Časopis Myslivost

Starobydžovští myslivci hostili sokolníky

Vladimír SPEJCHAL
Je možná náhodou nebo snad historickým údělem, že v malé obci Starý Bydžov, která se rozprostírá na kopci v západní části východních Čech, poskytli členové místního mysliveckého sdružení svoji honitbu sokolníkům. Obec totiž leží téměř na středu spojnice mezi dvěma, ze sokolnického hlediska význačnými historickými místy, Chlumcem nad Cidlinou a Chotělicemi.
Chlumec nad Cidlinou je podle historických pramenů poslední místo na českém území, kde před celoevropským úpadkem v 18. století působili sokolníci. A na chotělickém panství, nedaleko odtud severně, znovuobjevil krásu tohoto prastarého způsobu lovu v období mezi světovými válkami jeho majitel Bedřich Mensdorff Pouily, čímž položil základní kámen novodobého sokolnictví v naší zemi a střední Evropě.
V sobotu 11. října ráno se sjela skupinka jičínských sokolníků na chatu mysliveckého sdružení Zákoutí Starý Bydžov, kde byli přivítáni představiteli starobydžovských myslivců. Po krátkém osvěžení a nástupu s loveckými fanfárami popřál místní hospodář Tomáš Pařízek "Lovu zdar". Desítka sokolníků se svými jestřáby a sokoly doprovázená členy mysliveckého sdružení a několika zájemci z řad veřejnosti se vydala za krásného počasí v rojnici místním honitbou.
Sdružení obhospodařující 1100 ha polní honitby a 160 ha honitby lesní poskytlo sokolníkům dostatek loveckých příležitostí. Převládající zvěří je zajíc polní, jehož stavy členové sdružení udržují na vysoké úrovni díky každoročnímu komorování rozsáhlé části honitby. A tak jestřábi mohli předvést mnoho útoků a tři kusy zaječí zvěře byly uloveny. Nepoměr úlovků oproti útočným letům jenom potvrzuje zkušenost, že "živé střely" selžou častěji než ty "ohnivé" a že šance zvěře pronásledované dravcem jsou velmi vysoké. Ani bažantí zvěř ale není vzácností. Několik šancí, které dostali sokoli, však promarnili, a proto byl večerní výřad o tuto zvěř ochuzen. Jednalo se ale o dva mladé sokoly, jejichž úspěšnost s narůstajícími zkušenostmi bude jistě růst.
Na sokolníky se přišli podívat i obyvatelé obou obcí, na jejichž katastrech sokolnický lov probíhal, Starého Bydžova a Staré Skřeněře, ale i několik pamětníků vzniku současného mysliveckého sdružení. Mimo jiné i jediný žijící z původní staroskřeněřské linie zakladatelů současného sdružení Josef Nezbeda dva známí "starobydžováci" pánové Václav Pařízek a Václav Fišera.
I proto jsme se mohli dozvědět, že Myslivecké sdružení Zákoutí Starý Bydžov, které má dnes 23 členů, vzniklo v 60. letech spojením dvou mysliveckých společností - staroskřeněřské a starobydžovské. Vzpomínalo se na původní pojetí myslivosti charakterizované enormními výřady ulovených koroptví a poté i bažantů, na jejich rapidní pokles v důsledku velkoplošného hospodaření a chemizace, ale i na přechod k modernímu mysliveckému hospodaření, jehož obětavá realizace přináší výsledky. A to výsledky takové, že i bez soustavného zazvěřování jsou výřady každoročně stabilní. Každý ze přítomných se mohl o množství zvěře přesvědčit.
Starobydžovští myslivci kladou mimo jiné i důraz na udržování mysliveckých tradic. Na každém honu od roku 1968 troubí, a to někdy i tři trubači. Přijímání nových členů, bývalých adeptů, kteří úspěšně složili zkoušky z myslivosti, probíhá tradičně ceremoniálně a každý nový člen obdrží historicky vyvedený pasovací list.
Nedílnou součástí MS Zákoutí je myslivecká kynologie. Chovu a výcviku loveckých psů se vždy věnovala řada členů. Někteří z nich v tomto oboru dosáhli úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni. To vše společně naplňuje podmínky pro zdravou mysliveckou organizaci, v přítomnosti jejichž členů bylo příjemné strávit sokolnický den.
Na závěrečném nástupu poděkoval vedoucí sokolnické skupiny Jaromír Nožička za příležitost zalovit si v této krásné honitbě. Po ukončení výřadu byl vyhlášen "Král lovu", jimž se stal Karel Sýkora, jehož jestřábí samice byla během dne dvakrát úspěšná.
Perfektní organizace, výborně zazvěřená honitba, příjemné prostředí a v neposlední řadě překrásné počasí, to vše přineslo ve svém důsledku samá slova chvály a uznání z úst sokolníků. To, že i hostitelé byli spokojeni, bylo příčinou vyjádření společné myšlenky v této spolupráci pokračovat. Pokud se tento počin stal základním kamenem začínající tradice, nezbývá než popřát "Myslivosti a sokolnictví Zdar"!
Vladimír SPEJCHAL
Snímky Petr Hrůza

Zpracování dat...