ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Říjen / 2008

Říjen / 2008

MYSLIVOST JAKO HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Myslivost 10/2008, str. 6 Mgr. Josef DRMOTA,
Počet komentářů: 0
Vystihnout stručně význam mysliveckých činností není snadné. Přestože jejich velký přínos tkví dnes v krajinotvorné, ekologické, společensko-kulturní a rekreační funkci, nalezneme v nich také důležitý hospodářský efekt, který nemůžeme v žádném případě opomíjet. Jedná se přitom nejen o nejrůznější komodity, které myslivost produkuje, ale zejména o nemalé finanční prostředky, které se v souvislosti s mysliveckou činností dostávají každoročně do oběhu. Více >
MYSLIVOST JAKO HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Pastvinářství a zvěř

Myslivost 10/2008, str. 8 Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
Změny v zemědělské krajině jsou prezentovány mnoha způsoby a jednou z nich je současné zavedení pastvy masných plemen skotu a ovcí. Je naprosto průkazné, že se touto technologií využívání trvalých travních porostů omezuje chov volně žijící zvěře. Vzniká zde nový typ biotopu možná vhodný pro dudky či chocholouše, rozhodně však ne pro lovnou zvěř, jejíž životní prostor se touto technologií omezuje. Více >
Pastvinářství  a zvěř

Biopásy plné života

Myslivost 10/2008, str. 10 Mgr. Jitka Jonáková, Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Když se řekne Křivoklátsko nebo Berounka, většina z nás si představí krásnou zvlněnou a zalesněnou krajinu. Pokud jste myslivci, myslím, že se vám vybaví okamžitě pojmy jako ráj zvěře, pestrost druhů zvěře a letité tradice. Vždyť ne nadarmo se Křivoklátsko častokrát právem honosí přívlastkem „kolébka české myslivosti“. My jsme se tentokrát vydali po klikatých cestičkách do vesnice Čilá nedaleko Skryjí. I když jsme tam původně jeli za soukromým zemědělcem Františkem Hájkem, který na rodinné zemědělské farmě hospodaří spolu se svým otcem a bratrem, nedalo nám to a při této příležitosti jsme rádi vyzpovídali i místního mysliveckého hospodáře Ing. Jiřího Poura. Ale postupně. Více >
Biopásy plné života

ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ZVĚŘINY – PŘÍKLADY NESPRÁVNÉHO OŠETŘENÍ DROBNÉ ZVĚŘE PO ULOVENÍ

Myslivost 10/2008, str. 14 Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Počet komentářů: 0
Pokud chceme, aby byla myslivost vnímána veřejností kladně, musíme v její prospěch používat argumenty, které u většiny lidí vzbuzují pozitivní dojem. Přitom nejlepším argumentem pro myslivost je, že lovem zvěře získáváme hodnotnou potravinu. Nelze to však tvrdit bez výhrad. Zvěřina má sice vynikající předpoklady pro to, aby se stala vysoce kvalitní potravinou, nestává se jí však vždy a za všech okolností. V praxi se naopak často setkáváme také s produktem, který neodpovídá současným náročným požadavkům na hygienu potravin. Před tím nelze zavírat oči a snažit se navenek budit dojem, že je vše v pořádku. V žádném případě nevystačíme s argumentem, že většina zvěřiny má přesto dobrou kvalitu. Pokud chceme zvýšit zájem veřejnosti o zvěřinu jako primární produkt mysliveckého hospodaření a zlepšit tak její odbyt, pak musíme garantovat, aby se dostávala ke konzumentům pouze v dobré kvalitě. To však záleží především na myslivcich samotných, neboť o kvalitě zvěřiny se rozhoduje již v první fázi jejího získávání přímo v honitbě, to znamená při samotném ulovení a následném ošetření zvěře. Více >
ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU ZVĚŘINY – PŘÍKLADY NESPRÁVNÉHO OŠETŘENÍ DROBNÉ ZVĚŘE PO ULOVENÍ

34. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2008, str. 16 MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Počet komentářů: 0
Poslední srpnová sobota a neděle je již tradičně vyhrazena mistrovství České republiky ohařů – Memoriálu Richarda Knolla. O tomto kynologickém svátku již řadu let pravidelně na stránkách časopisu Myslivost informuje Vladimíra Tichá, která svými reportážemi, odbornými i populárními články rozšířuje poznání kynologů doslova v každém věku. Letos se z pracovních důvodů nemohla Memoriálu Richarda Knolla zúčastnit a požádala mě o napsání této reportáže. Moje nevýhoda byla v tom, že jsem byl jako rozhodčí na velkém poli oba dva dny vázán povinností na tomto „pracovišti“ a ostatní dění na memoriálu mám jen zprostředkovaně. Výhodou je, že jsem měl možnost vidět detailně práci všech psů na velkém poli. Více >
34. ročník Memoriálu Richarda Knolla

RWS - ARISTOKRAT MEZI VÝROBCI LOVECKÉHO STŘELIVA

Myslivost 10/2008, str. 20 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
V každém odvětví najdeme výrobky horší, průměrné a na konec ty nejlepší a špičkové. Stejně tak i v oblasti loveckého střeliva. I nejkritičtější pesimista, při zkoumání a získávání zkušeností s loveckým kulovým střelivem RWS, musí přijít k závěru, že se jedná o producenta jednoho z nejlepších, ne-li o nejlepšího. A to historicky i dnes. Více >
RWS - ARISTOKRAT MEZI VÝROBCI  LOVECKÉHO STŘELIVA

Krocan divoký, perlička kropenatá a orebice - jejich životní potřeby v současnosti

Myslivost 10/2008, str. 22 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ Brno, Ing. Zdeněk VALA, LDF, MZLU Brno
Počet komentářů: 0
Všechny tři uvedené druhy k nám byly postupně přivezeny za účelem zpestření naší fauny v honitbách a také pro velmi dobrou a kvalitní zvěřinu. V naší krajině je, vlivem nepříznivých přírodních podmínek, vysokého predačního tlaku a velmi malé schopnosti přirozené reprodukce, jejich chov velmi problematický a nákladný. Jejich stavy jsou udržovány většinou prostřednictvím umělých odchovů. Více >
Krocan divoký, perlička kropenatá a orebice - jejich životní potřeby v současnosti

Jak dále v systému kontroly ulovené zvěře

Myslivost 10/2008, str. 27 Připravil Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Dne 1. července 2008 vstoupila v platnost novela veterinárního zákona, která společně s ustanoveními příslušných nařízení Evropské unie uvádí v platnost nový systém hygenické a zdravotní kontroly ulovené zvěře. V návaznosti na nařízení EU byl vytvořen pružný a především jednoduchý systém prohlídky ulovené zvěře pomocí speciálně vyškolených osob, který umožňuje základní hygienickou a zdravotní kontrolu přímo v honitbách. Více >
Jak dále v systému kontroly ulovené zvěře

Lov a vábení jelena sika

Myslivost 10/2008, str. 30 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Velká většina myslivců bude se mnou jistě souhlasit, že k nejnapínavějším a současně k nejnáročnějším způsobům lovu je lov vábením, kde musí lovec zkombinovat několik umění. Kdo chce úspěšně vábit, musí znát správná místa spádů a stávanišť zvěře v době říje, musí ovládat umění krytu, poznání dobrého větru, způsoby chování zvěře a v neposlední a hlavní řadě musí dokonale umět napodobit hlas zvěře. Více >
Lov a vábení jelena sika

