ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Myslivost a její role v současné kulturní krajině

Myslivost 12/2008, str. 6 Mgr. Josef DRMOTA,
Počet komentářů: 0
Pojem krajina je poměrně běžný a v našem slovníku se vyskytuje často. Většinou si pod ním vybavujeme naše nejbližší okolí, daný typ reliéfu, převládající druhy vegetace či obecně prostor do kterého byla zasazena naše sídla. Skutečná podstata krajiny je ale mnohem složitější. V konečné symbióze v sobě totiž spojuje mnoho prvků, které se mezi sebou ovlivňují, vytvářejí různé kladné i antagonistické vazby a mezi kterými probíhají intenzivní výměny látek a energií. Celý tento vzájemně propojený systém pak vytváří tolik diskutované životní prostředí člověka. Člověk v krajině žije, pracuje, odpočívá a – především uspokojuje svoje ekonomické zájmy. Více >
Myslivost a její role v současné kulturní krajině

Zemědělská velkovýroba a drobná zvěř

Myslivost 12/2008, str. 8 Miroslav NOVÁK
Počet komentářů: 0
Zemědělská společnost Astur Straškov, a.s. hospodaří na výměře 3650 ha zemědělské půdy s 96% zorněním půdy. Pěstovanými plodinami jsou obilniny, cukrovka, luštěniny, krmné plodiny jako je kukuřice na siláž a vojtěška, olejniny (slunečnice a hořčice - řepku v našem podniku nepěstujeme z důvodu nevhodného stanoviště). Toto složení plodin s více než 65% zastoupením obilovin není pro zvěř příliš vhodné. Více >
Zemědělská velkovýroba a drobná zvěř

Jednoranové kulovnice Brno Effect

Myslivost 12/2008, str. 10 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
Někdy je až s podivem, jak jsou mezi našimi myslivci populární jednoranové kulovnice. Těžko říct, co za jejich oblibou stojí. Snad dávná tradice a přísloví říkající, že správný myslivec loví jednou ranou, snad nízká hmotnost těchto zbraní. Česká zbrojovka dlouho neměla podobnou zbraň ve svém portfoliu a myslivci se museli poohlížet po zahraničních zbraních. Vše se změnilo, se vznikem sesterské společnosti Brno Rifles, která kromě dvouhlavňových brokových kozlic zařadila do výroby také stále velmi žádanou jednoranovou kulovnici. V současnosti si naši myslivci mohou vybrat variantu v polopažbeném nebo celopažbeném provedení. Více >
Jednoranové kulovnice Brno Effect

Aplikace minerálií a biologické poznatky II.

Myslivost 12/2008, str. 12 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Při dlouhodobé aplikaci minerálních doplňkových krmiv, kdy je v rámci kvalitní péče o srnčí zvěř přikrmováno jadrnými krmivy po 180 dní, je třeba respektovat na prvním místě otázku početnosti a hustoty populace srnčí zvěře. Více >
Aplikace minerálií a biologické poznatky II.

Svět dalekohledů ZEISS

Myslivost 12/2008, str. 18 © Dr. Ing. Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V Myslivosti 9/2008 jsme hovořili o důležitosti výběru typu a velikosti dalekohledu nejen podle technicko-matematických parametrů, tedy podle velikosti světelnosti a soumrakového koeficientu, ale také podle fyziognomických vlastností lidského oka v návaznosti na nejnovější výzkumy vědců a odborníků firmy ZEISS. Více >
Svět dalekohledů ZEISS

Lov lišek vábením

Myslivost 12/2008, str. 22 Bruno HESPELER
Počet komentářů: 0
Ukázka z nově vydané publikace Lišky a kuny - úpěšný lov (Bruno HESPELER), kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Grada. Početní stavy lišky a kuny skalní se v posledních letech značně zvýšily. Oba druhy objevují lidská obydlí i velkoměsta jakožto „úživná“ prostředí k životu a cítí se v urbanizovaném světě dobře. Ale i ve volné přírodě se konzumní společnost a zemědělská výroba postaraly o ty nejlepší předpoklady. Zájem, který o oba druhy projevuje většina myslivců, by mohl být navíc mnohem větší, neboť přiměřený lov lišky a kuny sklaní je vzrušujícím úkolem, který od lovce vyžaduje mnohem více mysliveckého umu než lov srnce nebo jelena. V knize najdete nejen informace o vlečce, újedišti, využití psa a vábení, ale text je doplněn i rychlokurzem stahování. Tato praktická příručka odhaluje nesčetné možnosti přiměřeného, efektivního a současně společensky přijatelného lovu lišek a kun a k tomu poskytuje i množství rad. Více >
Lov lišek vábením

