Časopis Myslivost

Nenápadný člověk: umělecká cena pro tiskárnu

Text a snímky Oldřich Koudelka
Když se letos v rámci programu Národních mysliveckých slavností na jihočeské Ohradě předávaly Umělecké ceny za významné počiny spojené s myslivostí, vedle jednotlivců snad vůbec poprve získala toto prestižní ocenění firma: lanškrounský rodinný podnik TG TISK, s.r.o. majitele Jiřího Sloupenského. Pan majitel sice předání ceny nebyl osobně přítomen, byl v tom čase v zahraničí, ale nicméně neskrýval svou radost z toho, že se společně se svými spolupracovníky zařadil do společnosti nejvýznamnějších uměleckých osobností jubilující české myslivosti.


Tělem i duší Valach
Uměleckou cenu za rok 2007 získala firma TG TISK s.r.o. Lanškroun za polygrafické zpracování publikací Kniha české myslivecké poezie, Myslivecká čítanka, Myslivecká vyznání a Příběhy postříbřené jehličím. "Podnikat dnes v oblasti polygrafického průmyslu je do jisté míry odvaha," říká majitel firmy a jedním dechem dodává: "Ceny vstupů jdou strmě vzhůru, firem je jako máku, každý má na trhu již mnoho let svůj krajíc, který více či méně zlátne nebo okorává. Je několik možností podnikatelského přístupu. V úplné menšině jsou dnes ti, kteří tuto živnost vykonávají s láskou, kteří potřebu zisku snoubí s potřebou podnikatelského, ale i lidského uspokojení, pro něž je práce láskou a životním posláním. A už vůbec je minimum těch, kteří svou firmu s takovým záměrem zakládají, kteří si kráčejí pro živnostenské oprávnění ne s tím, že na okolí bezohledně zbohatnou, ale že pro někoho a něco udělají kus díla, za které se nebudou muset stydět."
Jiří Sloupenský, nenápadný člověk s šesti křížky na krku, Valach tělem i duší, k tomuto minimu podnikatelů patří. Základy jeho životní filozofie se utvářely prostřednictvím jeho valašských předků, prarodičů a rodičů, ale i vlastního života. Poznal, že každý chléb má dvě kůrky. Naučil se vážit si poctivé práce, být skromný, slušný, kultivovaný, ctít hodnoty, které se sice třeba dnes tolik nenosí, ale nicméně nevyčpěly. Čest, pracovitost, pravdivost, tolerance, pomoc bližnímu, smysl pro rodinu, pokora. A láska. Samozřejmě také píle, tvrdost k sobě samému, úcta k partnerovi, zaměstnancům a tradici řemesla. Absolutní spolehlivost. I proto dnes Jirka Sloupenský patří k fenoménům tiskařského podnikatelského světa. A to samozřejmě nejen mysliveckého.

Kořeny stromů a lidí
Není myslivcem, byť má mezi nimi mnoho přátel a pracuje pro ně. Jeho vztah k přírodě, lesu a stromům je však srdeční záležitostí. Mnohokrát mi vyprávěl o časech, které strávil po boku svého otce a děda ve velkém, prostorném a voňavém sadu ovocných stromů, kde pobíhali zajíci, bažanti a koroptve. Kde začínal chápat, proč má strom pevné kořeny, aby později mohl rodit šťavnaté ovoce. Znovu a znovu rodit, krášlit okolí a dávat radost lidem. Sám si to často opakoval, když počátkem devadesátých let zakládal na podorlickém maloměstě rodinnou firmu. Podnik. Vlastní firmu. Na zelené louce tvořil impérium kvality, důvěryhodnosti, spolehlivosti a spokojenosti. Impérium trvanlivosti.
Dnes si v "tégétisku" můžete objednat prakticky cokoliv - prosté i luxusní navštívenky, stravenky, svatební oznámení, letáčky větší i menší, plakáty, všemožné formuláře, pomíjivé brožury, knihy běžné produkce, ale i publikace úžasné, vázané v plátně i kůži, dokonce s originálním kovovým reliéfem. "My se skutečně řídíme sloganem Náš zákazník - náš pán. Jsou dokonce takoví, kteří říkají, že u nás je možné vše. I když je to trochu nadsázka, jsem rád, že k těmto zákazníkům patří v posledních letech i myslivci či spíše myslivečtí autoři, spisovatelé, ale třeba také myslivecká sdružení, pro která tiskneme různé pozvánky, plakáty, pasovací listy, čestná uznání a jiné materiály. Úzce spolupracujeme třeba i s Klubem autorů. Když si u nás něco objednáte, nemusíte se bát zklamání. Vše v nejvyšší kvalitě, vše s nejvyšší ochotou, vše s příznivými cenami. Pro dnešní dobu možná poněkud překvapivé, udivující, nepochopitelné, ale...možné," říká Jiří Sloupenský s hrdostí v hlase.

Myslivecké knížky
V takové firmě, jako je TG TISK s.r.o. Lanškroun, se kořeny stromů a lidí musejí prolínat. Musí se zde potkávat chuť se zkušeností, profesionalitou, lidskostí a nevšedním nasazením. Zápalem. V tom je třeba určitá podoba s myslivostí. "Velká část naší produkce má co do činění s životem na venkově, s lidovými tradicemi nebo regionální historií. K tomu samozřejmě patří lesnictví a myslivost. Mám rád všechny ty rozmanité příběhy, které myslivečtí autoři zpracovávají a my je máme možnost tisknout a předávat dál, k jejich čtenářům. V mnohém mi připomínají dětství v podhůří Beskyd, všechnu tu krásu hlubokých lesů a jejich zvířecích obyvatel. Když se setkávám se členy Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty, ale i dalšími myslivci, vždy si rád poslechnu jejich vyprávění, v kterém je tolik lásky k přírodě a rodnému kraji, že to bývá až dojemné. Fascinují mne také bohaté tradice myslivosti," říká Jiří Sloupenský.
V současnosti zde připravují do tisku další tři myslivecké knižní tituly. Jejich autory a názvy však neprozradíme, pro čtenáře to má být předvánoční překvapení. Určitě to však budou knížky v takové polygrafické kvalitě, za jakou firma obdržela Uměleckou cenu ČMMJ za loňský rok.

Slovo na závěr
V podnikání se střetává živel lidský, materiální a technický. Pokud si rozumějí, je všechno v pořádku. Pokud jejich vztah občas skřípe, je třeba jej ladit jako vzácné housle. A znovu a znovu optimalizovat. V moderní budově na rušné lanškrounské křižovatce se to již po mnoho let daří. Zákazníci odtud odcházejí spokojeni, rádi se vracejí, firmu doporučují i svým přátelům a obchodním partnerům. Pro majitele společnosti i její zaměstnance je to pochopitelně potěšitelné, morálně i ekonomicky, ale současně i zavazující. Na spokojenosti zákaznické veřejnosti, se zde pracuje "od nevidím do nevidím". Je zde dobrý a soudržný kolektiv, je zde tvůrčí pracovní atmosféra. Klima se sportovním duchem. Tomu odpovídá i prostředí na pracovišti - moderní technologie, květiny, obrazy, ochota, úsměvy, nebývalé nasazení, zázemí. Jirka Sloupenský ví, kam cíleně směřuje...

Zpracování dat...