MYSLIVOST / Stráž myslivosti

85 let jednotné myslivecké organizace

yslivost 5/2008, str. 6 Ing. Jaroslav PALAS
Počet komentářů: 0
Je tomu již 85 let, kdy v moravské metropoli byla 22.dubna 1923 založena naše největší myslivecká organizace - Československá myslivecká jednota, jejímž následníkem je dnes Českomoravská myslivecká jednota. Organizace, která měla a má za úkol zaštiťovat myslivce v naší zemi, hájit a prosazovat jejich zájmy na různých úrovních. Více >
85 let jednotné myslivecké organizace

Slavnostní zasedání v Brně

Myslivost 5/2008, str. 8 red
Počet komentářů: 0
Ve středu 9. dubna se na Brněnském výstavišti v Rotundě haly A konalo slavnostní zasedání k 85. výročí Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Slavnostní zasedání v Brně

Na kávě s lovcem ledního medvěda

Myslivost 5/2008, str. 32 Jiří Kasina
Počet komentářů: 3
Po roce 1989 se změnily poměry nejen společenské, změny zasáhly veškeré oblasti podnikání a zájmů, myslivost nevyjímaje. Dnes už na možnosti lovu v Africe, v Rusku nebo na Aljašce koukáme jako sice ne na zcela běžné a masové, ale v podstatě normální, akceptujeme, že se vytváří stále větší skupina těch, kteří v lovech v zahraničí nalezli svůj zájem a hledají v zahraničí atraktivitu zážitků. Přece jen ale některé zprávy o zahraničních lovech překvapí – tak jako když jsem se dozvěděl, že mi poskytne rozhovor první český lovec ledního medvěda. Více >
Na kávě s lovcem ledního medvěda

JAKÝ SI VYBRAT LOVECKÝ NŮŽ?

Myslivost 5/2008, str. 35 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V poslední době se zvedla širší diskuse k loveckým nožům, které se staly centrem větší pozornosti myslivecké veřejnosti, což je samozřejmě velmi ocenitelné, protože mnozí dosud brali „nůž jako nůž“. Lovecký nůž je dnes prakticky jedinou chladnou zbraní, kterou běžně používáme z výzbroje našich mysliveckých předků. Lovecká kopí, kančí mečíky, sekáče, tesáky a bola (bolo – kratší tesák s širokou čepelí sloužící k rušení zvěřiny větší zvěře a jednodušší práce se dřevem – přechod mezi tesákem, sekáčem a mačetou), jsou již jen historickými exponáty a loveckému tesáku zůstala pouze role celebrační při slavnostních mysliveckých příležitostech. Více >
JAKÝ SI VYBRAT LOVECKÝ NŮŽ?

Nový Full Stock CZ 550 v ráži 8x57 IS

Myslivost 5/2008, str. 31 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Kulovnice řady CZ 550 patří, stejně jako ostatní zbraně z České zbrojovky Uherský Brod, k celosvětově žádaným loveckým zbraním. Vydobyly si pověst spolehlivých a přesných zbraní. V reportáži v letošního veletrhu IWA Norimberk jsme se zmínili o nové kulovnici CZ 550 Full Stock v ráži 8x57 IS. Protože se jedná o novinku, je snad vhodné si o této zbrani říci pár slov. Více >
Nový Full Stock CZ 550 v ráži 8x57 IS

IWA Norimberk 2008

Myslivost 5/2008, str. 20 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Mezinárodní veletrh IWA v Norimberku, je každoročním setkáním firem, které něco znamenají ve světě zbraní a v posledních letech také čím dál tím více i v oblasti potřeb pro pobyt v přírodě, nakonec i proto přibylo relativně nedávno do názvu veletrhu slovo outdoor. Nejen proto si každý rok přijdou v Norimberku na své také myslivci. Předchozí roky byly bohaté na novinky a nesly se v duchu určité kategorie zbraní, kterou uvedla řada zbrojovek, například samonabíjecí lovecké kulovnice nebo kulovnice rozkládací. Letošní IWA nějakou zásadní převratnou novinku nepřinesla a ani v podstatě neměla jednotného ducha. V této věci jsme se shodli s několika kolegy a mnoha návštěvníky z Čech, kteří každoročně do Norimberka na veletrh zavítají. Více >
IWA Norimberk 2008