Výpalky z obilia – perspektívny kŕmny doplnok pre zver

yslivost 12/2008, str. 26 Ing. Matúš RAJSKÝ, Ing. Mária CHRENKOVÁ, PhD., MVDr. Soňa NITRAYOVÁ, PhD.
Počet komentářů: 0
V priebehu uplynulého zimného obdobia sa na nás obrátilo viacero poľovníkov s otázkou, či sú takzvané výpalky vhodným krmivom pre zver a akým spôsobom nimi kŕmiť. V dôsledku ich súčasnej zvýšenej produkcie sa poľovníci môžu stretnúť s výpalkami sušenými (8 - 12 % vody), ako aj vlhkými (67 - 70 % vody). Z pohľadu použiteľnosti v praxi revírov spravidla uvažujeme iba o sušenej forme (DDGS - Dried Distillers Grains with Solubles). Více >
Výpalky z obilia – perspektívny kŕmny doplnok pre zver

Husy a kachny, jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 12/2008, str. 28 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., Ing. Zdeněk VALA
Počet komentářů: 0
Husy i kachny patří do řádu vrubozobých (Anseriformes), čeledi kachnovitých (Anatidae). Zobák mají zakončen nehtem s rohovitými lamelami a zoubky po obou stranách. Tělo je protáhlého (člunkovitého) tvaru pokryté hustým peřím. Na silných nohou mají tři prsty spojené plovoucí blanou. Více >
Husy a kachny, jejich životní potřeby v současnosti

Dalekohledy FOMEI Leader a popruhy FOMEI Profi

Myslivost 12/2008, str. 30 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Na letošním velkém mysliveckém setkání Natura Viva v Lysé nad Labem představila královéhradecká firma Fomei novou řadu dalekohledů nazvanou Leader. V létě jsem dostal všechny modely k vyzkoušení a spolu s nimi také nové samostatné popruhy Fomei Profi. Jak se novinky osvědčily přináším v následujících řádcích. Více >
Dalekohledy FOMEI Leader a popruhy FOMEI Profi

Puntíky a pruhy, to je pro mě správný efekt

Myslivost 12/2008, str. 32 Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Díky přátelským vazbám s herečkou Klárou Jandovou jsem měl příležitost jednoho letního dne navštívit v malé pražské galerii vernisáž obrazů výtvarníků krajinářů. Klára tuto výstavu otevírala mimo jiné svému kamarádovi Borisu Noskovi. Hned když mne zvala, slyšel jsem větu typu „Přijďte, něco uvidíte!“ Více >
Puntíky a pruhy, to je pro mě správný efekt

Špičkové náboje Hull patří již mnoho let k nejlepším na světě

Myslivost 12/2008, str. 36 Jan KUČERA
Počet komentářů: 0
Pozvání k návštěvě výrobního závodu této značky, jehož se mi dostalo od pana Snížka, ředitele společnosti ARMS-CZ, a.s., která je výhradním dovozcem této munice do ČR, jsem proto nemohl odmítnout. Naskytla se mi tak jedinečná možnost podrobně se seznámit s historií, výrobním postupem a balistickými zkouškami těchto špičkových nábojů. V duchu jsem pak už jen doufal, že kromě kuchyně uvidím a uslyším i několik výrobních „špeků“, jak tomu bylo i u jiných závodů na výrobu munice, které jsem měl doposud možnost navštívit. Více >
Špičkové náboje Hull patří již mnoho let k nejlepším na světě

