Časopis Myslivost

Krmení srnčí zvěře siláží

Myslivost 11/2008  Josef SELIGER
Převládající názor laické veřejnosti o přemnožené spárkaté zvěři a škodách, které působí na polních a lesních kulturách je třeba soustavnou osvětou prací napravovat. Vyskytl se i názor, kdy řešením problému má být silná redukce stavů zvěře, tedy její podstatné vystřílení. Nejen že to není etické, ale ani možné. Zvěř je součástí ekosystému a má v přírodě své místo.
Škody zvěří vznikají v důsledku rušení klidu zvěře a narušením jejich pastevních cyklů. Srnčí zvěř vzhledem ke svému malému trávníku musí přijímat potravu 8 - 11x za den. Potravu tvoří převážně drobné listy, byliny, květy, měkké letorosty a dosažitelné plody stromů. Tam, kde nemá zvěř dostatek vhodné potravy (v případě, kdy je vyrušováním lidmi vyhnána z luk do lesních mlazin), se musí živit jehličím, a tím vznikají škody okusem dřevin na lesních výsadbách. V zimě jsme svědky, že zvěř postává v krytu smrkových mladých houštin a kryje se před mrazivým větrem a lidmi na běžkách se svými psími kamarády. V tomto období zvěř strádá a je třeba ji přilepšit přikrmováním vhodným krmivem bohatým na vlákninu k přežvykování s dostatkem živin, stopových prvků a vitaminů.
Chci se tímto článkem podělit o své zkušenosti v přikrmování srnčí zvěře v podhorských podmínkách. Kolegové z polesí Špindlerův Mlýn přikrmují jelení a srnčí zvěř již osm let, a tak jsme se pokusili v roce 2007 převzít jejich zkušenosti a zbudovali pět krmelečků, každý o obsahu jednoho kubíku na siláž. Postup výroby byl již v časopise Myslivost popsán. Nabízenou možnost vyzkoušet tento nový způsob zimního přikrmování využilo Myslivecké sdružení Pecka.
Siláž pro srnčí zvěř namíchalo Zemědělské sdružení ZETKA Strážník ve Studenci. Byl použit míchací vůz o obsahu 20 q s vlastní váhou a tak dodržení receptury bylo jednoduché. Míchání trvalo třicet minut. Všechny přísady byly samozřejmě nejvyšší kvality, bez plísní a hnilob. Dovezenou siláž je nutno urychleně uskladnit do připravených krmelečků nebo do dobrého silážního žlabu a po řádném vytěsnění vzduchu zabránit přístupu vzduchu k siláži překrytím plachtou a balíky slámy proti případnému namrzání v zimě. Pro uložení menšího množství se osvědčily plastové uzavíratelné sudy. Krmeleček pro srnčí je nutno vyložit plastovou folií, našlapat obsah a uzavřít přeložením folií. Zatížení a překrytí deskou a balíky slámy proti mrazu již známe. Proces zrání siláže trvá asi tři týdny. Po této době je již siláž stabilní a nehrozí nebezpečí hniloby. Kvalita krmení je nejvíce ovlivněna přítomností vzduchu v míchanici. Čím je více utlačena, tím lepší kvality siláže je dosaženo. V průběhu zrání ze siláže neodtékají žádné šťávy. Hotová siláž by měla dosahovat 50 % vody a příjemně voní. Po zmačknutí v dlani nevytéká žádná voda a hmota je pružná a drží pohromadě.
Do silážní směsi jsme použili 25 % zelené kukuřice, 8 % lučního sena, 4 % čerstvého jetele, 12 % jablečných výlisků, 13 % krmné mrkve, kterou je ale třeba předem rozdrtit, 10 % ovsa (celé zrno), 10 % pšenice nebo ječmene (celé zrno), 10 % pivovarského mláta, 5 % sójového šrotu a 3 % minerálních přísad a vitamínů.
Cena takovéto siláže nám vyšla na 350 Kč/1 q v místě míchání. Náklady se zvyšují o cenu za dopravu a rozhodující položkou kalkulace je cena vstupních surovin. Zvěř nabídnuté silážní krmivo brala denně, což je výhoda oproti zakládání dvakrát týdně u běžných krmelců. Tato siláž má barvu od žluté po zelenou a příjemně voní po jablkách.
Krmelečky jsme otevřeli na vánoce. Do té doby se krmilo od podzimu jadrným krmivem a lučním senem. Každý z krmelečků vydržel pro zvěř do konce března, tedy tři měsíce bez starostí a denního docházení do honitby za účelem krmení zvěře. Stačilo jednou za 14 dní sundat boční prkénko, aby měla zvěř snadný přístup ke krmivu. Jednou týdně je vhodné odstranit tvrdá rozlámaná vřetena od kukuřice, které srnčí nebere.

Zhodnocení krmné sezóny
Za výhodu považujeme automatické předložení denní dávky krmiva, srnčí bere 0,7 - 1 kg denně, minimální odpad a tím i ulehčený jarní úklid u krmelců. Nezanedbatelné je zlepšení zdravotního stavu takto přikrmované zvěře. Zřetelné bylo i snížení škod na lesních dřevinách okusem. Pracné naopak bylo zajišťování komponentů do siláže. S organizací míchání a dovozem nebyl problém. Stavbu krmelečků zajistili členové mysliveckého sdružení a patří jim dík za progresivní způsob krmení.

Závěrem mohu odpovědně všem zájemcům tento způsob krmení doporučit. Relativně vyšší náklady na krmení se promítnou v nižších nákladech na ošetřování stromků proti okusu a ve zdravotním stavu zvěře, ale i na trofejích srnců. Pro bližší informace je možno napsat k autorovi článku.
Josef SELIGER,
státní správa myslivosti, ORP Nová Paka


Zpracování dat...