K hybridizaci jelení zvěře

Myslivost 5/2008, str. 68 RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Martin KNÁPEK (foto)
Počet komentářů: 0
Na chovatelské přehlídce trofejí ve Vyšehoří byl předložen jelen sika z honitby Střítěž, nacházející se u Mohelnice v okrese Šumperk, který byl hodnotitelskou komisí posouzen jako kříženec siky japonského a jelena lesního, pravděpodobně v druhé filiální generaci. Více >
K hybridizaci jelení zvěře

Minerální doplňky a srnčí zvěř

Myslivost 5/2008, str. 16 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Pro zvyšování chovné a trofejové kvality má zásadní význam u srnčí zvěře kromě běžných chovatelských opatření také použití minerálních doplňkových krmiv. Je to opatření prakticky ověřené v poslední době v řadě honiteb, kdy při zachování správného postupu jsou výsledky průkazné. Více >
Minerální doplňky a srnčí zvěř

Seminář Záchranné programy tetřeva hlušce – Lenora 27. - 28. 2. 2008

Myslivost 5/2008, str. 64 Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 0
Tento odborný seminář proběhl z iniciativy zaměstnanců ředitelství Lesů České republiky Ing. Petra Zvolánka a Ing. Josefa Vláška na Šumavě v místech, kde se podpoře volně žijících populací tetřeva věnují zaměstnanci Lesního závodu Boubín již od roku 1988. Zúčastnění zástupci odborné veřejnosti přenesli několik podnětných příspěvků, jejichž tmelícím prvkem byla snaha o objektivní posouzení možností reintrodukcí tak, aby jejich účinnost a úspěšnost do budoucna byla pokud možno vyšší a aby vypuštění jedinci byli na tlak přírodního prostředí připraveni co nejlépe. Více >
Seminář Záchranné programy tetřeva hlušce – Lenora 27. - 28. 2. 2008

K rozvoji populace kuny skalní

Myslivost 5/2008, str. 25 Bohumil LHOTA
Počet komentářů: 0
I když tomu v minulosti tak nebylo, je nyní u nás kuna skalní (Martes foina), zvaná domácí, nebo skalnice, skalačka, velmi hojná a úlovky z některých oblastí nasvědčují, že je i přemnožená. Stává se tak jedním z predátorů, kteří významně negativně působí na naši drobnou zvěř spolu s liškami, černou zvěří, toulavými psy a kočkami i některými druhy krkavcovitých ptáků. Více >
K rozvoji populace kuny skalní

Na losech v Estonsku

Myslivost 5/2008, str. 28 Ladislav MÍČA,
Počet komentářů: 0
Snad každý míváme sny, které by se daly uskutečnit, ale člověk se k tomu těžko odhodlává, najde si desítky důvodů, proč to či ono nejde zrealizovat – a pak stačí náhlý impuls a ono to jde! Různé sny mají i myslivci a – proč si to zapírat – týkají se lovu, lovu zajímavé a v našich podmínkách nedostupné zvěře. I já jsem si říkal, že bych snad mohl, někdy, někde … Ale zůstávalo jen u úvah. Více >
Na losech v Estonsku

Rejsek není myš

Myslivost 5/2008, str. 58 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
V lese před člověkem přeběhne občas čiperně mezi kameny obrostlými mechem, drobné zvířátko s tmavěhnědým sametovým kožíškem. Skoro každý má hned na mysli; myška. Ale ono to nebývá vždycky pravda. Stačí si všimnout, nemělo-li náhodou prodloužený pohyblivý rypáček. Pak jde o rejska a ne myš. Dost lidí není obeznámeno s přírodou natolik, aby v ní rozpoznali hlodavce – myši od hmyzožravce - rejska. Žádná myš nemá tak dlouhý masitý rypáček jako rejsek, krátké nožičky a úplně nepatrné ušní boltce, zcela skryté v srsti. Více >
Rejsek není myš

