ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

LEDEN V HONITBĚ

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
V lednu bychom se měli postarat o klid v honitbě. Ve spolupráci s lesní stráží a ochranou přírody dbejme na to, aby se návštěvníci zimní přírody chovali tak, jak jim ukládají právní normy. Více >
LEDEN V HONITBĚ

Legislativní situace v oblasti hygienické kontroly ulovené zvěře a zvěřiny

Myslivost 1/2008, str. 6 MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, Státní veterinární správa ČR
Počet komentářů: 0
Pro zacházení se zvěřinou a prodej zvěřiny platí několik právních předpisů, a to jak vnitrostátních, tak předpisů Evropské unie. Některé vnitrostátní předpisy právě procházejí novelizací, a protože významné změny se chystají také v systému zacházení s ulovenou volně žijící zvěří, nabízím čtenářům Myslivosti krátký přehled platné a také chystané legislativy v souvislosti s prodejem ulovené volně žijící zvěře. Více >
Legislativní situace v oblasti hygienické kontroly ulovené zvěře a zvěřiny

Faktory ovlivňující vývin paroží u srnců

Myslivost 1/2008, str. 8 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je nejvýznamnějším myslivecky obhospodařovaným druhem. Vyplývá to nejen z toho, že se vyskytuje prakticky ve všech honitbách, ale také z výsledků myslivecké statistiky, v níž stojí na prvním místě v celkových počtech ulovených kusů. Její význam je o to větší, že se jedná o trofejovou zvěř a ulovení silného srnce s markantním parožím je v popředí zájmu téměř každého myslivce. Proto je také zlepšení trofejové kvality srnčí zvěře jedním z cílů mysliveckého hospodaření v naprosté většině honiteb. Přitom je ale důležité vědět, jaké faktory vývin paroží u srnců nejvíce ovlivňují. Více >
Faktory ovlivňující vývin paroží u srnců

Ad Doporučená opatření …

Myslivost 1/2008, str. 11 red
Počet komentářů: 0
V listopadu 2007 vyvolalo mezi čtenáři Myslivosti bouřlivou internetovou debatu uveřejnění Doporučených opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR (Myslivost 12/2007, str. 27) a též Prohlášení MZe k této problematice (Myslivost 12/2007, str. 26). Více >
Ad Doporučená opatření …

Představujeme společnost BRNO RIFLES, s.r.o a brokové kozlice BO 801

Myslivost 1/2008, str. 16 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
V naší redakci se už dlouho množí dotazy myslivců zajímajících se o osudy legendární Zbrojovky Brno. Nevíte co se v Brně děje, objeví se znovu brněnské kozlice nebo jsme definitivně odkázání na produkty zahraničních zbrojovek? Na tyto a mnoho dalších otázek přináší odpověď následující řádky. Navíc představíme brokové kozlice BO 801. Více >
Představujeme společnost BRNO RIFLES, s.r.o a brokové kozlice BO 801

Lov zvěře odchytem

Myslivost 1/2008, str. 18 Ing. Eva CÍSLEROVÁ, Ing.František HAVRÁNEK,CSc., Ing. Martin HUČKO
Počet komentářů: 0
Nárůst počtů predátorů střední velikosti jako je liška, jezevec, nebo kuny, nemluvě o psíku mývalovitém a norku americkém, je v současnosti mnohde limitujícím faktorem populační dynamiky drobné zvěře a řady dalších živočišných druhů. Používání pastí je způsob lovu, který nám významně pomáhá tento problém řešit. Některé druhy pastí jsou dokonce dotovány státem. Z uvedených důvodů jsme připravili pro časopis Myslivost sérii článků, které se danou problematikou zabývají a pokouší se přinést čtenářů Více >
Lov zvěře odchytem

