dva průměry 1" a 30 mm, přichycení pomocí šíny (lišty) je pevnější a montážně jednodušší. Tyto lišty se vyrábějí v mnoha různých provedeních (v závislosti na výrobci optiky). Starší provedení vyžadovala vrtání otvorů a šroubování montáže k liště, nejmodernější řešení vynikají svou jednoduchostí a pevností - například šína Swarovski Rail (SR). Takovéto upevnění splňuje všechny požadavky - absolutně pevné a přitom snadno rozebíratelné spojení, montáž může být co nejnižší, puškohled nemůže "popojet" při výstřelu, nemůže být namontován pootočený vůči vodorovné rovině a v případě jeho sejmutí na něm nejsou žádné otlaky od kroužků. Základní podmínkou je ovšem zakoupení speciální ozubené montáže - protikusu, ale i těchto montáží je dnes na trhu dostatek v podstatě pro všechny typy zbraní.

Mnohem důležitější otázkou je ovšem správné zkompletování a nastřelení. Tato problematika by měla být vždy svěřena odborníkům - puškařům. Ideální případ je pokud puškař provede montáž ve vybavené dílně a samotné nastřelení pak na střelnici společně se zákazníkem. Mnohdy je totiž nutno montáž jemně upravit, a to vyžaduje příslušné vybavení. Montáž by měla skutečně umožnit nastřelení puškohledu někde uprostřed rozsahu výškové a stranové korekce. Na druhé straně zákazník na střelnici vidí jak jeho zbraň s optikou střílí a předejde se tak zbytečným stížnostem v budoucnu.
Pokračování příště
Ing. Zdeněk HLAVAČKA

Upozornění :tento nákres není ve správném měřítku.

Zorné pole Okulár Oko

Správná pozice puškohledu k oku: Při střelbě na dálku i na blízko bez paralaxy

Oko má správný odstup k puškohledu a nachází se v ose

Špatná pozice puškohledu k oku: Při střelbě na dálku i na blízko vzniká paralaxa

Oko je moc blízko u puškohledu a je mimo osu

Špatná pozice puškohledu k oku: Při střelbě na dálku i na blízko vzniká paralaxa

Oko je moc vzdáleno od puškohledu a je mimo osu


Na obrázku je model Swarovski Optik Z6i 2,5-15x56 v provedení s nastavením paralaxy (točítko na levé straně tubusu) a s balistickou věžičkou.

Puškohled namontovaný do kroužků


Puškohled namontovaný na šíně

Detail šíny Swarovski Rail

Zpracování dat...