Časopis Myslivost

Myslivecké motivy v díle Josefa Lady

Myslivost 1/2008, str. 64  Jiří VALENTA
Každý z nás se jistě potěší výtvarnými díly Josefa Lady. Malířovy obrazy i drobné kresby jsou milým a vlídným druhem již od našeho dětství, jsou rozdavačem smíchu i poezie. Lada je snad nejpopulárnějším českým výtvarným umělcem již po několik generací a jistě ještě dlouho bude. Mnoho z nás každoročně nejraději posílá vánoční přání právě s jeho obrázky. Ladovo dílo známe důvěrně jako čtenáři z jeho nespočetných ilustrací časopiseckých i knižních.
Ovšem malíř vytvořil i mnoho obrazů - kolorované kresby, kvaše, tempery - ve kterých mistrovsky a nenapodobitelně zachytil svět české krajiny, vesnice a jejich obyvatel.
Ladovým velkým vzorem - jak dosáhnout několika málo čarami maximálního účinku - byl Mikoláš Aleš. Lada si však vytvořil svůj svérázný výtvarný styl, jehož základem jsou kresebné linie, nepřerušované výrazné kontury, objemy jsou vytvářeny v maximální zkratce, záhyby oblečení vyjadřuje malíř dvěma či třemi krátkými čarami. Čistá zářivá barevnost děl je spíše pohádková než realistická. Když Ladovy obrazy uviděl věhlasný umělec Pablo Picasso, vyjádřil se o nich velmi pochvalně.
Ladovo umění je v našem světě oázou klidu, důvěry, naděje. Při pohledu na obrazy se ocitáme v kouzelné krajině s kostelíkem na vršku, s chaloupkami z jejichž komínů se zvedá klidný dým, s loukami s pasoucími se kravami a štěbetavými husami, s prostými radujícími se lidmi, mezi nimiž na některých dílech najdeme i myslivce. Nepochybuji, že jako myslivci jsme si zvláště takové obrázky se zájmem prohlíželi, přesto si dovolím o nich napsat a připomenout vám je.
Prostudoval jsem Ladovo dílo a našel jsem více než dvacítku ilustrací, kreseb či obrazů, na kterých je zobrazen myslivec. Shodou okolností jsem stejný počet kreseb s námětem myslivosti zjistil v díle Mikoláše Alše, když jsem uveřejnil o něm studii.
Patrně nejranějším Ladovým dílem o myslivcích je lavírovaná kresba z roku 1911 "Návrat statečných střelců z honu a jejich kořist". Po silnici pochoduje před fotografem zástup čtrnácti myslivců s jezevčíky (Lada měl několik let doma miláčka - jezevčíka Fifinku), v čele nesou dva honci na ramenou tyč, kde visí jediný úlovek - asi koroptev. Tedy pro myslivce nijak radostná záležitost.
I další obrázek - kolorovaná kresba - je k myslivcům kritická. Někde je uváděn název "Sváteční střelci", jinde "Zvěř se organizuje, přikročila k svépomoci". Na plošině jedoucího nákladního auta v pozadí jsou vyzbrojení zachmuření lovci, v popředí defilují obrněná zvířata - jelen v plechové konvi, liška s dvířky, koroptev s poklicí. Z myslivců si Lada dělá legraci i v další kolorované kresbě "Předčasná radost" - na kopečku pozoruje rozesmátý myslivec, jak pod ním prchají výletníci a zvířata, netuší však, že se na něho řítí rozzuřený býk. Ani kresba "Sváteční lovec karbaník" nelíčí myslivce růžově. V popředí odhozená puška a brašna, u nich pod stromem naježený kňour, nad ním na větvi vystrašený myslivec nabízí divočáku smír za na holi napíchnuté žaludové eso.
Ladův důvtip a smysl pro humor dokazuje i kresba "Hajného pes" - hajný dal svému psovi bicykl, ten na něm jede dohnat prchajícího zajíce. Hajný je zpodobněn i na kolorované kresbě "Sedlák seká". V popředí kácí sedlák strom, z lesa se k němu na lišce řítí rozezlený hajný, výhružně mávající holí. V ilustraci říkanky "Husička divoká" je v pozadí myslivec s obláčkem dýmu u pušky, velká husa v popředí však letí nezraněna. Na kolorované kresbě k říkance "Zajíček běží" je Lada opět na straně zvěře - nakreslil zajíce, jak s hlávkou zelí v bezpečné vzdálenosti dělá na myslivce dlouhý nos. Stejně špatně dopadl myslivec i na další kolorované kresbě "Zajíčkovo přání" - zajíc sebral myslivci brašnu i brokovnici, kterou donutil myslivce k útěku. Zato z kresby "Mysliveček" na nás dýchá konečně idyla - pod stromem sedí zadumaný mladý myslivec se svým čtyřnohým přítelem, na větvi nad nimi jim koncertuje kos. Ovšem další výtvarné Ladovo dílo si z myslivců opět "střílí" - je to série deseti kreseb: myslivec si vyšel se psem do pole, pálí po zajícovi, pošle psa na dohledávku, pes běží a běží až k obchodníkovi se zvěřinou, tam sebere zajíce i s cenovkou, donese ho rozradostněnému myslivci, toho radost vzápětí po spatření cenovky přešla.
