Časopis Myslivost

Jaroslav Béza - grafik, který se rozdal

Myslivost 4/2008, str. 60  Petr ŠEPLAVÝ
V pátek 7. 3. 2008 nás opustil výtvarník, grafik a myslivec Jaroslav Béza. V září by se dožil úctyhodných 90 let, které beze zbytku věnoval propagaci myslivosti. Odešel člověk, který celý svůj život rozdával optimismus, energii a víru v dobro. I když jej v osobním životě potkaly mnohé krušné chvíle, několikrát přišel o jím vybudované firmy, třikrát zažil požár vlastního domova, vždy v sobě našel sílu pokračovat dál. Však také často říkával: „Nevzdávej se, život je před námi.“

Při každém našem setkání jsem si znovu uvědomoval jeho laskavost a skromnost s mimořádně poctivým přístupem k řemeslu i k lidem. Poslední ranou osudu bylo v minulém roce úmrtí jeho milované ženy Slávinky. Jaroslav Béza neměl vlastní rodinu a i když ho navštěvovali a pomáhali mu přátelé, přesto zůstal sám.Tak dlouho nám všem rozdával svým uměním radost, až se jeho energie vyčerpala a on odešel z tohoto světa opuštěn na nemocničním lůžku v Tehovci u Říčan. Fyzická podstata bytí se vytratila do nekonečného časoprostoru, ale pozitivní energie ukrytá v jeho díle zůstala s námi.
Jaroslav Béza se narodil 4. 9. 1918 v Hulicích na jižní hranici benešovského okresu těsně před vznikem samostatné Československé republiky. Grafická studia absolvoval u prof. Šilhavého, potom následovaly dva roky studia na grafické škole reklamy a malby ROTTER. Od roku 1935 pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu kartografie, reprodukční techniky a geometrie. Do roku 1943 pokračoval ve studiu na soukromé grafické škole v Praze. Celý život pak pracoval jako grafik a výtvarník na volné noze.
Do jeho tvorby se od počátku promítala záliba v myslivosti. Na Českolipsku měl společnou honitbu s profesorem Komárkem, který byl jeho mysliveckým průvodcem a učitelem. Pro Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a později i pro Ministerstvo zemědělství vytvořil řadu propagačních materiálů. Velmi úzce spolupracoval i s Českým mysliveckým svazem a podílel se na propagaci české myslivosti nejen doma, ale i v zahraničí.
Jaroslav Béza byl strůjcem propagační akce "Červen - měsíc myslivosti". V jejím rámci vytvořil ucelenou řadu mysliveckých plakátů a letáků, které nemají v Evropě a možná ani na světě obdoby. I když se tyto plakáty neprodávají v aukčních síních renomovaných galerií, dovoluji si tvrdit, že patří svým zpracováním a náměty ke kulturnímu dědictví nejen české myslivosti, ale i české výtvarné scény. Jsou též nepopiratelným důkazem, že myslivcům vždy ležela na srdci ochrana přírody a zvěře.
Ochrana zvěře a přírody a propagace české myslivosti byla též hlavním námětem řady mysliveckých národních i mezinárodních výstav, které spolu s Janem Limou realizoval. Jeho graficky ztvárněné výstavní expozice provázely generace myslivců a seznamovaly širokou veřejnost s činností myslivců.. Zde se nezapřela jeho původní profese kartografie. Pro výstavy vytvořil velkoformátové mapy s výskytem zvěře a i jeho grafické listy, pamětní a gratulační listy velmi často nesou rukopis a prvky kartografie. Mnoho oceněných myslivců má doma grafický list od Aleši Vaice, který kaligraficky ztvárnil Jaroslav Béza. Podle jeho návrhů se realizovaly myslivecké interiéry. Jaroslav Béza byl ilustrátorem přírodopisných učebnic pro základní školy. Jeho dokonale ztvárněné ilustrace zvěře, koní, psů a dalších zvířat se dostaly i za hranice České republiky. Obdivovali je v Holandsku i v arabském světě.
Mnoha firmám vytvořil grafické značky, snad všichni myslivci znají značky ČMMJ, Interlovu, Halali, ČMKU, České lesnické společnosti, Rembrandt, Lesní společnosti Kraslice, Střeleckého klubu SB a další, přitom si možná neuvědomují, že jsou to také díla Jaroslava Bézy. A nejen to, je také autorem mnoha medailí, diplomů, odznaků a například i pamětní desky k 70. výročí založení ČMMJ, která je umístěna na budově OMS v Brně. Pro klub chovatelů kokršpanělů vytvořil diplomy, medaile a odznaky. Jaroslav Béza samostatně vystavoval málo, ale každá myslivecká výstava, ať národní nebo mezinárodní, za posledních 60 let byla poznamenána jeho rukopisem. Za své dílo obdržel nejvyšší myslivecká vyznamenání a kulturní ceny.
Jaroslav Béza se nesmazatelně zapsal do historie Českomoravské myslivecké jednoty a zařadil se po bok osobností jako byl Prof. Julius Komárek, Prof. Antonín Dyk nebo Stanislav Lolek a Jiří Židlický. Své grafiky a ilustrace Jaroslav Béza nikdy neprodával, mnoho jich však rozdal přátelům k různým výročím, ale především je používal jako podklady pro tisk propagačních letáků a plakátů. Však také při takových příležitostech mnohokrát skromně říkal "Nikdy jsem se nesnažil dělat velké umění, já umění celý život sloužil". Za tu službu, kterou pro myslivost a myslivce vykonal, si Jaroslav Béza zaslouží naší upřímnou vzpomínku a poděkování.
Poslední rozloučení se konalo 17. března v kostele v Mukařově.
Čest jeho památce!


Zpracování dat...