ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

85 let jednotné myslivecké organizace

Myslivost 4/2008, str. 6 Prof. Ing. et Ing. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Letos je tomu právě 85 let, kdy byla v Brně 23. dubna 1923 založena jednotná celostátní myslivecká organizace s výstižným názvem Československá myslivecká jednota. Ta postupně nahradila do té doby v podstatě bezcílné, nejednotné a místní lovecké, kynologické a střelecké organizace. Tehdejší Myslivecká jednota si dala za cíl prosazování celostátně jednotné myslivecké politiky v zájmu myslivecky řádně obhospodařovaných chovů dostatečných počtů zvěře, při její stoupající hmotnostní, trofejové a zdravotní kvalitě a při současném zvyšování odborné kvalifikace všech myslivců včetně zveřejňování a vysvětlování mysliveckých zájmů před nemysliveckou veřejností. Více >
85 let jednotné myslivecké organizace

Zvyšování kvality srnčí zvěře

Myslivost 4/2008, str. 40 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
V poslední době je v některých honitbách prováděno cílené zkvalitňování chovné a trofejové kvality srnčí zvěře a jeho součástí je i aplikace minerálních doplňkových krmiv. Sledování uvedené problematiky je také součástí plánu činnosti Myslivecké komise ČMMJ. V této záležitosti jsme navázali spolupráci s některými mysliveckými sdruženími a sledujeme první výsledky těchto akcí v honitbách. Pro mysliveckou veřejnost budou dokumentovány a zveřejňovány postupně dosahované výsledky, ale především také negativní zkušenosti, jakých se při provádění těchto zkvalitňovacích programů vyvarovat. Více >
Zvyšování kvality srnčí zvěře

Mých 40 let zkušeností z lovu lišek

Myslivost 4/2008, str. 12 Miroslav FRANĚK
Počet komentářů: 0
I když jsem vlastnil lovecký lístek od roku 1967, jako začínající myslivec jsem stále nedokázal ulovit lišku. Chyběly mi zkušenosti s lovem lišek, navíc jsem nevlastnil kulovou zbraň. V té době byla podmínka pět let mít lovecký lístek, aby byla kulová zbraň vydaná. Více >
Mých 40 let zkušeností z lovu lišek

Výběr zbraně a ráže pro africké lovy

Myslivost 4/2008, str. 52 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V posledních letech není ničím výjimečným, že i naši lovci odjíždějí na černý kontinent za loveckými zážitky. Ceny letenek značně zlevnily a ani poplatky za lov nejsou nedostupné nejen pro bohatší myslivce, ale dnes i pro méně majetné. Některým Afrika natolik učaruje, že se tam rádi vracejí a svoje lovecké cesty opakují i několikrát. Dříve exotické lovecké cesty se dnes stávají zkrátka běžný jevem. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o africké lovy se také zvýšila nabídka nových nábojů i zbraní vhodných k lovům africké zvěře. Více >
Výběr zbraně a ráže pro africké lovy

Lov losa a vlka v Bělorusku

Myslivost 4/2008, str. 20 Milan HANZALÍK
Počet komentářů: 0
Ulovit losa byl můj myslivecký sen, který se mi povedlo na podzim loňského roku (listopad 2007) uskutečnit právě v Bělorusku. Protože jsem marně hledal nějaké podrobnosti k lovu losa ať už v časopisu Myslivost nebo na internetu, a věřím, že nejsem sám, koho tato mohutná zvěř fascinuje, rád bych se podělil se svými zážitky a postřehy z tohoto lovu i s ostatními čtenáři. Ti se totiž možná stále domnívají, tak jako já donedávna, že lov losa je pro českého myslivce nedostupný. Více >
Lov losa a vlka v Bělorusku

Lov zvěře odchytem – vysoká zvěř - Sítě

Myslivost 4/2008, str. 28 Ing. František Havránek
Počet komentářů: 0
Pro individuální odchyt spárkaté zvěře se nabízí řada alternativ. Lze mezi ně zařadit i lov do sítí. Skutečností však je, že nahánění zvěře do sítí je v našich podmínkách materiálně náročné a velmi pracné. Manipulace se spárkatou zvěří zamotanou do sítě je navíc velmi náročná a vyžaduje zkušené pracovníky. Proto jsou tyto metody odlovu u nás používány jen ojediněle, a to především u menších druhů, jako je srnčí, která je velmi citlivá na imobilizaci pomocí narkotik. Více >
Lov zvěře odchytem – vysoká zvěř - Sítě

