Časopis Myslivost

Plašicí zařízení pro předcházení škod na mláďatech při sklizni pícnin a při senoseči

Myslivost 4/2008, str. 31  Pavel CHALUPA
Na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem v roce 2007 jsme Vám představili starý vynález, který používali myslivci při předcházení škod na mláďatech při sklizni pícnin a při senoseči.Toto zařízení - světelný plašič používali myslivci na pozemcích, kde spárkatá zvěř v době sklizně kladla svá mláďata. Dlouholeté zkušenosti získané při hospodaření na pozemcích určené ke sklizni sena a při údržbě krajiny nás, zemědělce a myslivce, přivedly k myšlence nabídnou i jiným myslivcům zařízení, které v naší republice nikdo navyrábí a nelze běžně koupit. Světelný plašič jsme doplnili o přerušovaný zvukový signál. Výborné výsledky, vlastnosti a účinnost zvukového zařízení nás přesvědčily o správném postupu vývoje tohoto zařízení. Proto považujeme za účelné poskytnout informace všem, kteří chtějí pro záchranu zvěře při sklizni něco udělat.

Plašicí zařízení lze používat pouze v nočních hodinách, bezprostředně před sklizní, proto je nutná spolupráce se zemědělci, kteří pozemek obhospodařují. Zvěř na světelný a zvukový zdroj reaguje tak, že mláďata odvede do bezpečí. Před použitím je nutné opatřit dřevěné kolíky asi 80 - 150 cm dlouhé. Rozmístění kolíků směřujeme na vyvýšená místa tak, abychom pokryli celou plochu určenou pro sklizeň. Hustota rozmístění souvisí s členitostí pozemku, odhadem podle zkušeností lze počítat s jedním plašičem asi na 2 až 3 hektary.
Na kolíky připevníme plašič pomocí stahovací pásky. Rozmístění a instalaci provádíme vždy na jednu noc před sklizní. Necháme-li plašiče v chodu více než jednu noc, zvěř si na rušivý zdroj zvyká a účinnost se snižuje.
Zdrojem napájení je běžná 9V baterie. Jejím zapojením uvedeme zařízení do provozu. Zařízení je nutné používat podle návodu, na elektrické zařízení je poskytnuta záruku 24 měsíců, budete-li postupovat podle návodu , určitě budete s výsledky spokojeni. Informace o plašicím zařízení můžete získat na našich www.stránkách: myslivost.cz/omsustino.

Konkrétní poznatky a zkušenosti z praxe
Řada mysliveckých sdružení, myslivců ale i zemědělců si plašiče pořídila a zaslala nám následující vyhodnocení.
MS Kunvald - Karel Fajgl - zemědělec, myslivec: při použití plašičů před sklizní jsem nezaznamenal žádný střet se zvěří jako v předcházejících letech.
MS Hubertus Lichkov - Zdeněk Brůna: Naše MS se již dlouhou dobu zabývá problematikou předcházení škod na mláďatech při sklizni. Toto zařízení jsme používali již před 20 lety, ale technická úroveň byla neporovnatelná, světlo nebylo výrazné, akustický signál žádný a baterie se musely měnit každé dva dny provozu. V loňském roce jsme na doporučení ve spolupráci s členy MS Hubert Lichkov tuto technologii kombinovali s alobalovými pruhy zavěšenými na dřevěné kolíky. Na pozemcích takto zabezpečených před kosením jsme nezjistili žádný úhyn zvěře způsobený zemědělskou mechanizací. Z těchto důvodů mohu tento způsob ochrany zvěře před kosením zemědělských kultur vřele a zodpovědně doporučit. Zařízení není poruchové a je hlavně účinné. Systém je samozřejmě založen na dobré spolupráci se zemědělskými prvovýrobci.
MS Nový Knín, Libčice - Radek Podhorecký: V roce 2007 jsme se rozhodli aktivněji pracovat na záchraně srnčat při sečení pícnin. Měli jsme čtyři nové světelné plašiče a dva dříve vyráběné plašiče MPZ-1. Nasazovali jsme světelné plašiče společně s optickými zradidly a pachovými zradidly z lidských vlasů. Velikost zajišťovaných ploch se pohybovala do 20 ha, rozmístění jsme zajišťovali před sečením, odpoledne a v podvečer. Velká účinnost je na malých plochách a lukách přilehlých k lesu. Například na dvacetihektarovém lánu jetele bylo před nasazením plašičů pozorováno větší množství srnčí zvěře. Rušivý efekt zde trval dva dny, protože se zemědělci opozdili s nahlášenou sklizní. Ráno těsně před sklizní jsme s mysliveckým hospodářem sbírali plašiče a zradidla. Na celé ploše byl viděn pouze jeden jediný kus dospělé srnčí zvěře. Zemědělci plochu jetele následně sklidili bez posekání jediného kusu srnčí zvěře. Všechny dosavadní zkušenosti s rozmisťováním plašičů a zradidel jsou kladné a mají velký význam. Srny odvedou svá mláďata do bezpečí, což se vrátí v přírůstku naší nejkrásnější zvěře.

Zpracování dat...