Lov zvěře odchytem - predátoři

Myslivost 1/2008, str. 20 Ing. Eva Císlerová, Ing. František Havránek, CSc.
Počet komentářů: 0
Predátoři typu lišky nebo kuny skalní a lesní, jsou významnou složkou živočišných společenstev. Jejich pozitivní funkce spočívá v regulaci populací drobných hlodavců a selekci biologicky méněcenných jedinců v celém spektru kořisti, které začíná v říši hmyzu a končí u kořisti velikosti srnčete. Například ve Skotsku působí lišky značné škody na jehňatech, která se rodí na pastvinách. Mnozí autoři pak uvádějí, že liščí populace se téměř ve všech státech Evropy v posledních desetiletích výrazně zvýšily. Ve Spolkové republice Německo to bylo tří až desetinásobné zvýšení počtů. Zvýšení počtu lišek se týká především honiteb s drobnou zvěří. Zde byly v minulosti jarní kmenové stavy 1 - 2 lišky na 1000 ha, v současnosti to je 5 - 10 lišek. V České republice pak lze v průměru odhadovat počty lišek na stejné úrovni nebo vyšší. Více >
Lov zvěře odchytem - predátoři

Českomoravská kynologická unie 5. 12. 1992 – 5. 12. 2007

Myslivost 1/2008, str. 24 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Rozumný člověk určitě nepochybuje o tom, že základem chovu psů byli, jsou a budou ti, kdo zdánlivě stojí na nejnižší příčce kynologické organizační struktury, tedy chovatelé a majitelé psů. Přesto je možné víc než sto let sledovat u nás i v jiných státech snahu o vytváření různých kynologických organizací. Důvody jsou zhruba dva Více >
Českomoravská kynologická unie 5. 12. 1992 – 5. 12. 2007

Poľovníctvo - lesníctvo Košice 4. ročník medzinárodnej kontraktačno - predajnej výstavy

Myslivost 1/2008, str. 26 Ing. Jozef Herz, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Uskutočnil sa v Jumbo centre v Košiciach v dňoch 30. 11 – 2. 12. 2007. V rámci výstavy sa uskutočnil aj odborný seminár, v ktorom úvodný referát Zákon o lesoch a jeho aplikácia v praxi, predniesol Ing. Mariám Ondrejčák, generálny riaditeľ sekcie lesníckej Ministrestva pôdohospodárstva SR. Z ktorého vyberáme časť týkajúca sa aj poľovníctva: Více >
Poľovníctvo - lesníctvo  Košice 4. ročník medzinárodnej kontraktačno - predajnej výstavy

Jelení zvěř a její životní potřeby v současnosti

Myslivost 1/2008, str. 30 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ VFU Brno
Počet komentářů: 0
V poslední době se ve sdělovacích prostředcích často vyskytují zprávy o zvěři, která žije nejen ve volnosti, ale také v oborách. Tyto názory na zvěř jsou často velmi rozdílné, jak ze strany uživatelů pozemků, odborníků ochrany přírody, tak i občanů, kteří se dívají na zvěř z různých, často jen z místních a osobních zájmů. Některé druhy zvěře jsou u nás původní (autochtonní) a v přírodě se vyskytovaly možná dříve než člověk. Kromě původních druhů lidé spolu s migrujícími živočichy rozšířili mezi kontinenty další živočišné i rostlinné druhy, bez kterých si již život nedokážeme představit. Více >
Jelení zvěř a její životní potřeby v současnosti

Zkouška lovecké zbraně a loveckého střeliva

Myslivost 1/2008, str. 32 Jan BUKSA
Počet komentářů: 0
Každé posezení, při jakékoliv myslivecké akci, je provázeno nejrůznějšími zážitky, zkušenostmi, poznatky o všem možném i nemožném a zpravidla dojde řada i na střelbu. A tady nastává debata na nejrůznější témata, jako je třeba střelba z kopce, do kopce, na krk, na komoru, na blízko a na dálku. Více >
Zkouška lovecké zbraně a loveckého střeliva

Nové zkušební řády pro posuzování psů loveckých plemen

Myslivost 1/2008, str. 35 Marcela Kuklová
Počet komentářů: 0
V těchto dnech se dostává myslivcům a kynologům do rukou Novela zkušebních řádů pro lovecké psy platná od 1. 1. 2008. Proto přinášíme několik základních informací o těchto změnách přímo od člena Myslivecké rady a předsedy Kynologické komise ČMMJ Jiřího Procházky. Více >
Nové zkušební řády pro posuzování psů loveckých plemen

Reintrodukce rysa v Harzu aneb v Harzu není k hnutí!

