ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Srpen v honitbě

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Počet komentářů: 0
V srpnu probíhají v mnoha našich honitbách žně. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době změní potravní a krytové podmínky. Čas žní tak předznamenává počátek intenzivnější péče myslivců o zvěř. Více >
Srpen v honitbě

Bez komentáře ...

red
Počet komentářů: 0
Dopis se žádostí o vysvětlení adresovaný premiérovi M. Topolánkovi a jeho odpověď na něj. Záměrně ponecháváme bez komentáře, úsudek ať si každý udělá sám. Více >
Bez komentáře ...

Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2008

Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Poslední červnový víkend byl jako už v posledních letech každoročně zasvěcen Národním mysliveckým slavnostem na loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Letošní ročník byl ale obzvláště významný, a to hned z více důvodů. Ale popořadě. Více >
Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2008

Stavy lišek – stavy drobné zvěře – bezkontaktní norování – co se dá dělat?!

Myslivost 8/2008, str. 14 Václav VOCHOZKA
Počet komentářů: 0
V poslední době jsou v Myslivosti uváděny články doporučující vhodné způsoby lovu lišek. Jsou uveřejňovány zejména poté, co prezident a Parlament ČR neumožnil odpovídající přípravu norníků na lov lišek norováním. Autoři těchto příspěvků si uvědomují naléhavou potřebu snížit stav několikanásobně přemnožených lišek a některých dalších predátorů na míru, která by umožňovala život koroptvím, bažantům, zajícům, ve vhodných podmínkách i tetřívkům a tetřevům, ale také divokým zvířatům a ptákům mimo rámec mysliveckého obhospodařování. Více >
Stavy lišek – stavy drobné zvěře – bezkontaktní norování – co se dá dělat?!

Navštívili jsme výrobce Kulovnice Rössler Titan

Myslivost 8/2008, str. 18 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Kulovnice Rössler Titan nejsou na našem trhu novinkou, ale jejich konstrukční řešení, detailní kvalita dílenského zpracování a v neposlední řadě jejich užitná hodnota byly pro mě velkou výzvou, proto jsem navštívil výrobce kulovnice Titan, rakouskou firmu Rössler. Tato kulovnice spatřuje světlo světa v malé zbrojovce v romantickém tyrolském městečku Kufstein v podhůří Alp, v bezprostřední blízkosti horských štítů přesahujících nadmořskou výšku 2400 m, v údolí řeky Inn, která se později stává významným přítokem Dunaje. Více >
Navštívili jsme výrobce Kulovnice Rössler Titan

Aplikace minerálií a biologické poznatky I.

Myslivost 8/2008, str. 21 Ctibor BABIČKA, Jiří HANÁK, Martin KNÁPEK
Počet komentářů: 0
Při zkvalitňování srnčí zvěře s pomocí minerálních doplňkových krmiv jsme zjistili některé zajímavé poznatky biologického charakteru. Jedním z nich je skutečnost významná pro praxi v honitbách, vycházející z poznatků získaných jednak pozorováním srnců, jednak z poznatků zjištěných po ulovení srnců. Při aplikaci minerálních doplňkových krmiv jsou zjišťovány ve vyšší frekvenci podstatné rozdíly oproti obvyklému vybarvení obličejových masek neodpovídající skutečnému věku srnců. To má zásadní význam při provádění průběrného odstřelu. Více >
Aplikace minerálií a biologické poznatky I.

Celoročné vyrušovanie jelenej zveri a škody na lese

Myslivost 8/2008, str. 24 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
V predchádzajúcom čísle Myslivosti sme čitateľov informovali o konferencii usporiadanej v Nitre na tému jelenia zver. Z prezentovaných tém vyberáme nasledujúci príspevok týkajúci sa intenzity obhryzu drevín jeleňou zverou v závislosti od jej vyrušovania. Referát zahŕňa súhrn výsledkov letných a zimných experimentov, z ktorých niektoré už boli v Myslivosti publikované. Více >
Celoročné vyrušovanie jelenej zveri a škody na lese

Vábení srnčí zvěře trochu jinak

Myslivost 8/2008, str. 26 Petr POSPÍŠIL
Počet komentářů: 0
Vážení přátelé myslivci a milovníci naší krásné přírody. Rád bych se s vámi podělil o několik poznatků a zkušeností ve vábení naší nejhojnější a nejoblíbenější zvěře a tou je zvěř srnčí. Každý z nás, kdo alespoň jednou zažil opravdovou srnčí říji, ta nádherná rána, kdy se člověk vrací plný zážitků a mokrý od ranní rosy, jako kdyby prošel rozbouřeným veletokem nebo přichází z odpoledních vycházek poštípaný od mračen komárů jako kdesi v Africe, ale s nádherným pocitem souznění s přírodou, a nebo dokonce večerních vycházek, kdy se při pohledu na zapadající slunce nechce jít domů, ví jak nádherným zážitkem je přivábit srnce ať na stéblo trávy či na nejmodernější vábničku. Více >
Vábení srnčí zvěře trochu jinak