Ovšem v dalším díle, temperovém obrazu z triptychu "Česká krajina" vzdal malíř myslivcům hold. Na obrazu je totiž jen jeden člověk - a tím je myslivec, který rozvážně kráčí se psem kolem rybníka po cestě ke vsi. I z obrazu "Sváteční hospoda" vyzařuje pohoda. U jednoho stolu karbaníci s kibici (tam je trocha napětí), u druhého stolu důstojná společnost - vyprávějící pan řídící, naslouchající pan farář, pan starosta . a fajfku rozvážně pokuřující pan lesní, samozřejmě s na věšáku pověšenou dvojkou, kloboukem s tetřívčími srpky, mysliveckou brašnou a věrným psem ležícím u nohou. Je zajímavé, že v dalších dvou obrazech o hospodě - "Rvačka" a "Tancovačka" - myslivce či hajného nenajdeme ani při rvačce, ani jako přihlížejícího.
Ještě v dalších obrázcích si Lada dělá z myslivců legraci. V ilustraci jedné říkánky, jak ztratil myslivec pušku, nakreslil před myslivnou loveckého psa, jak leští bezstarostnému pokuřujícímu jelenovi boty. Stejně tak v kresleném vtipu "Jak kulečníkový šampión střílí bažanta" - malířův důvtip si můžete vychutnat na přiložené reprodukci. Na stranu hříšníků se malíř postavil v kresbě "Za vánočním stromkem". Zobrazil hajného s puškou, jak v lese v hlubokém sněhu potkal dva promrzlé kluky se sekyrou a pilkou; atmosféru doplnil textem: "U sta hromů, kluci sakramentský, kam jdete?" Na houby, vzácný pantatínku."
Lada byl nejen vynikající malíř, ale i svérázný spisovatel. Samozřejmě si své knihy také ilustroval. Na jedné ilustraci knihy "O chytré kmotře lišce" vyobrazil hajného Vobinušku s knížetem Halapartnou v loveckém oblečení, jak přijímají lišku za hajného na Malinovém vršku.
Mnoho obrazů Lada namaloval s vánočním námětem. V kolorované kresbě "Štědrý večer" nechybí myslivec - přišel do světnice ke společnosti sousedů, harmonikáře, ponocného a ve stoje rozšafně přihlíží karetní hře. Ladovy betlémy jsou svérázně zasazeny do typické české krajiny se zimní náladou. Na jednom z nich "Narození Jezulátka v české vesnici" najdeme mezi lidmi přinášejícími dary i myslivce v pozadí, nesoucího Jezulátku uloveného zajíce. Ovšem více sympatií měl asi malíř k pytlákovi - namaloval ho v popředí a s větším darem - upytlačenou srnou.
Dva obrazy jsou asi myslivcům nejznámější, Lada je zcela věnoval myslivosti - "Zvířátka přezimují u hajného" a "Hajného sen". Na obou kolorovaných kresbách umístil malíř ve středu obrazu dřímajícího hajného obklopeného zvířaty a ptáky. Na prvním je pohled do světnice hájovny - jezevec spí v posteli, celý stůl zabírá spící kňour, k jelenovi a srnci se tulí zajíci, bažant, straka, ve škopku s vodou si lebedí divoká kachna, na hřbetě spícího psa dříme zajíc, strakapoud proklepává skříň - zkrátka idyla. Na druhém obrazu dříme hajný pod smrkem, divočák ho napodobil, jezevec si zavdává z lahve hajného kontušovky, liška vytahuje z brašny vuřty, zajíc si nasadil klobouk, druhý vyzul hajnému botu, bažant prohledává hajnému kapsy, výr bafá fajfku. Oba obrazy - ostatně jako všechny Ladovy - září svěží barevností.
Letos (2007) byl vydán Ladův kalendář. Mezi roztomilými dvaapadesáti kolorovanými kresbami najdeme i tři s námětem myslivců. Jeden z květnových týdnů zdobí milostný obrázek - na mezi pod stromem s vyřezávanými srdíčky na kmeni vyznává dívce lásku mladý myslivec, na stromě jim k tomu cukruje hrdlička. U jednoho říjnového týdne je výjev z honu - v popředí míří myslivec na letící hejno koroptví, před ním je připravený lovecký pes, v pozadí další myslivec s puškou v pohotovosti. A do třetice - jeden listopadový týden vyzdobil malíř dvěma myslivci s puškami na ramenou a s fajfkami v rukou v rozvážné debatě uprostřed zasněženého lesa.
Snad tento článek vybídne čtenáře, aby si v knihovničce našli Ladovy knížky - Říkanky, Kronika mého života, O chytré kmotře lišce, Životopis J. Lady, J. Lada dětem. - a také Ladovy pohlednice či reprodukce. Určitě se opět neobyčejně potěší a poveselí (zvláště v dnešním uspěchaném světě) pohledem na postavičky strejců, tetek, hrajících si dětí, veselých zvířat i roztomilých krajin, které tak mistrně malíř zpodobnil.

POZNÁMKA REDAKCE:
K 100. výročí narození Josefa Lady (a k 30. výročí úmrtí) vyšly v MYSLIVECKÉM KALENDÁŘI 1987 (str. 82-85) a v MYSLIVOSTI 1987 (č. 12, str. 283) obsáhlé studie Doc. Dr. Jaromíra KOVAŘÍKA, CSc. Pod názvem MYSLIVECKÝ SVĚT JOSEFA LADY, zabývající se náměty zvěře, lovu a myslivců v mistrově díle, včetně jeho biografie.
Zpracování dat...