Ještě k věkovým třídám spárkaté zvěře

Myslivost 10/2008, str. 33 Karel HRAZÁNEK
Počet komentářů: 0
V březnovém a červencovém čísle Myslivosti letošního roku vyšly články, zabývající se problematikou věkových tříd spárkaté zvěře. Budiž mi dovoleno rovněž se k tomuto tématu vyjádřit. Přiznám se, že za všechna ta léta, kdy jsem sestavoval pro orgány státní správy myslivosti za režijní honitbu bývalých Státních lesů a později i Národního parku Šumava roční výkazy - sčítací listy zvěře, plány lovu a chovu I. - spárkatá zvěř a evidence ulovené zvěře (a další), vždy jsem se pozastavoval nad tím, proč se z jeleních kolouchů po 1. dubnu, tedy v 10 měsících jejich věku, stávají podle platné metodiky rovnou jeleni dvouletí, kteří ovšem do konce mysliveckého roku dosáhnou věku pouze 22 měsíců a do konce doby lovu ještě asi o 3 měsíce méně. Více >
Ještě k věkovým třídám spárkaté zvěře

Zvěřina – kvalitní potravina, ale také možný zdroj infekčních onemocnění

Myslivost 10/2008, str. 34 MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Počet komentářů: 0
Výskyt EHEC bakterií ve zvěřině se výrazně zvyšuje Zvěřina představuje odedávna významnou složku lidské výživy. Nejprve jako základní potravina člověka - lovce, později jako vítaný doplněk stravy pastevců a zemědělců a posléze se zvěřina stala slavnostním pokrmem, především pro stůl bohatých a mocných vrstev společnosti. I v současné době je zvěřina většinou společnosti vnímána jako jídlo sváteční, typické svojí chutí, vůní a jemností správně připraveného pokrmu. Více >
Zvěřina – kvalitní potravina, ale také možný zdroj infekčních onemocnění

Vitamino-minerální výživa spárkaté zvěře

Myslivost 10/2008, str. 36 Ing. Jolana KUKAŇOVÁ, Ing. Jan PICKA
Počet komentářů: 0
Opět přichází období, kdy začínáme s přikrmováním spárkaté zvěře. Kromě objemných a jadrných krmiv bychom neměli zapomínat ani na vitamino-minerální přídavky. Proč jsou tak důležité? Tyto přídavky dodají zvěři dostatek minerálních látek a vitamínů nezbytně nutných pro jejich zdraví, kondici, správný růst a vývoj. Právě z tohoto důvodu si v tomto článku připomeňme ty nejdůležitější minerální látky a vitamíny, jejich úlohu a význam. Více >
Vitamino-minerální výživa spárkaté zvěře

ČESKÉ DRUŽSTVO MISTRY EVROPY V KOMBINOVANÉ LOVECKÉ STŘELBĚ

Myslivost 10/2008, str. 40 Ing. Antonín ČECH
Počet komentářů: 0
Jak už jsem v minulém čísle informoval, proběhlo od 7. do 10. srpna 2008 v polských Siemianovicích nedaleko Katovic Mistrovství Evropy v kombinované lovecké střelbě. Nejcennější titul putoval k nám do České republiky, a to především zásluhou družstva ve složení Jan Buksa, Ing. Jindřich Kořínek, Karel Kotrc, Karel Mrhálek, Ing. Martin Šlechta, Pavel Zázvorka, vedoucí družstva a náhradník Ing. Antonín Čech. Je fakt, že po třetím místě před dvěma roky na šampionátu u nás v Kroměříži, kde všichni čekali obhajobu zlata z Estonska, byl zisk bronzu považován za neúspěch. Nikdo si však neuvědomil, že až na dva členy týmu byli všichni střelci z místního střeleckého klubu a tudíž měli na bedrech především zdárnou přípravu střelnice a vlastního šampionátu a tak třetí místo v Kroměříži bylo nádherné umístění. Vždyť ještě nikdy se nestal tým pořadatelské země mistrem Evropy. Jakoby všichni potom tyto střelce odepsali. Více >
ČESKÉ DRUŽSTVO MISTRY EVROPY V KOMBINOVANÉ LOVECKÉ STŘELBĚ

