Časopis Myslivost

PUŠKOHLEDY ZEISS - legenda, tradice a špičkový kosmický high tech

Myslivost 11/2008, str. 28  Dr.Ing.Jiří HANÁK ©
Firma Zeiss a její sesterská firma Hensold stály u kolébky vzniku nejen řady optických přístrojů, ale také prvních zaměřovacích dalekohledů - puškohledů. První provedení byla jen s malým zvětšením a představovala vlastně polovinu hranolového dalekohledu. Později dostaly puškohledy tubusový tvar, ale tehdejší technická řešení konstrukce optických soustav puškohledu podmiňovala jeho téměř shodnou délku s hlavní zbraně. Jejich průměr byl malý, a tak byly použitelné jen za dobrého světla. Ceny prvních puškohledů také nebyly zanedbatelné a dosahovaly cen celé zbraně.

Pokrok do dnešních dnů posunul použití a význam puškohledů do polohy, kdy je lov bez puškohledu většinou prakticky nemyslitelný. Puškohledy dnes patří k samozřejmé výbavě lovecké kulovnice a rozhodují v největší míře o úspěšnosti lovu. Především při lovu na větší vzdálenost záleží na mechanické přesnosti puškohledu a při lovu za snížených světelných podmínek na kvalitě optické soustavy.
Na trhu je nepřeberné množství různých značek a provedení puškohledů, ale jen málo z nich je skutečně kvalitních. Snad všichni známe situaci, kdy za šera dalekohledem zvěř dobře obeznáme, ale při nasazení pušky do ramene obraz přes puškohled jakoby zmizí a vidíme maximálně jen jakousi skvrnu. To je signál slabé optické soustavy puškohledu s nízkým koeficientem propustnosti světla a vzniká situace, kdy musíme právě o rozhodující čtvrthodinu jít dříve s neúspěchem domů, zatímco s kvalitním puškohledem by byl lov ještě za šera možný.
Bez přehánění lze zcela odpovědně a profesionálně konstatovat to, co uznává i konkurence, že jedny z nejlepších a nejkvalitnějších puškohledů vyrábí německá firma Zeiss. Jejich kvalita se projeví nejen dlouhou životností, spolehlivou mechanickou odolností i na rážích s nejsilnějším zpětným rázem, ale především jasným, brilantním a dokonalým obrazem i za snížené viditelnosti. Důkazem může být, že měření koeficientu propustnosti světla nezávisle provedené německým časopisem Pirsch prokázalo nejlepší parametry u puškohledů Zeiss s hodnotou minimálně 93 %, zatímco jiné známé značky, se pohybovaly kolem nebo i pod 90 % a levné puškohledy docilovaly propustnosti světla pouze kolem 65 %, což je skutečně hodně slabé a takový puškohled se pro lov za šera nehodí vůbec.
Zrádnost při výběru puškohledu spočívá v tom, že jej vybíráme v prodejně ve dne, kdy za denního světla rozdíl ve světelné propustnosti není patrný. U levných značek se také nedozvíte jakou má vlastně puškohled světelnou propustnost, u Zeisse ano, protože je to běžně publikováno v katalozích firmy. I to je známka serióznosti.

Jaké je technické provedení puškohledů Zeiss?

