Časopis Myslivost

Výběr zbraně a ráže pro africké lovy

Myslivost 4/2008, str. 52  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
V posledních letech není ničím výjimečným, že i naši lovci odjíždějí na černý kontinent za loveckými zážitky. Ceny letenek značně zlevnily a ani poplatky za lov nejsou nedostupné nejen pro bohatší myslivce, ale dnes i pro méně majetné. Některým Afrika natolik učaruje, že se tam rádi vracejí a svoje lovecké cesty opakují i několikrát. Dříve exotické lovecké cesty se dnes stávají zkrátka běžný jevem. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o africké lovy se také zvýšila nabídka nových nábojů i zbraní vhodných k lovům africké zvěře.


Ti kteří odjíždějí na zahraniční lov poprvé se obracejí s dotazy jakou zbraň a jaké ráže si vzít sebou? Jaké střelivo? To jsou otázky zcela na místě a dnes také velmi aktuální. Mezi lovci kolují různé názory, dohady a často "zaručené" rady. Je logické, že znalosti o specifice afrických lovů nejsou u nás obecně rozšířené, u nás nemáme dostatek zkušeností ani odborníků, kteří by dobře a objektivně poradili.
Na druhou stranu volba dobré zbraně komorované účinnou ráží a výběr vhodného střeliva rozhodne často o úspěšnosti lovu a omezí riziko, že by cestovní a další výdaje byly jen vyhozené peníze z důvodu neúspěchu na lovu.

Jaký typ zbraně si vybrat?
Před výběrem zbraně je třeba si uvědomit, v jakých podmínkách se loví. V afrických buších a na náhorních planinách se neloví z posedu jako v Evropě, ale ze země. Zvěř má také jinou vitalitu a jiné chování po ráně. Vzhledem k menšímu obsahu tělních tekutin je výrazně tvrdší na ránu než evropská zvěř a, což je pro evropské podmínky mimo černé zvěře velmi neobvyklé, zraněná často útočí na lovce. Útočí nejen zraněné šelmy nebo buvol, ale i některé druhy antilop, pakoně a buvolci. Z tohoto důvodu je třeba volit zbraň především velmi spolehlivou, s možností rychlého a snadného opakování druhé rány. Pohotová druhá rána také skvěle "sedne", pokud zraněná zvěř prchá a vzniká riziko ztráty trofeje a zbytečného poplatku. Při lovu nebezpečné a útočící zvěře je spolehlivost zbraně a pohotové opakování rány někdy i otázkou zachování života a zdraví. Výběr kulovnice by měl být podřízen především tomuto aspektu.
Nejlepší, nejpohotovější a nejspolehlivější jsou kulové dvojáky nebo kozlice. Mají sice poněkud vyšší pořizovací hodnotu, ale osobně bych je v každém případě upřednostnil. Cenově již také nejsou tak nedostupné, navíc jsou to představitelé přesné puškařské práce, mají i významnou roli reprezentativní a vlastně k jejich rozšíření došlo právě díky exotickým lovům, pro které byly, díky své spolehlivosti určeny především. Dříve, kdy byly cizokrajné lovy výsadou jen nejvyšších vrstev, byly ostatně kulové dvojáky nebo kozlice ve výzbroji lovců naprosto dominantní. U nás se dají s výhodou použít například na naháňkách, takže se nemusí jednat o jednoúčelovou zbraň. První spouště bývají vybaveny napínáčkem, takže lze střílet velmi přesně i na větší vzdálenosti a dobře je lze využít i jako posedové zbraně.
Pokud se rozhodneme pro kulovnici opakovací, tak vždy jen se závěrem osvědčené spolehlivé konstrukce, nejlépe typu Mauser, s přesným chodem zásobovacího ústrojí a co nejmenším úhlem otáčení kliky závěru do max. 60° a menším.

Jakou ráži?

