Časopis Myslivost

Svět dalekohledů ZEISS

Myslivost 12/2008, str. 18  © Dr. Ing. Jiří HANÁK
V Myslivosti 9/2008 jsme hovořili o důležitosti výběru typu a velikosti dalekohledu nejen podle technicko-matematických parametrů, tedy podle velikosti světelnosti a soumrakového koeficientu, ale také podle fyziognomických vlastností lidského oka v návaznosti na nejnovější výzkumy vědců a odborníků firmy ZEISS.

Stručně zopakujme, že zornice lidského oka se přizpůsobuje velikosti světelného toku a podle něho se zvětšuje nebo se zmenšuje. Tento jev nazýváme akomodací. Schopnost akomodace nezůstává po celý život člověka stejná, ale s postupujícím věkem se snižuje. Zatímco u mladého člověka se zornice za šera rozšíří až na asi 7 mm, u člověka po 50 roku života to bývá jen 5 nebo dokonce 4 mm. Velikosti zornice oka má odpovídat průměr velikosti výstupní pupily, to je velikosti průměru světelného svazku vystupujícího z okuláru dalekohledu. Je-li větší, oko obraz prostě zcela nezpracuje a velikost výstupní pupily je zbytečně veliká, je-li menší, je obraz hůře rozlišitelný.
Z nových poznatků firmy ZEISS tedy vyplynulo, že například pro pozorování za šera, a zdůrazněme, že uvedené se týká především pro pozorování za šera, pro mladého a mladšího člověka je nejvhodnější typ dalekohledu 7 x 50 nebo 8 x 56, zatímco pro uživatele po 50 roce věku lépe vyhovuje typ dalekohledu 10 x 50 nebo 12 x 56.
Po volbě optimálních optických parametrů dalekohledu (zvětšení x průměr objektivu) zbývá nejdůležitější krok, výběr značky dalekohledu, a to především z hlediska dokonalosti optické soustavy a velikosti koeficientu propustnosti světla, který je pro pozorování za šera nejdůležitější.
Podle námi provedených a spolehlivě ověřených měření, jsou rozdíly v koeficientech propustnosti světla u jednotlivých značek, nebojím se říci doslova propastné. Zatímco méně dokonalé a levné dalekohledy mají propustnost světla kolem 65 % a k pozorování za šera jsou doslova k ničemu, dobrý dalekohled musí mít propustnost světla alespoň na úrovni 85 % nebo kolem či nejlépe nad 90 %.
Důležitost dokonalosti světelných poměrů dalekohledu je podstatná především pro správné obeznávání trofejové spárkaté zvěře, která vytahuje většinou až za šera, kdy dobrá viditelnost a rozlišitelnost detailů jsou nezbytností. Kromě měření propustnosti světla dalekohledů na přístrojích jsme provedli porovnání dalekohledů pozorováním při stmívání a schopnost rozpoznávání detailů obrazu, například paroží, v závislosti na denní době.
Výsledek byl vcelku překvapující. S kvalitním dalekohledem ZEISS bylo možné bezpečně rozpoznávat detaily obrazu o 20 minut déle než u dalekohledů levných, zdánlivě stejných parametrů. Méně kvalitní dalekohled neumožnil řádné "přečtení" zvěře a to v praxi potom znamená nemyslivecký odstřel pouze podle siluety.
Bohužel, pokud kupujeme dalekohled za denního světla a dalekohled zkoušíme v prodejně nebo na chodníku před ní, nezjistíme okem téměř žádné rozdíly. Ty se ovšem dramaticky projeví za snížené viditelnosti. Výrobci levných dalekohledů uvádí jen základní parametry svých výrobků - velikost zvětšení a velikost průměru objektivu. Parametr, který má zcela zásadní význam pro pozorování za šera a který je také současně výrazem celkové kvality optické soustavy, což je koeficient propustnosti světla, bývá cudně zamlčen. A tak se prodejci někdy dopouštějí doslova neseriózních triků ve vychvalování jejich zboží. Nezapomenu na jeden zážitek na výstavě před stánkem s levnými dalekohledy, kdy prodejce s dokonalou výmluvností přesvědčoval kupujícího, že "ten jeho dalekohled" zpracovává za šera dokonce zbytkové světlo. Budiž připomenuto, že na bázi zesílení zbytkového světla pracují pouze optoelektronické přístroje pro noční vidění a pro normální dalekohled se jedná o naprostý nesmysl.
Vyhovující parametry pro pozorování za šera mají jen nejlepší dalekohledy vybraných značek, z nichž objektivně vyniká ZEISS. Ve výrobním programu společnosti Carl Zeiss je téměř 25 typů různých dalekohledů ve dvou typových řadách Conquest a Victory FL. Řada Conquest je základní řadou s nadprůměrnými parametry, s naměřenými koeficienty propustnosti světla minimálně na úrovni 86 %, většinou 89 % pro noční pozorování a nad 90 % pro denní světlo. Řada Victory FL je nejnovější řadou a tvoří špičku výrobního programu ZEISS a špičku v oboru samotném s hodnotami propustnosti světla přesahujícími 94 %. Tyto údaje potvrzuje srovnávací studie, kterou provedl a uveřejnil německý odborný časopis Pirsch v č. 11/2006. Výsledky v podobě tabulky byly již zveřejněny v Myslivosti 9/2008.

