Časopis Myslivost

Stavba dalekohledů - Robustnost a stabilita

Myslivost 4/2008, str. 46  Ing. Zdeněk Hlavačka
Každodenní používání v lovecké praxi klade na dalekohledy vysoké nároky, především na jejich odolnost. Špičkové optické přístroje musí navíc své optické i mechanické vlastnosti udržet beze změn dlouhodobě. A proto je vnitřní i vnější „upevnění“ optického systému výjimečně důležité. Všechny optické konstrukční prvky musejí být trvale pevné, neposuvné a dokonale přizpůsobené. I mechanické konstrukční prvky sloužící k posouvání skupin čoček uvnitř dalekohledu musejí být uloženy absolutně bez vůle. Splnění těchto podmínek bohužel nerozeznáme na první pohled, ale často až při použití v praxi.

Jak složitý systém tvoří moderní dalekohled je patrné na připojeném obrázku, kde je vidět řez dalekohledem Swarovski EL 8,5 x 42.
Přístroj obsahuje přibližně 160 nejrůznějších součástek, které jsou v mechanické části vyrobeny s přesností až na tisíciny (0,001) milimetrů a v optické části dokonce na stotisíciny (0,00001) milimetrů.
Pro zhotovení těla dalekohledu se dnes standardně používají lehké slitiny na bázi hliníku. Firma Swarovski je ve svých výzkumech o krok dál a používá pro stavbu těla dalekohledů lehkou, zároveň vysoce pevnou slitinu hořčíku. Všechny jmenované lehké kovy mají výborné mechanické vlastnosti, které zaručují dlouhou životnost. Mnozí výrobci používají pro stavbu dalekohledu plastické hmoty, zde pak ale vznikají poměrně značné kvalitativní rozdíly při dlouhodobém používání. U dalekohledů je nezbytně nutné stabilní mechanické spojení obou polovin dalekohledu. Protože právě toto místo je vystaveno zvláštnímu mechanickému zatížení, je spojka kvalitního dalekohledu vyrobena z vysoce kvalitního kovu, který zaručí dlouhodobou mechanickou stabilitu.
U binokulárních dalekohledů je nesmírně důležité nejen osazení optického systému v těle přístroje, ale na rozdíl od "jednookých" přístrojů (puškohledy, teleskopy) i dokonalé vycentrování obou částí přístroje. Tyto přístroje mají dvě optické osy (1) + (2) a jednu mechanickou střední osu (3). Tyto tři osy musejí být jedna k druhé paralelně vyrovnané (4).
Pokud je střední osa šikmá (5), zkřiví se obě optické osy při nastavení odstupu očí. Nejsou-li optické osy k sobě paralelní (6), pak dalekohled "šilhá".
Pro vysoce kvalitní dalekohledy, které musí ve všedním loveckém životě obstát přes desetiletí, to znamená, že musí mít nejen precizní čočky, centrování a nastavení přesně na setinu milimetru, ale také odpovídající dlouhodobou stabilitu skel v těle dalekohledu. Levné dalekohledy nemohou zajistit potřebné nastavení a centrování, popřípadě jen u nového přístroje. Už nepatrné otřesy a nárazy deregulují a vedou k popsaným vadám. Vysoce kvalitní dalekohledy jsou dodávány bez podstatných odchylek v nastavení a centrování a udržují stálost těchto rozměrů dlouhodobě - za předpokladu normálního zacházení. Pokud dojde u vysoce kvalitního dalekohledu k deregulaci, lze ji zase bezproblémově odstranit. Oprava levného dalekohledu není většinou možná nebo se ani nevyplatí.

Prachotěsnost a vodotěsnost
Dalekohledy pro lovce jsou v lovecké praxi vystaveny velkým teplotním rozdílům. Extrémní podmínky jako je lov v Africe a nebo naopak poblíž polárního kruhu, pak přinášejí teplotní rozdíly až 80 °C, které by nemusel nekvalitní dalekohled vydržet. Nechráněný dalekohled se při slunečním záření v autě může zahřát až na 50 °C. Výrobní normy musejí zohlednit v mechanické oblasti tyto extrémní teploty.
Vše je podmíněno rozdílnou fyzikální teplotní roztažitelností a pak následujícím smrštěním materiálu v chladu. Roztažnost (expanze) v horku je u různých materiálů použitých na dalekohledu rozdílná, např. kov, sklo a těsnění, tím pak vzniká rozdílné pnutí. Následně zde mohou vznikat nepatrné štěrbiny, kterými se může jemný prach nebo voda v důsledku vzlínavosti dostat do tělesa dalekohledu.