Železniční doprava, závažný činitel při usmrcování volně žijících živočichů

Myslivost 12/2008, str. 39 Ing. Luděk KRÁLÍČEK
Počet komentářů: 0
O vážném vlivu silniční dopravy na volně žijící živočich již bylo napsáno mnoho. Televizní zpravodajství věnují této problematice nemalou pozornost, zvláště dojde-li k úmrtí člověka při střetu s větší spárkatou zvěří. Po letech nečinnosti začínají naše dálnice lemovat ochranné ploty, projektují se migrační koridory přes dálnice, budují se přechody a nadchody pro zvěř. Zcela v pozadí zájmu ale zůstává problematika střetů zvěře na železnici. Proč je tomu tak, má několik odůvodnění. Více >
Železniční doprava, závažný činitel při usmrcování volně žijících živočichů

Význam mysliveckého plánování

Myslivost 12/2008, str. 40 Ing. Rudolf PIPEK
Počet komentářů: 0
Smyslem mysliveckého plánování je dosažení zdravých, přiměřeně početných a biologicky správně složených populací jednotlivých druhů zvěře v přírodním prostředí. Pochopitelně význam této základní a důležité oblasti v mysliveckém hospodaření nespočívá v přesném součtu nepřesných čísel. K určení správných a objektivních počtů jednotlivých druhů zvěře v honitbě v současné době neexistují zcela přesné ekonomicky únosné metody. Je to samozřejmé, neboť nepřehlednost a nedostupnost hlavně lokalit, ve kterých se zvěř zdržuje, nedovoluje zatím v současné době zpřesnit výsledky sčítacích metod. Více >
Význam mysliveckého plánování

XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVU S OHAŘI A MISTROVSTVÍ SVĚTA SVATÉHO HUBERTA

Myslivost 12/2008, str. 42 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
Před 30 lety z iniciativy FIDC (Federazione Italliana Della Caccia) vznikla evropská soutěž loveckých psů a lovců, jejímž cílem bylo propagovat kulturní dědictví lovu se stavěcími psy. První ročník byl v roce 1978 v Itálii a v roce 1980 přistoupila k této soutěži Brazílie a od tohoto roku nese soutěž název „Mistrovství světa“. Není bez zajímavosti, že tato soutěž byla v roce 1996 v České republice a v roce 2004 byla organizátorem Slovenská republika. Více >
XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVU S OHAŘI  A MISTROVSTVÍ SVĚTA SVATÉHO HUBERTA

Chov a lov zajaca v okrese Galanta

Myslivost 12/2008, str. 45 Ing. Ján MERCEL
Počet komentářů: 0
V prvej polovici 20. storočia zajac polný produkoval až 66 % celkového množstva diviny a bol nielen oporou poľovného hospodárenia na Slovensku, ale plnil i funkciu spoločenskú, keď na spoločných poľovačkách na túto zver dochádzalo k stretávaniu poľovníkov, upevňovaniu priateľstva poľovníckych zvykov a tradícií. Více >
Chov a lov zajaca v okrese Galanta

Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě oslavila pětatřicet let činnosti

Myslivost 12/2008, str. 50 Ing. Ivo OTÁHAL
Počet komentářů: 0
Uplynulo již třicet let od doby, kdy Okresní vlastivědný ústav v Novém Jičíně (později Okresní vlastivědné muzeum, nyní Muzeum Novojičínska), resp. jeho tehdejší okresní pracoviště ochrany přírody dostalo jako první instituce na území naší republiky souhrnnou výjimku z tehdy platného zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, tj. povolení k péči o zraněné, zabavené či jinak handicapované živočichy. Více >
Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě oslavila pětatřicet let činnosti

PRODUKCIA A VÝZNAM DIVINY NA SLOVENSKU

Myslivost 12/2008, str. 54 Pavel HELL, Jaroslav SLAMEČKA, Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
V ostatnom čase sa stále viac presadzuje názor, že ulovenie zveri je eticky zdôvodniteľné len vtedy, keď sa táto aj zužitkuje, predovšetkým formou konzumácie jej diviny, využitím kožušiny, vyhotovením okrasného predmetu atď. Teda zastreliť zver a ďalej ju nevyužiť je eticky problematické, ale niekedy je aj to potrebné, napr. keď lovíme líščatá v záujme nevyhnutnej regulácie početnosti populácie a pod. Avšak aj z líščaťa môže byť veľmi pekný preparát. Ale hlavným úžitkovým produktom lovu je divina, lebo veď trofej je len spomienkou na poľovnícky zážitok, ktorý si cení predovšetkým lovec. Více >
PRODUKCIA A VÝZNAM DIVINY NA SLOVENSKU

