Časopis Myslivost

Představujeme společnost BRNO RIFLES, s.r.o a brokové kozlice BO 801

Myslivost 1/2008, str. 16  Text a snímky Pavel KLOZÍK
V naší redakci se už dlouho množí dotazy myslivců zajímajících se o osudy legendární Zbrojovky Brno. Nevíte co se v Brně děje, objeví se znovu brněnské kozlice nebo jsme definitivně odkázání na produkty zahraničních zbrojovek? Na tyto a mnoho dalších otázek přináší odpověď následující řádky. Navíc představíme brokové kozlice BO 801.


Agónie Zbrojovky Brno
Po roce 1989 se v našem průmyslu událo mnoho, do té doby nepředstavitelných změn. Ve Zbrojovce Brno průběžně vznikaly nové zbraně a známé Z v kruhu mělo a stále má ve světě dobré jméno. Zbrojovka Brno měla výrobní zařízení, mnoho zkušených zaměstnanců a schopné konstruktéry. Přesto se po několika oživeních, pádech a změnách majitelů, dostala do otevřené agónie, která na podzim roku 2003 vyvrcholila vyhlášením konkurzu. V polovině roku 2006 brněnská Zbrojovka ukončila výrobu zbraní a v lednu proběhla dražba výrobního areálu Zbrojovky Brno.

Nastupuje BRNO RIFLES
Problémy brněnské Zbrojovky paradoxně nahrávaly zájmům České zbrojovky Uherský Brod, která ještě ve 90. letech minulého století vyráběla vlastní brokové, kulové a kulobrokové kozlice, a jejichž výroby se vzdala v rámci rozšiřování výroby a modernizace opakovacích kulovnic. Sledování vývoje situace v České republice pak vyústilo ve šťastný nápad nevyvíjet vlastní nové zbraně, ale zachránit nadějné konstrukce krachující brněnské Zbrojovky.
Na jaře roku 2004 byla založena společnost BRNO RIFLES, s.r.o, kterou v listopadu převzala společnost EXIMAT, a.s., vlastnící většinový podíl akcií České zbrojovky Uherský Brod. BRNO RIFLES se tak stala sestrou CZUB a sourozenectví obou firem bylo do jisté míry potvrzeno, když se jednatelem BRNO RIFLES stal Ing. Kamil Ružák, MBA, člen dozorčí rady a bezpečnostní ředitel CZUB.

Blýskání na lepší časy
Volba názvu společnosti BRNO RIFLES říkala každému, kdo se pohybuje ve zbrojních kruzích, odkud vítr fouká. Dobré jméno, ukazující na návaznost ke Zbrojovce Brno, se stalo jedním z pilířů následujících, čili současných, úspěchů nové společnosti. Dění okolo umírající Zbrojovky Brno však nejdříve muselo dospět a také dospělo k závěru. V červnu 2006 byla ukončena výroba zbraní a k 31. srpnu byli propuštěni poslední zaměstnanci. Hned poté, začátkem září 2006, společnost BRNO RIFLES na veřejné dražbě vydražila obráběcí centra a část dalšího strojového vybavení Zbrojovky Brno. Dražitelé nemínili zbytečně mrhat financemi, proto neměli zájem o stroje na výrobu hlavní a pažeb. Tyto stroje vlastní CZUB a je jednodušší hlavně a pažby nakupovat z Uherského Brodu. Další úsilí pak směřovalo k zajištění nákupu průmyslových práv nejperspektivnějších zbraní portfolia bývalé Zbrojovky Brno, kozlicím BO řady 800 a kulovnicím Brno Effect. Snadné rovněž nebylo najít původní zaměstnance Zbrojovky Brno, kterých společnost BRNO RIFLES přijala do poloviny října dvacet devět. Všechna námaha vedla ke šťastnému konci a už 15. ledna 2007 vyexpedovala BRNO RIFLES první kozlice, které podle smluvních vztahů odkoupila její sestra Česká zbrojovka Uherský Brod, zajišťující pro BRNO RIFLES vše související s obchodem.

Kozlice BO 800
První osmistovky uvedla na trh ještě Zbrojovka Brno pod označením Brno 800. Jejich vývoj sahá do poloviny 90. let 20. století, kdy bylo rozhodnuto nahradit zastaralé a výrobně náročné modely ZH, Brno Super a Brno 500 novými moderními modely. V roce 2002 se práce na nové kozlici ujal konstruktér Ing. Michal Koutný, který na podzim roku 2006 přijal také nabídku zaměstnání ve společnosti BRNO RIFLES. To jsme však trochu předběhli. Ing. Koutný zbraň začátkem roku 2004 zásadně překonstruoval a připravil její brokové, kulobrokové a kulové varianty, jimiž vyhověl aktuální poptávce zákazníků. První osmistovky se začaly vyrábět v roce v 2004 a většina zbraní mířila do zahraničí.
Celou řadu BO 800 a také jednoranovou kulovnici Brno Effect si představíme v průběhu následujícího roku. Nyní se budeme věnovat netrpělivě očekávaným brokovým kozlicím BO 801, na něž se, stejně jako na další výrobky BRNO RIFLES, těší naši i zahraniční zákazníci.