Výběr vhodné ráže je často velkým otazníkem. Pro rozhodnutí je zásadní zda bude určena k lovu střední a větší zvěře nebo dokonce k lovu zvěře nejtěžší, šelem, buvola a tlustokožců. Pro lov antilop, střední zvěře i většiny zvěře těžší, vystačíme s běžnými výkonnějšími evropskými rážemi, i když je třeba si uvědomit, že hmotnost africké zvěře je výrazně vyšší než zvěře evropské a jak bylo již řečeno, je podstatně tvrdší na ránu. Pokud si budeme pořizovat novou kulovnici, je nejlépe vybrat výkonnou ráž, která vyhoví požadavkům vysoké ranivosti na africkou zvěř, ale kterou využijeme i u nás.
Úvodem je možné poznamenat, že historicky měly v Africe dominantní postavení ráže zbraní původem z Anglie, později doplňované a konkurenčně ohrožované náboji německými. Po druhé světové válce potom přistoupily také náboje původu amerického, i když mnoho amerických lovců upřednostňuje evropské ráže a i američtí výrobci střeliva tyto náboje vyrábějí. Mezi dvěma válkami bylo zejména mezi Anglií a Německem soupeření velmi silné. Výsledkem tohoto soupeření je pro nás to, že v konkurenčním boji obstály jen ty nejlepší náboje, ze kterých dnes vybíráme. Některé náboje pocházejí až z posledních desetiletí v souvislosti s velkou popularizací afrických lovů.

Jaké ráže tedy pro Afriku vybrat? Při výběru ráže musíme mít na zřeteli několik aspektů. Je to například nutnost střelby na velké vzdálenosti, kdy není výjimkou dálka přes 200 m a více, 300 nebo dokonce 400 m. Z tohoto pohledu je třeba volit ráž s dobrou balistikou a ONV kolem 200 m. Za další, jak již bylo uvedeno, africká zvěř je mnohem tvrdší na ránu, má méně tělních tekutin, v habitu je tužší a deka zvěře je podstatně silnější než u zvěře evropské, kde například u přímorožce je to asi 1 cm. K tomu přistupuje skutečnost, že zásah se neumisťuje na u nás obvyklou komoru, kde střela snadněji prochází oběma polovinami těla zvěře, ale na kloub předního běhu, z důvodu ochromení mobility, omezení nebezpečí útoku, případně uniknutí a ztráty zvěře. Z toho vyplývá, že je nutné vybrat ráž s dostatečným přebytkem výkonu, aby střela při nárazu na tvrdý kloub měla dostatek energie k proniknutí nejen přes tento kloub, ale i k zásahu a destrukci životně důležitých orgánů v obou polovinách těla zvěře za tímto kloubem.

Které ráže tedy připadají v úvahu? V případě lovů střední a těžší zvěře je pro opakovací kulovnice výborným řešením například 7 mm Rem Mag nebo .300 Winchester Magnum, eventuálně .300 Weatherby Magnum, které jsou velmi univerzální a jsou rozšířené i u nás. Případně můžeme zvolit vynikající evropský náboj 8x68 S, který byl konstruován známým konstruktérem střeliva E.A.von Hofem, právě pro africké lovy. Náboj vyniká mimořádným výkonem, účinností i výbornou balistikou (ONV přes 200 m) a v kategorii nábojů s tradičním německým průměrem střely 8 mm má k lovu větší a těžší zvěře naprosto dominantní postavení. Náboj v určitém období dosáhnul mimořádné obliby a dokonce byl používán i anglickými lovci. Z těžších ráží může být skvělá volba .338 Lapua Magnum nebo .338 Winchester Magnum. Náboj .338 Lapua Magnum zaujal nejen svým vysokým výkonem, ale také skvělou přesností. Je používán ve vojenských odstřelovacích puškách, ke sportovní terčové střelbě a k lovu střední a velké zvěře na vzdálenosti dokonce kolem 1 km. Dalším velmi výkonným nábojem, vhodným pro africké lovy, je .340 Weatherby Magnum, který vyniká vysokým účinkem i skvělou balistikou (Eo 6700 J ONV 205 m).
Všechny uvedené ráže s výhodou využijeme i pro lov v našich podmínkách zejména k lovu zvěře černé a jelení. Pro africký lov lze dobře použít také v Evropě poměrně rozšířený náboj 9,3 x 62, který, zejména mezi válkami, patřil v Africe mezi nejrozšířenější a byl pro africké lovy vyvinut tak, aby vyhověl požadavkům uplatňovaným pro lov těžké a nejtěžší zvěře, kde často v různých zemích a lokalitách je vyžadován průměr střely minimálně 9 mm. Řadí se k nejoblíbenějším nábojům, které pocházely z kontinentální Evropy a dokonce byl používán také některými lovci anglickými. Náboj byl používán nejen v Africe, ale současně se spolehlivými kulovnicemi Mauser i v Asii. Tento náboj dnes zaznamenává velkou renesanci a návrat obliby.
Z nejnovějších nábojů vyvinutých pro africké lovy lze volit výborný náboj s výjimečným výkonem a účinkem 9,5 x 66 SE vom Hofe (Eo přes 5800 J, ONV 190 m). Tento moderní německý náboj konkuruje anglickému náboji .375 Holland a Holland, kterého svými balistickými vlastnostmi i předčí. Může být úspěšně použit i k lovu těžké zvěře včetně tlustokožců.