Myslivost 1/2008, str. 36 Martin Sodomka
Počet komentářů: 0
Před sedmi lety započala reintrodukce rysa v dolnosaské části pohoří Harz. Dnes žije tato šelma v celém pohoří na pomezí tří spolkových států Dolní Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko. Její přítomnost je stále předmětem kontroverzních diskusí. Alexander Krah, redaktor německého časopisu Wild und Hund, referuje o nedostatku politického instinktu, vystresovaných myslivcích a ekologickém fundamentalismu v Národním parku Harz. Více >
Reintrodukce rysa v Harzu aneb v Harzu není k hnutí!

Přiletěly zimulky

Myslivost 1/2008, str. 38 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Většina lidí je tradičně přesvědčena, že skoro všichni ptáci se před zimou stěhují na jih a jen několik sýkor, kosů, vrabců nebo strnadů tu s námi přečkává mrazivé období roku. Ke světu opeřenců mnozí přestávají být všímaví a mnoho se o něj nezajímají. Soudí, že by je v něm asi nic poutavého a pro oko hezkého nepřekvapilo. Mýlí se, nezájmem jim zcela uniká přílet pozoruhodných ptačích hostů do naší přírody ze severu, které odtamtud vyhnaly drsné podmínky mrazu a sněhu. Více >
Přiletěly zimulky

MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - Myslivecké zábavy

Myslivost 1/2008, str. 46 Milan DEGEN
Počet komentářů: 0
Stejně jako většina bývalých a dnes obnovených spolků, tak i myslivecké pořádaly a pořádají své spolkové zábavy, ať jsou to bály či honosnější plesy apod. Na této tradici se nic nezměnilo v ČSR ani po zestátnění lesů a jejich hospodářství v padesátých letech 20. století. Na rozdíl od většiny honosných plesů i menších bálů je nezbytnou součástí převážné většiny mysliveckých zábav tombola. Více >
MYSLIVOST Z HLEDISKA FILOKARTIE - Myslivecké zábavy

Určovanie veku diviačej zveri

Myslivost 1/2008, str. 48 Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
Odhadnúť vek živého diviaka je ďaleko ťažšie ako u ostatnej raticovej zveri v dôsledku menšieho počtu výrazných znakov. V ďalšej časti uvádzam príklady ako niektorí poľovníci určujú vek diviaka podľa telesnej vyspelosti, čo je úplne nesprávne a výsledky posúdenia sú nepresné. Více >
Určovanie veku diviačej zveri

Hospodaření s divočáky

Myslivost 1/2008, str. 56 Text a snímky Dr. Arnošt TABÁŠEK
Počet komentářů: 0
Myslivecké sdružení Javor Choratice sídlí na Benešovsku. Čtrnáct členů a dva stálí hosté pronajímají smíšenou honitbu s rozlohou 1100 hektarů. Kromě srnčí a daňčí zvěře v ní nastálo drží i černá. Nabízí nejen významnou část loveckých příležitostí, ale představuje také hlavní zdroj příjmů. Myslivecký hospodář Pavel Šusta na počátku podzimu odhadoval stav divočáků na padesát kusů. „Ponejvíc je to mladá zvěř. Vzhledem k mírné zimě jsou přírůstky značné. Selata vodí i bachyňky z loňských vrhů. Dosud jsme na čekaných ulovili jedenadvacet kusů, čtyři lončáky, jinak selata,“ říká Milan Šusta. Více >
Hospodaření s divočáky

IX. snem Slovenského poľovníckeho zväzu

Myslivost 1/2008, str. 57 Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
Dňa 27. 10 2007 sa uskutočnil v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre už IX. Snem Slovenského poľovníckeho zväzu. Snemu sa zúčastnilo 139 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 13 z hlasom poradným a 42 hostí. Medzi hosťami bola aj delegácia ČMMJ na čele s predsedom ČMMJ Ing. Jaroslavom Palasom. Více >

