Časopis Myslivost

Zkouška lovecké zbraně a loveckého střeliva

Myslivost 1/2008, str. 32  Jan BUKSA
Každé posezení, při jakékoliv myslivecké akci, je provázeno nejrůznějšími zážitky, zkušenostmi, poznatky o všem možném i nemožném a zpravidla dojde řada i na střelbu. A tady nastává debata na nejrůznější témata, jako je třeba střelba z kopce, do kopce, na krk, na komoru, na blízko a na dálku.
Obecně jsou známy všechny dostupné informace o nástřelných vzdálenostech o optimálních nástřelných vzdálenostech, o dopadových energiích, o typech střel, o převýšení, téměř každý přidá zaručenou a ověřenou informaci o tom, jak se má střílet, co je nejlepší při střelbě na 50, 100, 150, 200 a více metrů. Jelikož bývám často účasten těchto debat, rozhodl jsem se vyzkoušet v praxi možnosti lovecké zbraně. Teorii známe téměř všichni, ale co nám schází, to jsou seriozní zprávy o možnostech a schopnostech kulovnic, prověřené přímo v terénu.
Pro tuto zkoušku jsem si opatřil kulovnici CZ 550 Lux přímo z prodejny v Uherském Brodě, nic speciálně vybrané nebo zakázkově vyrobené. Zvolil jsem ráži 7 mm Remington Magnum. Jedná se o ráži pro střelbu na velké vzdálenosti, byla vyvinuta v roce 1962 v USA jako modifikace náboje .458 Winchester Magnum. Bývá laborována zpravidla střelami o hmotnosti 9 - 11,5 g s počáteční rychlostí Vo 900 - 1000m/s a dopadovou energií Eo okolo 4400 J.
První otázka zněla, co je to velká vzdálenost?
Víme co je myslivecká vzdálenost, zpravidla se uvádí 100 - 200 metrů, ale velká vzdálenost není blíže určena. Dalo by se říci, vše co je nad 200 metrů, je možno považovat za velkou vzdálenost. S méně kvalitní optikou je i 200 metrů velká vzdálenost a i zde platí, že vše souvisí se vším. Kvalitní zbraň plus kvalitní optika a najednou se ona velká vzdálenost posouvá na 300 metrů.
Pro tuto zkoušku jsem se rozhodl použít vzdálenost 500 metrů. Současně se zbraní jsem pořídil náboje Sellier & Bellot se střelou SPCE 11,2 g. Na uvedenou zbraň jsem připevnil zaměřovač z Meopty Přerov 3 - 12 x 50 s označením Tactic, záměrnou osnovou Mil-dot s rektifikátorem náměru a balistickou stupnicí. Pro vlastní střelbu jsem vybral terén na střelnici v Kroměříži, vzdálenost přeměřil laserovým dálkoměrem, připravil terč, nakreslil záměrný bod, který bylo nutno zvětšit, neboť na 500 metrů nebyl ten původní vůbec vidět.
A mohla začít vlastní střelba. V dopadišti se schoval pomocník a já vypálil první ránu, která byla pojata jako rána nutná, prostě teď je nutné vystřelit a pokud možno zasáhnout. To byl první úkol. Na balistické stupnici jsem nastavil předpokládaný pokles střely, což činilo převýšení střely ve 100 metrech, 60 centimetrů. Zásah byl 18 centimetrů od středu v 11 hodin. Po následném snížení převýšení na 48 centimetrů ve 100 metrech a posunu záměru směrem vpravo, byl zasažen téměř čistý střed.
Terč byl vystaven na střelnici a netrvalo dlouho, ozvaly se hlasy, že to byla jen náhoda. To mne rozezlilo, zavolal jsem do České zbrojovky Uherský Brod, řekl jim o této zkoušce a o tom, že bychom mohli společně udělat další. Informovali jsme i výrobce střeliva Sellier & Bellot z Vlašimi, ti dodali střelivo a 17. října začal další test, kterého se zúčastnil zástupce CZUB Ing. Mikulášek. Přivezl další zbraň, opět standardní provedení přímo z podnikové prodejny, v ráži .300 Winchester Magnum, což je opět modifikace náboje .458 Winchester Matným. Byl vyvinut v roce 1963 v USA pro lov těžké zvěře s laborací střelami o hmotnosti 9,7 - 14,3 g, Vo 820 - 1000m/s , Eo 4800 J, je využíván i k vojenským speciálním účelům, konkrétně pro střelbu na velké vzdálenosti.
Na tuto loveckou kulovnici CZ 550 Lux jsme nasadili zaměřovač MEOPTA Tactic 4 - 16 x 44 s volitelnou paralaxou, nastřelili na 100 metrů nábojem se střelou HPBT, vynulovali balistickou stupnici a začala střelba na 500 metrů. Z obou zbraní bylo stříleno z kapoty auta, pouze s podpěrou složené deky. V případě .300 WM bylo nutné provést korekci a navýšit převýšení ve 100 metrech na 55 centimetrů. Zásahy se opět posunuly doleva, stejně jako u 7 mm Remington.Výsledky střelby jsme zdokumentovali, ale je možné konstatovat, že pokud lovec, myslivec nebo kdokoliv vlastnící kvalitní zbraň, optiku a střelivo, dokáže odhadnout a nebo změřit vzdálenost, a je postaven před skutečnou nutnost vystřelit i na takto extrémní vzdálenost, je velká pravděpodobnost, že cíl zasáhne a ukončí třeba trápení postřelené a nebo jakkoliv zraněné zvěře. V případě tohoto testu je totiž jasné, že pokud by to nebyl jen test, ale reálná situace, tak ve všech případech by byla zasažena komora jakékoliv zvěře od velikosti lončáka.
Naznačil jsem, že se jednalo pouze o zkoušku, v žádném případě nelze tento test považovat za nabádání ke střelbě na extrémní vzdálenosti. Všichni dobře víme, jak je těžké, běžnou pozorovací optikou, dokonale zvěř obeznat na pouhých 100 metrů. Držme se zažitých a osvědčených zvyklostí a nepřeceňujme své schopnosti, které jsou omezené. Schopnosti zbraní jsou velké, je dobré o nich vědět.Zpracování dat...