Časopis Myslivost

34. ročník Memoriálu Richarda Knolla

Myslivost 10/2008, str. 16  MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Poslední srpnová sobota a neděle je již tradičně vyhrazena mistrovství České republiky ohařů – Memoriálu Richarda Knolla. O tomto kynologickém svátku již řadu let pravidelně na stránkách časopisu Myslivost informuje Vladimíra Tichá, která svými reportážemi, odbornými i populárními články rozšířuje poznání kynologů doslova v každém věku. Letos se z pracovních důvodů nemohla Memoriálu Richarda Knolla zúčastnit a požádala mě o napsání této reportáže. Moje nevýhoda byla v tom, že jsem byl jako rozhodčí na velkém poli oba dva dny vázán povinností na tomto „pracovišti“ a ostatní dění na memoriálu mám jen zprostředkovaně. Výhodou je, že jsem měl možnost vidět detailně práci všech psů na velkém poli.

Co bylo stejné jako v minulých letech?
Perfektní organizace! Úkolu uspořádat 34. ročník se ujal OMS Třebíč a "duchovním otcem" byl pan Mgr. Oldřich Blecha, který na tomto memoriálu byl i ve funkci vrchního rozhodčího. Dokázal sestavit organizační tým, který po celou dobu pracoval na sto procent výkonu. Vkusně a přehledně zpracované propozice nás informovaly, že velké pole bude v MS Blatnice a MS Nové Syrovice a vedoucí zde budou Jaromír Výtiska a Jiří Soukup. Práce na vodě a malé pole budou v MS Litohoř a za tuto část odpovídá jako vedoucí Jaroslav Charvát.
Pro lesní práci poskytly terény LČR Telč, honitba Nové Syrovice - Dešov a zde byl všem ku pomoci vedoucí Jiří Šula. Centrem memoriálu byl pěkný areál sportu a zábavy "Vlachovka" v Lukově, kde bylo výpočetní a zpracovatelské středisko výsledků pod vedením Radima Siebera. Zde také v pátek 29. 8. 2008 provedla MVDr. Marie Šerá veterinární kontrolu, proběhla porada rozhodčích a slavnostní losování. K tak významnému kynologickému svátku patří lovecké fanfáry a signály. Této úlohy se ujali trubači MS Lukov, kteří od sobotního rána z věže zámku v Moravských Budějovicích svolávali všechny účastníky. Slavnostní fanfáry na zahájení a ukončení Memoriálu Richarda Knolla přednesli trubači OMS Přerov. Na barvách úspěšný dosled spárkaté zvěře ozvamoval loveckými signály Antonín Antl a Radim Sieber. Zahájení 34. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, rodáka z Rouchovan na okrese Třebíč, proběhlo v Moravských Budějovicích v Zámeckých konírnách.
Přesně v 8.15 hod. dal ředitel memoriálu Zděněk Veleba pokyn trubačům a po jejich vystoupení pozdravil 34. ročník hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, Jana Kiesewetterová, místostarostka Moravských Budějovic. Posléze se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr.Oldřich Blecha, který představil početné koroně vůdce a psy. Nakonec přestavil rozhodčí a to v pořadí velké pole - Jaroslav Košťál, MUDr. Vlastimil Novotný, MVDr. Miroslav Kalich, malé pole - Drahomír Bambula a Vlastimil Resner, voda - Jan Šmikmátor, MVDr. Marie Šerá, Jiří Urbánek, barvy - Miloš Nováček, Jan Nastoupil, Vlastimil Minka a Josef Musil, vlečky - František Mička, Břetislav Uchytil jr., drobné discipliny - Jan Toman, Josef Kořínek.
Po prvním dnu soutěže byl již tradičně uspořádán společenský večer, na kterém kromě taneční zábavy proběhla dražba dětských kreseb. Děti z dětského domova Rotovice malovaly soutěžící psy a jejich práce bylo možno v dražbě získat. S tímto nápadem přišel Jiří Jurka, myslivecký referent OMS Třebíč, který pak předal dětskému domovu v Rotovicích částku 4100 Kč. Je to pěkný příklad práce s mládeží a bylo to milé zpestření společenského večera. Vlastní společenský večer splnil své poslání a byl důstojným setkáním kynologů. Z významných hostů zde byl například Jiří Procházka, předseda KK ČMMJ, František Bejček, člen DR ČMMJ. Z dalších známých osobností naší kynologie bylo možno diskutovat a MVDr. Františkem Šimkem, Františkem Zahradníčkem a mnoha dalšími kynology. Témat k diskuzi byla jistě celá řada a jsou zajisté přínosem k pozitivnímu vývoji naší kynologie.

V čem byl letošní ročník odlišný?
Od 1.1.2008 platí novela zkušebního řádu a na Memoriál Richarda Knolla se psi nominují z nominační soutěže. Do této soutěže se kvalifuje 36 psů z všestranných zkoušek. Nominační soutěže v roce 2008 proběhly ve dnech 8., 10. a 11. května a z nich se kvalifikovalo celkem 20 psů.
Dále vstoupilo v platnost nové pravidlo pro postup na Memoriál Karla Podhajského. Z Menoriálu Richarda Knolla postupuje 10 psů a to podle umístění v cenách. Pokud se dostane do ceny méně než 10 psů, pak postupují psi podle počtu získaných bodů. To znamená, že nula z některé discipliny nemusí znamenat konec naděje kvalifikovat se na Memoriál Karla Podhajského. Tím jsou vytvořené podmínky pro rozhodčí, kteří mohou posuzovat s nejvýšší náročností, která k této soutěži patří. Toto pravidlo bylo na letošním memoriálu naplněno a dva psi se kvalifikovali na Memoriál Karla Podhajského podle počtu dosažených bodů.

