Časopis Myslivost

XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA XXX. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LOVU S OHAŘI A MISTROVSTVÍ SVĚTA SVATÉHO HUBERTA

Myslivost 12/2008, str. 42  MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Před 30 lety z iniciativy FIDC (Federazione Italliana Della Caccia) vznikla evropská soutěž loveckých psů a lovců, jejímž cílem bylo propagovat kulturní dědictví lovu se stavěcími psy. První ročník byl v roce 1978 v Itálii a v roce 1980 přistoupila k této soutěži Brazílie a od tohoto roku nese soutěž název „Mistrovství světa“. Není bez zajímavosti, že tato soutěž byla v roce 1996 v České republice a v roce 2004 byla organizátorem Slovenská republika.
Pod hlavičkou FIDC je organizační výbor Mistrovství světa a prvním zástupcem naší republiky v FIDC byl Ing. Jaroslav Dostál a později pan Josef Němec. Účast našich kynologů byla na této soutěži možná až po roce 1989 a nutno říci, že byla sporadická. Josef Němec dokázal v 90. letech zajistit ekonomickou podporu národního družstva ze strany ČMMJ a tak postupně narůstala účast našich vůdců. V počátku se na tuto soutěž orientují vůdci kontinentálních psů a díky Ing. Jaromíru Dostálovi a paní Heleně Dvořákové to jsou ČF a BO, a to již před rokem 1996.
Na Mistrovství světa konaném ve Zlíně v roce 1996 získalo družstvo České republiky druhé místo v soutěži Svatého Huberta (MUDr. Novotný Vlastimil s VOK a Josef Javůrek s ČF) a v jednotlivcích 3. místo (MUDr. Novotný Vlastimil s VOK Puma z Hajnice). První "kontinentál", který na MS bodoval, byla fena Pinia z Taranky (BO) vedená panem Svatoplukem Souchou v roce 1996 ve Zlíně (v.d.). Druhý "kontinentál", který v začátcích bodoval, byl pes Piast z Taranky (BO), vedený paní Naďou Duškovou v roce 1997 v Umagu (Chorvatsko, d.). Tehdy zorganizovala účast paní Helena Dvořáková a družstvo startovalo ve složení Naďa Dušková (BO), Jan Šabatka (BO), Svatopluk Soucha (BO) a Slavomír Hanáček (MOK). Další vůdce, který na těchto soutěžích bodoval byl pan Josef Novák z Klapý s NKO. Jméno České republiky se výrazněji začíná ozývat na této soutěži od roku 2004, kdy družstvo anglických ohařů získalo 2. místo a toto umístění zopakovalo v letech 2005 a 2006. V roce 2007 byla Česká republika na 3. místě. Družstvu kontinentálních ohařů a jednotlivcům v soutěži Svatého Huberta se příliš nedařilo. Nástupem nové kynologické komise ČMMJ dochází ke stanovení nominačních pravidel, a to určením nominačních soutěží pořádaných kluby: ČPSK, MSKCHAO, klub BO, klub Maďarských a hrubosrstých ohařů. Na těchto soutěžích získávají psi dle dosažených umístění bodové hodnocení a do národních družstev jsou nominováni psi s nejvyšším počtem bodů za umístění. Tím je dáno, že se do reprezentace dostanou psi, kteří své kvality prokazují opakovaně. To dává velkou záruku, že na Mistrovství světa udělají umístění a přinesou body do hodnocení družstva. Také soutěž Svatého Huberta zaznamenala bouřlivý vývoj.
Na tomto poli převzal aktivitu klub BO, jmenovitě Helena Dvořáková. Právě ona iniciovala pořádání soutěže Svatého Huberta na Konopišti a během let je již dobře obsazena jak soutěž mužů, tak i žen. V neposlední řadě je také nutno připomenout, že k rozvoji těchto soutěží napomohlo vydání nového zkušebního řádu, který obsahuje pravidla pro Mistrovství světa v lovu s ohaři a pravidla soutěže Svatého Huberta. Je velice potěšitelné, že těchto soutěží se zúčastňuje mnoho mladých kynologů.
