Časopis Myslivost

Naše členská základna stárne, nabízí se řešení?

Myslivost 4/2008, str. 73  Zdeněk ONDRUCH
Naše členská základna stárne, nabízí se řešení?
Průměrný věk členské základny ČMMJ neustále stoupá. Za pár let se stane obrovským problémem pro naši mateřskou organizaci, která by se k tomuto problému, jenž se podle mého názoru stane jedním ze zásadních, měla postavit čelem a ne jej neustále přehlížet.
To, že do naší organizace vstupuje málo mladých myslivců, je částečně obrazem společnosti, nepříliš nakloněné naší zálibě, stylem konzumního života s nezájmem o dění v přírodě, z další části je ale také důvodem malá schopnost reakce na útoky na myslivce, a tudíž na celou jejich organizaci. Realitou je také tak zvaný stop stav v přijímání nových členů ve spoustě mysliveckých sdružení, svoji roli hraje také nedostatečná propagace mezi dětmi předškolního a školního věku. Možná by někteří jmenovali i další důvody a příčiny.
Dovolte mi, abych se pokusil alespoň některý ze jmenovaných aspektů rozebrat.
Útoky různých rádoby ochranářských organizací jsou výhledávány převážně bulvárními médii, které tímto nastavují pohled pro nejširší spektrum společnost, která si díky nim udělá na nás častokrát zkreslený pohled. Lidé neznalí problematiky týkající se života v přírodě, žijící v dnešní uspěchané a vystresované společnosti, zpravidla nemají zájem, čas a ani chuť se těmito věcmi více zaobírat, proto informace, které jim média předloží, jsou pro ně zásadní, pravdivé a většinou dostačující.
Velkým a diskutabilním problémem je přijímání nových členů do mysliveckých sdružení. Panuje častokrát obava z někoho nového, s čím nováček může přijít a co je nejzásadnější, jak se za daný čas ve společnosti projeví. Proto bych si dovolil přednést pár návrhů, které by možná mohly v této problematice být dobrou cestou v částečném řešení.
Při otevírání kurzu adeptů o první myslivecký lístek by například mohl okresní myslivecký spolek vydat tak zvané bonusy, které by zvýhodnily nejlepší absolventy kurzu, například pro první tři nejlepší absolventy odpuštění části kurzovného, čímž by se zajistila vyšší motivace pro všechny zainteresované studenty. Pro adepty by bylo také lákavé, pokud by byla možnost přesvědčit některá myslivecká sdružení a třem nejlepším adeptům domluvit jakousi hostovací povolenku na dobu určitou (o délce či případném prodloužení by samozřejmě MS rozhodlo samo). Držitel této povolenky by měl v dané honitbě práva a povinnosti jako každý jiný řadový člen, pouze s tím rozdílem, že by neměl právo volit a tedy rozhodovat o vnitřních záležitostech mysliveckého sdružení.
Svým příspěvkem jsem chtěl ukázat, jak by se, alespoň podle mého názoru, tento stav dal řešit. Když se nikde nebudou motivační podněty křížit, mohou si najít svoji cestu do praxe. Věřím a doufám, že snad tímto článkem podnítím na stránkách Myslivosti i mezi členy ČMMJ diskusi o tom, jak dál, jistě by se mnozí mohli vyjádřit, sdělit svůj názor a hlavně zkušenosti. Je třeba vzít v úvahu fakt, že občanská sdružení typu MS jsou dobrovolnými uskupeními a zájmy se můžou velmi lišit jak uvnitř, tak i při prezentací navenek, určujícími a rozhodujícími pro další kroky v MS jsou výsledky hlasování. Nedobré lidské vlastnosti ale bohužel často hrají první housle. A tak si dále v některých sdruženích členové pod sebou řežou větev, na které sedí. Je třeba vzít v úvahu, že s přijetím současného zákona o myslivosti prakticky vstoupila do hry nová, ač přitom historická, zkušenost s promítnutím vlastnických principů. Ta se momentálně projevuje spíše formou primitivně kapitalistického uvažování, než formou kontinuálně nabyté osobní moudrosti v rámci hospodaření. V současné praxi to znamená, že obecně společnost (nejen tedy myslivci), nejdříve vyzkouší to nejhorší co může, aby se pak později mohla začít chovat rozumněji. Lidstvo je, zdá se, nepoučitelné a pravidlo říká, že ten, kdo se nepoučí z historie, je sám sebou odsouzen si ji prožít znova. Tedy tlak výchovy a osvíceneckých aktivit individualit je rozhodně pozitivním faktorem, přestože těžkosti při jejich prosazování lze spíše očekávat, než nikoliv.Zpracování dat...