Oblastní výstava psů Náměšť na Hané

Myslivost 8/2008, str. 30 Vladimíra TICHÁ
Počet komentářů: 0
Občas je možné slýchat nářky na přístup některých okresních mysliveckých spolků ke kynologii. Leckde ji vidí jako časovou a finanční zátěž a různé kynologické akce jako věc naprosto zbytečnou. Slovo „některých“ je zcela na místě, protože existují i okresy, pro které je kynologie záležitostí nadmíru důležitou. Do této kategorie určitě patří OMS v Olomouci. Příznivcům loveckých psů určitě není nutné připomínat, že právě tady proběhly výborně připravené memoriály Karla Podhajského a Richarda Knolla a že právě tady se pořádá Moravskoslezský pohár. Více >
Oblastní výstava psů Náměšť na Hané

Záleží na teritoriích!

Myslivost 8/2008, str. 28 Kurt WANDEL
Počet komentářů: 0
Jestliže se v honitbě na začátku lovu vyskytuje určitý počet starších srnců, nezávisí jejich počet pouze na intenzitě lovu a jeho disciplíně, ale také na tom, jak dalece vůbec struktura honebních pozemků dovoluje takovou hustotu výskytu starších srnců. Faktoru krytu při tom přísluší klíčová role. Více >
Záleží na teritoriích!

Změna členského příspěvku členů ČMMJ

Myslivost 8/2008, str. 33 Ing. Miroslav KRAUS,
Počet komentářů: 0
Sbor zástupců ČMMJ projednal a schválil na svém zasedání dne 14. 6. 2008 zvýšení členských příspěvků včetně pojištění pro členy ČMMJ od roku 2010. Podkladem byl zdůvodněný návrh, který tímto předkládám Více >

Lehká kulovnice Norinco JW-105

Myslivost 8/2008, str. 34 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 0
Mezi dlouhými kulovými zbraněmi, vyráběnými čínským koncernem Norinco, se mezi našimi střelci těší popularitě především malorážky. Jsou vhodné také pro tréninkovou střelbu myslivců. Bylo jen otázkou času, kdy se u nás objeví také zbraně na výkonnější náboje. O své místo na slunci se hlásí lehká lovecká kulovnice Norinco JW-105 ráže .223 Remington. Více >
Lehká kulovnice Norinco JW-105

Zlaté toulce ve stínu stolových hor

Myslivost 8/2008, str. 36 Připravili Marcela KUKLOVÁ a Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Obec Machov se nachází v údolí Židovky, v kotlině obklopené zalesněnými kopci, ze kterých vystupují severozápadně pískovcové Broumovské stěny, severovýchodně se hned za státní hranicí nakukují strmě se zvedající stěny k Polsku patřících Gór Stolowych, na celou kotlinu pak pomyslně dohlíží nejvyšší vrchol Broumovských stěn Božanovský Špičák. Více >
Zlaté toulce ve stínu stolových hor

Teleskopy

Myslivost 8/2008, str. 40 Ing. Zdeněk Hlavačka
Počet komentářů: 0
Názvem teleskopy označujeme monokulární dalekohledy, které se vyznačují velkým zvětšením. Stejně jako binokulární dalekohledy se skládají z objektivu, hranolového převracecího systému a okuláru. Kvůli potřebnému velkému objektivu (v rozsahu 60 až 80 mm) a ohniskové vzdálenosti mají velmi dlouhou konstrukci. Existují teleskopy výsuvné (tělo se skládá z několika částí a teleskopicky se zasouvá) a nebo s pevným tubusem. Více >
Teleskopy

Honební společenstvo a tvorba krajiny

Myslivost 8/2008, str. 42 Ing. Přemysl FIALA
Počet komentářů: 0
Honební společenstvo Šévy – Mouřínov využívá honitbu ve vlastní režii. Hospodaří na 508 ha převážně zemědělské půdy, v jižní části okresu Vyškov. Je jednou z honiteb, kde se dlouhodobé, velmi nízké stavy drobné zvěře staly podnětem k významným krajinným úpravám. Více >
Honební společenstvo a tvorba krajiny

Výuka myslivosti na FLD ČZU v Praze

Myslivost 8/2008, str. 44 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Nejenom na stánku České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva jsem mohl sledovat často opakující se dotazy týkající se studia myslivosti. A i do redakce se s koncem letošního roku obracela řada maturantů, zda nevíme další podrobnosti o studiu. Než jsem se vydal do pražského Suchdola, náhoda zapracovala, a tak kromě základních informací jsem mohl vyzpovídat i nově jmenovaného vedoucího oddělení. Od 1. 7. 2008 je totiž novým vedoucím Oddělení mysliveckého managementu na Katedře ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. Více >
Výuka myslivosti na FLD ČZU v Praze

