Časopis Myslivost

Národní finále soutěže ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ v Bystřici pod Lopeníkem Kategorie „A“

Myslivost 10/2008, str. 94  Ladislav PAŘIL,
Tak jako v předchozích třiceti sedmi letech, probíhalo i o letošních prázdninách Národní finále soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Stalo se tradicí, že místa konání se každoročně mění a dva po sobě následující ročníky nebývají ve stejné lokalitě. Letos mladí soutěžící z celé republiky pobývali v katastru obce Bystřice pod Lopeníkem v rekreačním středisku Monte Lope v Bílých Karpatech.

Finále soutěže se uskutečnilo ve dvou po sobě jdoucích čtrnáctidenních turnusech.. Od 12. do 26. července probíhalo soustředění dětí spadajících do kategorie "A", do níž patří ty, které absolvovaly před prázdninami třetí až pátou třídu základní školy. Letos se prvního turnusu zúčastnilo 48 soutěžících. Za nádherného slunečného počasí, tedy v sobotu, vše konečně vypuklo. Děti se nejdříve ubytovaly v chatkách a poté již vyrazily se svými vedoucími do okolí na první vycházku, při které se seznámily mezi sebou v oddílech. Večer proběhl první nástup. Všichni jsme se přivítali a s přáním nádherného pobytu a mnoha úspěchů v soutěži byl zahájen 38. ročník národního finále, při němž se setkávají děti se zájmem o přírodu a myslivost.
V neděli ráno přišla chvíle pro první část soutěže - písemné testy. U otázek se vybíralo ze tří možností a vždy bylo třeba zvolit tu jednu správnou. V testech také děti měly mysliveckou mluvou popsat obrázek jelena a daňčího shozu.
Odpoledne při oddílových vycházkách po okolí jsme si řekli, jak měly znít správné odpovědi. Hned od prvních vycházek nás uchvátila nádherná příroda Bílých Karpat a my věděli, že tady se nám opravdu bude líbit.
V neděli večer za námi do střediska dojeli místní myslivci pan Beníček st. a pan Beníček ml. Všechny nás velice překvapilo, když Libor Beníček ml. přišel v nádherném kroji příslušícím ke kraji, v němž jsme právě pobývali. Od našich milých hostů jsme se dozvěděli mnoho nejen o myslivosti a přírodě v okolí Bystřice pod Lopeníkem, ale i o místním folklóru. Bohužel se nám malinko pokazilo počasí a sprchlo. I přesto jsme však stihli u táboráku opéct špekáčky, které nám jako sponzorský dar věnovala Vysočina, a. s. Děti ten večer dostaly první úkol, a to vymyslet název oddílu na téma tábora, které znělo "Strašidla". Druhý den nám oznámily, že první oddíl budou Andělé smrti, druhý Hejkalové, třetí Klekánice a čtvrtý Ducháčci.
Pondělím začal týden zaměřený hlavně na přípravu na druhou část samotné soutěže - na praktickou "poznávačku" v terénu. Výuka probíhala ve čtyřech blocích. Každý oddíl prošel přednáškami na téma lovecká kynologie, lovectví a myslivecké tradice, lovecké střelectví a poznávání stop zvěře. Další znalosti děti získávaly při každodenních vycházkách do přírody a vlastně při každé příležitosti, protože zkušení vedoucí byli dětem k dispozici neustále. Pro zpestření jsme mezi výukou hráli různé hry a samozřejmě proběhl i mezioddílový turnaj ve vybíjené a v kopané. První týden byl celý opravdu hodně slunečný, a tak nám přišla vhod možnost koupání v nádherném bazénu přímo v rekreačním středisku.
V úterý večer jsme vyrazili poprvé na čekanou. Aby se dostalo na co nejvíce nadšených myslivečků, pomohli nám i členové MS Troják Bystřice pod Lopeníkem. Myslivečtí patroni nám přáli, a tak se podařilo jedné skupince ulovit lončáka prasete divokého. Všechny děti tedy měly možnost vidět vzdání pocty ulovené zvěři, předání úlomku a ošetření uloveného kusu.
