Časopis Myslivost

RWS - ARISTOKRAT MEZI VÝROBCI LOVECKÉHO STŘELIVA

Myslivost 10/2008, str. 20  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
V každém odvětví najdeme výrobky horší, průměrné a na konec ty nejlepší a špičkové. Stejně tak i v oblasti loveckého střeliva. I nejkritičtější pesimista, při zkoumání a získávání zkušeností s loveckým kulovým střelivem RWS, musí přijít k závěru, že se jedná o producenta jednoho z nejlepších, ne-li o nejlepšího. A to historicky i dnes.

Vzpomeňme jen namátkou spolupráci této muničky se slavným a geniálním konstruktérem střeliva Wilhelmem Brennekem, který je tvůrcem mnoha provedení a ráží nábojů, například i jednoho z nejrozšířenějších 7 x 64, který právě vyvíjel v laboratořích RWS. Náboj 7 x 64, na rozdíl od velké části používaných nábojů, které mají svůj původ ve vojenství, byl vyvinut speciálně pro universální lovecké účely v evropských podmínkách. Do tohoto náboje také osadil historicky první dvoujadernou střelu TIG, kterou obrovsky předstihnul dobu. Ta dodnes patří k nejúspěšnějším loveckým střelám, které RWS vyrábí a osazuje do svých nábojů pod názvem ID. Cestou dvoujaderných střel, s velmi spolehlivým a universálním účinkem, se po vzoru RWS nakonec dali všichni významní výrobci střeliva - např. Winchester Failsafe, Nosler Partition, Norma TXP, PMP Pro Amm a další.
Při stručném historickém exkursu nelze nevzpomenout spolupráce muničky RWS s dalším německým skvělým konstruktérem střeliva a balistikem E. A. von Hofem a jeho náboj 8 x 68 S, který dnes získává stále větší popularitu k lovu jelení zvěře, zvěře černé a pro africké lovy, případně náboj 8 x 75 RS, který se jako první německý náboj vyrovnal výkonovými parametry anglickým nábojům Super Express do zlamovacích zbraní a získal skvělou pozici pro lov větší evropské zvěře a zvěře africké.
Také v dnešní době je RWS vedoucím výrobcem v uvádění úspěšných novinek. Je to například nový náboj 9,5 x 66 SE vom Hofe určený pro lov těžké africké zvěře nebo náboj 6,5 x 65 a 6,5 x 65R, které mají nahradit náboj 6,6 x 57 (R) nebo .30 R Blaser. Zatímco první z nábojů spíše hledá své uživatele, zbývající dva náboje 6,5 x 65 (R) a .30 R Blaser se doslova "přes noc" staly hvězdami a jedněmi z nejžádanějších pro komorování do opakovacích, ale zejména a především do zlamovacích zbraní.
Současný vývoj všech významných výrobců loveckého střeliva se soustřeďuje na vývoj dokonalejších střel z hlediska spolehlivosti, universálnosti účinku a balistické přesnosti. O přesnosti produktů RWS svědčí skutečnost, že z rozptyloměrů docilují standardní lovecké střely ve vzdálenosti 100 m, měřeno metodou 2 R 100 deset ran, rozptyl pouze 26 - 28 mm, což je pro mnohé muničky pouze snem. Ty navíc precizi zkouší většinou výstřelem jen pěti ran.
O požadavcích na účinnost loveckých střel již bylo popsáno mnoho a naštěstí už osvěta dostihla většinu našich myslivců, kteří se o účinky střel zajímají. Jedná se především o schopnost střely předat dostatek energie tělu zvěře ke způsobení rychlých smrtících účinků, dále zachovat si žádoucí průbojnost i při nárazu na tvrdou kost nebo kloub pro proniknutí k životně důležitým orgánům, což jsou požadavky velmi protichůdné. A v neposlední řadě je požadována šetrnost ke zvěřině, jak v oblasti střelného kanálu, tak v okolí s minimalizací podlitin. Výsledné vlastnosti chování střely v těle zvěře jsou dány především její konstrukcí. Tzv. "knedlíkové" střely, kde se snadno oddělí plášť od jádra, sice při dobrém zásahu usmrcují za cenu rozsáhlé devastace zvěřiny, ale při méně přesném zásahu střední i menší zvěř odbíhá stovky metrů a mnohdy je dosled dokonce neúspěšný.