Lovy na Novém Zélandu

Myslivost 8/2008, str. 48 Martin JAMBOR
Počet komentářů: 0
Vždy jsem o něm slyšel nadšeně vyprávět své známé, kteří podnikli tuto dlouhou cestu, aby navštívili, jak říkali „ráj na zemi“. Také jsem se několikrát doslechl o lovech v této zemi, ale moc mě to ale nenadchlo z důvodu velké vzdálenosti a skutečnosti, že většina zvěře nepochází z volnosti, ale rozšířila se zde z četných jeleních farem. Více >
Lovy na Novém Zélandu

Syslí přírodní amfiteátr

Myslivost 8/2008, str. 51 Jan Rys
Počet komentářů: 0
Když se někdo vydá na výlet po modré turistické značce kopcovitým terénem středních Čech pár kilometrů od Berouna, brzy se před ním otevře prosluněná krasová krajina s pravými stepními stráněmi, často při horizontu zdobená rozeklanými hřebínky nízkých skalek – škrapů. Do nich se porůznu zakusují doliny a v nich sem tam dožívající zbytky úzkých políček; pozůstatek venkovských záhumenků. Více >
Syslí přírodní amfiteátr

Navštívili jsme OMS Písek

Myslivost 8/2008, str. 52 Kamila Kaasová
Počet komentářů: 0
Písek bývá nazýván bránou do jižních Čech, kterou se vstupuje nejen do malebného města s bohatou historií a úchvatnou architekturou, ale také do vlídné náruče jihočeské přírody. Mimo to se Písku přezdívá město škol a studentů, o čemž ví své i písečtí myslivci, neboť většina jejich aktivit je úzce provázána se Středními lesnickými školami v Písku, v jejichž areálu také našel své nové působiště Okresní myslivecký spolek Písek. Jak už to u členů Hubertova cechu bývá, radši se věnují práci než povídání o ní, nicméně k rozhovoru do naší rubriky se přemluvit nechali a sešla se k němu celá okresní myslivecká rada. Více >
Navštívili jsme OMS Písek

Když se sejdou myslivci, co píší a malují...

Myslivost 8/2008, str. 56 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Když se sejdou myslivci, bývá u toho zpravidla hodně veselo. A když se sejdou myslivečtí spisovatelé, dramaturgové, kreslíři, výtvarníci, videotvůrci, tak snad ještě veseleji. Historky létají vzduchem jako sovy nočním lesem, dojde i na tu „latinu“, u stolů voní náramné krmě, samozřejmě že vesměs zvěřinové a čas letí úžasně rychle, že už je tu opět půlnoc. Podobné setkání členů Klubu autorů a jejich partnerek, plné přátelských slov, úsměvů, polibků, blahopřání k všemožným úspěchům, narozeninám, ale i zcela pracovních debat, se uskutečnilo pod patronací Mysliveckého sdružení Výr Dubá u České Lípy. Pod patronací nadmíru skvělých organizátorů. Více >
Když se sejdou myslivci, co píší a malují...

13. mezinárodní soutěž trubačů v Hluboké nad Vltavou

Myslivost 8/2008, str. 64 Petr Vacek
Počet komentářů: 0
V rámci Národních mysliveckých slavností proběhla dne 28. 6. 2008 v Hluboké nad Vltavou 13. mezinárodní soutěž trubačů. Soutěž trubačů se konala v zámeckém parku, souběžně s ní probíhalo na loveckém zámku Ohrada X. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout dvě významné akce a porovnávat jejich atmosféru. Obě akce byly propojeny v úvodním ceremoniálu, který se konal v sobotu od 8.30 hodin v místním kostele. Po slavnostním přivítáním a proslovech významných osobností následovala Hubertská mše B dur. Soutěžící trubači a vábiči se opět sešli zase až na konci náročného dne na společenském večeru, který probíhal ve velkém sále Parkhotelu a kde společně muzicírovali při prvním provedení skladby Jelení symfonie, která byla zkomponována speciálně pro tuto příležitost Petrem Vackem. Více >
13. mezinárodní soutěž trubačů v Hluboké nad Vltavou

Činnost Myslivecko-lesnického kroužku při SOŠ Šumperk

Jakub DRIMAJ
Počet komentářů: 0
Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, se nachází v malebném podhůří Jeseníků, na okraji města Šumperka. V říjnu loňského roku oslavila škola 140 let své existence. Historie SOŠ Šumperk se datuje od roku 1867, kdy byla založena jako třetí zemědělská škola v tehdejší zemi Moravsko–Slezské. Více >
Činnost Myslivecko-lesnického kroužku při SOŠ Šumperk

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Někdy se myslivci mohou zaplést do případů, které s vlastním výkonem práva myslivosti zase až tak moc nesouvisí. Jako v té až, jak se dnes říká, kultovní filmové rvačce, která vznikla jen proto, že se dvě party nedokázali dohodnout, jestli divočák je lepší se šípkovou omáčkou nebo s knedlíkem a zelím. Nebo v následujícím našem příběhu, kde šlo hlavně o vodu (a šlo o ni až před Nejvyšším soudem). Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...