Na úterý jsme měli naplánovaný celodenní výlet. Již po snídani bylo znát, že počasí nám bude přát, a tak jsme za slunečného dopoledne nejdříve vyrazili autobusem na hrad Buchlov. Po prohlídce hradu naše cesta směřovala na zámek v Buchlovicích, kde jsme se prošli i zámeckým parkem. Dalším plánovaným bodem našeho výletního dne byl Skanzen Modrá nedaleko Velehradu. Dorazili jsme tam již v pozdním odpoledni, ale výklad pana průvodce byl tak poutavý, že všechny děti vydržely poslouchat a navíc bylo vidět, že je ještě zajímá i něco navíc, protože měly mnoho zvídavých dotazů. Sotva jsme stihli večeři. Po každodenním večerním nástupu byla také zahájena ukázka preparace srnčí lebky.
Ve středu začalo stanování. Je tradicí, že i když bydlíváme v chatkách, tak na jeden den vyrazí každý oddíl se svými vedoucími do přírody. Tam společně postaví stany, uvaří guláš a přenocují uprostřed přírody do druhého dne. Vzorek guláše při návratu do střediska táborníci odevzdávají a odborná porota vyhodnocuje, v kterém oddíle jsou nejlepší kuchaři. Výsledky této soutěže se také započítávají do celotáborové hry oddílů.
Ve čtvrtek dopoledne následovala další zajímavá beseda. Zavítali k nám pánové Šimčík a Kopeček, pracovníci Odboru životního prostředí v Uherském Brodě. Poutavě dětem vyprávěli na téma entomologie a ornitologie. Naši hosté byli skvělí a báječně dokázali děti zaujmout. V průběhu výkladu pánové za správné odpovědi rozdali dětem mnoho plakátů s obrázky zvěře a konstatovali, že byli překvapeni vysokou úrovní znalostí mladých posluchačů.
Odpoledne nastal čas pro předem domluvený výlet s ukázkou. Autobusem jsme se vydali na střelnici v Bojkovicích. Tam nás pan Karel Blahušek provedl areálem, popovídal nám o tom, co se na kterém střelišti střílí a také celkově o střelectví. Odpoledne vyvrcholilo soutěží, při které si každé z dětí vystřelilo na závodní terč.
Pro odlehčení a rozptýlení při učení jsme v neděli dopoledne vyrazili k lovecké chatě MS Troják Bystřice pod Lopeníkem. Tam proběhla ukázka vábení jelení zvěře v podání Jana Čepka. Pan Beníček nám předvedl stahování a bourání divočáka. Poté naše kroky pokračovaly k ohrádce, kde MS chová divočáky pro výcvik psů.
Mimo zmíněné akce pokračovala příprava na druhou část samotné soutěže. Dalším bodem výuky byla botanika. Rostlinky děti probíraly se svými vedoucími při každodenních vycházkách přímo v terénu. Navíc v prostorách jídelny vedoucí připravili výstavku kytiček a různých rostlinek se správnými názvy. Zde se děti také připravovaly a z těchto rostlinek potom byly vybírány exponáty na poznávací stezku.
V pondělí nadešel čas dlouho očekávané praktické části národního finále. Ráno nás malinko vyděsil docela silný déšť. Naštěstí se počasí zavčas umoudřilo a vše se podařilo zvládnout a připravit. Během asi tři kilometry dlouhé poznávací stezky děti určovaly pobytové stopy zvěře, rostliny, plemena psů, myslivecké vybavení, lebky, čelisti, myslivecká zařízení i trofeje. Po večerním nástupu se všichni dozvěděli, co se pod kterým exponátem ukrývalo a jak měly znít správné a úplné odpovědi. Večer proběhla diskotéka. To za odměnu, jak jsme všichni stezku zvládli. Po absolvování druhé části již byla soutěž jednotlivců prakticky uzavřena, avšak žádný ze soutěžících neznal ještě výsledky. Ty jsme drželi v tajnosti až do pátečního slavnostního vyhlášení.
Na úterní odpoledne byl naplánován ještě jeden výlet - do Obory Radějov. Za slunečného počasí dětem poutavě vyprávěli o oboře, okolí, zvěři a myslivosti oborník Lubomír Novotný a jeho zástupce Arnošt Buček. Nádherný pobyt uprostřed kouzelné přírody plné zvěře vyvrcholil večerní čekanou. Výlet do Obory Radějov se velice vydařil a dítka i jejich vedoucí si odnesli nádherný zážitek z krásné přírody a pozorované zvěře.