Pro kozlici nebo dvoják je třeba volit přednostně výkonný náboj s okrajem. Náboj s okrajem zaručuje spolehlivější uchycení a vytažení vystřelené nábojnice než náboje s drážkou. Použití náboje s drážkou ve zlamovací zbrani může být pro rychlé opakování rány nejisté, kdy nemusí být vystřelená nábojnice spolehlivě vytažena. Je faktem, že se setkáme také se zbraněmi, kde jsou běžně komorovány i náboje s drážkou, ale vhodnější a bezpečnější je volit náboj s okrajem.

Výběr ráží ve střední kategorii pro zlamovací zbraně je poněkud menší než u nábojů pro kulovnice s otočným odsuvným závěrem. Z běžných ráží bych osobně vybíral ze tří ráží, a to .30 R Blaser, 8 x 75 RS a 9,3 x 74 R. Náboj .30 R Blaser je relativně nový, který vyplnil mezeru v nábojích s okrajem s průměrem střely 7,62 mm. Je velmi výkonný, s výbornou balistikou a velmi univerzálním použitím. S nábojem 9,3 x 74 R lze lovit i těžkou zvěř. Mým osobním favoritem je však jednoznačně 8 x 75 RS. Tento náboj byl vyvinut v Německu pro africké lovy aby posílil postavení německých výrobců zbraní a střeliva na tomto kontinentu a minimálně vyrovnal tehdejší určitý náskok Angličanů. Náboj se velmi dobře se uplatnil a stal se oblíbeným a rozšířeným. Náboj je charakterizován velmi vysokým výkonem, vynikající balistikou s ONV blízkou 200 m a zejména velmi měkkým a příjemným vývinem rány. V posledních letech tento náboj zaznamenává značnou renesanci a výrazně rozšiřuje i pro běžné použití v Evropě, kde je s úspěchem používán k lovu zvěře jelení na velké vzdálenosti a k lovu vyspělé zvěře černé. S tímto nábojem lovilo a loví mnoho významných loveckých osobností, například švédský král Gustav, specialista v oblasti balistiky F. W. Mann, německý konstruktér zbraní a střeliva a lovec K. Gerlach a také třeba neslavně známý nacistický pohlavár, ale vynikající lovec, vrchní lovčí třetí říše, H. Göring a další.
Pro zajímavost mohu uvést, že známý odborník na Afriku, zakladatel Safari ve Dvoře Králové, Ing. Josef Vágner nejvíce střední zvěře ulovil nábojem .30 06 Spr.