COLUMBO V ZELENÉM

Myslivost 5/2008, str. 57 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Situace v oné zvláštní noci těsně před úplňkem, v níž si vyrazili tři myslivci na prasata a která měla pokračování vskutku detektivní, si zaslouží podrobnější popis, důležitý pro další děj. Více >
COLUMBO V ZELENÉM

HUBERTŮV PITAVAL

DÍL I. : DUBEN – ZÁŘÍ Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Již pátý rok vycházejí v časopise Myslivost pravidelně humorné „minisoudničky“ Jaroslava Šprongla – projekt vznikl na základě všeobecně známého faktu, že se naši myslivci ne vždy zcela přesně orientují v měnící se legislativě. Přitom ale přesné dodržování právních předpisů je základní podmínkou správného výkonu myslivosti! Více >
HUBERTŮV PITAVAL

Fotolovy na Aljašce - Denali Highway a Kenai Fjords N.P.

Myslivost 5/2008, str. 70 Rostislav STACH
Počet komentářů: 0
Náš pobyt na Aljašce se pomalu chýlil ke konci, zbývaly nám poslední tři dny. Naše očekávání se splnilo, měli jsme za sebou týden ve společnosti medvědů grizzly v Katmaiském národním parku i setkání s losy, vlky nebo bělokury v Národním parku Denali. Zbývalo projet poslední úsek cesty – Denali Highway a na závěr se podívat do Národního parku Kenai Fjords na jihu Aljašky. Více >
Fotolovy na Aljašce - Denali Highway a Kenai Fjords N.P.

Puškohledy – rozdělení

Myslivost 5/2008, str. 44 Ing. Zdeněk HLAVAČKA
Počet komentářů: 0
Nejpoužívanějším optickým přístrojem v myslivecké praxi jsou puškohledy (často se používá pojem zaměřovací dalekohledy, i když tento výraz je určen spíše pro vojenskou oblast). Záměrná osnova puškohledu nahrazuje hledí a mušku zbraně a v kombinaci se zvětšením umožňuje přesnou střelbu na různé vzdálenosti. Konstrukce optického systému nám pak zajišťuje stejně ostré vidění záměrné osnovy i pozorovaného cíle. Více >
Puškohledy – rozdělení

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍMI ROČNÍKY MRK a MKP

Myslivost 5/2008, str. 48 František ZAHRADNÍČEK
Počet komentářů: 0
Váženým příznivcům „Všestranného ohaře“ a myslivecké kynologie. Všichni dobře víme, že Memoriál Richarda Knolla (dále jen MRK) a Memoriál Karla Podhajského (dále jen MKP) jsou vrcholné soutěže ohařů pořádané ČMMJ Praha k uctění památky zakladatelů myslivecké kynologie. Na tyto soutěže se musí ohař nejprve kvalifikovat a jak náročná ekonomická zátěž pro rodinu takového kynologa to je, nemusím asi vůbec vysvětlovat a zdůrazňovat. Více >
OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍMI ROČNÍKY MRK a MKP

Co bychom měli vědět o Mezinárodní unii biologů zvěře (IUGB)

Myslivost 5/2008, str. 52 Petra NOVÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
V loňském roce uplynulo neuvěřitelných let 300 let od narození zakladatele systematické biologie, světově uznávaného zoologa a snad ještě uznávanějšího botanika Karla Linného. Tímto výročím žilo v roce 2007 celé Švédsko, ale zejména malé městečko Rashult, kde se 23. 5. 1707 tento významný přírodovědec narodil a univerzitní město Uppsala, kde byl od roku 1741 profesorem a kde také ve svých 71 letech dne 10. 1. 1778 skonal. Proč však zmiňujeme toto výročí na stránkách mysliveckého časopisu. Důvody jsou minimálně dva. Více >
Co bychom měli vědět o Mezinárodní unii biologů zvěře (IUGB)