Metódy hodnotenia trofejí vo svete

Myslivost 4/2008, str. 56 P. Hell (SIEZ Wien-Brno-Nitra), P.Garaj, st. (TU Zvolen), J. Slamečka (SCPV Nitra)
Počet komentářů: 0
Trofej je nie len peknou spomienkou na poľovnícky zážitok spojený s ulovením príslušnej zveri, ale aj predmetom snobskej prezentácie svojho ega, fyzickej výkonnosti a predovšetkým bohatstva. V Európe sa trofej chápe v prvom rade ako indikátor súladu druhovej štruktúry a početnosti zveri s jej životným prostredím a úrovne jej poľovníckeho manažmentu, ale napr. v Severnej Amerike viac ako predmet prestíže, ako športová trofej. Více >
Metódy hodnotenia trofejí vo svete

LOV LIŠEK U NOR

Myslivost 4/2008, str. 14 Julius JAŠŠO
Počet komentářů: 0
Musím říct, že příroda mi učarovala jako dítěti a nedovedu si život bez myslivosti a vše s ní spojené, představit. Přivedl mě k ní můj tatínek a aktivně se jí věnuji 18 let, hned po mé zkoušce z dospělosti. Myslím, že nastala doba, kdy i já, ač relativně mladý, můžu přispět se svými zkušenostmi z lovu lišek a „radit“. Více >
LOV LIŠEK U NOR

CZ 550 Special Edition

Myslivost 4/2008, str. 32 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Limitované série zbraní jsou ve světě velmi oblíbené. Představují malé řady unikátů, po nichž sahají sběratelé a v řadě případů střelci a lovci, kteří touží po nevšední zbrani. Střelec, v našem případě lovec, dostává tovární zbraň, která v řadě prvků vybočuje ze standardní produkce, vyrobenou v omezeném počtu kusů. Na výjimečný lov si tak myslivec může dopřát výjimečnou zbraň a svým způsobem tak zvýšit zážitek z lovu výjimečné zvěře. Právě k této kategorii zbraní patří nová kulovnice CZ 550 Special Edition, vyráběná v limitované sérii především pro české lovce a myslivce, u příležitosti květnového otevření nové pražské reprezentační prodejny České zbrojovky Uherský Brod. Více >
CZ 550 Special Edition

Víceúčelové kleště Gerber

Myslivost 4/2008, str. 72 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Americká firma Gerber patří ke špičkovým světovým výrobcům nožů. V době nástupu popularity víceúčelových kleští samozřejmě nemohla zůstat pozadu a dnes vyrábí celou řadu zajímavých multitoolů, což je název, který se všeobecně vžil a používá pro víceúčelové kleště. Gerber si je dobře vědom, že nemůže pouze slepě napodobovat ostatní výrobce podobných nástrojů a přináší v konstrukci multitoolů několik nových zajímavých prvků. Z jeho produkce přestavuji čtenářům Myslivosti kleště Multi - Plier 800 Legend a menší model Multi – Plier Urban Legend. Více >
Víceúčelové kleště Gerber

Proč se nebát ocelových broků

Část 2 - Sportovní střelba Ing. Pavel KRATOCHVÍL
Počet komentářů: 0
V minulých číslech časopisu Myslivost (2/08 a 3/08) jsme se snažil čtenáře uvést do problematiky užití nábojů laborovaných netoxickou náhradou olova - železnými (ocelovými) broky. Vzhledem k právě začínající střelecké sezóně se v tomto čísle zaměřím na sportovní střelbu a pokusím se objasnit otázky spojené s použitím nábojů s Fe broky pro Skeet, Trap, Parcour a odvozené disciplíny. Rád bych čtenářům ukázal, že se nábojů s ocelovými broky nemusí bát. Více >
Proč se nebát ocelových broků

