ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

K hybridizaci jelení zvěře

Myslivost 5/2008, str. 68  RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Martin KNÁPEK (foto)
Na chovatelské přehlídce trofejí ve Vyšehoří byl předložen jelen sika z honitby Střítěž, nacházející se u Mohelnice v okrese Šumperk, který byl hodnotitelskou komisí posouzen jako kříženec siky japonského a jelena lesního, pravděpodobně v druhé filiální generaci.

Lovcem jelena byl F. Jurák. Jelen byl uloven dne 18.10.2007, jeho věk byl určen na 3 roky, měl bodovou hodnotu 203,80 bodů CIC, což je o 50 bodů CIC více než mívají na tomto území chovní jeleni sika tohoto věku. Jeho hmotnost v dodávkové úpravě byla 46 kg (foto č. 1). Délka pravého parohu byla 42,4 cm a levého 42,8 cm. O celkem jednoznačné hybridizaci svědčily především tyto znaky: extrémní hmotnost a bodová hodnota bodů CIC k danému věku, tvar patrových kostí, nasazení nosních kostí vzhledem k očnicím. Další odlišností byly také mohutně vyvinuté stoličky na šířku a výšku v horní i spodní čelisti. A o 1 cm větší celková délka řady trvalého chrupu než je u sik obvyklé. Zbarvení srsti a celkový vzhled byl typický pro jelena siku. V této honitbě byl před několika lety také uloven čtyřletý jelen sika s hmotností dokonce 56 kg a vzhledem siky. Na tuto skutečnost upozornil v současnosti myslivecký hospodář této honitby Ing. David Wezdenko, což tehdy při hodnocení trofejí nějak uniklo pozornosti.
Hodnotitelská komise stála také před problémem posouzení dvou "divných" špičáků jelenů sika, kdy nakonec byli ohodnoceni jako vysoce chovní. Nejsem si zcela jist, zda to tak bylo dobře, ale spíš to asi bylo špatně. U nich nebyly hybridní znaky jednoznačné a možná se jednalo už o hybridy několikáté filiální generace, což se těžko posuzuje bez provedení genetických laboratorních vyšetření. Jednoho špičáka ulovil R. Berg v honitbě Maletín dne 16. 10. 2007. Měl délku špicí - pravé 23,8 cm a levé 22,4 cm. Celková délka jeho lebky byla 256 mm, což je značně nadprůměrné pro daný věk u místní populace. Dále byla jeho lebka poněkud užší a prodloužená v obličejové části. Spodní části čelních kostí byly dosti tvarově odlišné, více trojúhelníkovitého tvaru (foto č. 2).
Druhého takového špičáka ulovil J. Nesét v honitbě Bušínov dne 25. 8. 2007. Měl délku obou špicí 24,2 cm, celkovou délku lebky jen 245 mm a nebyly na ní patrné žádné jednoznačné znaky svědčící pro hybridizaci (foto č. 3).
K hybridizaci zřejmě dochází, což se moc v myslivecké praxi v minulosti nechtělo slyšet. Na tuto skutečnost jsme poukázali již na konferenci Introdukovaná spárkatá zvěř ´99 konané v roce 1999 v Dobříši (C. Babička, V. Diviš - Výsledky bývalé oblasti chovu jelena siky Bouzovsko). V referátu je uvedeno celkem osm případů hybridizací u ulovené sičí zvěře - pěti jelenů a tří laní z let 1979 až 1987. Po vzniku oblasti chovu jelena siky Bouzovsko v roce 1980 došlo postupně do roku 1986 k úplné redukci sičí zvěře v její severní části a vyřazení zde situovaných honiteb z oblasti chovu. A žádná prokazatelně hybridní zvěř nebyla již v dalších letech ulovena. Byla zde zóna bez jelení zvěře mezi oblastí chovu jelena siky Bouzovsko a oblastí chovu jelena lesního Zábřežská pahorkatina. Obě oblasti chovu zanikly po vytvoření nových honiteb po roce 1993.
Po vzniku nových honiteb a různých zájmech jejich jednotlivých uživatelů v těchto nových a malých honitbách, došlo znovu k expanzi sičí zvěře do míst dřívějšího výskytu a nově také do řady dalších lokalit. Obdobně došlo znovu i k průniku jelena lesního do severní části bývalé oblasti chovu jelena siky. A začínají se ukazovat zřejmé důsledky spolužití několika desítek kusů obou druhů jelení zvěře na tomto území. Podle mého názoru je jediným řešením obnovení oblasti chovu jelena siky s působností na celém území jeho výskytu. A jednotný postup pro redukci stavů sičí zvěře, přednostně v okrajových místech jejího výskytu a provedení úplné redukce stavů jelena lesního na tomto území. Je třeba se důsledně snažit sledovat, vyhodnocovat a podchytit výskyt případných hybridních jedinců. Ovšem pokud by se jednalo již o hybridizaci několikáté filiální generace, bude to mimořádně obtížné a bylo by to průkazné jen po provedení laboratorních genetických vyšetření. Současně upozorňuji, že na chovatelských přehlídkách trofejí všude tam, kde se společně vyskytuje na daném území sika japonský a jelen lesní, by mělo být při hodnocení trofejí na toto pamatováno. A pokud zde bude zjištěno cokoliv podezřelého, bylo by žádoucí se snažit případně začínající hybridizace v populaci včas podchytit a zajistit odstřelem odpovídající opatření v chovu.
Zpracování dat...