Projekt Európskej komisie pre veľké šelmy

Myslivost 5/2008, str. 54 Pavel HELL, SIEZ Wien-Brno-Nitra
Počet komentářů: 0
Dňa 11. februára 2008 zvolalo Ministerstvo životného prostredia SR seminár k projektu Európskej komisie pre veľké šelmy. Seminár je povinnou súčasťou tohto projektu EÚ, ktorý realizuje Inštitút aplikovanej ekológie v Ríme a koordinuje ho pracovníčka tohto inštitútu, pani Valeria Salvatori. Cieľom projektu je v krajinách s výskytom veľkých šeliem zvýšiť všeobecnú informovanosť občanov o tejto problematike a zlepšiť chápanie otázok ich ochrany. Menovaná prezentovala návrh usmernenia pre ochranu veľkých šeliem, ktorý má byť záväzný pre všetky štáty EÚ, bez ohľadu na to, či majú veľké šelmy len v ZOO alebo či ich majú tak veľa vo voľnej prírode ako napr. na Slovensku a teda musia riešiť aj problémy, ktoré spôsobujú. Takéto byrokratické „zglajchanie“ ochrany veľkých šeliem je samozrejme takým istým kontraproduktívnym byrokratickým nezmyslom, ako boli v minulosti snahy EU, určiť, akú dĺžku a aké zakrivenie smú mať uhorky predávané na trhu. Více >
Projekt Európskej komisie pre veľké šelmy

Preparace trofejí.

Myslivost 5/2008, str. 74 Miroslav Prokeš
Počet komentářů: 0
Pravidelně sleduji dění v myslivosti při výkonu své profese. Jsem také čtenářem časopisů „Myslivost“, „Svět myslivosti“ a „Hubertlov“, ve kterých jsou otiskovány různé zajímavosti a články, které jsou doplněny fotografiemi trofejí. Z fotografií starších trofejí , pokud jsou barevné, lze rozeznat nevhodně provedenou preparaci, když často vidíme zažloutlé lebky a skvrny vystouplého tuku na povrchu kostí. Více >
Preparace trofejí.

Vliv doplňkové potravy s ohledem na výživu a škody zvěří

Myslivost 5/2008, str. 46 Doc.Ing. František ZABLOUDIL, CSc.
Počet komentářů: 0
Při krmení zvěře v oborách a přikrmování zvěře v honitbách, se většina chovatelů snaží pro zvěř zajistit dostatečné množství objemových, jadrných a dužnatých krmiv. Často se zapomíná na tzv. ostatní (doplňková) krmiva, která jsou také hlavní složkou přirozené potravy, neboť naše spárkatá zvěř je původní zvěří lesostepí. V dávné minulosti při časovém střídání nejen klimatických podmínek, ale i střídání přirozených potravních možností se vytvářel zvířatům zažívací trakt tak, aby vstřebal dostatečné množství živin z přijaté dostupné potravy. Žaludeční mikroflóra se podle výskytu druhů potravy, při každoročním opakujícím cyklu v životním prostředí mění nejen za přispění klimatických podmínek. Jiné je složení potravy a její hodnoty při vysokých teplotách s působením slunečního záření, proti krátkému dni s nízkými teplotami. Omezená dostupnost přirozené potravy a vysoká energetická potřeba v zimním období, nutí zvěř ve větší míře ke konzumaci koncentrovanější potravy s delší dobou zažívání. Více >
Vliv doplňkové potravy s ohledem na výživu a škody zvěří