V roce 2008 proběhlo 30. Mistrovství světa v lovu s ohaři a Mistrovství světa soutěže Svatého Huberta ve dnech 24. - 26. 10. 2008 v Chorvatsku v okolí města Zadar. Náročné nominační soutěže určily družstva anglických a kontinentálních ohařů, družstvo soutěže Svatého Huberta ženy a muži. Soutěží čtyřčlenná družstva v kategorii anglických a kontinentálních ohařů a soutěž probíhá dle FCI pravidel pro mistrovství světa. Je to vlastně Field Trial s přinášením jen s tím rozdílem, že aby se pes dostal do ceny, musí také donést kachnu z vody s výstřelem.
Soutěž Svatého Huberta je rozdělena na kategorii muži a ženy. Zde soutěží jednak jednotlivci a dvoučlenná družstva. Základní pravidlo této soutěže je, že každý lovec má 20 minut na svoji prezentaci se psem. Za tuto dobu může ulovit maximálně dva kusy pernaté (většinou bažant), může použít maximálně čtyři brokové náboje. Je hodnocen zvlášť lovec (maximum 50 bodů) a zvlášť pes (maximum 30 bodů). Dále se připočítávají body za střelbu. Pokud střelí kus pernaté první ranou, dostává + 10 bodů, pokud druhou ranou, tak jen + 5 bodů a když chybí, odečítá se 5 bodů. Za nedohledání kusu je ztráta 10 bodů.
Chorvatsko patří k zemím, kdy bylo mistrovství světa nejčastěji - letos již popáté. Jsou zde vhodné podmínky - jednak revíry s pernatou zvěří a přímořské hotely v podzimních měsících mají volnou kapacitu. Letošního 30. Mistrovství světa se zúčastnilo celkem 19. států. Naše družstvo bylo ve složení:
Angličtí ohaři
1. Achaia Seva (AS), Straková Eva
2. Cheeky z Lodínských luhů (AS),Straková Eva
3. Bea vis Tranquilla (AS), Dvořáková Vladimíra
4. Faust vis Tranquilla (AS), Dvořáková Vladimíra
Náhradník
Fino vis Tranquilla (AS), Dvořáková Vladimíra
Kontinentální ohaři
l. Duna (EB), Dušková Naďa
2. Zola z Tismenic (MOK), Zoubek Petr
3. Mira z Vápenek (KO), Navrátil Pavel
4. Mona z Vápenek (KO), Navrátil Pavel
Náhradník:
Nora zo Starých Levíc (KO), Navrátil Pavel
Svatý Hubert - muži
Josef Korelus, Kord z Mešínské hájovny (POI)
Jan Frank, Elsa z Netčic (GS)
Svatý Hubert - ženy
Straková Eva, Cheeky z Lodínských luhů (AS)
Mgr. Jana Anderlová, Birdie Jinonický Dvůr (GS)
Ve čtvrtek 23. 10. 2008 bylo v hotelu Falkensteiner v Zadaru od rána rušno. Kancelář mistrovství světa pracovala od rána na plné obrátky. Během dopoledne zasedal organizační výbor FIDC a odpoledne bylo oficiální zahájení 30. Mistrovství světa v lovu s ohaři a soutěže Svatého Huberta. Organizároři připravili slavnostní nástup na mořském pobřeží, kdy byl také i raut na uvítanou. Večer 23. 10. 2008 proběhlo losování prvního dne soutěže Mistrovství světa, které je 1. a 3. den. Druhý den - tedy jeden den - probíhá soutěž Svatého Huberta.
Po prvém dnu mistrovství jsme měli v "angličanech" jedno umístění - Cheeky z Lodínských luhů - velmi dobře. V "kontinentálech" získal výborná II Zola z Tismenic. Po prvním dnu se zhruba z 50 "angličanů" a z 50 "kontinentálů" dostalo do ceny asi 10 psů z každé kategorie.