Zaměřovací dalekohledy Kahles

Myslivost 10/2008, str. 42 Ing. Martin HELEBRANT
Počet komentářů: 0
Pokud chce dnes někdo v České republice zaměřovací dalekohled vyšší třídy, většinou sáhne po značkách jako je Swarowski, Zeiss, Leupold, Nikon. Střední segment je zastoupen například naší Meoptou (pokud začneme u těch lepších), Bushnellem nebo zaměřovači Fomei (a není to pořád ještě tak úplně špatná volba). Kdo má hluboko do kapsy, sáhne nejspíš po něčem z asijské produkce – ta mimochodem během posledních let udělala i v optických přístrojích značný skok vpřed. Ale Kahles? Tohle jméno je pro většinu z nás zcela neznámé. Neprávem. Dovolte mi firmu i její produkty představit trochu podrobněji. Více >
Zaměřovací dalekohledy Kahles

Výtvarník Bohumil Siegl oslaví osmdesátiny

Myslivost 10/2008, str. 46 Petr ŠEPLAVÝ
Počet komentářů: 0
Když mne šéfredaktor časopisu Myslivost, Ing. Kasina požádal, zda bych připravil medailonek k osmdesátým narozeninám Ing. Bohumila Siegla, rád jsem souhlasil. Pro mne to byla první příležitost setkat se osobně s malířem a grafikem, který významně přispěl svým dílem k obohacení myslivecké kultury. Více >
Výtvarník Bohumil Siegl oslaví osmdesátiny

Jak se loví v USA

Myslivost 10/2008, str. 48 Pavel Klozík
Počet komentářů: 0
V zářijové Myslivosti jsme hovořili s Alicí Poluchovou, prezidentkou CZ-USA, dceřiné společnosti České zbrojovky Uherský Brod, o programu CZ Safari Classic. Ve volně navazujícím rozprávění si budeme povídat o Aliciných zkušenostech s lovem v USA, jejím vztahu k myslivosti a nevynecháme ani další praktické poznatky se zbraněmi vyráběnými v České zbrojovce Uherský Brod. Více >
Jak se loví v USA

XVIII. ročník Svätohubertských dni vo Svätom Antone

J.H.
Počet komentářů: 0
Za nádherného letného počasia sa v dňoch 30. a 31. augusta ponáhľali návštevníci nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia do areálu Antonského kaštieľa a jeho parku, aby sa zúčastnili už na 18 ročníku Celoslovenských poľovníckych Dní Sv. Huberta. Více >

Rozhovor s Stanislavom Becíkom, novým ministrom pôdohospodárstva na Slovensku

Pripravil Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
Počet komentářů: 0
V rámci dní Sv. Huberta vo Sv. Antone je už tradíciou vyznamenávať poľovníkov Medailou Sv. Huberta a taktiež zaslúžilých pracovníkov lesného hospodárstva o rozvoj poľovníctva na Slovensku vyznamenaniami MP SR. Tieto vyznamenania odovzdával nový minister pôdohospodárstva Ing. Stanislav Becík, PhD. Mnohí najmä z chovateľov poľovných psov – stavačov ho poznajú ako dlhoročného kynológa. Využili sme jeho prítomnosť a dovolili sme si ho požiadať o krátky rozhovor. Více >
Rozhovor s Stanislavom Becíkom, novým ministrom pôdohospodárstva na Slovensku

Odborné, spoločenské a legislatívne aspekty tvorby nového zákona o starostlivosti o zver a o poľovní

Myslivost 10/2008, str. 52 Ing. Tibor LEBOCKÝ,prezident SPZ
Počet komentářů: 0
Miesto poľovníctva v spoločnosti, poľovnícka etika a kultúra sú determinované legislatívnym rámcom, upravujúcim hierarchiu priorít štátu v súlade s medzinárodnými záväzkami a s procesom harmonizácie svojho právneho systému s právom Európskej únie. Pre krajiny strednej a východnej Európy, pristupujúce do Európskeho spoločenstva je proces aproximácie práva objektívne najnáročnejším v tých odvetviach, ktoré sa vo svojej podstate v čase prístupových rokovaní a negociácií najvýznamnejšie líšili od stavu a vývoja rovnakých odvetví väčšiny zakladajúcich štátov. Více >
Odborné, spoločenské a legislatívne aspekty tvorby nového zákona o starostlivosti o zver a o poľovní