Nejen rybník v centru pozornosti

Myslivost 4/2008, str. 38 Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Při cestě z Prahy na jihozápad uvítají cestovatele na kraji Příbramska charakteristické pozůstatky těžební činnosti - vysoké haldy hlušiny bývalých dolů. Pokračujete-li ale dále na Březnicko, haldy záhy vystřídá opět líbivá krajina postupně přecházející v březnickou rybniční pánev, za zády vám zůstanou táhlé vršky Brd a v dálce se už pomalu začínají ukazovat neméně táhlé kopečky předhůří Šumavy. A právě na jih od Příbrami se nachází obec Lazsko, vesnička, která vás už při příjezdu vítá novotou svítící kapličkou na vršku vpravo od silnice. Na obecním úřadu mě už čekali jak starosta obce Jaroslav Hrubý, tak i předseda místního mysliveckého sdružení Zdeněk Korejs a hospodář Václav Hrubý. V obci totiž funguje výborně spolupráce mezi obecním úřadem a myslivci. A že by shoda jmen, nedejte se mýlit, opravdu je to otec a syn. Více >
Nejen rybník v centru pozornosti

Naše členská základna stárne, nabízí se řešení?

Myslivost 4/2008, str. 73 Zdeněk ONDRUCH
Počet komentářů: 0
Průměrný věk členské základny ČMMJ neustále stoupá. Za pár let se stane obrovským problémem pro naši mateřskou organizaci, která by se k tomuto problému, jenž se podle mého názoru stane jedním ze zásadních, měla postavit čelem a ne jej neustále přehlížet. Více >

Automatický buldozer Emu 650 Automatic

Myslivost 4/2008, str. 70 Karel DOLEŽEL
Počet komentářů: 0
O tom, že se stávají čtyřkolky trvalou součástí dopravy a zábavy v přírodě a na venkově není asi třeba nikoho přesvědčovat. Mnoho myslivců si nemůže čtyřkolého pomocníka vynachválit, mnohem více myslivců ale zatím mluví o čtyřkolkách s despektem a nechtějí je v honitbě ani vidět. Více >
Automatický buldozer Emu 650 Automatic

Jaroslav Béza - grafik, který se rozdal

Myslivost 4/2008, str. 60 Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
V pátek 7. 3. 2008 nás opustil výtvarník, grafik a myslivec Jaroslav Béza. V září by se dožil úctyhodných 90 let, které beze zbytku věnoval propagaci myslivosti. Odešel člověk, který celý svůj život rozdával optimismus, energii a víru v dobro. I když jej v osobním životě potkaly mnohé krušné chvíle, několikrát přišel o jím vybudované firmy, třikrát zažil požár vlastního domova, vždy v sobě našel sílu pokračovat dál. Však také často říkával: „Nevzdávej se, život je před námi.“ Více >
Jaroslav Béza - grafik, který se rozdal

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 4/2008, str. 80 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Myslivci mají ke zbraním různý přístup. Někdo si po celý život vystačí s jednou, tedy spíše se dvěma zbraněmi – brokovnicí a kulovnicí. A ještě obě zdědil po strýci a zase je zdědí jeho vnuk. Jiný zbraně miluje a pořizuje si celý arsenál – jednu brokovou do přírody a jinou na střelnici, jednu kulovou na čekanou a jinou na naháňky, k tomu kulobrok a navrch malorážku. Někteří, ti movitější, si zase kupují krásné zdobené zbraně, s nimiž se pak bojí chodit do lesa, aby se nepoškrábaly, takže musí kupovat další pro loveckou praxi. Většinou patří zbraně k „rodinnému stříbru“, ale znám i člověka, který se každé zbraně rychle nabaží, prodá ji a zase koupí novou. Ti i oni by samozřejmě měli dodržovat zákon - také pokud se bezpečného uložení zbraní týče. Ale ruku na srdce – máme v tom všichni čisté svědomí? Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Stavba dalekohledů - Robustnost a stabilita

Myslivost 4/2008, str. 46 Ing. Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Každodenní používání v lovecké praxi klade na dalekohledy vysoké nároky, především na jejich odolnost. Špičkové optické přístroje musí navíc své optické i mechanické vlastnosti udržet beze změn dlouhodobě. A proto je vnitřní i vnější „upevnění“ optického systému výjimečně důležité. Všechny optické konstrukční prvky musejí být trvale pevné, neposuvné a dokonale přizpůsobené. I mechanické konstrukční prvky sloužící k posouvání skupin čoček uvnitř dalekohledu musejí být uloženy absolutně bez vůle. Splnění těchto podmínek bohužel nerozeznáme na první pohled, ale často až při použití v praxi. Více >
Stavba dalekohledů - Robustnost a stabilita