Moderní přístroje se střechovými hranoly mají vnitřní zaostřování, při němž jsou vykonávány potřebné pohyby skupin čoček uvnitř utěsněného těla dalekohledu. Objektiv i okulár tvoří vnější bariéry. Tím je působení prachu a vlhkosti omezeno na minimum. Utěsnění všech dalekohledů firmy Swarovski (střechový i porrohranolový systém) vydrží tlak vody do 4 m vodního sloupce, jsou tedy odolné proti tlaku vody. Omývání velmi zaprášeného nebo zašpiněného dalekohledu pod tekoucí vodou těmto přístrojům absolutně nic neudělá!
Tělo dalekohledu je uvnitř naplněno suchým dusíkem, který zabraňuje opocení ploch čoček/hranolů při velkém ochlazení. Těžko lze zabránit opocení vnějších čoček kvůli kondenzaci vody při rychlých změnách teplot. U nedostatečně utěsněných dalekohledů se opotí i vnitřní čočky a vedou k nepoužitelnosti přístroje, podle místa uložení se pak musí čekat několik hodin až dnů než se voda odpaří.

Pojem nepropustnost má tři různé oblasti:
* vodotěsnost (dešťová voda),
* odolnost proti tlaku,
* odolnost proti páře.

Vodotěsné
jsou dalekohledy, které odpudí normální vlhkost, jak k tomu často dochází ve všedním loveckém dni při dešti apod. To je nejjednodušší forma nepropustnosti.
Odolnost proti tlaku, např. pod vodou - může jí být docíleno určitým konstrukčním opatřením. Jsou výjimečně komplikované a nákladné, s tím souvisí u sériové výroby technické a finanční hranice. Nikdo nebude používat dalekohled, který funguje ještě 20 m pod vodní hladinou. Nakonec dalekohledy nejsou určené k pozorování pod vodou.
Plyny a páry (vlhkost vzduchu) mají fyzikální vlastnost roztahovat se a mohou v extrémních podmínkách při delším použití pronikat (difundovat) skrz materiál jako je nekovové utěsnění dalekohledu. Pro stavbu dalekohledu to znamená skutečnost, že není možné žádné absolutní utěsnění proti vodním molekulám, protože použité materiály nejsou resistentní. U vysoce kvalitních dalekohledů se může toto "prolínání páry" stát nanejvýš při dlouhém použití a nebo špatném uschování. Proto mají být dalekohledy po použití uloženy na co možná nejsušším místě.

Ovládací prvky
Plynulé funkce (chod) ovládacích prvků jsou nepostradatelné pro možnosti nastavení dalekohledů a pro použití při extrémních okolních podmínkách, zvláště v chladu nebo v teple.
Všechna nastavení musejí zajistit jednoduše malou sílou citlivý postup činnosti. Nastavení nesmějí vykazovat známky pružení ani "mrtvý chod". Dále nesmí selhat popsaný průběh chodu nastavení při teplotách mezi +55°C a -20°C, u teleskopů a puškohledů případně do
-25°C (funkční teploty).
Aby mohly být zajištěny tyto požadavky, jsou doporučeny maziva nejvyšší kvality, které nesmějí v rozsahu teplot od -25°C do 85°C ztvrdnout, rozpouštět se nebo se spékat ( skladová teplota ). Pro různé moduly v dalekohledu je použito až 10 různých maziv, vše je určeno podle detailního mazacího plánu. Vysoce kvalitní produkty zaručují i bez domazávání bezvadný chod dlouhá léta.
U levné optiky má mechanika - z důvodu nákladů - nízkou kvalitou zalícování dílů a celé nastavení bez předimenzovaných použitých maziv pak hlasitě "klape" . "Lehký chod" je dosažen masivním namazáním levným mazivem. Při nízkých teplotách tyto maziva tuhnou, v teple nemají dobrý odpor a roztékají se, aniž by se dostaly zpět do původního stavu. Časem ztrácejí tyto dalekohledy v praxi možnost nastavení.

Zpracování dat...