41. mezinárodní sokolnické setkání na Opočně

Myslivost 12/2008, str. 59 Mgr. Marcela MEDKOVÁ,
Počet komentářů: 0
Také letošní počátek října byl v malebném východočeském městečku Opočně nerozlučně spjat s mezinárodním setkáním sokolníků. Již po jedenačtyřicáté se Opočno ve dnech 8. – 12. 10. 2008 stalo druhým domovem nejen českým sokolníkům, ale také jejich kolegům z Belgie, Francie, Holandska, Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Více >
41. mezinárodní sokolnické setkání na Opočně

Budou laičtí prohlížitelé skutečně přínosem?

Myslivost 12/2008, str. 62 MVDr. Josef BĚLOBRÁDEK
Počet komentářů: 0
Odborná myslivecká a veterinární veřejnost kriticky sleduje současný stav v distribuci čerstvé zvěřiny v naší republice. Dosavadní veterinární předpisy byly natolik těžkopádné a poškozovaly uživatele honiteb takovým způsobem, že se postupem času přestaly dodržovat. V současné době je obchod se zvěřinou absolutně nekontrolovatelný a mnohdy nejsou dodržovány ani nejzákladnější hygienické zásady a pravidla ochrany spotřebitele. Více >

O čem se psalo v prosinci 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

NORNÍCI A JEJICH ÚKOLY. Mgr. Josef Drmota
Počet komentářů: 0
Podniky spolku „Norník“ a různé výstavy ukázaly během posledních let, že pracujeme k zvelebení našich norníků. Výstavy vykazují velmi utěšené výsledky. Jezevčíci jsou téměř prvotřídní a méně zavedený foxterrier k prvotřídnosti dospívá tempem přiměřeným své povaze. Radostně jest pohnut každý milovník těchto rac, když má příležitost viděti jich více pohromadě. Více >
O čem se psalo v prosinci 1928 na stránkách Stráže myslivosti?

Starobydžovští myslivci hostili sokolníky

Vladimír SPEJCHAL
Počet komentářů: 0
Je možná náhodou nebo snad historickým údělem, že v malé obci Starý Bydžov, která se rozprostírá na kopci v západní části východních Čech, poskytli členové místního mysliveckého sdružení svoji honitbu sokolníkům. Obec totiž leží téměř na středu spojnice mezi dvěma, ze sokolnického hlediska význačnými historickými místy, Chlumcem nad Cidlinou a Chotělicemi. Více >
Starobydžovští myslivci hostili sokolníky

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Těžko přeložitelnými slovy „tunelář“ nebo „tunelovat“ obohatila čeština jazyk finančních kruhů i kriminálníků (a kriminalistů). V období raného kapitalismu devadesátých let se vesele tunelovaly banky, zemědělská družstva i privatizované státní podniky. Čeští průkopníci „tunelování“ se stali vzorem pro v tomto smyslu zaostalý (i když jinak rozvinutější) západní svět. Protože co jiného než obrovské „tunely“ může způsobit miliardové krachy amerických bank a pojišťoven? Vývoj se ovšem nezastavil ani u nás, kde někteří spoluobčané předvádějí, že „vytunelovat“ se dá opravdu všechno – od nemocnice až po krmelec. Čímž jsme se konečně dostali k myslivosti … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Nenápadný člověk: umělecká cena pro tiskárnu

Text a snímky Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Když se letos v rámci programu Národních mysliveckých slavností na jihočeské Ohradě předávaly Umělecké ceny za významné počiny spojené s myslivostí, vedle jednotlivců snad vůbec poprve získala toto prestižní ocenění firma: lanškrounský rodinný podnik TG TISK, s.r.o. majitele Jiřího Sloupenského. Pan majitel sice předání ceny nebyl osobně přítomen, byl v tom čase v zahraničí, ale nicméně neskrýval svou radost z toho, že se společně se svými spolupracovníky zařadil do společnosti nejvýznamnějších uměleckých osobností jubilující české myslivosti. Více >
 Nenápadný člověk: umělecká cena pro tiskárnu
Zpracování dat...