Řada BO 800 má klasický lůžkový závěr ovládaný temenní kličkou. Závěrový mechanismus tvoří hlavňové čepy, šikmý klín ovládaný kličkou a záchyt klínu. Hlavňový svazek se uzavírá a lícuje do šikmé plochy. Toleranční vzdálenost mezi hlavňovými čepy a čelní plochou baskule vymezuje výměnná destička. Jednotně je řešen bicí mechanismus složený z napínacích pák, kladívek a spoušťových pák. Spoušťový mechanismus je na společné základně v lůžku. Zajímavou a kladnou vlastností konstrukce je možnost snadné přestavby pro střelce s levou dominantní rukou. Všechny součásti se vyrábí z kvalitního plného materiálu a kozlice řady BO 800 jsou konstruovány pro výrobu na CNC obráběcích strojích. Konstrukci asi nejlépe charakterizují slova Ing. Koutného: "Ovládání zbraní je definované, nikde nic nedrhne ani neskřípe, všechno funguje jak fungovat má a ve chvíli kdy to fungovat má. Prostě solidní flinta za slušné peníze, která při správné péči vydrží střelci na celý život, ne jenom dvě sezóny."
Brokové kozlice BO 801 jsou komorované na běžný náboj 12/70 nebo na výkonnější náboj 12/76. V loveckém provedení mají hlavně dlouhé 700 mm a pevná zahrdlení. Sportovní modely mají výměnná zahrdlení a dodávají se s montážním klíčem. Kozlice BO 800 mají automatickou pojistku a vyhazovače. Na jednospoušti je příčné tlačítko plnící úlohu voliče odpálení náboje v horní nebo spodní hlavni. Odpálení druhé rány nezávisí na uskutečnění prvního výstřelu. Pažba a předpažbí jsou zhotoveny z kvalitního ořechového dřeva. Kozlice BO 801 je možné modifikovat také pro trap a skeet. Pro obě disciplíny jsou vhodné díky výbornému intuitivnímu ovládání.

Praktická zkouška
Jako obvykle jsem neodolal a během přípravy článku jsem brokovnice BO 801 prakticky vyzkoušel. Protože mé umění ve střelbě z brokových kozlic není na požadované výši, vzal jsem si na pomoc několik zkušených střelců a po vlastním vyzkoušení sledoval jejich reakce. Všem se nové zbraně velmi líbily, rychle si zvykli na jejich ovládání a kladně hodnotili také ergonomii pažby. Během zkoušky jsme vypálili několik stovek nábojů a nezaznamenali ani jednu závadu. Rozstřílené asfaltové terče jsem nepočítal.

Dobré perspektivy
Při návštěvě České zbrojovky Uherský Brod jsem požádal o několik slov k budoucnosti jednatele společnosti BRNO RIFLES a bezpečnostního ředitele CZUB Ing. Kamila Ružáka, MBA.


Jaké máte nejbližší plány na výrobu brněnských zbraní?
"Do konce roku 2007 má BRNO RIFLES v plánu výrobu 1500 zbraní a závazek se nám daří plnit."

Máte už nějaké reakce od zákazníků?
"Vytváříme novou tradici a zákazníci se naše zbraně učí znát. Reakce jsou veskrze pozitivní. Ale my jdeme dále a velmi se zajímáme o všechny návrhy směřující k případným vylepšením designu a konstrukce našich zbraní."

Kam se zbraně BRNO RIFLES v současnosti exportují?
"O naše zbraně je zájem v celé Evropě, zejména v Německu, ve Francii, na jihu pak v zemích bývalé Jugoslávie a exportujeme také do Ruska. Rovněž se snažíme prosadit na trhu v USA."

Na severoamerickém trhu prodává CZ-USA turecké brokovnice Huglu. Měly by brněnky Huglu nahradit?
"Určitě ne. Brněnské brokovnice chceme postavit nad úroveň tureckých zbraní a provádíme jejich úpravy na základě specifických přání amerických zákazníků."

Připravujete nějaké novinky?
"Na zbraních provádíme dílčí vylepšení. Kromě brokovnic roste zájem o kulové kozlice. Na přání zákazníků, lovců africké zvěře, jsme připravili novou kulovou kozlici Brno Stopper ráže .458 Winchester Magnum, která je vhodná na lov velké africké pětky."

Velký areál bývalé Zbrojovky Brno, kde BRNO RIFLES sídlí, čekají rozsáhlé změny. Zůstane BRNO RIFLES v Brně nebo se bude stěhovat do jiného města?
"Musíme se přizpůsobit situaci, ale jednoznačně chceme, aby BRNO RIFLES a tradice výroby loveckých zbraní zůstaly v Brně."

Kde si mohou naši lovci zbraně BRNO RIFLES prohlédnout a koupit?
"V současné době nabízíme sortiment modelové řady BO 800 ve firemních prodejnách v Uherském Brodě a v Praze."

Silná trojka
Se společností BRNO RIFLES se zatím loučíme a přejeme jí mnoho úspěchů. Na závěr lze dodat: Česká zbrojovka vytváří spolu s americkou firmou Dan Wesson, kterou vlastní dceřinná společnost CZ - USA a sesterskou společností BRNO RIFLES, po čertech silnou trojku, s jejíž přítomností zákazníci mohou a konkurence musí počítat.Zpracování dat...