Superfetace – zvláštnost v rozmnožování zajíců

Myslivost 10/2008, str. 56 O. Kučera, J. Kučerová
Počet komentářů: 0
Přes obsáhlé studie z osmdesátých let minulého století, které byly uskutečněné v rámci Státních výzkumných úkolů (Semizorová, Kučera – 1981 - 1990) a mnohokrát různými autory knižně publikované podrobnosti tykající se způsobu rozmnožování zaječí zvěře, opětovně dochází k nesprávnému výkladu intervalu mezi dvěma za sebou následujícími vrhy u identické zaječky. Z toho důvodu jsme se rozhodli pro napsání této statě. Více >
Superfetace – zvláštnost v rozmnožování zajíců

Péče o optiku

Myslivost 10/2008, str. 58 Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Počínaje prosincovou Myslivostí minulého ročníku jste se mohli setkávat se seriálem článků o lovecké optice, který jsme připravovali s významným rakouským výrobcem - firmou Swarovski Optik, resp. s jejím obchodním zástupcem pro ČR Ing. Zdeňkem Hlavačkou. A tak jste mohli postupně číst články týkajících se vysvětlení základních pojmů a skutečností ze světa lovecké optiky. Byť jistě řada zkušených myslivců většinu pojmů znala, jsou mezi námi i ti méně zkušení, kteří je neumějí tak dobře orientovat v problematice optiky. A stejně tak se traduje mezi myslivci celá řada „zaručených“ znalostí, přičemž skutečnost je trochu jinde. Takže pro všechny, kteří se chtěli něco nového dozvědět, chtěli se poučit a nebo si jen osvěžit své dříve nabyté znalosti, jsme snad v seriálu přinesli dostatek zajímavých informací a myšlenek. Naše spolupráce s předním světovým výrobcem dalekohledů a teleskopů - rakouskou firmou Swarovski Optik – zcela jistě nekončí, v tomto čísle v podstatě jen končí základní část informací. Budeme se snažit připravit i do následujících čísel něco pro doplnění informací a pro osvětu těch méně zkušených, pro ty soutěživé připravíme zároveň i soutěž o atraktivní ceny. Takže nezoufejte, o kvalitní optice se dočtete i příště a navíc možná i v trochu soutěživější a čtenářsky atraktivnější podobě. Více >
Péče o optiku

Umělecká díla nejen z paroží. Jak lze proměnit zcela obyčejný paroh v „umělecké dílo“

Myslivost 10/2008, str. 60 Připravila Mgr. Jitka JONÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Jistě si mnozí z Vás si určitě pamatují na rozhovor s panem Třmínkem. Já také na tento rozhovor ráda vzpomínám, už proto, že to byl můj první redakční rozhovor. O to víc mě potěšilo, že reportáž inspirovala i ostatní čtenáře Myslivosti k jejich vlastní tvorbě. Pan Petr Chloupek je jedním z nich. Chtěli bychom Vám ukázat, že začít není nikdy pozdě a když člověk chce, všechno jde. Více >
Umělecká díla nejen z paroží. Jak lze proměnit zcela obyčejný paroh v „umělecké dílo“

Odborný seminář Zajíc a jeho místo v krajině

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
Česká lesnická společnost ve spolupráci s Městským úřadem v Roudnici nad Labem a Českomoravskou mysliveckou jednotou uspořádala 12. – 13. září 2008 odborný seminář zaměřený na tématiku zajíce polního. Hlavním cílem organizátorů bylo seznámit myslivce, lesníky, ochránce přírody či úředníky státní správy s novými poznatky a výsledky vědecké práce, zejména ve vztahu k ochraně a obnově přírody mající pozitivní vliv na populaci zajíce polního. Více >