Myslivec z rodu Dvorských

Myslivost 4/2008, str. 44 Dr. Arnošt TABÁŠEK
Počet komentářů: 0
Operní zpěvák Peter Dvorský projel téměř celý svět. Jeho tenor zazněl a dál zaznívá z pódií v Německu, New Yorku, v Austrálii, Rakousku nebo v Itálii. Milovníci opery mu neřeknou jinak než Mistře. Po zásluze. Vždyť proslulá La Scala se mu otevřela už ve čtyřiadvaceti, hned na počátku kariéry. V těch dobách poznal díky budoucímu tchánovi také myslivost. Více >
Myslivec z rodu Dvorských

Testování ocelových broků v Hradci Králové

Myslivost 4/2008, str. 26 red
Počet komentářů: 0
V pátek 29. února pozvala firma Sellier Bellot na královéhradeckou střelnici Dukly Hradec Králové zástupce významných prodejců a střelce na první společné testování a ozkoušení si sportovního střeliva s ocelovými broky. Více >
Testování ocelových broků v Hradci Králové

Krása ukrytá v parohu

Myslivost 4/2008, str. 58 Připravila Mgr. Jitka JONÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Jak už i mnozí nemyslivci ví, myslivost není jen lov zvěře. Ale už od nepaměti se lidé chtějí svými trofejemi pochlubit, a proto se na důkaz úspěšného lovu začali zdobit ozdobami či atributy z ulovené zvěře. Potvrzuje to dávná historie a není tomu jinak ani dnes. Více >
Krása ukrytá v parohu

Jak se sraženou zvěří?

Myslivost 4/2008, str. 16 Jan Tůma, JUDr. Ing. Vladimír Čechura
Počet komentářů: 0
Setkal jsem se nedávno s několika názory, které mi vadí a rád bych se o ně podělil s Vašimi čtenáři a mysliveckou veřejností. Dne 14. 12. 2007 v 6:45 hod došlo na silnici I/13 v úseku mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem ke střetu motorového vozidla s laní jelena evropského. Krátce po sedmé hodině mi zvonil telefon, kde se představila pravděpodobně pracovnice Policie ČR s otázkou, zda jsem mysliveckým hospodářem Myslivecké společnosti Česká Kamenice. K tomu jsem přisvědčil a dozvěděl se o výše uvedené události. Vedle toho jsem byl požádán abych si laň dojel odklidit. Protože jsem byl pracovně zaneprázdněn, požádal jsem kolegu, který měl čas. Je sice myslivec, ale z jiného mysliveckého sdružení. Více >
Jak se sraženou zvěří?

Problematika početních stavů zvěře a jejich regulace - 2. část

Myslivost 4/2008, str. 10 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V posledním čísle Myslivosti byla v rubrice Středoevropského institutu ekologie zvěře „Téma pro mysliveckou praxi“ uveřejněna první část příspěvku věnovaného problematice početních stavů zvěře a jejich regulace, kde bylo poukázáno na některé nedostatky současného systému plánování a kontroly mysliveckého hospodaření se spárkatou zvěří. Následující část tohoto příspěvku obsahuje hlubší pohled na to, jaké jsou skutečné souvislosti mezi početními stavy zvěře a její regulací na jedné straně a rozsahem škod na straně druhé. Více >
Problematika početních stavů zvěře a jejich regulace - 2. část

Černá zvěř - její životní potřeby v současnosti

Myslivost 4/2008, str. 48 Ing. Zdeněk VALA, Doc. Ing. František ZABLOUDIL,
Počet komentářů: 0
Čeleď prasacovití (Suidae) je u nás zastoupena pouze jedním druhem a to prasetem divokým (Sus strofa). Jedná se o původní zvěř, která byla již ve středověku značně rozšířena. Černá zvěř z nižších oblastí je v kříži a kohoutku vyrovnanější, s válcovitým trupem. Více >
Černá zvěř - její životní potřeby v současnosti
Zpracování dat...