Na prahu nového roka hovoríme s novým prezidentom SPZ Tiborom Lebockým

Myslivost 1/2008, str. 57 Pripravila Júlia DRIENOVSKÁ
Počet komentářů: 0
Najskôr vám chceme v mene všetkých čitateľov zablahoželať k zvoleniu do funkcie prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Pribudla vám ďalšia aktivita a zodpovednosť. Máme však informácie, že externe sa uchádzate aj o najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania a že finišujete s doktorandskou prácou. Akou témou sa zaoberá? Více >
Na prahu nového roka hovoríme s novým prezidentom SPZ Tiborom Lebockým

Jak jsem lovil na Sibiři

Myslivost 1/2008, str. 60 Dr. Lubomír VYMĚTAL
Počet komentářů: 0
Začátkem roku jsem odešel do důchodu a zaměstnanci mé firmy a přátelé mi při této příležitosti koupili odstřel medvěda hnědého na Sibiři u cestovní lovecké kanceláře Safari Group Bernartice u Písku. Po prvním kontaktu s panem Kodešem ze Safari Group a platbě faktur jsem se na lov začal těšit a netrpělivě jsem očekával telefonát, kdy mi sdělí termín odletu a místa lovu. Jenže... V polovině března jsme ve vlastní honitbě stěhovali kazatelny. Po instalaci jsme jednu z nich potřebovali trochu posunout, do díla jsem se tedy pustil i já. Když jsem ale zabral více, než bylo zdrávo, uslyšel jsem lupnutí v zádech - a už jsem se nenarovnal. Pak už následovaly jen léky, obstřiky, kapačky a čtyři týdny hospitalizace v léčebném ústavu Paseka. Více >
Jak jsem lovil na Sibiři

Můj poslední myslivecký kroužek

Myslivost 1/2008, str. 62 Ota LOS
Počet komentářů: 0
Před listopadem 89 jsem několik let vedl kroužek mladých přátel myslivosti. Kroužek vznikl původně jako školní zájmový kroužek při ZŠ v místní střediskové obci. Přišla za mnou tehdy, pohledná skupinová vedoucí Pionýra a požádala mě, abych se vedení kroužku ujal. Více >

Na kuní stopě

Myslivost 1/2007, str. 63 František JANKŮJ
Počet komentářů: 0
Onu lednovou sobotu padal sníh až do páté hodiny. Ideální obnova mě vypudila z teplých peřin; chvatně snídám a vybíhám zorganizovat naháňku na lišky. Krátce před osmou hodinou přišlo asi patnáct myslivců s pěti honci, což byl dostatečný počet ke zvládnutí i velkých lečí. Více >
Na kuní stopě

Myslivecké motivy v díle Josefa Lady

Myslivost 1/2008, str. 64 Jiří VALENTA
Počet komentářů: 0
Každý z nás se jistě potěší výtvarnými díly Josefa Lady. Malířovy obrazy i drobné kresby jsou milým a vlídným druhem již od našeho dětství, jsou rozdavačem smíchu i poezie. Lada je snad nejpopulárnějším českým výtvarným umělcem již po několik generací a jistě ještě dlouho bude. Mnoho z nás každoročně nejraději posílá vánoční přání právě s jeho obrázky. Ladovo dílo známe důvěrně jako čtenáři z jeho nespočetných ilustrací časopiseckých i knižních. Více >
Myslivecké motivy v díle Josefa Lady

KUNA PROVOKATÉR

Myslivost 1/2008, str. 78 Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT „Je mnoho zvláštního mezi nebem a zemí“, říkají lidé a myslí tím vlastně: „Je hodně věcí v přírodě, které si zatím neumíme vysvětlit.“ Platí to i o živočišné říši a samozřejmě také o chování zvěře. Leckdo by mohl vyprávět … Odborníci se nám snaží třeba vysvětlit skutečnost, že na podzim je najednou v polích a loukách vidět méně zajíců než zjara, jejich úbytkem způsobeným nedostatkem kvalitní výživy. Kdepak! Dobře vědí, když zalistují v kalendáři přírody, že se blíží čas honů, a tak se koukají poschovávat, kde se dá. Více >
KUNA PROVOKATÉR
Zpracování dat...