Časopis Myslivost

Proč se nebát ocelových broků

Část 2 - Sportovní střelba  Ing. Pavel KRATOCHVÍL
V minulých číslech časopisu Myslivost (2/08 a 3/08) jsme se snažil čtenáře uvést do problematiky užití nábojů laborovaných netoxickou náhradou olova - železnými (ocelovými) broky. Vzhledem k právě začínající střelecké sezóně se v tomto čísle zaměřím na sportovní střelbu a pokusím se objasnit otázky spojené s použitím nábojů s Fe broky pro Skeet, Trap, Parcour a odvozené disciplíny. Rád bych čtenářům ukázal, že se nábojů s ocelovými broky nemusí bát.


Specifikace nábojů, porovnání s Pb broky
Dostatečná energie broků v cíli, tedy při zásahu asfaltového terče, to je to, co požadujeme při sportovní střelbě. Již dříve uváděná skutečnost a nevýhoda, že měrná hmotnost železa (7,8g/cm3) v porovnání s olovem (11,3 g/cm3) a tím rychlejší ztráty energie Fe broků, je eliminována používáním větších průměrů broků. Pro disciplínu Skeet jsou náboje laborovány broky o průměru 2,29 mm (oproti běžně užívaným olověným 2,0 mm) a pro Trap a discipliny typu Parcour broky 2,54 mm (oproti běžně užívaným olověným 2,4 mm). Především "baterkáři" pak jistě ocení, že nevýhoda lehčích broků se v případě náhrady broků 2,4 mm z olova broky 2,54 mm z oceli, stává výhodou. Broků je totiž v náboji více, protože broky malých průměrů jsou do náboje dávkovány objemově na příslušnou hmotnost brokové náplně a nikoliv na počet. Také větší tvrdost broků je určitě pro sportovní střelbu přínosem vzhledem k destrukci asfaltového terče. Základní porovnání broků a nábojů pro sportovní střelbu uvádějí tabulky 1 a 2.

Střelci praktickými zkouškami otestovali laborace sportovních nábojů. Bylo několikrát ověřeno, že pro disciplinu Skeet je uvedená rychlost (měřena ve dvou metrech od ústí hlavně) hromadné střely - brokového shluku, dostačující. Asfaltové terče se dobře tříští a náboje se z pohledu zpětného rázu vyrovnají nábojům Sport s olověnými broky, což je jistě výhodou. Naopak náboje Trap a Parcour jsou, vzhledem k větším vzdálenostem střelby a požadavku zachování potřebné energie, laborovány na maximální rychlost, kterou nám v dnešní době povolují předpisy CIP (Stálá komise pro zkoušení ručních zbraní a střeliva - více www.cuzzs.cz). I zde jsou ohlasy střelců příznivé. Všichni se ovšem shodují, že přechod "z olova na železo" není automatický. Chce si to zvyknout a natrénovat.

V další připojené tabulce 3 jsou pro ilustraci uvedeny vypočtené hodnoty rychlostí a úbytky energií v různých vzdálenostech od ústí hlavně u jednotlivých laborací brokových nábojů z produkce Sellier and Bellot

Jestliže zde budeme citovat jeden z bodů článků z předpisů CIP, který se týká právě nábojů s ocelovými (Fe) broky, je vše jasné. "Náboje ráže 12 s délkou nábojnice do 70 mm laborované ocelovými broky do průměru 3,25 mm včetně, lze používat ve všech zbraních, které byly úředně přezkoušeny, a to bez ohledu na velikost zahrdlení". Tyto náboje z hlediska vývinu tlaku prachových plynů, které vznikají při vlastním výstřelu, a z pohledu zatížení brokové zbraně, jsou shodné s náboji s Pb broky (tabulka 2 - tlak 74 MPa - 740 barrů).
Také opotřebení hlavně otěrem Fe broků se nemusíme bát. Broky, které mají sice vyšší tvrdost než olověné broky (tabulka 1), ale jsou po celou dobu vývinu rány až do opuštění hlavně uzavřeny ve speciálním plastovém chrániči - kontejneru. Materiál tohoto chrániče, jeho tvrdost a tloušťka stěny zaručuje, že při výstřelu nedojde k dotyku broků s vnitřní stěnou hlavně. Porovnání plastových zátek s chrániči broků Pb a Fe můžete vidět na připojené fotografii.

Myslím, že zde je na místě zmínit, že firma Sellier a Bellot může v podstatě všechny laborace brokových nábojů, včetně nábojů s Fe broky, dodávat s plastovými zátkami s chráničem broků v provedení Ecowad. Toto označení zátek a nábojů znamená, že materiál použité plastové zátky zaručuje její rozložení ve volné přírodě. Tuto skutečnost ocení především majitelé a provozovatelé "přírodních" ,parkurových střelnic. Myšlenka, že střelci používají náboje s netoxickými, ocelovými broky a navíc vystřelené plastové zátky se v průběhu let ve volné přírodě zcela rozloží, jistě stojí za úvahu.

Pro všechny výše uvedené disciplíny platí Pravidla pro brokovou střelbu stanovená Mezinárodní střeleckou federací (ISSF) z pohledu užití zbraní a střeliva a samozřejmě pravidla užití nábojů na jednotlivých brokových střelnicích (ČSN 39 5401 - Civilní střelné zbraně a střelivo - Střelnice pro ruční palné a plynové zbraně).
V běžné praxi tedy hovoříme o náboji ráže 12 s délkou nábojnice do 70 mm a hmotností hromadné střely do 24,5 g pro disciplínu Skeet a Trap (a od nich odvozené disciplíny) a 28 g pro disciplínu Parcour (a od něj odvozené disciplíny). Laborovaný průměr broků sférického tvaru musí být v toleranci 2,0 až 2,5 + 0,1 mm. Podle citace z pravidel musí být broky "zhotoveny z olova, slitin olova nebo jiného materiálu schváleného ISSF". A právě slova "nebo jiného schváleného materiálu" jsou dnes již velmi aktuální. Vždyť každá sportovní střelnice pro brokové disciplíny je na svých dopadištích zamořena stovkami a tisíci kilogramy toxického olova a již dnes existují ve světě brokové střelnice, kde je možno používat pouze netoxickou náhradu olova jako materiálu hromadné střely. Železné (ocelové) broky a jimi laborované náboje jsou tou, především cenově, nejpřijatelnější variantou.

Na závěr je třeba konstatovat, že na střelbu s ocelovými broku je třeba si zvyknout. A dosavadní praktické zkušenosti dokazují, že lze i tak běžně dosahovat špičkových sportovních výkonů. Ani z hlediska použití zbraně není nutno mít obavy. Jestliže pro sportovní účely používáte zbraň, která splňuje požadavky pro střelbu nábojů s olověnými broky, lze ji bez problému používat i ke střelbě nábojů s ocelovými broky, a to i bez ohledu na velikost zahrdlení A nejen to. Aniž bychom cokoliv měnili, můžeme se svojí oblíbenou kozlicí, kulobrokem nebo dvojkou vyrazit s náboji s Fe broky do průměru 3,25 mm i do honitby na lov. Ale o tom zase v příštím čísle.
Ing. Pavel KRATOCHVÍL
Sellier & Bellot VlašimPřiložené dokumenty

Media_13985_7_50.xls tab 1 (16,00 KB)
Media_13985_20_50.xls Tab 2 (16,00 KB)
Media_13985_28_50.xls Tab 3 (16,50 KB)
Zpracování dat...