Pokud budeme lovit i těžkou a nebezpečnou zvěř, případně tzv. "velkou pětku", je nutné vybrat některou z nejvýkonnějších ráží a pořídit si i specializovanou zbraň. K výběru existuje více než 25 různých ráží. Z nich jsou některé rozšířenější, jiné méně, případně některé mají své skalní zastánce. Mnohdy se jedná o ráže velmi podobných vlastností nebo nevýrazných rozdílů. Osobně volím z ráží osvědčených a prověřených dlouhou praxí. V tomto případě se moje doporučení zúží jen na několik ráží, které zabezpečí velmi spolehlivě bezpečný lov a spolehlivý výsledek i u největších druhů zvěře včetně zvěře nebezpečné, útočící a tlustokožců. Nikoliv nepodstatným aspektem je hmotnost zbraně, protože se zvyšující se ráží roste samozřejmě i hmotnost zbraně a její nošení je potom velmi nepohodlné. I tak počítejme, že hmotnost kulovnice tropické ráže se pohybuje v rozmezí 4 - 5 kg.
Do opakovací kulovnice bych zvolil velmi osvědčený .375 Holland a Holland Magnum (Eo 5800 J, ONV 150 m) nebo již zmíněný 9,5 x 66 SE vom Hofe, případně .416 Rigby nebo .470 Nitro Express a celkem nový náboj .458 Lott, případně i náboj .425 Express.
Náboj .375 Holland a Holland byl jednu dobu nejvýznamnějším nábojem k lovu těžké zvěře v Africe a v Asii. Získal oblibu nejen u lovců ze země svého vzniku, Angličanů, ale i u lovců amerických tak, že i američtí výrobci komorují zbraně na tento náboj a je v USA běžně vyráběn. Náboj .416 Rigby byl konstruován pro zajištění maximální spolehlivosti při lovu nebezpečné zvěře a tlustokožců a je velmi oblíben a rozšířen také u profesionálních lovců a zaměstnanců afrických rezervací. Vynikajícím nábojem s vysokým zastavujícím účinkem a hloubkovým průnikem i u tlustokožců je náboj .378 Weatherby Mag. U tohoto náboje je dosažen zastavovací efekt vysokou rychlostí střely - téměř 1000 m i při její velké hmotnosti - 17,5 g.
Z novějších nábojů lze volit náboj .416 Remington Magnum, který byl uveden v roce 1988. Je podobný náboji .416 Rigby, ale má výhodu lepší balistiky s plošší dráhou letu střely. Na lov těžké a nebezpečné zvěře se velmi osvědčil. Je komorován i evropskými výrobci zbraní. Novějším nábojem, z 80. let minulého století, který se dobře uplatňuje k lovů těžké zvěře, především tlustokožců a je velmi oblíbený i v Austrálii k lovu buvolů, je americký náboj .425 Express, který svým výkonem přesahuje oblíbený náboj .375 Holland a Holland a má vyrovnanější výkon než, sice výkonnější, ale pro svoji nevyrovnanou spolehlivost často kritizovaný náboj .458 Winchester Magnum. Náboj .425 Expres je komorován americkými výrobci zbraní a také například německou firmou Heym.
Pro obdivovatele klasiky byl znovu zaveden do výroby a je opět komorován do zbraní i na evropském kontinentě, oblíbený náboj .404 Jeffery, který měl v meziválečném období u afrických lovců velmi dobrou pověst. Relativně novějším nábojem je náboj .458 Lott, který se začal velmi rozšiřovat a je komorován velkou částí výrobců zbraní. Jeho výkon dociluje téměř 8000 J a je stejně výkonný jako těžší ráž .500 N.E. Jen pro zkušené lovce a střelce lze doporučit .416 Weatherby Mag nebo .460 Weatherby Mag. Poslední jmenovaný náboj patří vůbec k nejvýkonnějším nábojům s energií střely Eo přesahující 10 000 J, který je dokonce výkonnější než náboj .700 N.E..(zpětný ráz není ovšem také nijak zanedbatelný) . U posledně jmenovaných nábojů je třeba upozornit, že jednak hmotnost zbraně přesahuje úroveň pohodlného nošení, ale především zpětný ráz je mimořádně vysoký a pro mnoho lovce může být značně nepříjemný.
Do zlamovací kulovnice bych potom volil .375 Magnum Flanged, který je obdobou náboje .375 Holland a Holland Magnum ovšem s nábojnicí s okrajem. Další možností je volby z těžkých ráží jako např. .470 Nitro Express z dílny zkušeného J. Rigbyho, případně nový náboj .500/416 Nitro Express. Náboj 5.00/416 N.E. vzniknul zhruba před 10 lety v zajímavé a ojedinělé spolupráci německých a anglických výrobců. Náboj je určený speciálně pro zlamovací zbraně tak, aby se výkonem vyrovnal úspěšnému náboji .416 Rigby. Oba náboje mají poměrně dlouhou nábojnici (10,5 mm), která dává relativně měkký vývin rány.
Někdy je pro africké lovy propagován také náboj .458 Winchester Magnum. Zde však musím upozornit, že náboj má stejný počet zastánců, jakož i odpůrců. Náboj má, pro tropický náboj, nezvykle krátkou nábojnici (63 mm), kde je prach značně napěchován. Tím dochází ke slepení zrn, rána se může vyvíjet nepravidelně a náboj může vykazovat nepravidelný výkon a účinek.