Řada Conquest obsahuje tato provedení dalekohledů: 8 x 20, 10 x 25, 8 x 30, 10 x 30, 8 x 40, 10 x 40, 12 x 45, 15 x 45, 8 x 50 a 10 x 50.
Řada Victory FL obsahuje tato provedení dalekohledů: 8 x 20, 10 x 25, 8 x 32, 10 x 32, 7 x 42, 8 x 42, 10 x 42, 8 x 56 a 10 x 56.
Pro řadu Victory bylo vyvinuto zvláštní optické sklo s přísadou fluoridů, proto dalekohledy Victory FL zajišťují výjimečnou brilanci obrazu a eliminaci sekundárního spektra. V optické soustavě je použita kombinace typů optických skel BK a BaK, která mají rozdílné indexy lomu, ale přesné chemické složení optického skla je přísným tajemstvím a know how firmy ZEISS a jejich dodavatelů.
Pro zajímavost uveďme, že optické sklo s obsahem fluoridů má zcela výjimečné optické vlastnosti, ale jeho zpracování je také technicky a technologicky zvláště náročné. V celém technologickém procesu, až po fázi nanesení antireflexních vrstev, musí totiž všechny operace probíhat při ponoření do etanolového roztoku, aby se zabránilo styku se vzdušným kyslíkem a k nežádoucím reakcím.
Konstrukce optické soustavy je u obou typů s použitím střechovitých hranolů vlastní konstrukce ZEISS - Abbe König, s menším počtem lomových a odrazových ploch, které spolu s kvalitou skla a kvalitou antireflexních vrstev zajišťují nejvyšší možnou úroveň propustnosti světla a kvalitu pozorovaného obrazu za jakýchkoliv světelných podmínek.
Kvalitnější a stále zdokonalovaná konstrukce optické soustavy vede u dalekohledů ZEISS nejen ke zlepšování optických vlastností, ale cíleně také ke snižování hmotnosti, která je u hmotných dalekohledů při delším nošení obtížná a pro krční páteř škodlivá. Tak například u typu 10 x 50 bylo docíleno hmotnosti pouze asi 900 g a u typu 10 x 42, který je obzvláště vhodný pro delší pochůzky honitbou, pouze 760 g.

Pro pohodlí při pozorování v praktických přírodních podmínkách, bez ohledu na povětrnostní podmínky, jsou povrchové vrstvy čoček objektivu a okuláru opatřeny patentovanou originální vrstvou Lotu Tec, na které neulpívá voda a velmi omezeně nečistoty. Tato vrstva umožňuje rychlé a snadné čistění objektivu a okuláru, pokud je to vůbec nutné.
Novinkou letošního roku je dalekohled doplněný o optoelektroniku, a to o laserový dálkoměr a počítač balistické korekce ve vztahu k naměřené vzdálenosti. Do paměti dalekohledu jsou naprogramována balistická data, z nichž si vyberu ta nejbližší pro mnou užívanou munici. V zorném poli dalekohledu se kromě naměřené vzdálenosti objeví také hodnota potřebného převýšení záměrného bodu. Možná vzdálenost měření je 10 až 1200 m s přesností plus minus 1 m. Doba měření je max. 1 sec.
Dalekohled s dálkoměrem a balistickým kalkulátorem je nabízen v rozměrech 8 x 45 a 10 x 45 s doplňkovým označením RF. Zatímco dalekohledy s dálkoměrem nebo se stabilizátorem obrazu nabízí i některé další známější značky, zabudovaný uvedený komplet včetně balistického kalkulátoru nabízí zatím jen ZEISS. Kdo by se bál vyšší hmotnosti tohoto přístroje, toho mohu uklidnit, protože váží necelý kilogram včetně baterií, takže je vhodný zejména pro vysokohorské lovy nebo lov v buši, kde je střelba na velkou vzdálenost nutností a její přesnost závisí na přesném změření vzdálenosti a stanovení potřebného převýšení zamíření.

Všechny dalekohledy ZEISS mají vysokou mechanickou odolnost pro případný pád a snesou značně tvrdé podmínky. Vysoká mechanická odolnost je dána použitím hořčíkových slitin z leteckého průmyslu na tělo dalekohledu a odolné plasty typu ABS s obsahem 60 % skleněných vláken. Vnitřní mechanismy jsou rovněž konstruovány s vysokou nárazovou odolností. Samozřejmostí je plnění vnitřního prostoru dusíkem a absolutní vodotěsnost nejen při dešti, ale dokonce i při náhodném pádu do vody, louže, potoka apod., odolávají tlaku vodního sloupce do 400 mbar. Nijak zanedbatelná je tepelná stálost zaručující spolehlivou funkci v rozsahu teplot - 30 / + 63 °C u typu Victory FL a -20 / +40 °C u typů Conquest.

Závěrem lze jen poznamenat, že praktické zkušenosti s dalekohledem ZEISS jsou zcela výjimečné a neporovnatelné s jinými druhy dalekohledů, a to i s jinými známými značkami. Zejména v provedení Victory FL s obsahem fluoridů v optickém skle předstihl ZEISS svoji konkurenci o značný krok, ale i standardní řada Conquest snese nejpřísnější porovnání s nejlepší konkurencí.
Cena dalekohledů ZEISS je oproti jiným dalekohledům, především východní provenience, poněkud vyšší, ale vzhledem ke kvalitě a užitné hodnotě velmi přiměřená a v poslední době, díky silné koruně, nebojím se říci i velmi výhodná. Na druhou stranu kupující získává nejvyšší možnou kvalitu s aplikovaným ojedinělým a nejlepším know how, které je ve výrobě optických přístrojů v současné době k dispozici.


Zpracování dat...