V pátek 24. 10. 2008 večer probíhalo losování soutěže Svatého Huberta, kde naše republika měla plné zastoupení v kategorii muži i ženy. V soutěži mužů byly tři "baterie" (skupiny) po 12 soutěžích a v soutěži žen dvě. Oba naši reprezentanti dostali v baterii číslo 1.
Vzhledem k teplému počasí to bylo výhodné a oba se také jako lovci výborně prezentovali. Bohužel se ani jednomu z nich nepodařilo ulovit pernatou zvěř, i když na "parkuru" byla. Ulovení alespoň jednoho kusu pernaté je podmínkou pro umístění na této soutěži. Ale i tak byl pro oba naše "mužské" zástupce tento start cennou zkušeností. To naše "dámy" měly již křest za sebou z loňského startu v Belgii. Přípravě na tuto soutěž věnovaly největší péči, a to jak přípravě psů, tak i střelbě, kterou pravidelně trénovaly na brokové střelnici pod vedením zkušeného trenéra. Dík mobilnímu spojení byly veškeré informace okamžitě k dispozici.
Zpráva, že Eva Straková jde s Cheeky z Lodínských luhů do baráže o mistryni světa byla úžasná. Všichni jsme drželi palce. Los určil jako první soutěžící ze Švédska. Její vystoupení bylo určitě výborné, ale bohužel chybná střelba. Paní Straková vsadila vše na zkušenost své feny Cheeky, která nezklamala, vypracovala kvalitní bod na bažantu, ale tento vzlétl tak, že výstřel by byl z hlediska bezpečnosti riskantní a paní Straková nestřílela. To bylo porotou kladně hodnoceno a s přihlédnutím na prvé kolo, kde Cheeky také vypracovala těžký bod a paní Straková střelila bažanta první ranou, rozhodlo, že byla mistryní světa. A pak nastalo horečné počítání, jak to bude v družstvech. Mgr. Jana Anderlová byla v baterii druhá a tak se podařilo neuvěřitelné. Naše dámy jsou mistryně světa v lovu Svatého Huberta!! Večer panovala v našem družstvu slavnostní nálada, ale všichni měli na zřeteli druhý den soutěže mistrovství. Los určil start našich psů v "angličanech i kontinetálech" v první polovině startovního pole, ale i tak bylo již poměrně teplé počasí. Zadařilo se bodovat panu Navrátilovi s Mirou z Vápenek. Paní Dušková a ani pan Zoubek se druhý den do ceny nedostali. V "angličanech" měla velký den opět Eva Straková. Její fena Achaia Seva získala pro družstvo ocenění velmi dobře a velký finiš předvedla Cheeky z Lodínských luhů, když získala výborně a Res. CACIT. Po návratu z revíru začaly přípravy na slavnostní vyhlášení výsledků, které bylo ve 20 hodin. Poprvé v historii jsme měli umístění v "kontinentálech" a i když je to jen "bramborová" medaile, je 4. místo na světě velkým úspěchem. Díky finiši Cheeky z Lodínských luhů byla Česká republika v družstvech "angličanů" na 3. místě (5 let nepřetržitě na stupni vítězů - 2004-6 2. místo a 2007-8 3. místo) a v jednotlivcích byla Cheeky také na 3. místě. Při vyhlášení výsledků soutěže Svatého Huberta kategorie ženy v družstvech i jednotlivcích znělo celým sálem upřímné "hurá", které si naše mistryně světa zaslouží.
Byl to dosud náš nejúspěšnější start na Mistrovství světa a na tomto místě je třeba poděkovat všem našim soutěžícím za vzornou reprezentaci a prezentace vysoké úrovně naší kynologie a kultury lovu. Dík patří i ČMMJ, která naše družstvo ekonomicky výrazně podpořila.

Zpracování dat...