Jaké střelivo?
Pokud mám zvolen typ zbraně a ráž, zbývá vybrat střelivo. Výběr střeliva nemůže být náhodný, protože je nutné vycházet z místních podmínek, které jsou od evropských odlišné. Zásah na zvěř se, na rozdíl od Evropy, neumisťuje na komoru, ale na kloub předního běhu, zvěř má průměrně výrazně vyšší hmotnost, má podstatně menší objem tělních tekutin, a tím daleko méně trpí šokem a má výrazně silnější kůži. Těmito faktory je značně ovlivněna cílová balistika neboli působení střely v tělu zvěře. Střela náboje musí tedy vykazovat větší průraznost, musí naprosto spolehlivě zachovat svoji celistvost a co nejvyšší stupeň retence, tedy zbytkové hmotnosti. Naprosto nevhodné jsou střely u niž dochází oddělení pláště od jádra, kdy nacházíme jejich zbytky porůznu v těle zvěře kolem střelného kanálu. Takové střelivo je africkými lovci ihned vyřazováno.
K lovu africké zvěře nejlépe vyhovují střely tvrdší a střely, které mají zaručený řízený rozklad. Vhodnými střelami s tvrdší charakteristikou jsou např. jednokomponentní kompozitní střely Barnes, Hirtenberger ABC, RWS Bionic, případně dvoujaderné střely Nosler Partition, PMP Pro Amm, RWS TUG, Blaser CDP, Norma TXP, Winchester Failsafe, případně tvrdší střely typu Norma Oryx, Federal Trophy Bonded apod. K lovu nejtěžší zvěře se používají celistvé střely typu Solid a střely celoplášťové apod. K výběru střeliva je třeba zdůraznit, že kvalita střeliva bude rozhodovat o bezpečnosti a úspěšnosti lovu.

Jakou optiku?

Velmi často se zbraně pro africké lovy neosazují optikou vůbec, zejména zbraně nejtěžších ráží používané na tlustokožce a nejtěžší zvěř, protože tato střelba většinou probíhá na kratší vzdálenosti a zbraně jsou osazovány pouze tropickým širokým hledím. Na ostatní zbraně je dobré optický zaměřovač umístit. Při jeho výběru musíme vycházet opět z podmínek lovu. Nebudeme lovit v noci a tedy nepotřebujeme puškohled s velkým objektivem. Naopak budeme často střílet na zvěř v pohybu a tedy potřebujeme velký zorný úhel. Někdy budeme muset střílet i na větší vzdálenost přesahující 200 a někdy i 300 metrů a zde budeme potřebovat příslušné zvětšení.
Pro účel afrických lovů a k lovu zvěře v pohybu jsou vyráběny speciální puškohledy s malým objektivem, menším zvětšením a velkým zorným polem. Mívají označení Safari a parametry většinou 1 - 4 x 22, případně 1,5 - 4 x 24. Za univerzální lze považovat 1,5 - 6 x 42 a osobně bych jednoznačně upřednostnil puškohed s těmito parametry. Vzhledem k výkonu zbraní a jejich zpětnému rázu, je třeba volit puškohled pouze od nejlepších značek např. Zeiss, Swarovski, Meopta, Kahles a Leupold. Jiné bych v žádném případě nepoužil. Důležitá je rovněž montáž k upevnění puškohledu na zbraň. Naprosto zapomeňme na klapkové a podobné málo pevné montáže. Nejlepší je montáž pevná, případně násuvná s tuhým uchycením, eventuálně kvalitní montáž otočná.

Při pořizování výzbroje je třeba vycházet ze skutečnosti, že celá soustava: zbraň, montáž, optika musí být naprosto spolehlivá. Je třeba volit jen skutečnou kvalitu, kde se žádný kompromis nevyplatí. V buši nebudeme mít po ruce žádného puškaře ani nářadí k eventuálním opravám a seřizování. Vše musí vydržet i velmi náročné zacházení v tvrdých podmínkách.
Závěrem bych si dovolil poznamenat, že lov v Africe s dobrou zbraní o výkonné ráži a s kvalitním střelivem je skutečně výjimečným zážitkem. Lov se špatnou zbraní a zejména se špatným střelivem je rizikem a hazardem se zbytečně vynaloženými prostředky.
Zpracování dat...