RWS má ve svém výrobním programu dvoujaderné střely ID a UNI, které velmi náročné požadavky na vlastnosti střel beze zbytku splňují. Ale vývoj u RWS šel ještě dál a hledal ještě dokonalejší a spolehlivější konstrukci střely. V nedávné době byla uvedena na trh "horká" novinka, která se ovšem stala velmi rychle mezi lovci značně žádaná a to střela EVOLUTION.
Principem konstrukce střely Evolution je použití jednoho jádra, ovšem spojeného zvláštním mikroskopickým pertlováním, laicky řečeno vroubkováním s pláštěm. Materiál jádra je tak absolutně pevně spojen s pláštěm, že dokonce při vytvoření žádoucího hřibovitého tvaru po zásahu cíle a ohybu přední části střely o více než 180° zůstávají části jádra stále pevně spojeny s pláštěm. Zbytková hmotnost střely po průchodu cílem tak zůstává na téměř 100 % původní hmotnosti střely, což je výsledek naprosto výjimečný a u žádného konkurenčního produktu se nevyskytuje. Mimo jiné je tímto docílena vynikající penetrační schopnost střely u jakkoliv těžké nebo tvrdé zvěře.
Plášť má na vnější straně střižnou hranu a jeho tloušťka je od špičky k bázi střely proměnlivá a zesilující, čímž je dosažen dokonale řízený proces rozkladu střely podle velikosti odporu cíle. Špička střely je chráněna proti deformaci o hranu nábojové komory mosaznou krytkou a tím zaručuje trvale optimální balistické parametry.
V praktických loveckých podmínkách jsme vyzkoušeli střely Evolution v nábojích ráží .308 Win, 8 x 57 JRS a .300 Winchester Magnum, při lovu zvěře srnčí, černé, jelena siky a při afrických safari k lovu antilop a pakoně.
Precizi jsme vyzkoušeli při nastřelování puškohledu. Soustřel 3 ran měl spolehlivě hodnotu asi 2 cm na 100 m. Při lovu jsme sledovali spolehlivost smrtících účinků, délku případného odskoku a rovněž rozsah poškození zvěřiny.
Svojí charakteristikou se střela EVOLUTION řadí spíše mezi střely tvrdší. To se projevilo při lovu zvěře o různé hmotnosti. V našich podmínkách jsme lovili náboji .308 Win. a 8 x 57 JRS. Černá zvěř, většinou vyspělí lončáci o hmotnosti 50 - 60 kg, po zásahu na komoru v různých místech téměř spolehlivě zůstávala v ohni. Účinek střely Evolution na černou zvěř jsme zhodnotili jako vynikající. Střela se při nárazu na škáru částečně rozložila a při průchodu tělem zvěře vytvořila výstřelný kanál o průměru do 3 cm. Šok způsobený řízeným předáním energie spolehlivě způsobil zástavu činnosti vnitřních orgánů.
Jelen sika, který je bezesporu naší nejtvrdší zvěří na ránu, byl loven zásahem na přední komoru, případně až přes plecko. Zde se projevila vynikají pronikavost střel i přes tvrdé kosti. Jelen sika ve třetině případů zůstal v ohni - často přední komora, případně zásah na přední běh na hranu krku a komory, ale většinou odbíhal maximálně do vzdálenosti kolem 30 metrů, což je méně než polovina obvyklé vzdálenosti při lovu jinými střelami, za podmínky stejný lovec a stejná ráž.

Velmi zajímavý poznatek jsme učinili při lovu srnčí zvěře. Pro objektivitu je nutné poznamenat, že lov srnců probíhal v období říje, kdy má tato zvěř v těle značně zvýšený adrenalin a její chovaní a reakce na ránu nemusí být typické, zvěř je jako by byla tvrdší na ránu. Srnčí zvěř po zásahu na spodní komoru (zásah srdce) nebo horní komoru (plíce) měla tendenci po ráně odbíhat. Maximální délka odskoku byla asi do 50 m. Ukázalo se, že střela Evolution nenalézá v těle srnčí zvěře přílišný odpor a rozvine se jen částečně. Výstřelný kanál byl pouze dvou až třínásobek vstřelu. Nejpříjemnějším zjištěním bylo ve všech případech téměř nulové znehodnocení zvěřiny, žádné podlitiny kolem střelného kanálu, což je především u drahé srnčí zvěřiny obzvláště důležité.

V Africe byly loveny střelou Evolution rážemi .308 Win. a .300 Winchester Magnum pakoně, přímorožci a buvolci. U větší zvěře docházelo k průstřelu celé šířky těla, ale střela většinou zůstávala ve škáře na výstřelné straně, což nám ji umožnilo vypreparovat a studovat způsob rozkladu střely. V porovnání s jinými střelami byly účinky střel Evolution výrazně vyšší, zvěř zůstávala v ohni nebo jen s minimálním odskokem. Téměř všichni zúčastnění konstatovali, že střela RWS Evolution bude zřejmě také pro africké lovy jedničkou.

Závěrečné hodnocení střely Evolution můžeme shrnout pouze do superlativů. Střela je balisticky dokonale přesná, její účinek je spolehlivý a univerzální pro všechny druhy zvěře a toto vše bez devastace zvěřiny. Ukázalo se, že vývoj u RWS střelou Evolution opět posunul laťku kvality střel o notnou výši dále a zvýšil předstih před konkurencí.


Zpracování dat...