Ze stínů kopanic

Myslivost 5/2008, str. 61 Vladislav Krop
Počet komentářů: 0
Do východu slunce bylo ještě daleko, když se vracel z Kamenitého. Zamířil na malou louku. Vycházel na ni srnec. Věděl o něm. Viděl ho tam dvakrát po sobě. Byl tam i dnes. Vyšel od Kyčery a opatrně jistil ještě pod hrubým lesem. Mohl na něho vystřelit, neboť měl dobrý vítr a u louky byl ze stinné strany. Srnec však stál na hraně mezi lesem a loukou. Kdyby po ráně odskočil, což se mohlo stát, neviděl by kterým směrem. Stráň hrubého lesa byla rozlehlá a od louky porostlá maliníkem a starčekem. Takovou riskantní ránu si nemohl dovolit. Výstřel by bylo slyšet, až na Kyčeru a navíc nedaleko v Mrověčníku včera pracovali chlapi a určitě už byli na cestě i dnes. Mohl být s nimi i hajný. To všechno si uvědomil, když sledoval stojícího srnce ještě pod hrubým lesem. Umínil si ho ještě chvíli pozorovat. Věděl, že situace se může v jeho prospěch změnit. Srnec však udělal dva kroky do louky a v dalších několika krocích mu ukázal zadek. Zahrabal pravým během a začal tlouct hlavou do zakrslé jívy. Více >

Problematika početních stavů zvěře a jejich regulace - 3. část

Myslivost 5/2008, str. 12 MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD.
Počet komentářů: 0
Z předcházejících částí tohoto příspěvku uveřejněných v předešlých číslech Myslivosti v rubrice Středoevropského institutu ekologie zvěře jednoznačně vyplynulo, že současný systém mysliveckého plánování nevede k dostatečně pružnému přizpůsobení lovu skutečné situaci v honitbách. Zároveň bylo zdůrazněno, že diskuze kolem problému škod by neměla být zjednodušeně zužována jen na otázku početních stavů zvěře vyskytujících se v určitém prostoru. Více >
Problematika početních stavů zvěře a jejich regulace - 3. část

Význam proškolené osoby pro mysliveckou praxi

Myslivost 5/2008, str. 14 MVDr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Dosavadní systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisuje, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta na sběrném a prohlížecím místě pověřeným veterinárním lékařem. K prohlídce musí být přitom dodány společně s tělem uloveného zvířete také vnitřní organy. Více >
Význam proškolené osoby pro mysliveckou praxi

Prohlídka ulovené zvěře proškolenou osobou přichází do praxe

Myslivost 5/2008, str. 13 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc. Středoevropský institut ekologie zvěře, Wien-Brno-Nitra
Počet komentářů: 0
Zvěřina, tedy maso ulovené volně žijící zvěře, představuje nejdůležitější produkt myslivecké činnosti, jehož význam vnímá jak myslivecká, tak především nemyslivecká veřejnost. Kvalita produkované zvěřiny je ovlivňována mnoha biotickými i abiotickými vlivy, které ve svém souhrnném působení rozhodují o biologické hodnotě, hygienické nezávadnosti a prodejní atraktivitě jednotlivých sortimentů zvěřiny. Více >
Prohlídka ulovené zvěře proškolenou osobou přichází do praxe

Co myslíte, má to něco do sebe?

Myslivost 5/2008, str. 75 Jan VEBER
Počet komentářů: 0
Nedávno jsem volal svému kamarádovi na Šumavu, chtěl jsem se za ním už dávno podívat, dlouho jsme se neviděli a také na okraji lesa za domem, kde bydlí, vybudoval nádherné napajedlo pro ptáky i s úkrytem pro možné pozorování, ale hlavně fotografování zde pijících opeřenců. Byl jsem zvědavý na oboje, to přiznávám, den jako vymalovaný, krásné počasí, slibující nádherné zážitky v předhůří naší překrásné Šumavy. Více >
Co myslíte, má to něco do sebe?

Navštívili jsme OMS Třebíč

Myslivost 5/2008, str. 76 Ing. Kamila KAASOVÁ a Marcela KUKLOVÁ
Počet komentářů: 0
Okres Třebíč náleží do kraje Vysočina, rozkládá se od jihozápadního cípu Moravy, jeho severní část je tvořena malebnou pahorkatou krajinou výběžku Českomoravské vrchoviny, bohatou na lesy a rybníky, jižní část oblasti se otvírá do slunečních jihomoravských rovin, protkaných mělkými údolími řek Oslavy, Rokytné a Jihlavy. Více >
Navštívili jsme OMS Třebíč
Zpracování dat...