Mechanická odolnost
Kvalitní puškohled musí být dostatečně mechanicky odolný, a to jak proti vnějším otřesům nebo případným pádům, tak zejména proti silným rázům při instalaci na velmi výkonné zbraně, aby byla zabezpečena přesnost nastavení zaměřovacího systému. Tubusy levných puškohledů bývají šroubované, což znamená, že při pádu se snadno odlomí od střední části. U takových puškohledů je do střední části našroubována laicky řečeno trubka okuláru a trubka objektivu. Mechanická odolnost je u puškohledů Zeiss výjimečně vysoká a to tím, že korpusy puškohledů jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu.
Výchozím polotovarem je válec z lehké slitiny o hmotnosti 2,72 kg, který se osoustruží v přesných NC centrech na konečný tvar tubusu o hmotnosti pouhých 0,24 kg. Je to operace náročná, drahá, s velkým odpadem, ale jediná zabezpečující dokonalou pevnost těla puškohledu. Pro ověření pevnosti puškohledu firma provádí crash testy jak pády z různých výšek, tak ale i přejetím osobním nebo terénním automobilem s výsledným nulovým poškozením puškohledu. Zajímavou zkouškou je například instalace na silné ráže zbraní (např. .50, což je náboj pro letecké kulomety) nebo těžké odstřelovací a protipancéřové pušky.
Vnitřní mechanismy jsou šroubovány přesnými závity a v případě posuvných ploch přesně leštěny s kontaktem vždy kov na kov, kde kromě silikonových těsnění zabezpečujících vodotěsnost, parotěsnost a plynotěsnost vnitřních prostor, nejsou použity žádné plastické hmoty, které by mohly způsobovat nežádoucí posuny. Tím je zabezpečena naprostá tuhost a stabilita vnitřních mechanismů v případě pádu a proti silným zpětným rázům výstřelů nejvýkonnějších ráží.


Optická soustava puškohledů Zeiss
Pro firmu Zeiss je charakteristické, že neustále přichází s novými a novými zdokonaleními svých přístrojů. V optické soustavě například začala nyní jako první používat čočky ze speciálního skla bez příměsi těžkých kovů, které se jinak běžně používají. Zvláštní a velmi speciální složení optického skla tak dává brilantnější a jasnější obraz než sklo dříve používané a navíc je lehčí. Nové konstrukce optických přístrojů využívají high tech výpočetní techniky pro optimalizaci kombinace různých druhů skel s rozdílnými koeficienty lomu světla k docílení maximálního optického výkonu.
Pro vysokou propustnost světla jsou důležité antireflexní vrstvy nanesené na povrch čoček a hranolů. Zeiss nanáší sedminásobné vrstvy různých kovů, která zajistí minimalizaci reflexů, brilanci a ostrost obrazu. Patentovanou specialitou firmy Zeiss je povrchová vrstva nanášená na vnější stranu čoček objektivu a okuláru Lotu Tec, která téměř zabraňuje ulpění vody a minimalizuje ulpění nečistot. Tak je puškohled s vrstvou LotuTec použitelný i v dešti s velmi dobrou viditelností. Tento skvělý vynález odstraňuje starosti s nepraktickými kryty čoček, které nám obvykle vadí v nejméně vhodnou chvíli a pokud potřebujeme pohotově zamířit, jejich odstraňování nám zabere několik cenných vteřin a třeba zmaří zamíření a výstřel. Vše tak řeší povrchová úprava Lotu Tec, na které žádná vodní kapka neulpí a pohled přes puškohled je i v dešti čirý a jasný. Samozřejmostí je naprostá vodotěsnost puškohledů a tepelná stabilita ve velkém rozsahu teplot -25 / + 50 °C..

