Časopis Myslivost

LEDEN V HONITBĚ

RNDr. Jiří ZBOŘIL
V lednu bychom se měli postarat o klid v honitbě. Ve spolupráci s lesní stráží a ochranou přírody dbejme na to, aby se návštěvníci zimní přírody chovali tak, jak jim ukládají právní normy.Loveckých příležitostí již není mnoho. Do 15. ledna můžeme dokončit plán lovu jelena lesního a siky japonského. Lov samičí zvěře v tomto období je již ale nežádoucí a nemyslivecký, vzhledem ke stadiu gravidity a vývoji embrya. Sněhová pokrývka nám poskytne přehled o stávaništích a pohybu zvěře. Společné lovy na černou zvěř a lišky proto organizujme jen po jejím obeznání. V leči se často nachází také jiná spárkatá zvěř, která se zbytečně stresuje, čerpá tukové zásoby a působí pak škody na lesních porostech. Mnozí myslivečtí hospodáři by si měli uvědomit, že příslušné právní přepisy platí i pro naháňky svolané "narychlo". Proto se raději věnujme intenzivnímu lovu černé zvěře a lišek na čekané. U lišek začíná doba kaňkování a lednové čekané poblíž nor bývají úspěšné.
V lednu je intenzivní péče o zvěř samozřejmostí. Dávejme pozor především na to, aby měla zvěř ve všech krmelcích dostatek kvalitního sena. Seno spadané na zem odstraníme a doplníme čerstvé. V honitbách s jelení zvěří se již vyhneme předkládání většího množství energeticky bohatého jadrného krmiva. Srnčí zvěři předkládáme jadrné krmivo pravidelně, v menších dávkách. Dužnatá krmiva nabídneme zvěři jen v takovém množství, aby je stačila v krátké době spotřebovat. Větší hromady řepy, které opakovaně zmrznou a zase rozmrznou jsou zcela nevhodné a předkládáním takto znehodnoceného krmiva zaděláváme zvěři na zažívací potíže.
Zajícům podáváme do krmelců seno a dužnatá krmiva. Otýpky sena můžeme zajícům rovněž vázat ke stromům či keřům. Při větší sněhové pokrývce kácíme záhryzky z vhodných dřevin (měkké listnáče, ovocné stromy).
Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozadkem. Zvěř se zabaví a při větších mrazech se hrabáním "zahřeje". Koroptvím sypeme jadrné krmivo do koroptvích bud nebo do jižně exponovaných křovisek, kde se zdržují.
Myslivecký hospodář vede běžné záznamy myslivecké evidence a orgánům státní správy a držiteli honitby podává hlášení podle jejich dispozic.

Zpracování dat...