24 hodin v lesní „samoobsluze“

Myslivost 10/2008, str. 62 Text a snímky Jan RYS
Počet komentářů: 0
Babí léto přináší do listnatého lesa už závan podzimu; hlavně ale štědrý čas hojnosti žíru skoro pro všechny jeho srstnaté i pernaté obyvatele. Člověka zase obdaruje zvláštní vábivou vůní hub a půvabem rozkoše z jejich sběru. Ztemnělé prostředí zeleného příšeří se začíná prosvětlovat a pozvolna si obléká či krášlí háv podle druhu dřevin, do celé pestré škály teplých odstínů barev. Les bez nadsázky v tu dobu otevře pro všechny domorodé hladovce nevšední bezplatnou „samoobsluhu“ potravy. Více >
24 hodin v lesní „samoobsluze“

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ v Bystřici pod Lopeníkem Kategorie „A“

Myslivost 10/2008, str. 94 Ladislav PAŘIL,
Počet komentářů: 0
Tak jako v předchozích třiceti sedmi letech, probíhalo i o letošních prázdninách Národní finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Stalo se tradicí, že místa konání se každoročně mění a dva po sobě následující ročníky nebývají ve stejné lokalitě. Letos mladí soutěžící z celé republiky pobývali v katastru obce Bystřice pod Lopeníkem v rekreačním středisku Monte Lope v Bílých Karpatech. Více >
Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ v Bystřici pod Lopeníkem Kategorie „A“

Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Myslivost 10/2008, str. 78 Vojtěch Škaloud
Počet komentářů: 0
U samců některých druhů zvěře stačí pachový, hlasový či vizuální vjem říjné samice na to, aby se jim během několika minut v krvi zvýšila nejdříve hladina gonadotropinu (luteinizačního hormonu) a po několika desítkách minut i hladina testosteronu. Podobná situace může vzniknout i u samice, kde po stejných impulsech stoupne hladina jejích pohlavních hormonů. Tato vzájemná hormonální stimulace se uplatňuje zejména u druhů, které říjí skupinově. Hormonální vyladění samce (hladina testosteronu v jeho krvi) výrazně ovlivňuje intenzitu jeho říjného chování, které má za následek navození připravenosti samice k páření. Provokovaná ovulace samice je do značné míry úměrná délce a intenzitě říjných projevů samce. Intenzivně říjící samec může být sice úspěšnější při získávání samic, ale současně je snáze objeven a případně i uloven nepřítelem. Více >
Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Muži v říji

Myslivost 10/2008, str. 64 Text a snímky Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Letošní letní filmařská sezóna je mírně zbarvena do zelena. Jak totiž asi už v médiích zaregistrovalo více čtenářů Myslivosti, začal se natáčet nový film s názvem Muži v říji. Musím říci, že i já, když jsem před dvěma lety poprvé slyšel, že se o takovém filmu uvažuje a že se někteří z tvůrců objeví na našich soutěžích ve vábení jelenů, protože se prý má natáčet film o vábičích a vábení, jsem také příliš nevěřil. Nebo spíše hlavou prolétla myšlenka typu „Ach jo, to zase bude ostouzení myslivců!“ Ale naštěstí ne, chyba pesimistických předpokladů! Více >
Muži v říji

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav ŠPRONGL
Počet komentářů: 0
Mnoho uživatelů honiteb si přivydělává na nájmy poplatkovými lovy – jak je to jen trochu možné. Někde se jedná o odstřel spárkaté zvěře, jinde o hony na drobnou zvěř. Hodně oblíbené jsou lovy kachen - když se po všech stránkách kvalitně připraví, jejich účastníci si opravdu dobře zastřílejí a mají i další myslivecké zážitky. Přitom jsou fyzicky nejméně namáhavé ze všech společných honů a konají se převážně v době ještě příjemného počasí. Jejich cena se různí podle předpokládaného výřadu, množství střelců a celkového zajištění – ty nejzajímavější už udělají v peněžence slušný průvan. A mohou přijít ještě mnohem, mnohem dráž … Více >
Zpracování dat...