Zaměřovací osnovy puškohledů Zeiss
Zeiss nabízí pro svoje puškohledy celkem 12 druhů zaměřovacích osnov. Typy zaměřovacích osnov opustily dříve rozšířené silné hroty a přešly na kombinaci různě silných hrotů ve tvaru kříže nebo písmene T vždy doplněné o středový nitkový kříž nebo bod.
Nabídku zaměřovacích osnov pro puškohledy s variabilním zvětšením Zeiss rozšířil o možnost následující volby. Zaměřovací osnova může být v puškohledu umístěna buď v ohniskové rovině objektivu, to je v 1. zobrazovací rovině, nebo v ohniskové rovině okuláru, to je v 2. zobrazovací rovině. Praktický rozdíl spočívá v tom, že osnova umístěná v 1. zobrazovací rovině mění svoji velikost shodně se změnou velikosti obrazu. Osnova umístěná ve 2. zobrazovací rovině svoji velikost nemění. Při změně zvětšení se změní velikost obrazu, ale osnova zůstává stejně veliká.
Obojí řešení mají svoje určité klady a přednosti a naopak. Umístění osnovy v 1. zobrazovací rovině a změna její velikosti při změně zvětšení, zachovává proporci velikosti osnovy a cíle, umožňuje orientační odhad vzdálenosti a při horších světelných podmínkách jsou zvětšená (silnější) ramena osnovy zřetelnější. Při použití světelného středového nitkového kříže nebo bodu se zvětšuje i tento bod a jeho větší plocha více překrývá cíl a zamíření je tak méně přesné.
Umístění zaměřovací osnovy ve 2. zobrazovací rovině puškohledu znamená, že se velikost osnovy se změnou velikosti obrazu nemění a při velkém zvětšení osnova nebo bod nepřekrývají nežádoucím způsobem cíl a nutí k preciznímu zamíření.
Zaměřovací osnovy mohou být vybaveny světelným bodem nebo světelným křížkem, případně osvětlenou celou střední částí zaměřovací osnovy. Novinkou je možnost volby intenzity osvětlení od velmi jemné pro použití v noci až po maximální, pro použití k denní střelbě. Silnější intenzita osvětlení pro denní střelbu má výhodu při střelbě na pohybující se cíl a nebo pro toho, kdo je prostě na zamíření přes světelný bod zvyklý a bez něj nedá zkrátka ani ránu.
Novinkou letošního roku je zaměřovací osnova Rapid-Z 5, která má osvětlenou nitkovou osnovu s několika vodorovnými rameny a svislými čárkami. Vodorovná ramena jsou v odstupech přímo úměrným rozdílu 100 m ve vzdálenosti od cíle. Je-li tedy cíl vzdálen 100 m, zamíření probíhá podle hlavní osnovy, pokud je ve vzdálenosti 200 m, zamíření probíhá podle příslušně posunuté části osnovy. Stejně tak lze eliminovat vliv bočního větru zamířením přes příslušně posunutý bod na osnově. Tato osnova vychází vstříc především těm lovcům, kteří očekávají střelbu na velké vzdálenosti v horách nebo v pláních.

Nastřelování a střelba s puškohledem Zeiss
Seřizování puškohledu při nastřelování se provádí obvykle svislým a vodorovným korekčním točítkem. Jeden krok točítka znamená posun zásahu 1 cm ve vzdálenosti 100 m. Rozsah možného seřízení je až 65 cm posunu bodu zásahu v cíli.
Jedinečnou specialitou firmy Zeiss je možnost doplnění korekčních točítek o speciální ASV folie se škálou kalibrovanou odpovídající vzdálenosti střelby odstupňované po 50 m. Doplňkové folie jsou dodávány v pěti variantách podle balistických vlastností různých skupin ráží. Uživatel si vybere ASV folii podle používané ráže a potom může pohotově měnit polohu zaměřovací osnovy podle vzdálenosti střelby a mířit neustále přímo na ideální bod zásahu.
V dnešních loveckých podmínkách se stále častěji setkáváme s nutností střelby na větší vzdálenosti v horách nebo v pláních a problémem bývá správná korekce zamíření. I při správném odhadu vzdálenosti se velmi obtížně odhaduje potřebné převýšení. Uvedený problém řeší právě folie ASV, kde se prostě a jednoduše nastaví korekční točítko podle zjištěné vzdálenosti a zamíření se provádí přímo na cíl. Tím je zabezpečena přesná střelba i na větší vzdálenost.