Jak hodnotit dosažené výsledky?
Ten, kdo bude hodnotit memoriál pouze podle počtu umístěných psů v cenách, jak bylo dosud obvyklé, bude zklamaný. Je třeba si uvědomit, že tuto všestrannou soutěž můžeme přirovnat k atletickému desetiboji. Vítězí ten, kdo získá nejvyšší průměr ve všech disciplinách a každou disciplinu splní alespoň na limitní známku pro cenu. Tím chci říci, že je třeba si vážit každé získané ceny na tak náročné soutěži. Přiložené přehledy ukazují, že body na první cenu získalo celkem 13 psů, ale díky zakolísání na některé disciplině se do ceny nedostali nebo byli zařazení do nižší ceny.
Z mého pohledu, rozhodčího na velkém poli, mohu zcela zodpovědně konstatovat, že úroveň práce psů na polní práci šla výrazně nahoru. Stejně tak i úroveň jejich prezentace vůdci. Psi, jako Ataman Duma Kazama nebo Uran z Kvítele připravili rozhodčím i koroně překrásný kynologický zážitek a jejich výkon v poli snese porovnání se specialisty na polní práci - trailery.
Dále se ukázalo, že na tak vrcholnou a náročnou soutěž musí být psi vyzrálí a tabulka s porovnáním úspěšnosti ve vztahu k věku to jasně dokazuje. Nejen psi, ale i vůdci musí být vyzrálí. Nejde jen psa vycvičit, ale také ho umět prezentovat. Dokázat v praxi pracovat se zkušebním řádem a umět se opřít o jeho ustanovení. V tomto ohledu potvrdil své mistrovství Luděk Múller. Při vodní práci na dohledávce pohozené kachny jeho pes kachnu v časovém limitu nedohledal. Ustanovení zkušebního řádu říká, že při dohledávce pohozené zvěře, pokud jí pes nenajde, rozhodčí vůdci ukáže, kde zvěř leží. Toto ustanovení platí obecně, tedy i pro disciplinu dohledávka pohozené kachny v rákosí. Vůdce po uplynutí zkušební doby psa zavolal a požádal rozhodčí, aby mu byla zvěř ukázána, kde leží. Rozhodčí šli do terénu a v zájmu objektivnosti požádali Jiřího Procházku, předsedu KK ČMMJ, aby šel s nimi jako nestranná osoba. K velkému překvapení se zjistilo, že kachna uvízla na rákosí asi 150 cm nad zemí a nebylo v silách psa, aby ji dohledal. Proto rozhodčí rozhodli ve prospěch psa a disciplinu opakovali a pes během jedné minuty kachnu dohledal.
Jak přiložené přehledy ukazují, nejvíce psů neobstálo na vlečce s liškou a to první den. Proč tomu tak bylo, lze jen spekulovat. Asi by nejlépe na tuto otázku odpověděli sami psi. Dalším úskalím při lesní práci byla práce na pobarvené stopě. Staří stopy 2 - 4 hodiny patří již mezi náročnější pachové práce. Ti, kteří připravují psy na dosled, dobře ví, že když pes dobře pracuje na stopě 1 hod. staré a pak se mu udělá stopa 3 hod. stará, neví čeho se má chytit. Proto při přípravě psa na pobarvené stopě je třeba dodržet určitou časovou posloupnost a postupně se na stopu starou například 4 hod. dopracovat. Proto je příprava psa na pobarvenou stopu náročná, a to hlavně časově. Nelze psovi dělat více než dvě stopy týdně, protože bychom psovi práci znechutili.
Na tomto místě hodnocení je třeba také vyzvednout sportovního ducha vůdců, kteří i přes "0" z některé discipliny pokračovali dál v soutěži. Bylo jich celkem šest a každý z nich se velice dobře prezentoval.

Co říci závěrem?
Naše kynologie potřebuje především "férovost" vztahů. Dokázat pozitivně myslet a těšit se z dobrého výkonu psa. Při neúspěchu si udělat vlastní rozbor a najít chybu a ne za neúspěchem vidět vinu jiných. Chápat tyto vrcholné akce také z chovatelského hlediska. Jestliže je pes schopen podávat špičkový výkon ve věku 6 - 7 let, je třeba na něj pohlížet jako na jedince, který má výborné "genetické" zdraví, správnou anatomickou stavbu, skvělé vlastnosti a dobrou nervovou soustavu.

Přeji všem postupujícím psům na Memoriál Karla Podhajského, aby se dobře prezentovali a připravili rozhodčím a koroně nezapomenutelné kynologické zážitky.


Přiložené dokumenty

Media_14207_47_40.doc Popisy práce psů (45,50 KB)
Media_14207_0_41.xls Výsledky MRK 2008 (19,50 KB)
Media_14207_27_41.xls Věkové složení (15,00 KB)
Zpracování dat...