Ve zbytku týdne proběhly zbývající soutěže, které se započítávaly do mezioddílového zápolení. Hurá olympiáda je soutěž v netradičních sportovních disciplínách. Pro pobavení dětí nastoupil i pátý oddíl složený z vedoucích. Ve čtvrtek potom vypukla hra nazvaná Cesta za pokladem. Při ní jednotlivé oddíly procházely stanovišti, na kterých na ně čekali vedoucí. Na každé zastávce pak plnily děti nějaký úkol a luštily šifry, aby věděly kudy dál. Podle toho, jak byl který oddíl úspěšný, čekala na konci na každého nějaká sladká odměna - poklad.
V pátek po snídani nadešel čas pro dlouho připravovanou a avizovanou soutěž nazvanou "Bavíme se sami". Během dopoledne jednotlivé oddíly předvedly pokřik představující oddíl, scénku, písničku nebo básničku a výtvarné dílo. To vše mělo mít souvislost s naším táborem. Děti vedoucí velice mile překvapily a bylo opravdu moc složité vybrat vítěze.
Ve 14 hodin odpoledne již následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Celému ceremoniálu dodával slavnostní ráz zvuk loveckých fanfár v podání Aleny Illkové a Pavla Pacovského. Mnozí mladí myslivci byli svým umístěním mile překvapeni, jiní byli malinko zklamáni. V každé soutěži však musí být vždy někdo první a někdo poslední.
Po slavnostním vyhlášení jsme měli pro děti připravený ještě jeden bonbónek. Dojel za námi pan Petr Pospíšil a připravil si pro nás ukázku na téma vábení zvěře. O tom, jak děti ukázky zaujaly, nejlépe vypovídalo to, že po zbytek pobytu jsme od nich téměř neustále slyšeli napodobování hlasů zvěře.
Večer nás čekal už jen poslední nástup, při kterém byla vyhodnocena celotáborová hra. Zvítězili Ducháčci a jako odměnu vyhrál každý člen oddílu zavírací nůž. Do hry se mimo již zmíněné disciplíny započítávalo také odlévání stop, střelba ze vzduchovky a otázky na večer, které jsou znalostním kvízem, jenž probíhal každý večer po nástupu. Vyhlášen byl také nejlepší střelec ze vzduchovky. Jím se stala Nikola Rothbauerová. Završení celého úžasného soustředění proběhlo u táboráku za zvuku kytary a zpěvu nás všech. Ráno jsme již jen posnídali a se slibem, že u myslivosti zůstaneme a budeme se setkávat i nadále, jsme se rozjeli do svých domovů.
Chtěl bych poděkovat ČMMJ, že tuto akci pořádá a dále pak Zlínskému kraji, pod jehož záštitou se letošní akce konala, také obci Bystřici pod Lopeníkem, OMS Uherské Hradiště a dále samozřejmě sponzorům akce. Sponzorsky se letos podíleli: Agentura Rembrandt, Myslivost, Česká zbrojovka Uherský Brod, Vysočina, a. s. a Pospíšil - Hubertus s. r. o. Další velké díky patří členům MS Troják Bystřice pod Lopeníkem, speciálně pak panu Liboru Beníčkovi st., který se velkou měrou podílel na zdárném průběhu akce a také manželům Vaníčkovým za pomoc při přípravě finále.
Největší poděkování bych však chtěl věnovat vedoucím, kteří ze svého volna věnovali 14 dní na tak důležitou a mnohdy málo doceněnou práci s naší mysliveckou mládeží. Děkuji tedy Monice Navrátilové, Michaele Kadlecové, Ivetě Dernerové, Michaele Jeřábkové, Ivě Holadové, Miroslavu Kadlecovi, Martinovi Záviškovi, Pavlu Pacovskému a v neposlední řadě také zdravotnici a zástupkyni hlavního vedoucího Blance Pařilové.
Závěrem bych chtěl popřát všem mnoho pěkných mysliveckých zážitků a zážitků spojených s přírodou.
Za rok a nebo ještě dříve na různých mysliveckých akcích na shledanou!

Ladislav PAŘIL,
hlavní vedoucí NF ZST kategorie "A"


Přiložené dokumenty

Zpracování dat...