Sortiment puškohledů Zeiss
V současné době je v nabídce firmy Zeiss celkem 20 typů puškohledů s pevným zvětšením 6 x 42, 7 x 50, a 8 x 56 a s variabilním zvětšením 1,1 - 4 x 24, 1,5 - 6 x 42, 2,5 - 10 x 42, 2,5 - 20 x 50, 3 - 12 x 56, 6 - 24 x 56, 6 - 24 x 72.
Puškohledy jsou vyráběny ve dvou typových řadách. V osvědčené řadě Classic, ve které bylo vyrobeno již mnoho tisíc kusů potvrzující kvalitu Zeiss nejen v Evropě, ale i na náročném trhu USA nebo v nejtěžších klimatických podmínkách Afriky, příp. severských zemí. Novější řada Victory je charakteristická použitím zlepšené optické soustavy, stavba puškohledu je o několik milimetrů kratší a až o několik desítek gramů lehčí. Vnější plochy čoček puškohledů Victory jsou standardně opatřovány vrstvou LotuTec k eliminaci ulpívání vodních kapek a nečistot. Řada Victory má ještě dvě podskupiny Varipoint a Diavari. Puškohledy Varipoint jsou charakteristické nejkratší stavební délkou, která je až o 20 mm kratší než Diavari nebo Classic.
Vrcholem nabídky je puškohled Victory Diarange 2,5 - 10 x 50 nebo 3 - 12 x 56, který je doplněn o vestavěný dálkoměr s dosahem měření 999 m s přesností plus minus 1 m a softwarem, který umožňuje stanovit výškovou korekci bodu zamíření dle zjištěné vzdálenosti.

Zkušenost s puškohledem Zeiss
Dlouhodobou zkušenost mám s puškohledem Diavari ZM 3 - 12 x 56. Puškohled byl postupně osazen na rážích 7 mm Remington Magnum a 8 x 57 JRS. Zejména druhá z ráží je známá poněkud silnějším zpětným rázem, který mechanismus puškohledu více namáhá. Odstříleno bylo v průběhu několika let několik stovek nábojů. Vlivem zpětných rázů nedošlo nikdy k sebemenšímu posunu mechanických částí puškohledu nebo dokonce k posunu zaměřovací osnovy. Puškohled má za sebou také vážnou nehodu - pád zbraně s puškohledem ze čtyřmetrového posedu přímo puškohledem na spodní příčku žebříku. Na zbrani došlo k úplnému ulomení pažby a na puškohledu kromě otlaku na vnějším plášti nedošlo k sebemenšímu poškození a plnému zachování přesnosti. Tato konkrétní událost svědčí o mimořádné a výjimečné odolnosti puškohledů Zeiss.
Objektivní posouzení kvality optické soustavy jsme měli možnost provést měřením propustnosti světla tohoto konkrétního puškohledu na speciálním přístroji, který změřil koeficienty propustnosti světla v jednotlivých vlnových délkách světelného spektra s vypracováním chromatografického diagramu.
Na denním světle je lidské oko nejvnímavější na vlnovou délku 550 nanometrů a zde byl naměřen koeficient 93,0, což je hodnota téměř rekordní a u konkurence se vyskytující jen ojediněle. Za snížené viditelnosti je lidské oko nejvnímavější na odstíny modré s vlnovou délkou kolem 500 nm. V této vlnové délce byl naměřen koeficient 91,1, což je opět výsledek velmi výjimečný. Chromatografický diagram je v rozsahu viditelného spektra velmi plochý, to znamená, že optická propustnost světla je velmi vyrovnaná v různých světelných podmínkách.
Praktické zkušenosti s puškohledem nelze jinak hodnotit než jako vynikající. Ocenitelné jsou zejména přesnost zobrazení, brilance obrazu, barevná přesnost a vysoká propustnost světla. Pro střelbu potom přesnost a stabilita zaměřovací osnovy při všech velikostech zvětšení a dokonalá eliminace optické paralaxy. Vše dohromady to umožňuje, jak jistou střelbu za šera, tak spolehlivě přesnou střelbu na velké vzdálenosti.

Závěrem lze jen poznamenat, že puškohledy Zeiss nepatří mezi nejlevnější výrobky. Vlivem výhodného kurzu koruny však jejich cena je velmi přijatelná, navíc zejména vzhledem ke špičkové kvalitě a bezkonkurenčně vysoké technické úrovni.


Zpracování dat...